Primaria Comunei Holbav

Categorie
Judetul Brasov
 • Judet: Brasov
  Localitate: Holbav
  Adresa: Comuna Holbav, str. Principala nr. 39 Judetul Brasov Cod Fiscal: 16399529
  Telefon: 0268.483.670
  Fax: 0268.483.669
  E-mail:  primaria_holbav@yahoo.com
  Website: http://www.holbav.eu
  Primar:  Lucian Vasile Oprea

  Pozitionare:

  Din februarie 2004, Holbav s-a desprins de comuna Vulcan, din care făcuse parte până atunci, și a devenit o comuna de sine statatoare.Comuna Holbav este amplasată în depresiunea Țării Bârsei, pe versantul sudic al Măgurii Codlei, la o altitudine de peste 900 m. Comuna se află la 20 de km distanță față de municipiul Brașov și la 14 km față de municipiul Codlea, se întinde pe dealuri subcarpatice ce leagă Munții Piatra Craiului de Munții Perșani. Carcteristica teritorială a comunei este cea a satelor de munte cu locuințe răspândite pe dealurile Bârnei, Padina lui Moman, Măgurii, Cetății, Petrosului, Văii de Mijloc, Capul Dealului, Piscu Stânii, Piscul Văii Negri, Piscul Văii Iepi, Stimbăiel, Piscul Richiții și Hoapec.

  Populatia:

  Total locuitori: 1268
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 •  

  Data nasterii:  23.01.1976
  Studii/Profesie:  Profesie: profesor educatie fizica si sport
  Stare civila:  casatorit
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
   PSD
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 • In anul 1733, cand Episcopul unit Inocentiu Micu-Klein , a dispus organizarea unui recensamant al populatiei din Ardeal, in localitatea HOLBAV, ortografiat la acea vreme , HOLBAK, au fost recenzate 24 de familii, adica aproximativ 120 de persoane.

  Din Registrul aceluiasi recensamant, aflam ca numele preotului care slujea la biserica din sat era : Koman ( Coman , fiind numele ortodox), iar de pe fanetele parohiei se aduna cantitatea de 1 car de fan.
  Denumirea satului Holbak, precum si numele preotului, Koman, erau redate in ortografie maghiara, intrucat rezultatele recensamantului erau destinate unei comisii formate in majoritate  de unguri.
  Holbav (in germana Hohlbach [Paraul gaunos, Valea gaunoas, Gaunoasa], in maghiara Holbák este o localitate in judetul Brasov, Transilvania, Romania,
  fiind atestat documentar inca din anul  1589.
  Holbavul face parte din regiunea istorica Tara Barsei. Pe teritoriul sau se aflau mine de plumb, carbune si argint (primele extractii s-au facut in secolul XIX, rudimentar).
  Conform Agentiei pentru  Protectia Mediului Brasov, mineralizatii metalifere – de plumb, zinc, cupru, fier, nichel, platina , etc – sunt semnalate si in prezent in zona.
  Din februarie 2004, Holbav s-a desprins de comuna Vulcan, din care făcuse parte până atunci, și a devenit  comuna de sine statatoare.
  Comuna Holbav este amplasată în depresiunea Țării Bârsei, pe versantul sudic al Măgurii Codlei, la o altitudine de peste 900 m. Comuna se află la 20 de km distanță față de municipiul Brașov și la 14 km față de municipiul Codlea, se întinde pe dealuri subcarpatice ce leagă Munții Piatra Craiului de Munții Perșani. Carcteristica teritorială a comunei este cea a satelor de munte cu locuințe răspândite pe dealurile Bârnei, Padina lui Moman, Măgurii, Cetății, Petrosului, Văii de Mijloc, Capul Dealului, Piscu Stânii, Piscul Văii Negri, Piscul Văii Iepi, Stimbăiel, Piscul Richiții și Hoapec.
  Vegetația predominantă ese caracterizată de pajiști montane, păduri de fag, brad, molid și de faună specifică (urs, mistreț, cerb, căpriori, iepuri).
  Conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 670/ 2008 pentru proprietarii de păduri din comuna Holbav serviciile silvice sunt furnizate de Ocolul Silvic Brașov (Regia Națională a Pădurilor).
  Localitatea deține elemente de floră din jurassic. De asemenea, în zonă sunt prezente plante medicinale.
  Datorită configurației în pantă a terenului pânza freatică are variații de nivel – sunt zone în care se află la mică adâncime și zone în care apa se găsește cu greutate.
  Apele din precipitații sunt colectate de numeroasele văi destul de adânci ce au cursuri intens meandrate.
  Comuna Holbav este situată într-o zonă cu climat temperat continental cu diferențe mari de temperatură între vară și iarnă, caracterizat prin următoarele valori:
  • temperatura medie anuală +10°C;
  • temperatura medie în luna ianuarie -2°C;
  • temperatura medie în luna iulie +22°C.
  Cursurile de apa de pe teritoriul comunei , fac parte din bazinul hidrografil al Oltului.
  Teritoriul comunei este strabatut de urmatoarele cursuri de apa :
  – paraul Holbav – lungime 11 km
  – paraul Gaunoasa  ( afluent al Holbavului) – lungime 10 km
  – paraul Vulcanita ( afluent al Holbavului ) – lungime 7 km

