Receptia finala a corpului A al Centrului de plasament nr.4 ”Sf. Nicolae” din Iasi

30 nov. Receptia finala a corpului A al Centrului de plasament nr.4 ”Sf. Nicolae” din Iasi

 

Joi, 31 martie 2011, a avut loc recepţia finală a lucrărilor la Corpul A al Centrului de Plasament nr.4 „SF Nicolae” din Municipiul Iaşi, imobil inclus în cadrul „Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţiilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă – Componenta B: Reducerea riscului seismic.
Corpul A al Centrului de Plasament nr.4 „SF Nicolae” face parte din categoria construcţiilor din domeniul educaţiei, cu o pondere de 19% din totalul obiectivelor cuprinse în cadrul Proiectului.
Corpul A a fost  construit în anul 1948 cu regim de înălţime parter + etaj. Scopul principal al aşezământului este ocrotirea copiilor şi asigurarea protecţiei pe o perioadă determinată de timp, atunci când aceştia se află în pericol iminent în propria familie.
Clădirea este amenajată pentru următoarele funcţiuni: camere de dormit, camere de zi pentru activităţi comune, grupuri sanitare, cabinete de reintegrare şi asistenţă socială, psihologie, cabinete medicale, izolatoare pentru copiii bolnavi.
Intervenţia a constat în consolidarea şi refuncţionalizarea unei clădiri cu o suprafaţă totală construită de 627,25 mp şi o arie desfăşurată de 1234,7 mp.
Lucrările au avut ca obiectiv principal îmbunătăţirea comportării structurii în ansamblul ei, scopul prioritar fiind punerea în siguranţă a clădirii prin consolidarea structurii de rezistenţă şi limitarea degradărilor la acţiunea cutremurelor. Cu această ocazie, s-au executat şi lucrări importante de refuncţionalizare pentru asigurarea funcţionalităţii integrale a obiectivului, conform cerinţelor legislative în vigoare (securitate şi evacuare în situaţii de urgenţă, siguranţa în exploatare, siguranţa la foc, igiena, sănătatea oamenilor şi refacerea mediului ambiant).
La proiectarea consolidării structurii de rezistenţă a construcţiei s-au avut în vedere toate măsurile necesare pentru o bună conformare seismică, aşa cum sunt acestea stipulate în normativele tehnice în vigoare, precum şi în Expertiza Tehnică.
Valoarea totală a investiţiei la momentul recepţiei finale este de 1.725.248,44 lei, din care:
·                                 din Proiect (împrumut şi cofinanţare Guvernul României) – 959.251,82 reprezentând 56%;
·                                 din sursele Consiliului Judeţean Iaşi – 765.996,62 reprezentând 44%.
Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Administrator de Proiect şi coordonator al lucrărilor de consolidare şi modernizare, prin strânsa colaborare cu beneficiarul acestui obiectiv de investiţie (Consiliul Judeţean Iaşi), a realizat o lucrare care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a obiectivului în cazul producerii unor seisme.