Primaria Comunei Fibis

Categorie
Judetul Timis
 • Judet: Timis
  Localitate: Fibis
  Adresa:  Str. Principala Nr. 94 Cod postal: 307272
  Telefon:  0256-232095
  Fax:  0256-232095
  E-mail:  primariafibis@gmail.com
  Website:
  Primar:  Carcea Dorel

  Pozitionare:

   

  Populatia:

  Total locuitori: 1600
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 • •    lnfrastructura asfaltarea de strazi comunale, prelungire iluminat stradal , canalizare , construire de locuinte sociale .
  Domeniu: Altele
  Descriere: Primaria are in proprietate , teren cu vegetatie forestiera – padure In suprafata de 287,24 Ha ca si resursa naturale .

  Zona localitatii este cu predilectie agricola. Activitati economice care se desfasoara pe raza UAT Fibissunt denature agricola si de cresterea animalelor. Teritoriul comunei Fibis cuprinde o suprafata totala de 5318,95 ha , din care supratata de 5058,18 ha reprezlnta teren agricol . Culturile predominante sunt cele de grau , porumb , orz si floarea soarelui .
   Pozitia comunei prezinta o serie de avantaje , creand conditii favorabile din punct de vedere economic asezarilor omenesti. Factori care au contribuit la asezarea locuitorilor pe aceste tinuturl sunt de ordin fizico – geografici :
  –   solul fertil aluvionar al campiei ,
  –   reteaua hldrograflca precum §i apele subterane aflate la mica adandrne ce au permis saparea numeroaselor fantani .
  In cadrul acestui tinut se intalnesc cinci unitati geo-morfologice :
  – platou Inalt ,
  – trepte terasale ,
  – vai de eroziune ,
  – versantii vailor ,
  – luncile §i fundurile colmatate ale vailor .
  Portiunea de carnple piernontana de pe teritoriul comunei face parte din ultima treapta a piemontului ce marqineste spre nord sectorul rnuntllor Banatului §i ocupa partea de nord – est a teritoriului .
   Pe raza localitatii ar fi nevoie si necesare lnvestitii In lnfrastructura asfaltarea de strazi comunale, prelungire iluminat stradal , canalizare , construire de locuinte sociale .
  In extravilanul localitatii Fibis, in supratata de 0,5 ha, exlsta apa minerala de la Bordes  spre comuna Pischia  .
  10. Exista studii de prefezabilitate

 •  
 •