Primaria Comunei Cetateni

Categorie
Judetul Arges
 • Judet: Arges
  Localitate: Cetateni
  Adresa:
  Telefon:  0248.544.005; 0248.550.330
  Fax:  0248.544.005
  E-mail:  primarie@cetateni.cjarges.ro; primar@cetateni.cjarges.ro
  Website:  http://www.primariacetateni.ro/
  Primar:  Ion Toader

  Pozitionare:

  Comuna Cetățeni este așezată pe cursul superior al râului Dâmbovița într-o pitorească zonă subcarpatică dominată de microrelieful carstic înscris în aria monumentelor naturale protejate.

  Legăturile cu cele mai importante centre urbane, Câmpulung, 25 km și Târgoviște 45 km sunt asigurate de D.N. 72 A ce traversează localitatea de la nord la sud pe o lungime de 7 km.

  Versanții ce se înalță în stânga și dreapta Dâmboviței sunt presărați cu gospodării frumoase, grădini îngrijite și pâlcuri de pădure îmbinate armonios care oferă imaginea unei superbe zone turistice.

  Populatia:

  Total locuitori: 3050
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 3.4 km2

 • Ion Toader

  Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:  primar@cetateni.cjarges.ro;ion.toader@cetateni.cjarges.ro
  Website:
  Realizari

 • Prima atestare documentară este a satului Cetățeni, în hrisovul emis de cancelaria domnească a lui Mircea Ciobanul la 25 aprilie 1548. Acest hrisov se referă la o situație anterioară din vremea lui Vlad Înecatul (1530-1532).

  De altfel în satul Valea Cetățuia există ruinele Cetății Dâmboviței de Sus precum și urme de locuire din vremea dacilor. Fiind situată pe vechiul drum comercial ce a legat Țara Românească de Brașov prin culoarul Rucăr-Bran, așzarea a fost martora unor mari evenimente ale istoriei neamului românesc.

  Este suficient de amintit că Mihai Viteazul a șteptat trupele ardelene în 1595 pe înălțimile cetății lui Negru Vodă, iar Tudor Vladimirescu și-a petrecut ultima noapte din viață, înainte de a fi asasinat de eteriști, la Cârciuma de Piatră din Lăicăi.

   

  Cele mai vechi urme de locuire a perimetrului comunei Cetățeni sunt reprezentate de patru morminte în cutii din lespezi de piatră, în punctual numit “Cornul Malului”, datând din epoca bronzului. Din această perioadă până la începutul celei de-a doua epoci a fierului, locuirea zonei este foarte slab reprezentată arheologic.

  Pe platoul din nordul comunei, pe malul stâng al râului Dâmbovița, între Valea Chiliilor și Valea lui Coman, cercetările arheologice au descoperit urmele uneia dintre cele mai mari așezări dacice din sudul Carpaților, fiind centrul unei formațiuni statale. Așezarea a ființat între secolele III și I î.Hr.

  Peste nivelul de locuire geto-dacic s-au pus în evidență vestigii ale civilizației medievale românești, cele mai semnificative fiind  Cetatea Dâmboviței și urmele a trei biserici. Datele arheologice sugerează construirea primei biserici în a doua jumătate a secolului XII  și distrugerea ei în timpul invaziei mongolo-tătare. A doua biserică a fost construită către sfârșitul secolului XIII urmată de a treia biserică ce a fost construită în prima jumătate a secolului al XVI, ființând până în secolul XVIII.

  Cetatea Dâmboviței de Sus, construită probabil anterior întemeierii Țării Românești, a jucat un rol important până în secolul XV. Aici a funcționat un punct vamal până la mutarea vămii la Rucăr. După această dată vama de la Cetățeni a funcționat până în secolul XVII doar pentru unele produse.

  Harta austriacă din 1790 -1791 consemnează în satul Cetățeni existența unei biserici și a zece case lână un lac numit Lutmen. În anul 1810 se înregistrau 72 de case și 354 de locuitori, iar în anul 1838 în Cetățenii din Deal și Cetățenii din Vale se consemnau 142 de familii.

  Satul Lăicăi avea în anul 1790 (după harta austriacă) 11 case, iar în anul 1810  avea să crească la 44 de case și 109 locuitori.

  Marele Dicționar Geografic al României consemnează la sfârșitul secolului XIX următoarea situație:

  -satul Cetățenii din Vale (cu satul Diaconești) avea 141 case și 783 locuitori. Ocupația principală era agricultura și facerea șindrilei. În sat existau piuă, o moară, o biserică deservită de un preot și doi dascăli și o școală frecventată de 35 elevi și eleve.

  -satul Cetățenii din Deal (cu cătunul Mesteacăn) avea o școală frecventată de 33 de elevi și eleve și două biserici deservite de un preot și doi dascăli;

  -satul Lăicăi (Cremenea) făcea parte din comuna rurală Lăicăi-Runceanca-Cârciuma de Piatră) având 605 locuitori. În sat exista o școală frecventată de 44 elevi și biserică deservită de un preot și un dascăl.

