Primaria Comunei Dobrosloveni

Categorie
Judetul Olt
 • Judet: Olt
  Localitate: Dobrosloveni
  Adresa:  Dobrosloveni cod postal:237140
  Telefon:  0249-530022, 530210
  Fax:  0249-530210
  E-mail:
  Website:  http://www.dobrosloveni.ro/
  Primar:  Tudorașcu Gheorghe

   

  Pozitionare:

  Populatia:

  Total locuitori: 4063
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • •    Infiintarea de micro ferme ecologice;centre de colectare si vanzarea produselor agricole;centre de preluerarea laptelui;centre de colectare si vanzare pentru fructe de padure si plante medicinale.
  Domeniu: Altele
  Descriere:RESURSE  NATURALE–   cursuri de apa, zacaminte naturale, paduri.

  Reteaua hidtografica  apartine bazinului Teslui si este alcatuita din Teslui si afluientii acestuia  Potopin si Frasinet. Tesluiul este ultimul afluent pe dreapta al Oltului si strabate teritoriul comunei pe 0 lungime de cca 5 km. Paraiele Frasinet si Potopini poarta numele satelor pe care le strabat, sate componente  ale comunei Dobrosloveni.  Frasinetul se varsa in Teslui pe teritoriul satului Dobrosloveni,  iar Potopini pe teritoriul satului Resca,
  Pe teritoriul comunei exista peste 1000 ha de padure care are 0 fauna diversa.
  In timp, cea mai mare parte a teritoriului comunei, vegetatia naturala a fost inlocuita cu culturi agricole, solul fiind predominant  de tip cernoziom caracteristic zonei de stepa si silvostepa astfel incat in prezent, terenul este cultivat cu plante din cultura mare grau, orz, ovaz, porumb, floarea soarelui etc. dar si pasuni, vii, legume Sf  zarzavaturi.
  In urma cercetarilor  istorico-arheologice,  com una Dobrosloveni  figureaza in Registrul Arheologic National cu sit
  arheologic categoria A, deoarece  in epoca romana a fost intemeiat marele oras Romula – Malva, ( satul Resca si Rescuta de astazi)
  NUMAR  DE LOCUITORI
  Numar total de locuitori 4063, din care pe sate:  Dobrosloveni-1536  ;Resca-870;  Rescuta-   450 ;Potopini-710  ;Frasinet-497.
   Numar total gospodarii  1253.
   SCURTA  DESCRIERE   ZONA.
  Pe traseele  cursurilor de apa exista lacurile Frasinet leu a suprafata de 17″ ha, Frasinet 2 cu 0 suprafata de 5 ha si Potopin cu 0 suprafata de 6 ha, care deja au destinatie piscicola fiind administrare  si exploatate  in acest sens. Pe cursul de apa al Frasinetului  mai exista inca terenuri acoperite de apa in suprafata de cca 20 ha care se preteaza a fi amenajate pentru piscicultura,  dar pentru aceste suprafete nu sunt solicitari pana in prezent.
  Padurile existente pe raza comunei sunt alcatuite din specii de arbori care se preteaza la zona de silvostepa in care se incadreaza comuna : stejar, frasin, ulm, artar, tei. Fauna prezinta 0 mare varietate de specii, de animale si pasari incadrandu-se in fauna caracteristica zonei joase de campie : vulpi, iepuri, mistreti, capriori, mierle, gaite, harciogul, sobolanul de camp, etc. De asemenea in padurea Resca exista doua cabane de vanatoare care in prezent se afla in adrninistrarea Direetiei SivieeOlt.
  In urma cercetarilor  de diagnostic arheologic s-a constatat ca pe teritoriul comunei Dobrosloveni,  situl Resca-Rornula care era si este cel mai important, in epoca romana a fost atat de intins incat a suprapus toate celelalte situri anterioare de pe teritoriul satului Resea. Tot urmare a cercetarilor efectuate eu doi ani in urma, au mai fost identificate si delimitate si alte situri arheologice pe teritoriul satelor Dobrosloveni,  Frasinet, Potopin,fiind  amplasate pe traseele celor trei cursuri de ape care strabat localitatea: Teslui, Frasinet si Potopin. Astfel ultimele cercetari arheologice completeaza  lista siturilor arheologice  din judetul  Olt.
   SCURTA  DESCRIERE  ACTIVITA TI  ECONOMICE  ZONA
