Primaria Comunei Ianca

Categorie
Judetul Braila
 • Judet: Braila
  Localitate: Ianca
  Adresa: Calea Brailei nr.27 cod postal: 815200
  Telefon: 0239-668178; 0239-668877
  Fax: 0239-668178
  E-mail:  primaria.ianca@yahoo.com
  Website:  www.primaria-ianca.ro
  Primar:  Chirita Fanel George

  Pozitionare:

  Orașul Ianca este așezat în partea central-vestică a județului Brăila, pe DN2B, drum aflat în directă legătură cu următoarele drumuri județene și comunale: DJ221- Ianca-Șuțești, DJ 211- Ianca Gară-Bordei Verde, DC 35-Ianca-Berlești, DC 26-Ianca-Târlele-Filiu și DC 37 Ianca Gară-Plopu.Teritoriul administrativ al orașului Ianca are o formă poligonală, are o suprafață de 186,14 km², din care 10, 96 km² intravilan (Ianca-6,06 km², Plopu-0,98km², Oprișenești 0,81 km², Perișoru 1,06 km², Târlele-Filiu-1,37km², Berlești-0,68km²) și se învecinează cu următoarele teritorii comunale: Mircea-Vodă la vest, cea mai lungă limită de comună, Bordei-Verde la sud-est, Șuțești la nord,Traianu la est,Movila Miresii la nord-est, Cireșu la sud-est, Vișani la nord-vest și Zăvoaia la sud. De la nord la sud, teritoriul Unității Administrativ- Teritoriale Ianca se desfășoară pe 18,5 km, iar de la vest la est pe 15,3 km.
  Din punct de vedere geomorfologic teritoriul aparține unității Câmpia Brăilei, care se intinde de la est de linia Făurei – Țăndărei,până la est de Valea Ianca, iar din punct de vedere hidrografic se încadrează în bazinul râului Buzău, care este cel mai apropiat curs de apă. Pe teritoriu se găsesc lacurile: Plopu (3 km²),situat în estul satului respectiv Ianca (3,4 km²), situat în vestul satului, care fac parte din grupa lacurilor clastocarstice (lacuri cantonate în crovuri- formă de relief cu aspect de depresiune circulară sau alungită,dezvoltată pe loess, prin tasare).
  •Clima este temperat continentală cu temperatură medie multianuală de +11,1°C.
  •Temperatura aerului a înregistrat valori maxime și minime absolute: + 42,5 °C,respectiv – 26,5 °C.
  Meteorologic, anotimpurile sunt caracterizate astfel:
  -primăverile: precipitații moderate cantitativ, prezența înghețului târziu, schimbări bruște de temperatură, diferențe mari de temperatură între zi și noapte precum și de la o zi la alta;
  -verile: secetă accentuată, căderi de grindină însoțite uneori de vânturi puternice care pot lua aspect de vijelie (tornade);
  – toamnele: precipitații moderate cantitativ, prezența înghețului timpuriu, prezența frecventă a ceții, diferențe mari de temperatură între zi și noapte precum și de la o zi la alta;
  – iernile: precipitații moderate cantitativ, preponderent sub formă de ploaie, formarea frecventă de polei, formarea frecventă de chiciură, ninsori viscolite cu o viteză foarte mare a vântului (peste 50 km/h) asociate cu scăderi masive de temperatură.Precipitațiile sunt reduse, adâncimea maximă de îngheț este de 0,85 – 0,9 m, iar vânturile dominante sunt din direcția nordică și nord-estică a căror intensitate atinge valoarea de 1,5 – 3,1 m/s pe scara Beaufort.Structura populației este