 •  Comuna Cetățeni este așezată pe cursul superior al râului Dâmbovița într-o pitorească zonă subcarpatică dominată de microrelieful carstic înscris în aria monumentelor naturale protejate. Legăturile cu cele mai importante centre urbane, Câmpulung, 25 km și Târgoviște 45 km sunt asigurate de D.N. 72 A ce traversează localitatea de la nord la sud pe o lungime de 7 km. Versanții ce se înalță în stânga și dreapta Dâmboviței sunt presărați cu gospodării frumoase, grădini îngrijite și pâlcuri de pădure îmbinate armonios care oferă imaginea unei superbe zone turistice.
 •  
 •  
 •  
 • Schitul Negru Vodă (în nordul comunei), construcție sec. XIV-XIX, monument istoric:

  – Biserica rupestră

  – Ruine Chilii rupestre

  – Incintă

  Ansamblul fortificațiilor și așezărilor dacice și medievale de la Cetățeni, monument istoric din sec.XIII-XIV:

  – Ruinele bisericilor

  – Așezarea medievală

  – Fortificația medievală munticolul „Cetățuia”

  – Cimitirul (platoul de lângă râu)

  – Așezarea dacică

  – Fortificația dacică (locuință turn pe munticolul „Cetățuia”)

  Crucile de piatră din satul Lăicăi, monumente istorice:

  – Crucea de piatră „a lui Socol”, construcție 1647

  – Crucea de piatră (din fața Poștei), secolul al XVIII-lea

  – Crucea de piatră („La cârciuma de piatră”), secolul al XVIII-lea

  Cetatea de pământ hallstattiană de la cetățeni (perioada hallstattiană)

  Rezervația naturală Microrelieful carstic de la Cetățeni (10 ha)

 •  
 •  
 •  
 • Complex turistic- Stana ecologica
  Domeniu: Altele
  Descriere:Stana ecologica care sa cuprinda S:vila, hotel,stana(ovine, bovine) exista 400 ha situate in izlazul comunal ,la 25 km de Campulung Muscel si 45 km de Targoviste, precum si 250 ha in Muntii Leota.Accesul catre izlazul comunal se face prin drumul comunal.De la drumul comunal se poate face si racordarea la utlitati.Distanta de la Cetateni catre Muntele Leota este de 25 km pe drum de acces si 15 km pe creasta

  Un alt obiectiv de interes turisti il reprezinta Manastirea Cetatuia Negru Voda

  Potrivit traditiei locale, pe culmea abrupta de piatra, care se inalta intre raul Dambovita si paraul Cetatuia, a existat o cetate de rezistenta zidita pe vremea ocupatiei romane. Cetatea ar fi fost loc de refugiu si pentru domnitorul Negru Voda al Tarii Romanesti, care isi avea aici si o pestera de taina, numita pana astazi “Pestera lui Negru Voda”. De la aceasta cetate si-ar fi luat numele, atat muntele, cat si satele din apropiere.

  •    Construirea de locuinte sociale, infrastructra (imbunatatirea retelei de drumuri si poduri din localitate),alimentarea cu apa si epurarea apelor uzate
  Domeniu: Altele
  Descriere:Resurse naturale: cursuri de apa – râul Dâmbovița,păduri – foioase si conifere.

  Scurta descriere zona: Localitatea este amplasată pe cursul superior al
  râului Dâmbovița în partea de nord est a județului Argeș. Altitudinea medie este de 600 m (460 m în satul Lăicăi – 960 m în satul Cetățeni).
  Râul Dâmbovița traversează localitatea de la nord la sud pe o lungime de 7 km. Accesul în localitate se face pe D.N. 72 A Târgoviște Câmpulung.
  Comuna Cetățeni este situată la o distanță de 80 km față de reședința de județ (municipiul Pitești).
  Scurta descriere activitati economice zona: principala activitate economică
  în zonă este reprezentată de agricultură. Alte ramuri economice
  reprezentate în localitate sunt: industria alimentară, transporturi, construcții.
  Scurta descriere a nevoilor de investitii: infrastructura; canalizare; alimentare
  apa; gaze; locuinte sociale; invatamant; sanatate; comunicatii; turism;
  agricultura; altele
  Sunt necesare investiții în infrastructură (îmbunătățirea rețelei de
  drumuri și poduri a localității), alimentare cu apă și epurarea apelor
  uzate. De asemenea pentru locuitorii din satul Valea Cetățuia este necesară construirea de locuințe sociale.
   Descriere bunuri investite:
  A. Partea publica – Administratiile locale – bunuri naturale aflate in patrimoniu
  – date tehnice – exemplu: terenuri (suprafata, deschidere,tip intravilan sau
  extravilan; vecinatati; altele)
  – Localitatea Cetățeni dispune de o suprafață de aproximativ 6 ha teren
  situată în satul Lăicăi. Terenul este relativ plan fiind situat în lunca râului
  Dâmbovița și poate fi racordat la rețelele de utilități ale localității (apă,
  energie electrică, telefonie fixă)
  B. Nevoi partea privata – Investitori – bunuri necesare – valoare estimata
  investitie; altele; avantajele zonei privint bunul rezultat al investitiei – SCOP
  si OBIECTIV
  Exista studiu de prefezabilitate: nu

 •  
 •