Primaria Comunei Galicea

Categorie
Judetul Valcea
 • Judet: Valcea
  Localitate: Galicea
  Adresa: Principala, nr. 30, cod postal 247205
  Telefon:  0250-762160
  Fax:  0250-762160
  E-mail:  primariagalicea@yahoo.com
  Website:  http://www.primariagalicea-valcea.ro
  Primar:  Nafliu Ion

  Pozitionare:

   

  Populatia:

  Total locuitori: 4065
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 • •    Investitii in domeniul agriculturii ecologice, zootehniei, procesarii produselor animaliere, pomiculturii, turismului, industriei alimentare
  Domeniu: Altele
  Descriere: RESURSE  NATURALE:     cursuri de apa, paduri, mai putin gaze naturale

   NUMAR  DE LOCUITORI-    4065
   SCURT A DESCRIERE    ZONA:  Strabatuta  de doua artere hidrografice  principale,  Oltul ~i Topologul  , com una noastra  este situata in zona de deal dominand  padurea  de foioase dar si pinul,bradul  si molidul,  dispunand  de 0 flora si fauna bogate iar ca 0 contradictie  a zonei de deal,  pe ambele  maluri  a  raurilor  mentionate  se regasesc  luncile  care  constituie  granarul localnicilor.  Pe  cursul  raului  Olt  in punctul”  Popasul  Bratienilor”   situat  pe DJ.   678, sat Bratia Vale, de-a lungul timpului  prin colmatarea  aluviunilor  s- a format 0 mica delta unde se pot vedea  in special   lebede, rate, batlani, egrete etc, oferind  trecatorului  0 priveliste  de neuitat.
   SCURTA  DESCRIERE    ACTIVITATI    ECONOMICE    ZONA:   fiind 0 zona de deal  dar care  asa  cum  am  aratat    cuprinde  pe  cursurile  raurilor  pe  ambele   maluri    si  0   zona insemnata  de  lunca  unde  se  practica   agricultura   intens.  Existand   agricultura,   exista  si zootehnie  chiar daca  la nivel de microferma,  fiind multi  locuitori  care   praetica  eu succes aceasta activitate.  Se practica  cornertul cu amanuntul,  existand   in zona noastra  cativa agenti economici in domeniul  alimentatiei  pub lice, transporturilor,  service auto.
   SCURTA   DESCRIERE     A  NEVOILOR    DE  INVESTITII:     Avand  in  vedere    nevoia
  comunitatii     de  0 dezvoltare     continua   strict  necesara,   de  asigurarea   conditiilor   minim deeente de trai cat si a dezvoltarii  pe  plan cultural, social, functionarea  in conditii optime a administratiei    publice   locale,   autogospodarirea    pe   plan   local,   mentinerea    mediului inconjurator  la standardele  impuse  de catre normele in vigoare.
  a).Alimentare  cu apa satele Cremenari,Br.Deal,Br.Vale,Cocoru,V.Raului-lucrare       inceputa­
  valoare rest plata 8000000 lei
  b).Alimentare  cu apa satele Ostroveni,Galicea  si Teiu si canalizarea  satelor Ostroveni,Galicea  si
  Teiu- valoare 7599,826,3  lei
  c). Modernizarea  drumuri  locale- valoare rest plata 3958492  lei d). Modernizare  drumuri  agricole-  5423513 lei
  e.) Achizitie  mobilier si aparatura  electronica  pentru local Primarie-valoare   150000.
   f.) Montare centrala termica Camin Cultural Galicea- valoare 70000 lei g.) Amenajari exterioare  la Scoala V -VIn  Galicea- valoare  300000 lei
  h.) Canalizarea  satelor Galicea,Valea  Raului.Cocoru-  ( etapa II) -valoare   8459016 lei i.) Refacere infrastructura  rutiera afectata de inundatiile 2010- valoare 3487111  lei
  j.) Construire monument  istoric- valoare 30000 lei k)Amenajari   exterioare  local Primarie  veche- 80000 lei I.) Grup sanitar scoala 1- IV Galicea- valoare 30000 lei
  m.) Amenajari  Iocuri de joaca  pentru copii in satele Cremenari si Cocoru- valoare 20000 lei
  n.) Modernizarea  Centrului  civic al localitatii- valoare 50000 lei
  0.) Amenajare piata agroalimentara  (targ  saptamanal)-  valoare 20000 lei p.) Realizat,imprejmuire  camin cultural Cremenari- valoare 20000 lei
  r.) Construire gradinita cu program normal in satul Galicea- valoare 2500000  lei s.) Achizitie buldoexcavator-  valoare 3500000 lei
  t.) Extinderea  si intretinerea  iluminatului  public –  120000 lei
  u.) Reabilitare Biblioteca  Publica Galicea- valoare  100000 lei
  v.) Curatirea si amenajarea  fantanilor publice-  valoare 30000 lei
   DESCRIERE   BUNURI   INVESTITE:    s- a  implementat  prin Programul  PHARE
  un sistem zonal de colectare  a deseurilor  menajere,  operand  pe raza comunei  noastre  serviciul de salubrizare,  prin  programul  SAPARD  s- au asfaltat  doua drumuri  comunale  cu importanta deosebita,  s- au renovat  toate  scolile  din com una in numar  de sapte,  astfel  cop iii putandu-  si desfasura orele de studiu  la fel ca cei din mediul urban, s- a construit  0 scoala in conformitate eu satandardele  europene,  s- au aehizitionat  doua  microbuze  scolare  in vederea  transportului elevilor de la distante  mai mari  avandu-  se in vedere  eomasarea  seolilor,  au inceput  lucrarile privind alimentarea  cu apa a comunei  si canalizarea  pentru  trei sate, s- a construit  un local nou unde  va  functiona  primaria,  eel  vechi  fiind  impropriu  desfasurarii   unei  activitati eorespunzatoare,  s- au eonstruit  si amenajat  terenuri de sport si de joaea  in aproape  fiecare sat, s- au renovat si amenajat  caminele  culturale  din comuna  in vederea utilizarii  pentru care au fost destinate  fiind  organizate   evenimente   culturale  foarte  apreciate   de  catre  cetatenii  comunei s.a.m.d.
  A.  PARTEA    PUBLICA:    Comuna  Galicea   are  0 suprafata   totala  de  5606  ha  din  care:
  suprafata agricola  2829 ha din care teren arabil  1814 ha. Suprafata  ocupata de pasune este de 927 ha, suprafata  cu padure  si alte terenuri forestiere  1978 ha, terenuri  eu apa si stuf
  453 ha iar terenurile   oeupate cu constructii  si curti 144 ha.
  B.  NEVOI     PARTEA      PRIVATA:      prin  amplasamentul   si  resursele   naturale  de  care dispune   comuna   noastra   poate  conferi   investitorilor   o  perspectiva   de  viitor  atat   in domeniul  agriculturii  ecologice  ( implicand  si sisteme  de irigatii  pentru  toate  terenurile compacte si  productive),    zootehniei,   procesarii   produselor   animaliere,   pomiculturii, turismului,   industriei  alimentare.   Prin  dezvoltarea   acestor  sectoare   comuna  noastra  isi poate  pastra  identitatea  dar  totodata  va evolua  Ia standarde  europene  cu specific  rural, aceste  activitati   pe   sectoarele   enumerate   fiind  bine  gestionate   vor  conserva   mediul inconjurator

 •  
 •