privită ca fiind rezultatul acțiunii pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă a fenomenelor demografice. De pildă, structura pe vârste a populației este rezultatul conjugat al acțiunii fenomenelor de natalitate, mortalitate și migrație. Tot asa, structura pe sexe se constituie la un moment dat ca rezultat al evoluției fertilității și mortalității populației în cauză precum și eventualei intervenții selective a migrației. Într-o scădere evidentă , datorată influienței fenomenelor demografice prezentate, populația orașului Ianca, se constituie dintr-un număr de 10 049 de locuitori,(5934 de locuitori- oraș Ianca) conform recensământului din anul 2011.
  Sat Plopu – este așezat la 1 km nord de punctul de intersecție al căii ferate Făurei-Brăila cu DN2B, din care se desprinde DC 37,asfaltat. La 1 km sud, se află stația de cale ferată și satul Gara Ianca.
  • are o suprafață de 98,23 ha și o dispunere a străzilor într-un sistem rectangular perfect pe o lungime totală de 9,64 km. (pietruite integral si asfaltate parțial)
  • are o populație de 1365 de locuitori, conform recensământului din 2011.
  Sat Perișoru – este situat la 45 km sud-vest de Brăila, este separat de Orașul Ianca prin calea ferată Făurei-Galați.
  • se leagă de Ianca prin DJ221 Șuțești-Perișoru, care traversează Ianca de la nord la sud,trece peste calea ferată, traversează apoi satul Perișoru, după care se continuă, spre sud, cu DC 36 Târlele-Filiu.
  • este un sat tipic linear, dezvoltat de-a lungul șoselei DC36.
  • are o suprafață de 100,58 ha și o lungime totală a străzilor de 11 km. (pietruite integral si asfaltate parțial)
  • are o populație de 1 030 de locuitori, conform recensământuluidin 2011.
  Satul Oprișenești – se află în Câmpia Brăilei și este așezat pe DN2B, care trece prin centrul satului de la est la vest.
  • are legături spre vest cu Gara și Orașul Ianca, iar spre est cu Urleasca.
  • are o suprafață de 88,33 ha și o lungime totală a străzilor de 7,54 km. (pietruite integral)
  • are o populație de 748 de locuitori, la recensământul din 2011.
  Satul Târlele-Filiu – este așezat pe DC36, între Perișoru la nord și Ionești la sud.
  • are o suprafață de 68,6 ha și o lungime totală a străzilor de 6,6 km. (pietruite integral)
  • are o pupulație de 549 de locuitori, la recensământul din 2011.
  Satul Berlești – este așezat la 5 km sud-vest de satul Perișoru și la cca 7 km sud-est de stația de cale ferată Dedulești.
  • principalul drum de acces este DC 35 Perișoru-Berlești- Batogu.
  • are o suprafață de 136,62 ha și o lungime totală a străzilor de 6,9 km. (pietruite integral)
  • are o populație de 366 de locuitori, la recensământul din 2011.
  Satul Gara Ianca- este așezat în gara cu același nume, de pe linia ferată Brăila-Făurei, dată în folosință în 1872.
  • este un sat linear, foarte mic, ce are legături pe DN2B cu Ianca,spre vest, și cu Oprișenești spre est,iar pe DC 37 cu Plopu,spre nord.
  • are o suprafață de 50,72 ha;
  • are o populație de 57 de locuitori, la recensământul din 2011

