Mai mulţi bani pentru dezvoltarea infrastructurii turistice

30 Nov Mai mulţi bani pentru dezvoltarea infrastructurii turistice

 

Mai mulţi bani pentru dezvoltarea infrastructurii turistice

Å¢inând cont de schimbările socio-economice semnificative survenite şi de modificările majore ale priorităţilor regionale, Comisia Europeană, prin decizia din 12 august 2011, a revizuit alocările financiare prin Programul Operaţional Regional.

 

Comisia a luat această decizie la solicitarea Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional, Organismul ce coordonează implementarea REGIO, la nivel naţional. Conform solicitării, sumele aferente Domeniului major de intervenţie 4.2: “Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”, necheltuite datorită neîndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către potenţialii beneficiari, vor fi realocate către domenii de intervenţie care au suscitat un interes major pentru finanţare.

 

În consecinţă, la nivelul Regiunii Nord-Est se suspendă depunerea cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 4.2 începând cu data de 25 august 2011, ora 12:00. Alocarea financiară aferentă acestui domeniu, în valoare de 37,65 milioane Euro, va fi transferată către DMI 5.1: “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe” şi DMI 5.2 “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”.

 

Această decizie are un impact semnificativ asupra solicitanţilor de finanţare cu proiecte în lista de rezervă pentru cele 2 domenii de intervenţie, care aşteptau doar ca propunerea Autorităţii de Management să fie acceptată de Comisie, pentru a putea contracta asistenţa financiară nerambursabilă.

 

Contact: Gabriela Bobeanu, Directia Comunicare si Promovare Regionala din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, tel: 0233.224.167 e-mail: gbobeanu@adrnordest.ro