 • Din februarie 2004, Holbav s-a desprins de comuna Vulcan, din care făcuse parte până atunci, și a devenit o comuna de sine statatoare.Comuna Holbav este amplasată în depresiunea Țării Bârsei, pe versantul sudic al Măgurii Codlei, la o altitudine de peste 900 m. Comuna se află la 20 de km distanță față de municipiul Brașov și la 14 km față de municipiul Codlea, se întinde pe dealuri subcarpatice ce leagă Munții Piatra Craiului de Munții Perșani. Carcteristica teritorială a comunei este cea a satelor de munte cu locuințe răspândite pe dealurile Bârnei, Padina lui Moman, Măgurii, Cetății, Petrosului, Văii de Mijloc, Capul Dealului, Piscu Stânii, Piscul Văii Negri, Piscul Văii Iepi, Stimbăiel, Piscul Richiții și Hoapec.
 •  

  Procesul de invatamant se desfasoara in 2 scoli si 2 gradinite, dotate foarte modern , complet renovate, in anul 2012 , finalizandu-se constructia  unei gradinite noi.
    Evolutia numarului de elevi care au frecventat sistemul de invatamant din comuna , nu a inregistrat fluctuatii semnificative.
  Tendinta este de scadere a populatiei scolare, fiind in stransa legatura cu evolutia demografica a comunei, dar diferentele, de la an la an , sunt foarte mici.
  Calitatea procesului de invatamant poate fi masurata in functie de gradul crescut de promovabilitate al elevilor la examenele de finalizare , precum si rezultatele deosebite de la concursurile si olimpiadele scolare.
  Abandonul scolar , in comuna Holbav , nu este semnificativ.Cea mai importanta cauza a acestuia, este reprezentata de distantele mari (3-5 km) pe care copii care locuiesc in zona de deal trebuie sa le parcurga pe jos  ( indiferent de anotimp) , de acasa pana la scoala, aceasta in conditiile in care nu exista electrificare in aceste zone.
  In anul 2005, prin Programul de Informatizare, scoala a beneficiat de o retea de calculatoare si mobilier pentru sala de informatica.
  De asemenea , prin proiectul Invatamantul Rural , biblioteca scolara s-a imbogatit cu un numar considerabil de volume de carte.

 •  
 • Comuna Holbav dispune de un cadru natural nealterat reprezentat de relieful montan, pădurile întinse, faună și floră diversificată, condiții de mediu nepoluate, precum si obiceiuri tradiționale ce pot fi puse în valoare.

  • Rezervația naturală cu profil geologic – paleontologic  de argilă, Ghirtalău (obiectiv natural aflat sub egida Academiei Romane).
  • Măgura Codlei, 1293 m (obiectiv natural)
  • Troița lemn (obiectiv istoric)
  • Cetatea dacică – Măgura (obiectiv istoric)
  • Muzeul de artă populară(obiectiv istoric)
  • Biserica ortodoxă atestată din 1859 (obiectiv istoric).

   

  BISERICA ORTODOXA – HOLBAV –MUZEUL BISERICII

  In muzeul bisericii este un ANTIMIS , emis de un Episcop grec ortodox , scris in limba greaca si imprimat la Viena in anul 1751.

  Din biserica veche se pastreaza in cadrul muzeului, 4 icoane din iconostasul bisericii,

  Pomelnicul bisericii, foarte frumos pictat cu data de 1761, si un CHIRIACONDOMION , tiparit la Bucuresti in anul 1732.

  De asemenea există oportunități de dezvoltare a agroturismului, având în vedere ocupațiile agricole tradiționale, în special creșterea animalelor.

  În împrejurimile comunei se află poieni care pot reprezenta destinații ale excursiilor si drumețiilor de munte, în conditiile amenajării și marcării traseelor: Poiana cu leurdă, Poiana cu ghiocei.

