Primaria Comunei Diosig

Categorie
Judetul Bihor
 • Judet: Bihor
  Localitate: Diosig
  Adresa:  Str. Livezilor, nr. 32 cod postal: 417235
  Telefon:  0259 350196
  Fax:
  E-mail:  primaria.diosig@cjbihor.ro
  Website:  www.diosig.ro
  Primar:  Mados Attila Ferencz

  Pozitionare:

  Comuna Diosig se afla în partea de nord-vest a judetului Bihor la intersectia paralelei de 47 0 , 18’ lat. N cu meridianul de 22 0, 1’ long. E. Cu o suprafata totala de 9004,61 ha si cu o populatie de 7.100 locuitori este una dintre cele mai mari comune din judet.
  Comuna este strabatuta de DN 19 si drumul european E671 si se afla la 35 km de Municipiul Oradea. Localitatea are caracteristicile zonei de campie si deal, fiind parte a Campiei si Dealurilor de Vest.

  Teritoriul comunei se întinde pe o zonă de câmpie cuprinzând campia joasă a Ierului si câmpia inaltă subcolinară Diosig – Tășnad. Inaltimea medie a câmpiei variază intre 50-80 metri. Cea mai mare înălțime a reliefului se află în partea de răsărit în câmpia înaltă subcolinară (circa 150 m), iar în partea de vest la punctul numit „Dealul Rotund” cu 128 m. Panta de inclinatie a câmpiei înalte este cuprinsa între 20-30o si este acoperita de livezi si podgorii.

  Localitatea Diosig se invecineaza cu urmatoarele sate: la nord cu Ciocaia si Cadea apartinatoare Sacuieniului , la est cu hotarele satului Sâniob și Sântimbreu , la sud cu Ianca si hotarele satelor Roșiori și Mihai Bravu iar la vest localitatea își întinde suprafața pâna la granita cu Ungaria. Așadar este o comuna frontalieră cu Ungaria, legătura fiind realizată prin punctul de trecere Letavertes- Sacuieni, oras aflat la 12 Km de Diosig.

  Populatia:

  Total locuitori: 10575
  Nationalitate:  Maghiari- 42 %;Români- 34 %;;Romi- 23 %;Altele-1%
  Religie:

  Suprafata: 90 km2

 • Mados Attila Ferencz

  Data nasterii:  08.10.1976
  Studii/Profesie:  1999- Absolvent al Universitatii Babes Bolyai din Cluj-Napoca – profil economic.
  1995- Absolvent al Liceului Ady Endre din Oradea
  Stare civila:  casatorit
  Copii:  1
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
   UDMR
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
   2012
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 • După tradiția populară și explicația științifică a numelui, Diosig înseamnă colț cu nuci, fapt dovedit și prin ștampilele așezării din anii 1608 și 1691. Prima dată a fost menționat în înregistrările din anul 1278 referitor la primii proprietari ai asezarii (familia Dorog din neamul Gutkeled). Datorita podgoriei sale care era celebră inca din secolul XVI comuna a fost cunoscută ca și centru de proprietate împreună cu orasul Săcuieni, astfel devenind devreme un târgușor Așezarea a fost numită Ér-Diószeg, Mező-Diószeg, urmand ca in anul 1910 să primească numele Diószeg.  Sub denumirea in limba romana Diosig există din anul 1925. In anul 1393 era proprietatea familiei Zólyomi din Albiș, iar prin căsătoria sa cu Pöstyényi Gergely, fam. Varkucs, firul din Gács al fam. Forgács din Ghime  (și prin ei familiile Gyulaffy, Zerdahelyi, Imreffy Sennyei), și alte familii (Bajomy, Makó, Lónyai, etc.). Familia Rákóczy, fiind o familie puternică, detinea proprietatea Diosigului în perioada 1633 și 1660, așezarea fiind foarte importantă în tărâmul periferic al Transilvaniei (scrisorile lui Báthory Gábor din 1609, ale lui Bethlen Gábor din 1614, ale celor doi Rákóczy György din 1638 și 1652, ale lui Appafy Mihály din 1670, menționată separat în athnamele sultanilor dăruite lui Báthory și Bethlen).

   Numele comunei apare în registrul papal pentru prima dată intre 1332-1337. Primul proprietar a fost ramura Dorogi din familia Gutkeled. Familia Dorogi din Dob avea aici castel, care exista pe locul bisericii reformate si azi. Și familia Zólyomi a avut aici proprietăți. În anul 1551 episcopul Fráter György și regele Ferdinand au semnat pactul prin care proprietatea regelui János era predată familiei Habsburg. În secolul XVI a aparținut familiei Forgách și Makó. La începutul anilor 1800 proprietar a fost Sternberg Ádám iar mai apoi contele Zichy Ferenc. În 1870 cu colaborarea celui din urmă a fost fondată Scoala regală maghiară de vieri, prima scoala de acest gen din tara. În 1795 Diosigul avea și imprimerie. Comuna a avut cândva mai multe sate, care insă cu timpul au dispărut.

