FINALIZAREA PROIECTULUI „DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÃŽN MUNICIPIUL ADJUD”

30 nov. FINALIZAREA PROIECTULUI „DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÃŽN MUNICIPIUL ADJUD”

 FINALIZAREA PROIECTULUI 

 
 „DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL ADJUD”
 
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Adjud  în calitate de BENEFICIAR  a încheiat Contractul de Finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, pentru proiectul cu titlul „Dezvoltarea şi modernizarea iluminatului public în municipiul Adjud”,  cod SMIS  7848.
Proiectul a fost selectat în cadrul  Programului  Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană., Sub – domeniu –Centre urbane.
Perioada de implementare: 18 luni
Valoarea totală a  proiectului este de  8.740.220,02 lei  din care:
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR  3.714.259,43 lei,
valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 815.888,97 lei,
Co – finanţarea eligibilă a Beneficiarului  92.452,01  lei
valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile 1.107.263,15  lei
valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia  3.010.356,46  lei.
Obiectivul general al  proiectului este creşterea calităţii vieţii, prin implementarea unui sistem de iluminat public extins, modernizat, eficient din punct de vedere energetic şi economic, care va avea efecte benefice însemnate pe termen mediu şi lung asupra cetăţenilor prin creşterea  rolului social şi economic al oraşului. 
 Beneficiarii  proiectului  sunt  întreaga comunitate  a oraşului  Adjud, incluzând cartierul Burcioaia şi satele aparţinătoare  Adjudu Vechi şi Şişcani. 
Rezultatele estimate:
Modernizarea şi dezvoltarea sistemului  de iluminat public stradal din zona de intervenţie urbană a oraşului Adjud atât prin lucrări noi de extindere a sistemului de iluminat pe principalele artere de intrare/ieşire din localitate, extindere în zonele în care lipseşte, realizarea unui sistem de iluminat ornamental în parcurile oraşului, realizarea de puncte de aprindere noi pentru iluminat public dotate cu instalaţii de reducere a consumului de energie electrică (dimming), cât şi prin schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri IP66 pe stâlpi existenţi;
Reducerea consumului energetic şi creşterea eficienţei prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, cu un grad crescut al fluxului luminos;
Ridicarea gradului de civilizaţie prin eficientizarea în exploatare a  sistemului  de iluminat public;
Reducerea poluării luminoase şi a emisiilor de dioxid de carbon prin utilizarea unor surse ecologice.
 
Persoana de contact: Racoviţă Gabriela – manager de proiect;
telefon: 0237/641908; fax: 0237/641912;
 e-mail: primăriaadjud@gmail.com 
 
 
  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.