  Varful Magura Codlei 1292 m

  In secolul XIII, a fost construita Cetatea Neagra, pe varful unei stancii a Magurii Codlei, la vechiul drum al sasilor.

  Era o constructie simpla de piatra, avand doar elementele necesare din punct de vedere strategic si servind doar scopurilor militare.

  Temeliile cetatii , au dost descoperite prin sapaturi efectuate intre anii 1921-1923 (primele ) si intre anii 1964-1966 (ultimele).

  Lumgimea cetatii era de 100 m, iar latimea oscila datorita adaptarii la teren, intre 12-55 m.

  • Arii protejate

  – Rezervatia naturala cu profil geopaleontologic (Cariera de argila), aflata sub egida Academiei Romane.

  Suprafata ariei protejate este  4,1 ha, situata in partea estica a comunei.

  Rezervatia este atestata prin Hotararea de Guvern nr.2151 din 30 noiembrie 2004, privind instituirea regimului de arie protejata pentru noi zone.

  – Sit- ul Natura 2000

  Hotararea de Guvern nr.1284 din 24 octombrie 2007, atesta includerea sitului « Dumbravita – Rotbav – Magura Codlei » in lista ariillor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice Natura 2000 in Romania.

  Conform Anexei 1 la acesta Hotarare, suprafetele unitatilor administrativ – teritoriale  incluse in sit, sunt urmatoarele : Codlea (22%), Dumbravita (7%), Feldioara (6%) , Halchiu (5%) , Maierus (5%) si Holbav (2%).

  O consecinta foarte importanta a existentei acestei arii protejate pe teritoriul comunei Holbav, este ca pentru toate proiectele care urmeaza sa se desfasoare in ariile de protectie speciala avifaunistica, precum si in vecinatatea acestora , se aplica prevederile legale referitoare la procedura de realizare a evaluarii de mediu.

  Importanta ariei protejate se datoreaza in primul rand populatiilor de pasari salbatice si habitatelor acestora.In arie exista specii vulnerabile , in pericol si critic amenintate , conform Directivei Pasari, a Conventiei de la Bonn si Berna, Statutului European de Amenintare (European Treat Status), categoriei SPEC.

  Dintre acestea, de prima importanta sunt speciile de pasari cuibatoare, precum : Botaurus stellaris, Ardea purpurea, Crex crex, Porzana porzana.

  In perioadele de migratie (toamna si primavara) populatia totala a pasarilor acvatice depaseste 20.000 de exemplare anual, zona fiind singura care adaposteste asemenea densitati de pasari , din sud-estul Transilvaniei, si una din cele mai importante din interiorul lantului Carpatic.

  Peste depresiunea Tarii Barsei, din care face parte acest sit, trece un drum de migratie foarte important si cunoscut de catre cercetatorii ornitologi.Aceasta cale de migratie face legatura intre drumul transilvanean ce trece pe directia NV-SE , peste campia Transilvaniei si calea ce traverseaza Muntii Carpati , spre sudul tarii. Dintre speciile cele mai importante care trec pe acest drum se enumara : Casmerodius albus si Ciconia nigra.

 •  
 •  
 • Anual, in comuna se deruleaza diferite evenimente culturale sau traditionale:

  –          Maialul Primaverii – eveniment ce se desfasoara in luna Mai , in zona Merezi

  –          Ziua comunei Holbav – 15 August

  –          Sarbatoarea scoverzilor – in luna iulie

  –          In ziua de  Craciun , cete de flacai, condusi de un vataf, imbracati in portul popular traditional din localitate, colinda pe la toate casele gospodarilor, pornind de la biserica satului dupa ce au primit binecuvantarea preotului.

  De asemenea, au loc si concerte de muzica populara, precum si alte evenimente, unde sunt puse in valoare portul si obiceiurile populare locale.

 • •    Dezvoltarea agroturismului
  Domeniu: Altele
  Descriere: Resurse naturale: paduri

  Scurta descriere a nevoilor de investitii:

  • construire gradinita noua;
  • asfaltarea drumurilor;
  • amenajare teren sport
  • amenajare parcuri si locuri de joaca pentru copii;
  • dezvoltarea agroturismului- ca si obiective turistice ce se disting in comuna Holbav: rezervatia naturala de argila, cu profil geologic-paleontologic, aflata sub egida Academiei romane; Magura Codlei, 1293 m; troita de lemn; biserica ortodoxa, atestata documentar din anul 1859.

 •  
 •