  Diosig a devenit proprietatea lui Gavrilaș Movilă prin căsătorie, și Constantin Șerban, voievod român refugiat, a primit-o ca și gaj. În 1551 Fráter György a discutat aici cu trimișii lui Ferdinand al-V-lea referitor la  predarea Transilvaniei; după tradiție, Bocskay István a luptat victorios cu germanii în valea lui Nyúzó la 15 Octombrie, 1604,  în vara anului 1611 armata lui Nagy András a luptat aici victorios cu armata lui Forgács, apărând astfel tronul lui Báthory Gábor; Asezarea a fost devastata in anul 1658 de catre tătarii iar în anul 1660 turcii ( legenda noastră „Insula femeilor” care s-a născut atunci era descrisă de către Lengyel Dénes și prelucrată de Beke György în romanul cu titlul „Catalige”). Intre anii 1660 și 1686 Diosigul era proprietatea comandantului șef și a Fiscului din Transilvania, iar  în 1692 era considerată a doua cea mai mare așezare din județ (concurentul Debreținului). Aici s-au unit armatele lui Apaffy I., Thököly și a pașei din Oradea în 1681.  Școala reformată vestită de aici a devenit mai târziu filiala Colegiului din Debrețin.

  După eliberarea orașului Oradea proprietarii așezării au devenit pe rând: camera din Sepeș, Heisler Donath, contul Grünsfeld Franz Johann și Breuner Miksa. Din cauza numărului mare a curuților care s-au stabilit aici, mulți dintre locuitorii Diosigului au participat la răscoala de la Hegyalja condusă de Rákóczy, devenind al doilea focar după Tarpa. Secolul al- XVIII-lea a fost caracterizat de o societate multicoloră: au apărut breslele (croitori și pantofari în 1714, blănari în 1733, asociația comercianților greci în anul 1735), neamul român se înmulțește, neamul maghiar se sporește prin colonizare, nobilimea și iobăgimea se despart (1740), conducerea podgoriei devine de sine stătătoare, iarfamilia Dietrichstein a primit dreptul de judecată. Promotoriumurile noastre au fost recunoscute deja, eram cunoscuti in tara prin cultivarea tutunului, peștele nostru era servit și la Viena. Așezarea a devenit proprietatea familiei Sternberg după moștenire (1783), iar de la ei a cumpărat-o un membru din familia Zichy din Bratislava (1810).

  Mulți oameni de aici au participat la revoluția din 1848-1849 ( cei mai vestiți dintre ei au fost: Jankafalvi Csizmadia József, căpitanul Kiss Pál). După eliberarea iobagilor a început dezvoltarea social-economică: producția modernizată a familiei Zichy ( fermă model, struguri și pivnicerie, fabrică de coniac, etc.), evreii colonizați, Școala de vieri (1870), Corporația industrială formată din bresle, încetarea privilegiului nobililor, etc. Au contribuit la o provincializare rapidă. Furtunile din secolul XX. ( cele 2 războaie mondiale, modificarea granițelor, colonizările, reforma agrară din anul 1945 și colectivizarea împreună cu regimul comunist,  tranzitia care a durat până în anul 1989) au slăbit capacitatea de încărcare social-economică a așezării noastre.

  Diversitatea comunei noastre e asigurată în prezent de trei naționalități (maghiară, română, rromi) și de cinci religii ( 6 parohii, 8 biserici și capele, 9 cimitire). Religia cea mai veche e cea romano-catolică, care a dispărut total în perioada religiei reformate, a fost reînnoită în 1725, capela lor s-a aflat în castelul de aici până în anul 1930. Abia din anul 1938 catolicii  au separat o biserică a lor. Cea mai raspandita religie de aici e cea reformată. Biserica reformata  din prezent s-a construit în anul 1604, s-a reconstruit în 1667, a fost marită în 1795 și în 1808, iar forma prezentă o are din anul 1864. Religia ortodoxă are două biserici: cea veche e în satul Român din anul 1830 ( cu Biblia greacă valoroasă), cea nouă în așezarea numită Colonie formata în 1935. Biserica baptistă există aici din 1888 (era una din cei trei centre misionare), capela lor s-a construit în 1906, la vremea respectiva find  cea mai mare capela din Europa de Est.

