Primaria Comunei Baraganul

Categorie
Judetul Braila
 • Judet: Braila
  Localitate: Baraganul
  Adresa: Str. Victoriei nr.15 cod postal 817005
  Telefon: 0239-663009;0239-663103
  Fax: 0239-663103
  E-mail:  primariabaraganulbr@yahoo.com
  Website:
  Primar:  Bivolaru Victor

  Pozitionare:

  Comuna Bărăganul este situată în centrul Câmpiei Române,latitudine- 44,8º N longitudine- 27,52º E, la întretăierea drumului European E584 Brăila – Slobozia cu calea ferată Făurei-Fetești, la 64 km de municipiul Brăila, 34 km de municipiul Slobozia, 22 km de orașul Țăndărei și 15 km de orașul Însurăței. Comuna Bărăganul este situată în partea sudică a județului Brăila și are următoarele vecinătăți: nord-orașul Însurăței, nord- vest comuna Dudești, est-comuna Victoria și sud județul Ialomița. DE 584 îi asigură legatura cu orașul Însurăței, municipiul Slobozia din județul Ialomița, precum și comunele Viziru, Valea Cânepii și municipiul Brăila.
  Localitatea Bărăganul are legătură cu localitatea Tătaru și cu localitatea Victoria pe drumuri comunale. Comuna nu este udată de nici o apă curgătoare. Râul Călmățui la nord și Dunărea la est, sunt depărtate, respectiv 16 Km și 24 Km distanță.Vatra comunei Bărăganul se înscrie în tipologia specifică așezărilor din Câmpia Bărăganului. Din punct de vedere geologic, stratul arabil de la suprafață este un cernoziom bun pentru cultura cerealelor: grâu, porumb, orz, ovăz, care se cultivă din cele mai vechi timpuri, sub care se găsește un strat argilos, apoi lut galben și în jos apă, nisip, argilă. Clima este continentală. Vara temperatura ajunge la +37 grade, iar iarna, cum s- a întâmplat de- a lungul istoriei, la -35, -40 grade C. Ploile cad neregulat; mai multe primavara și toamna și foarte puțin în lunile de vară, cu caracter local, intermitente și de multe ori cu grindină.

  Populatia:

  Total locuitori: 3016
  Nationalitate:  2896 români; 112 rromi; 6 alte etnii
  Religie:  majoritatea creștini ortodocși, dar și, în număr mic, adventiști, baptiști;

  Suprafata: 72.84 km2

 •  

  Data nasterii:  13.11.1952
  Studii/Profesie:  Școală postliceală tehnicieni agricoli/ tehnician agricol
  Stare civila:  casatorit
  Copii:  1
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
   președintele organizației locale PSD
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
   2008
  Date contact
  Telefon:  0239-663009 int.109; 0730030168
  E-mail:  primariabaraganulbr@yahoo.com
  Website:
  Realizari

 • Comuna Bărăganu, fostă Cioara Doicești, își are originile înfipte adânc în istorie și este atestată documentar de un hrisov al domnitorului Radu de la Afumați la 1643, printr-o danie de pământ. După tradiție, si cum povestesc bătrânii, comuna a luat ființă între anii 1830-1836, cu locuitori veniți din Cioara Radu Vodă, aflată la o depărtare de 500m, formând la început un sat mic numit „Cioara Mică”, iar satul de unde au plecat, pentru a se deosebi, a fost numit ”Cioara Mare”. Numele de „Cioara” se spune că vine după porecla unei fete a moșierului, care a cumpărat moșia de la Mănăstirea Radu Vodă și era poreclită „Cioara”, fiindcă era oacheșă la față. Ea a murit de tânără și, ca amintire, moșierul a dat vetre clăcașilor de pe moșia sa, formând astfel satul numit ”Cioara Mică”.

