Licitatie pentru drumurile judetene si locale din judetele Olt si Arges

30 nov. Licitatie pentru drumurile judetene si locale din judetele Olt si Arges

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a lansat licitaţia deschisă pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare şi reabilitare pentru 533,82 km drum judeţean şi de interes local din judeţele Olt şi Argeş pentru perioada 2011-2013. Este vorba despre obiective de investiţii din cele două judeţe incluse în Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (vezi Anexa). Drumurile reabilitate prin acest program au fost propuse la finanţare de autorităţile publice locale şi sunt preluate în administrare de MDRT pe perioada realizării proiectelor.

Valoarea estimată pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru judeţele Olt şi Argeş este de 556.858.064 lei fără TVA (Olt – 278.797.580 lei, fără TVA şi Argeş – 278.060.483 lei, fără TVA).
La realizarea lucrărilor se vor respecta standardele de cost stabilite de MDRT pentru aceste categorii de investiţii din fonduri publice. Pentru realizarea investiţiei nu sunt necesare exproprieri. Criteriul de atribuire al contractului este preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă subcontractarea în integralitate a lucrărilor.

Durata contractului de achiziţie publică include durata prevăzută pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor solicitate (3 ani) şi perioada de rambursare a creditului (maxim 7 ani) dar nu mai târziu de 2020. Durata de garanţie a lucrărilor este de 2 ani de la semnarea recepţiei la terminarea lucrărilor. În vederea reducerii costurilor se acceptă folosirea unor soluţii alternative, fără a se afecta caracteristicile prevăzute în normele tehnice.

Mai multe informaţii despre procedură pot fi găsite la adresa www.e-licitatie.ro. Pentru toţi operatorii economici interesaţi, MDRT va pune la dispoziţie un exemplar din D.A.L.I., devize generale şi liste de cantităţi, expertize pentru drumurile judeţene unde este cazul.

sursa:

http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/licitatie-pentru-drumurile-judetene-si-locale-din-judetele-olt-si-arges