 •  Comuna Diosig se afla în partea de nord-vest a judetului Bihor la intersectia paralelei de 47 0 , 18’ lat. N cu meridianul de 22 0, 1’ long. E. Cu o suprafata totala de 9004,61 ha si cu o populatie de 7.100 locuitori este una dintre cele mai mari comune din judet. Comuna este strabatuta de DN 19 si drumul european E671 si se afla la 35 km de Municipiul Oradea. Localitatea are caracteristicile zonei de campie si deal, fiind parte a Campiei si Dealurilor de Vest. Teritoriul comunei se întinde pe o zonă de câmpie cuprinzând campia joasă a Ierului si câmpia inaltă subcolinară Diosig – Tășnad. Inaltimea medie a câmpiei variază intre 50-80 metri. Cea mai mare înălțime a reliefului se află în partea de răsărit în câmpia înaltă subcolinară (circa 150 m), iar în partea de vest la punctul numit „Dealul Rotund” cu 128 m. Panta de inclinatie a câmpiei înalte este cuprinsa între 20-30o si este acoperita de livezi si podgorii. Localitatea Diosig se invecineaza cu urmatoarele sate: la nord cu Ciocaia si Cadea apartinatoare Sacuieniului , la est cu hotarele satului Sâniob și Sântimbreu , la sud cu Ianca si hotarele satelor Roșiori și Mihai Bravu iar la vest localitatea își întinde suprafața pâna la granita cu Ungaria. Așadar este o comuna frontalieră cu Ungaria, legătura fiind realizată prin punctul de trecere Letavertes- Sacuieni, oras aflat la 12 Km de Diosig.
 • Scoala are un rol extrem de important în orice comunitate, educatia reprezinta baza dezvoltarii indivizilor si viitorului comunitatii. Aceasta institutie imperios necesară in orice comunitate, trebuie să asigure, împreună cu toți factorii comunității, un mediu favorabil învățării, întemeiat pe valori pozitive, astfel încât fiecare elev să beneficieze de șanse egale și reale pentu susținerea examenelor viitoare, să beneficieze de posibilitatea dezvoltării armonioase, reușite a personalității pentru a devenii un membru respectat al societății civile, un profesionist apreciat în comunitatea viitorului.

  Pe raza comunei Diosig își desfășoară activitatea Școala Generală cu Clasele I-VIII Diosig cu 8 corpuri.  În cadrul Scolii cu clasele I-VIII  Diosig   în invatamantul primar  învată 318 de copii în 18  clase, în gimnaziu avem 345 de elevi, în 14 clase, iar la grădiniță avem un număr de 238 de copii în 9 grupe, rezultând un total de  901  copii.


  În unitățile de învățământ își desfășoară activitatea 56 de cadre didactice printre care exista cadre didactice tinere, proaspăt absolvente ale unităților de învățământ superior, dar si cadre calificate cu vasta experiență în procesul educațional.

  Listă școli:

  Grădinită cu program normal Diosig
  Educatori:     9
  Elevi:     238
  Adresă:     str. Livezilor nr.53

   

  Listă școli:

  Grădinită cu program normal Diosig
  Educatori:     9
  Elevi:     238
  Adresă:     str. Livezilor nr.53


  Școala cu clasele I-IV Diosig
  Profesori:  21
  Elevi:  318
  Adresă: Str. Livezilor nr.53
  Email:     dioszegsuli@yahoo.com


  Școala cu clasele V-VIII Diosig
  Profesori:     26
  Elevi:     345
  Adresă:     Str. Livezilor nr. 5
  Email:     dioszegsuli@yahoo.com

  Listă școli:

  Grădinită cu program normal Diosig
  Educatori:     9
  Elevi:  238
  Adresă:  str. Livezilor nr.53

 • Principala resursă locală a comunei Diosig o reprezintă suprafata agricolă, ce poate fi exploatată prin închirieri sau concesionări. Alte resurse locale pot fi considerate resursele bugetare ale localitătii si nu în ultimul rând resursele mediului de afaceri. Ca  si resurse ale comunei mai amintim apa termală si cele 2 lacuri de acumulare cu fondul piscicol precum si raul Ier care strabate comuna.

  Resursele naturale sunt diversificate: resurse energetice ( indeosebi petrol si gaze asociate) ape geotermale, resurse funciare ( soluri), pășuni, fânețe naturale, terenurile arabile, paduri elemente de fauna ( fauna cinegetica, fauna piscicola), resurse de apa dulce ( pentru irigatii).

 • Zilele Comunei  Diosig

  „Festivalul Cultural sportiv Zilele Diosigului” reprezinta o alta traditie a localitatii. In fiecare an in ultimul weekend al lunii august se sarbatoresc zilele comunei. Evenimentul este organizat in cele mai mici detalii cu implicarea tuturor membrilor comunitatii si desfasoara un program care cuprinde prezentări din diferite domenii, expoziții de pictură, concursuri de șah, concursul international de ceaune, întreceri sportive, concursul de atelaje, concerte, fiind o ocazie de relaționare și de dezvoltare a relațiilor interumane. La eveniment vin oameni de seama din diferite locuri. Un exemplu în acest sens este faptul că în fiecare an, cu ocazia acestui eveniment un grup de francezi vizitează Diosigul, comuna noastă fiind înfrătită cu Fontenay Le Comte din Franta, dar și cu comuna Diosig din Slovacia. Se realizează în acest fel un schimb de experiență, un grup de români plecând anual, la rândul lor, în Franța.

