Primaria comunei Ineu

Categorie
Judetul Arad
 • Judet: Arad
  Localitate: Ineu
  Adresa:  str. Republicii, nr. 5 cod postal: 315300
  Telefon:  0257-511550
  Fax:  0257-511965
  E-mail:
  Website:  www.primariaineu.ro
  Primar:

  Pozitionare:

  Orașul Ineu este situat în partea de vest a României, în județul Arad, pe cursul mijlociu al văii Crișului Alb, între Munții Zărandului și Codru Moma, la latitudinea de 46 grade 26 min. N și longitudinea de 21 grade 50 min. Ineul este situat la 3 km N față de mamelonul vulcanic Mocrea ( înălțimea de 372m),la poalele Dealului Viilor, sat de vacanță. Orașul Ineu ocupă o suprafață de 116,6 km2.

  Populatia:

  Total locuitori: 0
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 • Istoria medievală a Ineului se suprapune cu istoricul cetății, situată pe Calea Traian, operă a arhitecturii Renașterii târzii. Prima atestare documentară a cetății a fost realizată în 1295 – o fortăreață ridicată în centrul unui cnezat românesc. Cu timpul importanța cetății crește, devenind centrul unui mare domeniu feudal, ce avea în componența sa 51 de sate.

  Adevărata importanță o capătă însă după 1541, odată cu constituirea  Transilvaniei ca principal autonom și când, alături de Caransebeș, Lugoj și Oradea, devine o verigă de apărare însemnată în centura vestică de apărare antiotomană a principatului. În 1566, după o rezistență eroică, este cucerită de otomani. În 1595 armatele ardelene au căutat sa recucerească Câmpia Aradului, garnizoana otomana de la Ineu fiind silită să capituleze la 22 octombrie.

  În noiembrie 1599, ca urmare a victoriei lui Mihai Viteazul în bătalia de la Șelibăr, cetatea a intrat sub stăpânirea acestuia.

  Deși poziționată strategic, inconjurată pe trei părți de șanțuri de apă, iar pe cea de a patra latură curgând Crișul Alb și formată din două elemente – centatea interioara, existenă și azi, și zidurile cetății – a fost recucerită de către otomani în 1658, care o stăpânesc până la sfârșitul secolului, când este cucerită de către trupele habsburgice.

  După o scurtă perioadă de folosire de către grănicerii mureșeni (1700 – 1745), cetatea esteă părăsit, doar cea interioară fiind refăcută pe la 1870, în mare măsură deformată.

  În această perioadă Ineul devine un important centru economic, politic și cultural.

 •   Orașul Ineu este situat în partea de vest a României, în județul Arad, pe cursul mijlociu al văii Crișului Alb, între Munții Zărandului și Codru Moma, la latitudinea de 46 grade 26 min. N și longitudinea de 21 grade 50 min. Ineul este situat la 3 km N față de mamelonul vulcanic Mocrea ( înălțimea de 372m),la poalele Dealului Viilor, sat de vacanță. Orașul Ineu ocupă o suprafață de 116,6 km2.
 •  
 • – râul Crișul Alb

  – pădurea Rovina

  – Dealul Mocrea

 •  
 •  
 • Potențialul turistic al orașului este unul de excepție. Cetatea Ineului, ansamblul arhitectural din centrul istoric al orașului, Poiana cu narcise (zonă protejată de 6 ha) din Pădurea Rovina și Balta Rovina sunt obiective turistice de prim rang care nu trebuie ocolite de turiștii care vizitează această parte de țară.

  Alte obiective sunt:

  – Dealul viilor – 83 ha

  – Importante zone de pescuit în cele șase lacuri cu o suprafață totală de 404 ha

  – Păduri de agrement cu un bogat fond cinegetic

  – Turism balnear și de tratament: Dezna, Moneasa

  – Popasuri turistice: Dezna, Ineu, Moneasa

 •  
 •  
 •  
 • •    Introducerea obiectivelor naturale si antropice locale in circuite turistice locale și regionale, amenajarea acestor circuite
  Domeniu: Altele
  Descriere: Resurse naturale: cursuri de apa, zacaminte naturale(namol, gaze naturale,ape termale),paduri,etc.  – RAUL CRISUL ALB, PADUREA ROVINA, DEALUL MOCREA

