Primaria Comunei Dobrin

Categorie
Judetul Salaj
 • Judet: Salaj
  Localitate: Dobrin
  Adresa: str. Principala, nr. 16, cod posta:457120,
  Telefon:  0260668803, 0260-668941
  Fax:  0260668803, 0260-668941
  E-mail:  primariadobrin@yahoo.com
  Website:
  Primar:  Csapo Carol

  Pozitionare:

  Populatia:

  Total locuitori: 1643
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • •    Crearea unei piete agro-alimentare in comuna
  Domeniu: Altele
  Descriere: Resurse naturale: cursuri de apa, zacaminte naturale (namol,  gaze naturale,ape termale),paduri,etc.

  Hidrografic, teritoriul comunei se lncadreaza  In bazinul raului Crasna ~i este traversat de la sud la
  nord de raul Salaj pe 0 lungime de 7 km. Cursul principal de apa in zona studiata este paraul Valea Salsjului, care primeste afluenti de stanga: primul este paraul care vine dinspre localitatea  Doba si se varsa in Valea Salajului In aval de rnoara, al doilea  parau, care vine dinspre Verveghiu  se varsa in Valea  Salajului  langa fostele  depozite  CAP, si al treilea  parau: Valea  Deleniului,  care vine  dinspre Deleni ~i Naimon. Cel mai important afluent de dreapta este Valea Dobrinului, care se varsa in Valea Salajului la Sincraiu Silvaniei.
  Zona nu define bogatii naturale deosebite,  fiind 0 zona de carnpie cu un pronuntat  profil agricol
  favorizat  de terenurile  neproductive  pentru culturile  cerealiere.  Padurea  detinuta  de comuna  Dobrin asiqura  efectivul  de plante  medicinale  (ciubotica  cucului,  rnusetel, coada  soricelunri etc.), fructe  de padure si ciuperci.
    Scurta descriere zona:
  Comuna se compune din urmatoarele sate: Dobrin, Doba, Verveghiu,Sincraiul  Silvaniei, Naimon, Deleni.
  Comuna Dobrin se tnvectneaza astfel: in partea nordica cu comuna Salatig; in partea vestica
  cu comuna  Hereclean;  in  partea sudica  cu comunele  Criseni  ~i Mir~id; in  partea estica  cu comuna
  Some~ Odorhei ~i orasul Jibou.
  Comuna  se  Intinde  pe  0  suprafata  de  40  km2  ceea  ce  reprezinta   1,03%  din  suprafata
  [udetului,   Asezarite   urmeaza  cursul  vailor  Dobrin,  a  Delenilor  si  Naimonului,   precum  ~i  cea  a Verveghiului  a carer curs este preluat de raul Salaj, Accesul sate lor spre Dobrin pana la DJ 108 D se face pe drumul comunal DC 6 pentru satele Deleni ~i Naimon, DC 20 pentru Verveghiu si DC 8 pentru Doba ~i Deleni. Fata de resedinta de comuns  satele sunt situate la distants  cuprinse intre  1 ~i 9 km. Drumul  judetean   DJ  108  D  Cehu  Silvaniei  –   Zalau  asiqura  legatura  comunei  cu  municipiul  de resedinta.  Populatia  in  satele  comunei  este  preponderent  maghiara  cu  exceptia  satelor  Dobrin  si Deleni unde este romans.
  Din punct de vedere  geomorfologic  localitatile  comunei  Dobrin  se situeaza  in  Depresiunea
  Salajului,  In  lunca  vaii  Salajului,  care  este  rnarginita  in  est  de  Dealurile  Salajului,  iar in  vest  de
  Piemontul Codrului.
   Scurta descriere activitati economice zona:                                                                               –
  Activitatile economice din zona sunt axate mai mult pe aqricultura, cornert i?iservicii, constructii,
  transport si depozitare.
   Scurta descriere a nevoilor de investitii: infrastructura;  canalizare; alimentare apa; gaze;
  locuinte sociale; invatamant; sanatate; comunicatii; turism; agricultura; altele
  Agricultura: ar fi necesare investitii in:
  – Dotarea tehnica a tuturor sectoarelor din zootehnie si aqricultura , modernizarea si popularea infrastructurii zootehnice
  – Promovarea  zonei si a produselor specifice
  – Valorificarea potentialului traditional existent
  – Activitatile si serviciile generatoare de venituri specifice zonei rurale. Turism: ar fi necesare investitii in:
  – incurajarea  unor noi forme de turism (de agrement, ecologic, sanitar);
  – Promovarea zonei pentru atragerea turistilor;
  – lrnbunatatirea condifiilor infrastructurii fizice si de utilitati privitoare la turism.
  Oescriere bunuri investite:
  A.   Partea publica – Administratiile  locale –  bunuri naturale af/ate in patrimoniu –  date tehnice
  –  exemplu: terenuri (suprafata, deschidere,tip intravilan sau extravilan; vecinatati; altele) Situatia fondului funciar al comunei in anul2012  are urmatoarele  valori: 4000 ha total teritoriu administrativ  din care: Agricol-2977  ha, Arabil-2145  ha, Pa~uni-516 ha, Hinete-194  ha, Vii-40 ha, Livezi-62 ha, Paduri-468  ha, Luciu de apa-I?  ha, Teren neproductiv-l043   ha.
  Din  acestea,  terenurile  care  apartin  efectiv  administratiei  locale  sunt: teren  arabil  5 ha,  pasuni  426 ha, teren neproductiv  194 ha, paduri 207 ha.
  Terenurile nu inregistreaza in general valori de vanzare ridicate in cornparatie cu alte comune. Cele mai ridicate
  valori de viinzare s-au inregistrat  in satul Doba, unde media  de vanzare  a terenului  din intravilan  se invarte in jurul valorii de 100 RON/ar.
  Primaria Dobrin a sintetizat propuneri privind extinderea  limitei intravilan ca urmare a solicitarilor formulate  de
  cetateni,  Un  alt  set  de  doleante  ale  autoritatilor  locale  tine  de  infiintarea  si dezvoltarea  utilitatilor  tehnico­ edilitare si de gospodarie  comunala conform normelor europene aflate in vigoare. S-a tinut cont ca parcelele  de teren  sa fie cuprinse  integral  in  intravilan.  Au  fost cuprinse  in  intravilan  toate  constructiile  existente  ~i s-au rezervat amplasamente  si pentru spatiile agro-industriale  viitoare pe care intreprinzatorii  particulari  doresc sa le construiasca.
  B.   Nevoi partea privata –  Investitori –  bunuri necesare –  va/oare estimata investitie; altele;
  avantajele zonei privint bunul rezultat al investitiei –  SCOP si OBIECTIV Nevoi identificate:

  a)    Dezvoltare.economica-crearea   unei piete agro-alimentare  in comuna,  investitori romani sau straini,

  valoare estimativa 30000 ron, avantaje: in zona nu mai exista piata de valorificare  a produselor in apropiere, produsele sunt naturale, nu exista poluare.
  Scop: valorificarea produselor  agro-alimentare  locale
  Obiectiv: ridicarea nivelului de trai a locuitorilor comunei, procent mai ridicat a suprafetelor de terenuri agricole lucrate.                                                                  .
  9.   Exista stu diu de prefezabilitate:  nu
 •  
 •