      Primii locuitori veniți pe aceste vetre au fost Neacșu și Ion Dobrița – strămoși ai familiilor Neacșu și Ivan de astăzi. Mai târziu s-au așezat aici și boierii Dinu Doicescu, cu soția sa Tudora, care deveniseră proprietarii moșiei pe care se afla Cioara Mică, căreia mai târziu, în loc de Cioara Mică, i s-a zis Cioara Doicești, după numele proprietarului. Primii locuitori, atât din Cioara Doicești, cât și din Cioara Radu Vodă au fost clăcașii de pe moșiile care aparțineau Mănăstirii Radu Vodă și boierului Doicescu.
  Denumirea localității s- a schimbat prin Decretul Consiliului de Stat Nr. 799/17.12.1964.

 •  Comuna Bărăganul este situată în centrul Câmpiei Române,latitudine- 44,8º N longitudine- 27,52º E, la întretăierea drumului European E584 Brăila – Slobozia cu calea ferată Făurei-Fetești, la 64 km de municipiul Brăila, 34 km de municipiul Slobozia, 22 km de orașul Țăndărei și 15 km de orașul Însurăței. Comuna Bărăganul este situată în partea sudică a județului Brăila și are următoarele vecinătăți: nord-orașul Însurăței, nord- vest comuna Dudești, est-comuna Victoria și sud județul Ialomița. DE 584 îi asigură legatura cu orașul Însurăței, municipiul Slobozia din județul Ialomița, precum și comunele Viziru, Valea Cânepii și municipiul Brăila. Localitatea Bărăganul are legătură cu localitatea Tătaru și cu localitatea Victoria pe drumuri comunale. Comuna nu este udată de nici o apă curgătoare. Râul Călmățui la nord și Dunărea la est, sunt depărtate, respectiv 16 Km și 24 Km distanță.Vatra comunei Bărăganul se înscrie în tipologia specifică așezărilor din Câmpia Bărăganului. Din punct de vedere geologic, stratul arabil de la suprafață este un cernoziom bun pentru cultura cerealelor: grâu, porumb, orz, ovăz, care se cultivă din cele mai vechi timpuri, sub care se găsește un strat argilos, apoi lut galben și în jos apă, nisip, argilă. Clima este continentală. Vara temperatura ajunge la +37 grade, iar iarna, cum s- a întâmplat de- a lungul istoriei, la -35, -40 grade C. Ploile cad neregulat; mai multe primavara și toamna și foarte puțin în lunile de vară, cu caracter local, intermitente și de multe ori cu grindină.
 • Personalul didactic angrenat în activitatea de învățământ este de 29 persoane, din care 6 educatoare, 8 învățători și institutori și 15 profesori. Școlile cuprind un nr. de 296 elevi. Baza materială este formată din 21 săli de clasă și cabinete școlare. Majoritatea cadrelor didactice sunt din localitate 21 sunt localnici si 8 nnavetisti, 38% dintre ele au gradul didactic I. Grădinițele cuprind un număr de 126 copii și sunt încadrate cu 6 educatoare calificate.

    Cei mai mulți locuitori sunt absolvenți de școală generală și doar 30% au absolvit școli superioare, medii sau profesionale. Activitatea școlarilor se desfășoară în 2 corpuri de clădire reabilitate, modernizate, dotate cu mobilier nou și centrale termice, iar a preșcolarilor în 2 grădinițe, fiecare cu câte 1 anexă, în zonele mai îndepărtate ale comunei. Grădinițele sunt reabilitate parțial.
  Populația școlară cuprinsă în învățământul primar și gimnazial, înscrisă la începutul anului școlar 2012 – 2013 a fost de 383 elevi, din care preprimar 116, primar 135 si gimnazial 132.