  Scurta descriere zona: Orașul Ineu este situat în partea de vest a României, în județul Arad, pe cursul mijlociu al văii Crișului Alb, între Munții Zărandului și Codru Moma, la latitudinea de 46 grade 26 min. N și longitudinea de 21 grade 50 min. Ineul este situat la 3 km N față de mamelonul vulcanic Mocrea ( înălțimea de 372m),   la poalele Dealului Viilor, sat de vacanță. Orașul Ineu ocupă o suprafață de 116,6 km2
  Scurta descriere activitati economice zona: Principalele sectoare economice ale Orașului Ineu sunt: industria, agricultura, comerțul și serviciile – ponderea sectoarelor în PIB /oraș este 51 industrie, 20 agricultura, 20 comerț și 10 servicii.
  Scurta descriere a nevoilor de investitii: 
  a. Infrastructura de bază – mediu
  i. Înființarea rețelei de canalizare în zona agroturistică dl. Viilor;
  ii. Înființarea rețelei alimentare cu apă în zona agroturistică dl. Viilor;
  iii. Diversificarea sau extinderea serviciilor de colectare a deșeurilor biodegradabile și a celor rezultate din construcții;
  b. Infrastrucutra de bază – transport
  i. Reabilitarea sau modernizarea străzilor orașului Ineu;
  ii. Modernizarea drumului local de acces în zona agroturistică dl. Viilor;
  iii. Modernizarea drumului local Ineu – Tămand;
  iv. Realizarea unei rețele de piste pentru biciclete pentru susținerea traficului orașului și a circuitelor turistice;
  v. Reabilitarea drumurilor de exploatare de pe raza administrativă a orașului;
  c. Infrastructura educațională
  i. Reabilitarea grupului Școlar Mihai Viteazul;
  ii. Reabilitarea grupul Școlar Sava Brancovici;
  iii. Construirea unei grădinițe cu program normal;
  d. Infrastructura socială
  i. Crearea unui centru de practicare a sportului în timpul liber în cartierul Traian;
  ii. Crearea unui centru nautic în orașul Ineu;
  iii. Înființarea unui centru social pentru asigurarea unor servicii de bază a catgoriilor sociale defavorizate;
  iv. Infiintarea unui centru social pentru persoane vârstnice cu multiple servicii inclusic servicii de găzduire;
  v. Construirea de locuințe sociale pentru familiile tinere;
  e. Infrastructura energetică
  i. Înființarea unui parc fotovoltaic;
  ii. Eficientizarea termică și conectarea clădirilor publice și rezidențiale la surse de energie regenerabilă;
  f. Infrastructura de turism
  i. Crearea unui Centru național de Informare Turistică
  ii. Introducerea obiectivelor naturale si antropice locale in circuite turistice locale și regionale, amenajarea acestor circuite.
  g. Infrastructura de dezvoltarea a mediului de afaceri local;
  i. Asigurarea cu utilități a unei platforme industriale de 120 ha;
  ii. Reabilitarea uni sit poluat;
  iii. Crearea unui incubator de afaceri;
  h. Eficientizarea serviciilor publice prin crearea unei platforme IT;
  Descriere bunuri investite:
  A. Partea publica
   Administratiile locale – bunuri naturale aflate in patrimoniu și care se pot pune la dispoziția investitorilor
  a. Terenuri disponibile construirii de  parcuri fotovoltaice.
  b. Teren destinat construirii centrului nautic
  c. Teren destinat înființării unui centru rezidențial de îngrijire a persoanelor în vârstă sau cu handicap;
  B. Nevoi partea privata
  a. Platforma industrială cu o suprafață de 120 ha. Platforma are acces prin șoseaua de centură sud a orașului. În prezent, se actualizează Planul Urbanistic General din care va rezulta divizarea suprafeței în 3 trupuri principale de teren intravilan, având utilitățile la marginea terenului.
  b. Platforma industrială cu o suprafață de 24 ha. Platforma are acces prin DN 79 A și este conectată la utilități.
  Exista studiu de prefezabilitate: Nu există studii de prefezabilitate pentru nici un proiect propus. Întrucât Orașul Ineu desfășoară activitate de actualizare a Planului Urbanistic General datele referitoare la terenurile avute la dispoziție se pot schimba. Acestea se vor actualiza până la un termen estimat – august 2013.

 •  
 •