Anunt de participare pentru servicii de evaluare a Companiei Naţionale Poşta Română SA în vederea privatizării, prin majorarea de capital social

30 Nov Anunt de participare pentru servicii de evaluare a Companiei Naţionale Poşta Română SA în vederea privatizării, prin majorarea de capital social

 Anunt de participare pentru servicii de evaluare a Companiei Naţionale Poşta Română SA în vederea privatizării, prin majorarea de capital social

 

 

Bucureşti, 16 decembrie 2011.  Ministerul ComunicaÈ›iilor si SocietăÈ›ii InformaÈ›ionale a publicat astăzi, 16 decembrie a.c., pe site-ul ministerului,  anunÈ›ul de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziÈ›ie publica având ca obiect „ Servicii de evaluare a Companiei NaÈ›ionale Posta Romana SA in vederea redresării economice si manageriale prin privatizare (majorare capital social) cu un investitor strategic care va deveni si acÈ›ionar minoritar”, in conformitate cu documentaÈ›ia aferenta.

 

Obiectul contractului îl constituie achiziţionarea de servicii de evaluare a Companiei NaÈ›ionale Posta Romana SA in vederea redresării economice si manageriale prin privatizare(majorare capital social) cu un investitor strategic care va deveni si acÈ›ionar minoritar.

 

Termenul limita de depunere a documentației este 22.12.2011, ora 12.00, iar valoarea contractului se ridica la maxim 15 000 de euro(TVA inclus).

 

Documentele aferente se regăsesc pe site-ul www.mcsi.ro la secţiunea „ AchiziÈ›ii publice”.

                                                      

                                               Compartimentul de Informare publică şi Relaţii cu presa

 

Informații suplimentare:

În urma aprobării în ȘedinÈ›a de Guvern din 05 octombrie 2011 a  Memorandumului cu tema: “Redresarea economică şi managerială a Companiei Naţionale Poşta Română SA prin privatizare (majorare de capital social) cu un investitor strategic care va deveni  acţionar minoritar”, precum şi a Hotărârii AGA a companiei din luna octombrie 2011, in data de 9 noiembrie 2011 a avut loc prima întâlnire a Comisiei pentru elaborarea documentaţiei necesare pentru implementarea măsurilor stabilite în memorandum.

În cursul întâlnirii, membrii Comisiei au decis ca, până la sfârşitul lunii ianuarie 2012, să fie selectat consorţiu format dintr-o bancă de investiţii şi o casă de avocatură, având ca scop identificarea unui investitor strategic care să devină acţionar minoritar.

De asemenea, Comisia a stabilit ca, până la începutul lunii decembrie 2011, să fie desemnată compania care va efectua evaluarea Companiei Naţionale Poşta Română SA în vederea procesului de privatizare prin majorare de capital social. Termenul limită de prezentare a raportului de evaluare către cei doi acţionari ( Statul român, prin MCSI, cu 75% acţiuni şi Fondul Proprietatea deţinând 25%)  este 20 ianuarie 2012.