  Populatia:

  Total locuitori: 10049
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 •  

  Data nasterii:  01.03.1971
  Studii/Profesie:  Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara,Bucuresti- Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala
  Stare civila:  casatorit
  Copii:  1
  Nepoti:  2
  Functia si
  nume partid:
   Presedinte organizatia PSD a Orasului Ianca
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
   2004
  Date contact
  Telefon:  0239/668395
  E-mail:  Email-primaria.ianca@yahoo.com
  Website:
  Realizari

 • Date istorice

  Fiecare loc al acestui străvechi pământ are o istorie a lui, mai bogată sau mai puțin bogată în evenimente, mai mult sau mai puțin însemnată prin personalitățile dăruite lumii, mai bogată în legende, credințe și obiceiuri.

  Ianca este un nume cu rezonanțe legendare(Ianthe, este una dintre oceanide, în mitologia greacă) și ca nume al localității apare pentru prima dată într-un document datând din luna februarie 1932 ( document aflat în ”Arhivele statului” din județul Buzău) prin care se făcea referire la Poșta din Ianca, adică stația de poștalioane, devenită apoi gară, stație de cale ferată, după 1872, când s-a dat în folosință linia ferată Buzău-Galați, realizată de compania germană Strussberg.
  După obiceiul timpului,stațiile de poștă se stabileau în funcție de interesele moșierilor, purtând și numele acestora.Astfel,că numele localității a putut fi stabilit după numele primului om stabilit în aceste locuri, târlaș devenit stăpân de pământ și în acest sens este pomenit numele lui Gheorghe Iancu, bănuit a fi nepotul lui Iancu Jianu, vestitul haiduc.
       Tot atât de posibilă, poate fi ipoteza,potrivit căreia,localitatea a preluat numele lacului, a cărui denumire este pusă în legătură cu legenda despre destinul nefericit al unei frumoase grecoaice, care și-a plâns iubirea pierdută.
  Oricare ar fi fost adevărul, uitat de vreme,localitatea era împărțită în două, pe la 1834-partea de est,cu ulița Sărățeni, cu școala, se numea Ianca,cealaltă parte numindu-se Pogoanele Mici și până spre 1890, existând târlele Salcia și Niculești, după numele moșierului Costache Niculescu Drugănescu.
  S-a impus numele Ianca, pentru întreaga localitate,celelalte denumiri dispărând, deși la constituirea localității s-a inclus și cătunul Niculești înființat prin 1882 de moșierul Niculescu.Din 1918 nu există nici o informație despre acest cătun,ceea ce înseamnă că s-a autodesființat.
  Străzile perfect simetrice se datorează administrării Regulamentului Organic pentru că într-un document aflat la” Arhivele orașului Brăila”, se precizează că între 1832-1845 s-a realizat sistematizarea satelor din județ.
  La începutul sec al XX-lea apar primele semne urbane: în 1901 ia ființă Banca Populară, iar în 1903 se înființează spitalul rural cu saloane: bărbați,femei,izolare pentru contagioși.Spitalul era dotat cu farmacie și cantină.
   În 1918, localitatea devine Plasă, având în componență 12 comune, 16 sate și un cătun, împunându-se înființarea judecătoriei, oficiul poștal, bancă, stația CFR-sediu administrativ.
  Aceste atribuții au fost apoi preluate de localitatea Făurei care dispunea de o poziție geografică strategică,fiind nod de cale ferată.
  Localitatea Ianca a avut o evoluție a ei, dezvoltându-se ca târg, preponderent negustoresc, în centrul ei mai ales, zona industrială fiind relativ nouă,favorizată de prezența unității militare de aviație, restructurată, în anii democrației.
       În 20.MAI 1989 localitatea a devenit oraș agroindustrial, păstrând în componență satele arondate, prin reorganizarea administrativ-teritorială din 1968.
       Este unul dintre cele patru orașe ale județului Brăila, al doilea ca mărime după orașul Brăila.

