FINALIZAREA PROIECTULUI „EXTINDERE CENTRUL DE ASISTENŢĂ PENTRU RECUPERAREA TINERILOR CU HANDICAP CARTHA, ADJUD, JUDEÅ¢UL VRANCEA”

30 nov. FINALIZAREA PROIECTULUI „EXTINDERE CENTRUL DE ASISTENŢĂ PENTRU RECUPERAREA TINERILOR CU HANDICAP CARTHA, ADJUD, JUDEÅ¢UL VRANCEA”

 octombrie  2013                                                                                                                                                      

FINALIZAREA   PROIECTULUI „EXTINDERE CENTRUL DE ASISTENŢĂ PENTRU RECUPERAREA TINERILOR CU HANDICAP  CARTHA, ADJUD, JUDEÅ¢UL VRANCEA”
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Adjud în parteneriat cu Fundaţia Pro Armonia  în calitate de BENEFICIAR a încheiat Contractul de Finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013,  pentru proiectul cu titlul „Extindere Centrul de Asistenţă pentru recuperarea tinerilor cu handicap CARTHA, Adjud, Judeţul Vrancea” cod SMIS 16083.
Proiectul a fost selectat în cadrul  Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale .
Perioada de implementare: 27 luni începând cu data 19.07.2011.
Valoarea totală aprobată a proiectului este de 2.786.509,80 lei  din care:
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 1.695.536,62  lei,
valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 259.097,79 lei,
Co – finanţarea eligibilă a Beneficiarului  40.114,56  lei,
valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile 478.639,75  lei,
valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia  313.121,08  lei.
Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate la nivelul Municipiului Adjud prin extinderea şi modernizarea Centrului de zi CARTHA Adjud adresat tinerilor cu handicap din zonă, în vederea creării unui sistem unitar şi coerent de servicii necesare pentru incluziunea socială a categoriilor vulnerabile din zonă. 
 Beneficiarii  proiectului  sunt cei 40 de adolescenţi şi tineri  care frecventează  în prezent Centru CARTHA, la care se vor adăuga cel puţin 20 de beneficiari prin serviciile extinse şi îmbunătăţite din proiect, familiile şi aparţinătorii persoanelor cu handicap, Primăria Adjud, Fundaţia Pro Armonia, comunitatea locală, celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu.
Rezultate finale:
Extinderea, modernizarea şi dotarea Centrului de zi CARTHA cu o clădire nouă;
Îmbunătăţirea calităţii şi dezvoltarea serviciilor de recuperare psiho – socială a persoanelor cu dizabilităţi la nivelul Centrului CARTHA Adjud ;
Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale Centrului prin echiparea cu o centrală termică performantă;
  Creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap şi a familiilor acestora din Municipiul Adjud şi acelor 4 localităţi limitrofe (Pufeşti, Păuneşti, Homocea, Rugineşti).
Persoana de contact: Bogea Tuţa-Veronica – manager de proiect;
telefon: 0237/641908; fax: 0237/641912; e-mail: achizitiiadjud@gmail.com
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.