Primaria Comunei Dolhesti

Categorie
Judetul Suceava
 • Judet: Suceava
  Localitate: Dolhesti
  Adresa: Dolhesti, cod postal:727180
  Telefon: 0230-549212
  Fax: 0230-540515, 549249
  E-mail:
  Website:
  Primar:  Catalin Gheorghe Daraba

  Pozitionare:

   

  Populatia:

  Total locuitori: 3907
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 •  
 •  
 •   
 •   
 •  
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  •  Infrastructura, transpoturi, dezvoItarea unor subramuri agricole, zootehnice si industriale, valorificare resurselor energetice regenerabile, activtati pentu valorificarea resurselor locale, proiecte pentru formarea resurselor umane competente
  Domeniu: Altele
  Descriere: Pozitionare:

  – Comuna Dolhesti se afla amplasata in parlea de nord a Moldovei, in sudul
  .iudetului Suceava, la 13 km departare de Municipiul Falticeni si 40 Km de
  resdinta de judet, Municipiul Suceava.
  – Comuna se afla pozitionata in lungul vaii raului Somuzul Mare si pe
  versantul sudic al masivului deluros dintre raurile Siret si Somuzul Mare.
  Resurse naturale:
  – Reteaua hidrologica este fonnata din raurile Siret si Somuzul Mare,
  7 paraie si rezerve de ape subterane. Suprafata ocupata de ape este de 29 Ha.
  – Litologic, teritoriul este format din depozite de luturi, argile, nisipuri,
  gresii si depozite fluviale. Solurile brune de padure, cerniziomoide, cenr-rsii de
  padure, aluviale si argiloase sunt prielnice agriculturii si dezvoltarii pomiculturii.
  – Comuna se incadreazain zona forestiera a Podisului Moldovei. sub-zona
  de stejar-gorun.
  – comuna nu dispune de rezerve naturale de namol, gaze natural, ape
  tennale.
  Numar de locuitori: 3.907
  Descrierea zonei
  – Comuna Dolhesti se afla in podisul Sucevei invecinata la Est cu orasul
  Dolhasca, la vest cu comuna Preutesti, la sud cu colruna Forasti si la nord cu
  orasul Liteni.
  – Ca posibilitate de acces comuna este deservita de drumul judetean 208 si
  linia ferata secundara 510 Dolhasca-Falticeni, halta Dolhesti aflandu-se la km 10″
  – Este asigurat si traficul aerian de calatori si marfuri datorita amplasarii
  comunei la 50Km de aeroporlul Salcea, judetul Suceava
  Scurta descriere activitati economice zona :
  Pe teritoriul comunei isi desfasoara activitatea un numar de 45 agenti
  economici astfel: productie-3, servicii-1 5, comert-27
  B.Scurta descriere a nevoilor de investitii:
  – Proiecte aflate in implementare prin OG 712006: “Alimentare cu apa in
  sistem centralizat in comuna Dolhesti, judetul Suceava” si “Construirebaza
  sporliva model tipll in satul Dolhestii Mari, comuna Ddolhesti, judetul Suceava”;
  -Refacere pod din beton armat peste paraul Podisor, in comuna Dolhesti;
  – Retea canalizarc colectoare pentru ape uzate menajere in comuna Dolhesti;
  -Modernizare drumuri comunale;
  – Reabilitare retea iluminat public in comuna Dolhesti;
  -Arnenajare spatii verzi – parcuri;
  -Reabilitare si modernizare Camin cultural;
  -Reabilitarea si modernizarea celor trei scoli din comuna Dolhesti;
  -Construirea unei gradiniti in satul Dolhestii Mici;
  -Promovarea unui program complex de asistenta sociala;
  -Valorificarea potentialului agricol prin creearea unor activitati agricole si
  zootehnice si a potentialului industrial;
  -Valorificarea si dezvoltarea potentialului cultural local;
   Descriere bunuri investite ;
  A.Partea publica:
  -suprafata agricola, din care: suprafata arabila-1546Ha, pasuni-388 Ha,
  fanete-85 Ha, livezi-47 Ha,
  -paduri- 1791 ha
  B. Nevoi partea privata :
  Apropierea de municipiile Falticeni si Suceava, constituie un avantaj pentru
  viitori investitori in domeniile:
  -Infrastructura, transpotturi, dezvolarea unor subramuri agricole,
  zootehnice si industriale, valorifi care resurse energetice regenerabile,
  activtati pentu valorificarea resurselor locale, proiecte pentru valorificarea resurselor
  umane competitive, promovarea unei politici de incuraj are a activitatilor de interes
  •    valorificare potential agricol; alimentare cu apa; retea canalizare; modernizare drumuri; reabilitare scoli;
  Domeniu: Altele
  Descriere: Pozitionare:

  – Comuna Dolhesti se afla amplasata in parlea de nord a Moldovei, in sudul
  .iudetului Suceava, la 13 km departare de Municipiul Falticeni si 40 Km de
  resdinta de judet, Municipiul Suceava.
  – Comuna se afla pozitionata in lungul vaii raului Somuzul Mare si pe
  versantul sudic al masivului deluros dintre raurile Siret si Somuzul Mare.
  Resurse naturale:
  – Reteaua hidrologica este fonnata din raurile Siret si Somuzul Mare,
  7 paraie si rezerve de ape subterane. Suprafata ocupata de ape este de 29 Ha.
  – Litologic, teritoriul este format din depozite de luturi, argile, nisipuri,
  gresii si depozite fluviale. Solurile brune de padure, cerniziomoide, cenr-rsii de
  padure, aluviale si argiloase sunt prielnice agriculturii si dezvoltarii pomiculturii.
  – Comuna se incadreazain zona forestiera a Podisului Moldovei. sub-zona
  de stejar-gorun.
  – comuna nu dispune de rezerve naturale de namol, gaze natural, ape
  tennale.
  Numar de locuitori: 3.907
  Descrierea zonei
  – Comuna Dolhesti se afla in podisul Sucevei invecinata la Est cu orasul
  Dolhasca, la vest cu comuna Preutesti, la sud cu colruna Forasti si la nord cu
  orasul Liteni.
  – Ca posibilitate de acces comuna este deservita de drumul judetean 208 si
  linia ferata secundara 510 Dolhasca-Falticeni, halta Dolhesti aflandu-se la km 10″
  – Este asigurat si traficul aerian de calatori si marfuri datorita amplasarii
  comunei la 50Km de aeroporlul Salcea, judetul Suceava
  Scurta descriere activitati economice zona :
  Pe teritoriul comunei isi desfasoara activitatea un numar de 45 agenti
  economici astfel: productie-3, servicii-1 5, comert-27
  B.Scurta descriere a nevoilor de investitii:
  – Proiecte aflate in implementare prin OG 712006: “Alimentare cu apa in
  sistem centralizat in comuna Dolhesti, judetul Suceava” si “Construirebaza
  sporliva model tipll in satul Dolhestii Mari, comuna Ddolhesti, judetul Suceava”;
  -Refacere pod din beton armat peste paraul Podisor, in comuna Dolhesti;
  – Retea canalizare colectoare pentru ape uzate menajere in comuna Dolhesti;
  -Modernizare drumuri comunale;
  – Reabilitare retea iluminat public in comuna Dolhesti;
  -Arnenajare spatii verzi – parcuri;
  -Reabilitare si modernizare Camin cultural;
  -Reabilitarea si modernizarea celor trei scoli din comuna Dolhesti;
  -Construirea unei gradiniti in satul Dolhestii Mici;
  -Promovarea unui program complex de asistenta sociala;
  -Valorificarea potentialului agricol prin creearea unor activitati agricole si
  zootehnice si a potentialului industrial;
  -Valorificarea si dezvoltarea potentialului cultural local;
   Descriere bunuri investite ;
  A.Partea publica:
  -suprafata agricola, din care: suprafata arabila-1546Ha, pasuni-388 Ha,
  fanete-85 Ha, livezi-47 Ha,
  -paduri- 1791 ha
  B. Nevoi partea privata :
  Apropierea de municipiile Falticeni si Suceava, constituie un avantaj pentru
  viitori investitori in domeniile:
  -Infrastructura, transpotturi, dezvolarea unor subramuri agricole,
  zootehnice si industriale, valorifi care resurse energetice regenerabile,
  activtati pentu valorificarea resurselor locale, proiecte pentru valorificarea resurselor
  umane competitive, promovarea unei politici de incuraj are a activitatilor de interes

   

 •  
 •