 •  Orașul Ianca este așezat în partea central-vestică a județului Brăila, pe DN2B, drum aflat în directă legătură cu următoarele drumuri județene și comunale: DJ221- Ianca-Șuțești, DJ 211- Ianca Gară-Bordei Verde, DC 35-Ianca-Berlești, DC 26-Ianca-Târlele-Filiu și DC 37 Ianca Gară-Plopu.Teritoriul administrativ al orașului Ianca are o formă poligonală, are o suprafață de 186,14 km², din care 10, 96 km² intravilan (Ianca-6,06 km², Plopu-0,98km², Oprișenești 0,81 km², Perișoru 1,06 km², Târlele-Filiu-1,37km², Berlești-0,68km²) și se învecinează cu următoarele teritorii comunale: Mircea-Vodă la vest, cea mai lungă limită de comună, Bordei-Verde la sud-est, Șuțești la nord,Traianu la est,Movila Miresii la nord-est, Cireșu la sud-est, Vișani la nord-vest și Zăvoaia la sud. De la nord la sud, teritoriul Unității Administrativ- Teritoriale Ianca se desfășoară pe 18,5 km, iar de la vest la est pe 15,3 km. Din punct de vedere geomorfologic teritoriul aparține unității Câmpia Brăilei, care se intinde de la est de linia Făurei – Țăndărei,până la est de Valea Ianca, iar din punct de vedere hidrografic se încadrează în bazinul râului Buzău, care este cel mai apropiat curs de apă. Pe teritoriu se găsesc lacurile: Plopu (3 km²),situat în estul satului respectiv Ianca (3,4 km²), situat în vestul satului, care fac parte din grupa lacurilor clastocarstice (lacuri cantonate în crovuri- formă de relief cu aspect de depresiune circulară sau alungită,dezvoltată pe loess, prin tasare). •Clima este temperat continentală cu temperatură medie multianuală de +11,1°C. •Temperatura aerului a înregistrat valori maxime și minime absolute: + 42,5 °C,respectiv – 26,5 °C. Meteorologic, anotimpurile sunt caracterizate astfel: -primăverile: precipitații moderate cantitativ, prezența înghețului târziu, schimbări bruște de temperatură, diferențe mari de temperatură între zi și noapte precum și de la o zi la alta; -verile: secetă accentuată, căderi de grindină însoțite uneori de vânturi puternice care pot lua aspect de vijelie (tornade); – toamnele: precipitații moderate cantitativ, prezența înghețului timpuriu, prezența frecventă a ceții, diferențe mari de temperatură între zi și noapte precum și de la o zi la alta; – iernile: precipitații moderate cantitativ, preponderent sub formă de ploaie, formarea frecventă de polei, formarea frecventă de chiciură, ninsori viscolite cu o viteză foarte mare a vântului (peste 50 km/h) asociate cu scăderi masive de temperatură.Precipitațiile sunt reduse, adâncimea maximă de îngheț este de 0,85 – 0,9 m, iar vânturile dominante sunt din direcția nordică și nord-estică a căror intensitate atinge valoarea de 1,5 – 3,1 m/s pe scara Beaufort.Structura populației este privită ca fiind rezultatul acțiunii pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă a fenomenelor demografice. De pildă, structura pe vârste a populației este rezultatul conjugat al acțiunii fenomenelor de natalitate, mortalitate și migrație. Tot asa, structura pe sexe se constituie la un moment dat ca rezultat al evoluției fertilității și mortalității populației în cauză precum și eventualei intervenții selective a migrației. Într-o scădere evidentă , datorată influienței fenomenelor demografice prezentate, populația orașului Ianca, se constituie dintr-un număr de 10 049 de locuitori,(5934 de locuitori- oraș Ianca) conform recensământului din anul 2011. Sat Plopu – este așezat la 1 km nord de punctul de intersecție al căii ferate Făurei-Brăila cu DN2B, din care se desprinde DC 37,asfaltat. La 1 km sud, se află stația de cale ferată și satul Gara Ianca. • are o suprafață de 98,23 ha și o dispunere a străzilor într-un sistem rectangular perfect pe o lungime totală de 9,64 km. (pietruite integral si asfaltate parțial) • are o populație de 1365 de locuitori, conform recensământului din 2011. Sat Perișoru – este situat la 45 km sud-vest de Brăila, este separat de Orașul Ianca prin calea ferată Făurei-Galați. • se leagă de Ianca prin DJ221 Șuțești-Perișoru, care traversează Ianca de la nord la sud,trece peste calea ferată, traversează apoi satul Perișoru, după care se continuă, spre sud, cu DC 36 Târlele-Filiu. • este un sat tipic linear, dezvoltat de-a lungul șoselei DC36. • are o suprafață de 100,58 ha și o lungime totală a străzilor de 11 km. (pietruite integral si asfaltate parțial) • are o populație de 1 030 de locuitori, conform recensământuluidin 2011. Satul Oprișenești – se află în Câmpia Brăilei și este așezat pe DN2B, care trece prin centrul satului de la est la vest. • are legături spre vest cu Gara și Orașul Ianca, iar spre est cu Urleasca. • are o suprafață de 88,33 ha și o lungime totală a străzilor de 7,54 km. (pietruite integral) • are o populație de 748 de locuitori, la recensământul din 2011. Satul Târlele-Filiu – este așezat pe DC36, între Perișoru la nord și Ionești la sud. • are o suprafață de 68,6 ha și o lungime totală a străzilor de 6,6 km. (pietruite integral) • are o pupulație de 549 de locuitori, la recensământul din 2011. Satul Berlești – este așezat la 5 km sud-vest de satul Perișoru și la cca 7 km sud-est de stația de cale ferată Dedulești. • principalul drum de acces este DC 35 Perișoru-Berlești- Batogu. • are o suprafață de 136,62 ha și o lungime totală a străzilor de 6,9 km. (pietruite integral) • are o populație de 366 de locuitori, la recensământul din 2011. Satul Gara Ianca- este așezat în gara cu același nume, de pe linia ferată Brăila-Făurei, dată în folosință în 1872. • este un sat linear, foarte mic, ce are legături pe DN2B cu Ianca,spre vest, și cu Oprișenești spre est,iar pe DC 37 cu Plopu,spre nord. • are o suprafață de 50,72 ha; • are o populație de 57 de locuitori, la recensământul din 2011
 • În lucrarea intitulată” Istoricul Orașului Brăila”, Constantin C. Giurescu menționează faptul că a existat o școală în Brăila încă din timpul dominației turcești (Brăila fiind declarată raia în perioada 1540-1828), Ianca nefiind cuprinsă în teritoriul ocupat, care se oprea la Traian Sat.