   Balul strugurilor

  In fiecare toamna odata cu terminarea procesului de cules al strugurilor are loc in comuna un bal al strugurilor gazduit in Caminul cultural. Pentru a-i anunta pe  localnici, tinerii umbla pe strazile comunei in trasuri, carute si anunta balul. Aceasta traditie are origini maghiare.

   Bătălia de pe Valea din Nyúzó

  Toamna se organizeaza in comuna reproducerea unui eveniment istoric si anume : Bătălia de pe Valea din Nyúzó, organizata în memoria bataliei din Diosig și Almosd din 15 Octombrie 1604. Evenimentul are ca  si locatie de desfasurare exact locul bataliei aflat la granita cu Ungaria. Acest evenimet este organizat doar de cativa ani insa se doreste a fi o traditie ce trebuie pastrata an de an.

   Concursul anual de vinuri

  Din cele mai vechi timpuri Diosigul a fost renumit pentru cultivarea viței de vie. O mare contribuție la renumele comunității noastre a avut-o de-a lungul timpului  Podgoria Diosig, având cele mai renumite soiuri de struguri de vin și de masă, cu vinuri recunoscute mai ales în zona de vest a țării, dar și in străinătate. Anual, în comună sunt organizate concursuri de degustări ale vinurilor produse de localnici, dar și de cultivatorii de viță de vie din împrejurimi.

  Un exemplu în acest sens este faptul că în fiecare an, cu ocazia acestui eveniment un grup de francezi vizitează Diosigul, comuna noastă fiind înfrătită cu Fontenay Le Comte din Franta, dar și cu comuna Diosig din Slovacia. Se realizează în acest fel un schimb de experiență, un grup de români plecând anual, la rândul lor, în Franța.

 • Specificul activitătii economice al localitătii in momentul de fată este preponderent agrar, cu aproape 6910, 24 ha de teren arabil, lucrat în ferme de productie vegetală, organizate în 7 asociatii agricole. De asemenea localitatea dispune de o zonă viticolă neexploatată la ora actuală. De altfel comuna înregistreaza si la momentul de fata o productie însemnată de vinuri la nivel local de localnici. Industria este intr-o continuă dezvoltare la noi în comuna la nivelul sectorului privat; avem firme de prelucrare a lemnului, industrie alimentară- panificatie; avem 2 fabrici de incaltaminte, 3 sectii de croitorie, precum si o fabrică de mobilă.
  Din punct de vedere al structurii pe domenii de activitate avem următoarea clasare pe sectoare:

  – comert – 81,25%
  – servicii – 15,62%
  – industrie – 3,13%


  Concentrarea accentuată a unitătilor comerciale este în centrul comunei, realizându-se astfel o bună deservire a populatiei.

 • Comuna ofera vizitatorilor un peisaj cu locuri frumoase. Este o zona de deal si campie, cu paduri, pivnite vechi, cu 2 baraje, de asemenea este de amintit Valea Ierului, un loc cu un potential turistic ridicat dar incă neexploatat. Avem de asemenea un castel vechi din anul 1810 care face parte din istoria bogată a comunei. Înfrastructura localitătii nu dispune în prezent de o structură  adecvată dezvoltării turismului, aceasta fiind însă pe lista de priorităti a strategiei de dezvoltare a localitătii.

  Castelul Zichy
  Castelul a primit numele după contele Zichy Ferenc care a devenit proprietar al asezării în anul 1810. Contele a fost o figura de seama in istoria comunei Diosig; în anul 1870 cu colaborarea acestuia a fost fondată scoala regală maghiară de vieri, prima de acest fel din Transilvania. După revolutia din 1848-1849 productia familiei Zichy s-a dezvoltat; au avut o fermă model, struguri și pivniterie la subsolul castelului, fabrică de coniac, etc. Astăzi gradina vechiului castel este locatia de desfăsurare a diferitelor evenimente culturale spre exemplu: Zilele Diosigului. Castelul dispune de 44 de incaperi si de o gradina în subsolul careia s-a gasit apa geotermala.

  Baraje de acumulare

  Pe raza comunei exista 2 lacuri de acumulare care reprezintă un loc frumos pentru relaxare, pentru pescuit sportiv si totodata oferă posibilitatea organizarii unor concursuri de pescuit la care participă atât localnici cât si pescari din zonele apropiate.

 • Spital:
  Politie:

  Politie: 0259/350.009

   

   

  Pompieri:
  Altele:

 •  
 •  
 •  
 •