  Clima  fiind  de tipul  temperat   continental    cu usoare   nuante   aride,  iar benzile   de sol cernoziomic    avand  0 dispunere aproape paralela cu orientare vest-est conform teraselor Dunarii, confera toate  sansele practicarii  unei agriculturi  in plina dezvoltare. Terenul arabi I de 3500 ha existent la nivelul comunei este lucrat in sistem asociativ cca 70%, si 30% este lucrat individual. Cresterea productiei agricole an de an, se datoreste sporirii bazei tehnico-materiale  a agriculturii,  ridicarii productiei medii la hectar,imbunatatirrea  structurii culturilor.In prezent, pe langa dezvoltarea agriculturii, se desfasoara un vast program de dezvoltare a industriei satesti, care va avea un rol hotarator in ridicarea economica a acestei zone.
  In satul Dobrosloveni  s-a construit de eurand o fabrica de conserve de legume care in conditiile incheierii unor contracte ferme pentru desfacerea produselor, promite un grad de dezvoltare economica a zonei.
  Exista 0 fabrica de plase sudate care pana in prezent nu desfasoara activitate. In satele Resca si Dobrosloveni,  exista cate o moara pentru cereale.
  SCURTA  DESCRIERE   A NEVOILOR   DE INVESTITII
  Infrastructura  : Comuna are trei drumuri comunale cu o lungime total a de 16,6 km partial asfaltate, pietruite iar  3 km este pamant batut.
  Comuna este traversata pe directia sud- nord de DN 64 cu o lungime de 9 km, iar pe directia vest-est este strabatuta de DJ 642 cu 0 Iungime de 4 km.
  Intravilanul comunei este strabatut de strazi care totalizeaza 0 lungime de 31 km in care se regasesc si DN 64 si DJ 642 si 5 km drumuri satesti.
  In extravilanul comunei exista 73 km De ( drumuri de exploatare) care fac legatura intre solele de teren. In totalitate drumurile de exploatare sunt din pamant batut.
  Teate drurnurile  indiferent de categoria din care fac parte au nevoie de reparatii, turnare de covor asfaltic, pietruire. Canalizare nu exista la nivelul comunei .
  Alimentare cu apa nu exista , aceasta facandu-se din fantani proprii. Nu exista gaze Ja nivel de comuna.
  Nu avern Iocuinte sociale, cu toate ca am raspuns afirmativ programelor  propuse de catre guvem  in acest sens. In comuna sunt doua scoli  clasele I -VIII si patru gradinite de copii.
  Exista un dispensar medical, un Punct sanitar precum si un cabinet  stomatologic. Deasemenea  avem si o farmacie la nivel de comuna .
  In ceea ce privesc comunicatiile,  comuna beneficiaza de televiziune prin  cablu,  scolile beneficiaza de internet si televiziune prin cablu, deasemenea  si Primaria, iar in  zona este acoperire uniforma pentru retelele de telefonie mobila. Toate institutiile cat si 0 parte dintre locuitori sunt racordati la telefonia fxa.
  Pe linie turistica comuna este pozitionata intr-o zona superba. Pe langa padure se poate amenaja o baza de agrement, sau se pot practica diverse sporturi. Tot pe Iinie de turism, prin Ministerul Culturii si al cultelor, se po ate amenaja Cetatea Romula prin prisma sitului arheologic  de importanta nationala din satul Resca. Si la cele trei lacuri amenajate pentru piscicultura  se pot amenaja zone de agrement, pentru cetatenii comunei sau turistii in tranzit.
  Practicarea agriculturii este structurata pe societati agricole, societati comerciale,  intrprinderi individuale,  asociatii familiale precum si in sistem individual.
   DESCRIERE   BUNURI  INVESTITE
  A. Partea publica:
  – 50 ha Padurea Resca- Arii naturale protejate – NATURA  2000.
  – teren Baza sportiva- teren intravilan 8390 mp.
  – teren Pare- teren intravilan 24329 mp.
  B. Nevoi partea privata
  – infiintare micro ferme  ecologice
  – centre de colectare si vanzarea produselor agricole
  – centre de preluerarea  laptel ui
  – centre de colectare si vanzare pentru fructe de padure si plante madicinale.
   EXISTA  STUDIU  DE PREFEZABILITATE:      nu

 •  
 •