  Astfel, ca localitate destul de puternică din punct de vedere economic,fiind centru negustoresc, Ianca a avut parte de înființarea unei școli cu mult înainte de data menționată în documente, anul 1839, când se semnalează funcționarea unei școli de băieți și primul învățător, Radu Stoica, școală care funcționează până în anul 1848.
       În 1842, Școala Ianca avea să se unească cu cea din Perișoru, iar din ”Arhivele statului” apar informațiile că în anul 1855 localul școlii din Ianca era dărăpănat, că până pe la 1862 a funcționat în case particulare și că școala mixtă a apărut în anul 1867.
  Într-un local construit din zid și învelit cu tablă, în anul 1881 ia ființă școala mixtă nr.1, ce avea să poarte pe rând denumirea de Școala Ianca,Școala Primară Mixtă de tip Urban (1920) și Școala Primară Mixtă nr.1(după 1922).
      După anul 1989, începe construcția unui local modern al școlii, cu 16 săli de clasă, 3 laboratoare și o sală de sport, lucrare care, printr-o investiție de peste 2 500 000 lei, cu fonduri guvernamentale, s-a finalizat în anul 2008.
  După 1900, cursurile se reiau cu greu pentru că bântuia holera, însă se pune problema construirii Școlii nr.2(Sărățeni), primarul de atunci,Gheorghe Mircescu, cerând prefectului aprobarea ca urmare a achitării terenului de către Panait Porumbescu și Radu N. Vlad. Această școală s-a dat în folosință în anul 1922,an ce reprezintă începutul unei noi etape în evoluția învățământului din Ianca.
        »1935- se inființează pe lângă șc. nr.2 (Sărățeni) Căminul Cultural ” Spiru Haret”
       »1939-1940 – cutremurul a produs mari pagube, un număr de 20 elevi primeau hrană caldă dar lipsea pâinea, învățătorii erau concentrați.
       »1944- școlile s-au deschis la 1 sept.
                  – existau informații privind existența a 6 învățători,70 de bănci,bibliotecă școlară,casă  de economii cu 126 membri,muzeu școlar,cor școlar,cor religios.
       »1999-2000 – se unește cu Grupul Școlar Nicolae Oncescu.
      »2007 –  se realizează reabilitarea termică a școlii printr-o investiție de 120 000  lei (fără TVA), din surse ale bugetului local.
       Tot în anul 1922,în fostul ”Castel”ce reprezenta sediul plășii Ianca, până la acel moment, a luat ființă Gimnaziul din Ianca,care a funcționat până în anul 1930. Fundația turnată pentru clădirea Gimnaziului a fost abandonată și reluată în 1961-1962. Evoluția școlii din localitate urmează apoi un drum sinuos, pe cât de greu pe atât de neașteptat, fiind vorba de evenimente sociale istorice majore din timpul celui  de-al II –lea război mondial iar organizatoric se succed mai multe etape pentru aceasta.
       »12 martie 1945- Gimnaziul unic se redeschide și funcționează cu 2 clase, una de băieți și una de fete, în localurile celor două școli existente, iar la școala nr.2 sunt prezenți elevi din Ianca, Dedulești, Plopu , Perișoru,Șuțești,Mircea-Vodă,Gabrielescu,Râmnicelu, Berlești, Băile, Târlele-Filiu și Urleasca.
         »1949 – școlile s-au transormat în școli elementare de 7 și apoi de 8 ani.
       »1952-1955- dispare Școala Elementară de 7 ani nr.1 și se înființează Școala Medie Mixtă de 10 ani, care poartă în timp mai multe denumiri, de la Liceul de Cultură Generală la Liceul de Petrol și Gaze (1977,1978),Grupul Școlar Industrial (2000) iar din 2005 și până în prezent Liceul Teoretic Constantin Angelescu.