 •  
 •  Ocupația principală a locuitorilor a fost și a rămas agricultura. Până în anul 1990, mulți dintre locuitorii comunei lucrau la unitățile IAS și CAP de pe raza comunei. În prezent, în teritoriu funcționează 4 societăți agricole, ce au în administrare 4000 ha teren în arendă. Menționăm că mulți locuitori preferă să- și cultive singuri pământul. Din acest motiv agricultura practicată este mai mult una de subzistență, decât una performantă, care să poată fi asimilată unei afaceri cu potențial de dezvoltare. Pe viitor se dorește înființarea altor asociații agricole care, acompaniate de reabilitarea sistemului de irigații, să facă posibilă practicarea unei agriculturi moderne și performante
 • Biserica ortodoxă “Sfântul Nicolae” în parohia Radu Vodă și Biserica ortodoxă “Sfânta Treime” în parohia Doicești

  Crescătoria de struți “Agroprovens

 •  
 •  
 •  
  • Retea canalizare si statie epurare

  Status: Neinceput

  Tip: Finantare guvernamentala

  Valoare lei: 7251342.00

  • Realizare ferma eoliana

  Status: Neinceput

  Tip: Finantare prin parteneriat public privat

  • Construirea unei Sali de sport

  Status: Neinceput

  Tip: Finantare guvernamentala

  • Infiintare brutarie-patiserie

  Status: Neinceput

  Tip: Finantare prin parteneriat public privat

  • Retea canalizare si statie epurare

  Status: Neinceput

  Tip: Finantare guvernamentala

  Valoare lei: 7251342.00

  • Reabilitare si modernizare drumuri comunale

  Status: Neinceput

  Tip: Finantare guvernamentala

  • Realizare parc si spatiu verde

  Status: Neinceput

  Tip: Resurse proprii

  • Reabilitare si consolidare Dispensar comunal

  Status: Neinceput

  Tip: Finantare guvernamentala

  Descriere:

  Recalificare someri

  • Realizare piata agroalimentara

  Status: Neinceput

  Tip: Resurse proprii

  Descriere:

  Realizarea unor conditii optime de studiu pentru elevi

  • Reabilitarea blocului de locuinte

  Status: Neinceput

  Tip: Finantare guvernamentala

  Descriere:

  Realizarea unor conditii optime de studiu pentru elevi

  • Reabilitare si consolidare Gradinita nr. 1

  Status: Neinceput

  Tip: Finantare guvernamentala

  Descriere:

  Realizare conditii optime de studiu pentru prescolari

  • Reabilitare si consolidare Camin Cultural

  Status: In implementare

  Tip: Finantare guvernamentala

  Descriere:

  Realizarea conditiilor pentru desfasurarea manifestarilor cultural-artistice

  • Reabilitare si consolidare Scoala nr. 1

  Status: In implementare

  Tip: Resurse proprii

  Descriere:

  Realizarea unor conditii optime de studiu pentru elevi

  • Reabilitare si consolidare Gradinita nr. 2

  Status: In implementare

  Tip: Resurse proprii

  Descriere:

  Realizare conditii optime de studiu pentru prescolari

  • Reabilitare si consolidare Scoala nr. 2

  Status: In implementare

  Tip: Finantare guvernamentala

  Descriere:

  Realizarea unor conditii optime de studiu pentru elevi

  • Reconstructie forestier ape terenuri degradate

  Status: In implementare

  Tip: Finantare guvernamentala

  • Instruirea somerilor necesitate pe piata muncii

  Status: In implementare

  Tip: Finantare europeana

  • Realizare parc fotovoltaic

  Status: In implementare

  Tip: Resurse proprii

  Descriere:

  Producere curent electric

  • Realizare parc fotovoltaic

  Status: In implementare

  Tip: Resurse proprii

  Descriere:

  Producere curent electric

  • Realizare ferma eoliana

  Status: In implementare

  Tip: Resurse proprii

  Descriere:

  Producere curent electric

  • Realizare ferma agricola de crestere si ingrasare bovine

  Status: In implementare

  Tip: Resurse proprii

  Descriere:

  Producere produse animaliere

  • Reconstructie forestier ape terenuri degradate

  Status: Finalizat

  Tip: Finantare guvernamentala

  Descriere:

  Impadurire 19,5 ha

  • Reabilitare si consolidare Sala multifunctionala

  Status: Finalizat

  Tip: Resurse proprii

  Descriere:

  Asigurarea unui spatiu pentru manifestari culturale, sedinte

 •  
 •