  Liceul are 14 săli de clasă, 3 laboratoare, o  sală de sport, dispune de cămin-internat și cantină cu 200 de locuri, este reabilitat termic în anul 2010,printr-o investiție de la bugetul local de 431 000 lei(fără TVA) și izolat termic în 2011, prin înlocuirea tâmplăriei,  cu resurse din bugetul local (64 000 lei- fără TVA).
       »2009 – apare lucrarea intitulată ”Istoria locului,memoria școlii” oferită de distinșii profesori Titi și Ecaterina Bănică, cu sprijinul financiar al administrației locale, lucrare de sinteză a învățămîntului iencan.
  Învățământul agricol a luat naștere în anul 1952 prin înființarea Școlii de tractoriști de pe lângă SMT Ianca, care a funcționat în clădirea unei case naționalizate, până în anul 1964, când s-a construit un local-tip cu 18 săli de clasă și care în 2000 a devenit Grupul Școlar Nicolae Oncescu și s-a unit cu Școala generală nr.1(Sărățeni) cu 40 clase și 982 elevi, cuprinzând ciclul primar, gimnazial și liceal,școală profesională, școală complementară și de ucenici.
       »1955- devine școală profesională de mecanici agricoli.
       »1974-devine liceu agroindustrial, apoi Grup Școlar Agricol .
     »1971- 1987 – destinele acestei instituții sunt conduse de prof.Dr. Ing. Octav Grigoraș, fost tehnician,pilot sportiv, maistru și inginer la diverse unități de mecanică agricolă, pasionat cercetător și inventator, care în 1980, obține brevetul de invenție cu titlul”Dispozitiv pentru extragerea sfeclei de zahăr la recoltare”.
      »1993- se primește vizita unui grup de studenți de la Colegiul agricol din Nantes ca urmare a relațiilor de colaborare a grupului școlar cu Asociația de prietenie româno-franceză Loire-Atlantique.
       »2004 – apare lucrarea ” Monografia Grupului Școlar ”Nicolae Oncescu”,autori prof. ing Elisabeta Gherase   și prof. Aneta Spasenie , lucrare editată cu sprijinul administrației locale.
     »2005 – cu fonduri ale bugetului local, printr-o investiție de 40 000 lei  grupul termic al liceului este retehnologizat
       »2008 – din surse atrase, printr-un management eficient, se realizează izolația termică a clădirii prin înlocuirea tâmplăriei.
  Grădinițe- în oraș funcționează trei unități de învățământ preșcolar: grădinița nr.1 (1900),grădinița nr.2(1972) și grădinița nr.3 (1984).
  Instituții de învățământ sătești
  Sat Plopu – funcționează Școala Generală cu clasele I-VIII, în două localuri, unul construit în 1904 și unul în 1960.
  funcționează o grădiniță de copii,cu local propriu construit în 1970.
  Sat Perișoru – funcționează Școala Generală cu două localuri dintre care unul construit în 2004 din fonduri atrase.
                        – funcționează o grădiniță de copii cu local propriu.
  Sat Oprișenești – funcționează Școala Generală cu două localuri proprii,unul construit în 1912,altul în 1970, recent reabilitat.
                       – funcționează grădinița de copii, cu local propriu construit în 1970, reabilitată.
  Sat Târlele-Filiu –  funcționează grădinița de copii, cu local propriu.
  Sat Berlești – funcționează grădinița de copii, cu local propriu.

 •  
 •  
 • »Ion Sion Theodorescu (1882-1939)

  • pictor
  • a studiat Școala Națională de Arte Frumoase,București
  • a studiat Academia des Beaux-Arts, Paris
  • profesor la Academia de Arte Frumoase, București
  • a organizat expoziții în țară și străinătate;
  • a contribuit la decorarea Palatului Regal.
  »Nicolae Oncescu (1905-1964)
  • geolog
  • a studiat la Școala Mixtă nr.1 Ianca;
  • a studiat la Liceul ”Nicolae Bălcescu”,Brăila
  • a absolvit Facultatea de Științe Naturale,București;
  • cadru didactic universitar, elaborează cca 80 de lucrări, dintre care ” Tratatul de Geologie al Romîniei”;
  • a studiat geologia Bucegilor, Piatra Craiului, Bzinului Dâmbovicioarei, Subcarpații Getici și Bazinul Transilvaniei.
  »Virgil Huzum(1905-1987)
  • poet,publicist
  • director al ziarului Cuvântul Putnei”
  • a publicat patru cărți: A la maniere”(1926), ” Bolta Bizantină”(1929), ”Zenit”(1935),” Mirajul sunetelor”(1973).
  • Ștefan Mircescu (1907-2000)  – publicist
  • este autorul volumului ” Portete și evocări”(1946).
  »Virgil Chivu (1921-1999)
  • medic neurolog, pictor
  • a practicat medicina în spitale ca: ”Filantropia”,”Colentina”,” Colțea”
  • a participat la numeroase expoziții  în țară și străinătate.
  • Georgeta Crainic(1926-2005) –  pictoriță,poetă
  • stabilită în Canada
  • membră a Academiei Româno-Americane de Științe și Arte;
  • are lucrări expuse în Canada, Franța și SUA.
  »Păun Malacu (1939)
  • profesor,poet,epigramist
  • absolvent al Facultății de Biologie-Geografie și Agricultură.
  • a colaborat cu revistele ”Flota Patriei”, ”Luceafărul”,” Contemporanul”,ș.a
  »Ovidiu Corneliu Iancu (1940)
  • inginer,cercetător științific
  • are mai multe lucrări în domeniul electronicii.
  »Valeriu Florin Dobrinescu(1943-2003)
  • istoric,eseist
  • ca profesor universitar scrie peste 100 de studii și articole în țară și străinătate, precum și 22 de cărți
  • colaborează la apariția a 45 de volume.
  »Magdalena Nazarov(1970)
  • traducător
  • a absolvit Facultatea de Rusă-Română,Timișoara, cu specializarea în limba rusă la Institutul ”Pușkin”,Moscova.
  • a publicat poezie în : ” Tribuna”,” Bucovina literară”, ”Paralela 45”,”Zorile”,ș.a
  • este doctor în lingvistică și filologie slavă.
  »Fane Ghelase (1935) Plopu
  • medic chirurg,doctor în științe medicale
  • profesor universitar și prodecan al Facultății de Medicină, Craiova.
  • membru al Societății Naționale și Internaționale  de Chirurgie.
  • a publicat numeroase lucrări de specialitate.
  »Cristache Nicolceanu (1904)  Perișoru
  • grafician,cronicar plastic
  • absolvent al Școlii Belle Arte,București
  • a debutat în ziarul ”Calendarul” și a publicat caricaturi și cronici plastice în periodice.
  »Nicolae Baltă(1931) Perișoru
  • medic fiziopatolog,cercetător științific
  • membru în Asociația Oamenilor de Știință din România.
  • a participat la publicarea a peste 400 de lucrări științifice, precum și trei monografii apărute la Editura Academiei Române.
  »Radu Ciucă (1928-2008)
  • învățător și profesor de geografie.
  • inspector școlar general
  • inspector în Ministerul Învățământului.
  »Nicu Boboc(1933)
  • matematician, doctorand.
  • a publicat peste 100 de lucrări în reviste de specialitate în țară și strănătate;
  • este distins cu premiul”Simion Stoilov” al Academiei Române.
  »Ion Grigoroiu(1940) scriitor
  • a absolvit studiile tehnice silvice la Centrul Școlar Silvic din Periș și activează la Ocolul Silvic Ianca timp de 37 de ani.
  • debutează în ale scrisului în timpul liceului, mai întâi poezie apoi abordând mai multe genuri literare: proză, eseuri,epigrame,articole, teatru.
  • 1978-1979 – debut editorial în „Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, Brăila
  • în 1996 – publică articole de specialitate în revista ”Muncitorul Forestier”
  • 24.ian. 1978, Ianca, – înființează Cenaclul literar ”Flori din Bărăgan”
  • 1990 – fondator al primului ziar din Ianca ”Miracolul Cuvântului”
  •        – devine membru al Asociației Ianca- Loire Atlantiquie;
  • 1993 – devine membru al Societății Scriitorilor” Costache Negri” din Galați
  •        – devine membru al Cenaclului ”Panait Istrati” al Uniunii Scriitorilor din România;
  • 2011- devine membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala sud-est
  • 2011- devine membru onorific al Cenaclului ”Floarea de colț”, Câmpulung Moldovenesc,Suceava
  • a publicat numeroase cărți din care amintim: ”Vifor de sare”(1984); ”Refugiați în singurătate”(1994), ”Pădurea de patimi”(2005), ” Luminile din flori”(2005),” Sub aripi de frunze visând”(2005), ” Adunații”(2006), ” Luminile din flori”(2006), ”Prizonierul propriului destin”(2007),” Pelerin de la Urali la Atlantic”(2008),” Luminile din flori”(2008),” Flori de pe Dorna”(2009), ”Spre patria cerească”(2010),” Seniorii veterani de război,titanii istoriei noastre”(2011), ” Luminile din flori”(2011), ”Călătorie în spirit”(2011), ”Ludmila”(2012),” În lumina și umbră”(2012),” O viață,un destin”(2012),” Flori de pe Dorna”(2012).
  • colaborator în diferite publicații,cum ar fi: ”Luceafărul”, ”Flacăra”, ”Contemporanul”, ”Dunărea de jos”, ” Miracolul cuvântului”,” Analele Brăilei” ”Vocea Brăilei”, ”Libertatea” Monitorul de Brăila”,” Almanahul literar”,” România literară”, „Scânteia tineretului”,ș.a

 •  
 • •    Infiintarea unei culturi de ciuperci; valorificarea surselor alternative pentru producerea energiei electrice si termice
  Domeniu: Altele
  Descriere: Scurta descriere a nevoilor de investitii:posibile investitii privind surse alternative de producere a energiei electrice si termice folosind potentialul solar si eolian ridicat precum si masa verde din agricultura.

  privind extinderea activitatii de producere a legumelor precum si in prelucrarea si conservarea lor.

  privind industria usoara

  privind infiintarea unei culturi de ciuperci utilizand resursa naturala de ingrasamant organic obtinut din deseuri animaliere si vegetale.

 •  La Chapelle Sur Erdre
 •