Primaria Comunei Miroslava

Categorie
Judetul Iasi
 • Judet: Iasi
  Localitate: Miroslava
  Adresa:
  str. Constantin Langa nr. 93 cod postal:707305
  Telefon: 0232-295680
  Fax: 0332-424444
  E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro
  Website:  www.primariamiroslava.ro
  Primar: Nita Dan

  Pozitionare:

  Comuna Miroslava este situată în partea centrală a județului Iași, în nordul Podișului Bârladului, fiind plasată la limita sud – vestică a municipiului Iași, la 47grade08’ latitudine nordica și 27 29’ longitudine estică.
  Comuna este situată la aproximativ 30 km de râul Prut (limita estică a județului), 40 km față de limita vestică, 25km față de limita sudică.
  Comuna Miroslava are în componență următoarele sate: Miroslava – reședință administratvă, Balciu, Brătuleni, Ciurbești, Cornești, Dancaș, Găureni, Horpaz, Proselnici, Uricani, Valea Adâncă, Valea Ursului, Vorovești.
  Vecinii comunei Miroslava sunt:
  – în partea de nord – est municipiul Iași
  – în partea de nord comunele Valea Lupului și Rediu
  – în partea de nord – vest comuna Lețcani
  – în partea de vest comuna Horlești
  – în partea de sud – vest comuna Voinești
  – în partea de sud comuna Mogoșești
  – în partea de sud – est comuna Ciurea.

  Comuna Miroslava det,ine o suprafață administrativă de 8251.18 ha din care 5216.86 ha reprezintă extravilan si 3034.32 ha intravilan si o populatie de 12150 locuitori.
  Principalele căi de acces către localitate sunt:
  – DN 28 (E 583)
  – DJ 248 A Iași – Voinești
  – DJ 248 Iași – Ciurea
  – DC 27, DC 28, DC 39, DC 87

   

  Populatia:

  Total locuitori: 12150
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 82 km2

 •  

  Data nasterii:  09.02.1956
  Studii/Profesie: Educație și formare profesională:
  – între anii 1991 – 1992 am urmat cursul postuniversitar “Managementul conducerii” la Universitatea din București;
  – între anii 1985 – 1987 – Academia de Înalte Studii Militare din București;
  – între anii 1975 – 1979 – Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanța;
  – între anii 1971 – 1975 – am urmat cursurile Liceului de Informatică din Iași.Competențe și aptitudini personale:
  – calități pentru munca în echipă, adaptabilitate, capacitate de analiză și sinteză, caracter echilibrat (sangvinic), capacitate de comunicare, capacitate de coordonare și delegare, disponibilitate la efort fizic și intelectual, organizat, ambițios, comunicativ, activ;
  – limbi străine cunoscute: engleză (nivel mediu), franceză (nivel mediu);
  – dețin permis de conducere categoria B.Competențe și aptitudini artistice, hobby-uri:
  – expertiză în administrație, conducere;
  – pescuitul și vânătoarea, călătoriile, lectura.
  Stare civila:  casatorit
  Copii:  2
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
   PDL
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
   2008
  Date contact
  Telefon: 0755082191; 0232.295.680
  E-mail: primar@primariamiroslava.ro
  Website:

  • Experiența profesională:Perioada: 2008 – prezent
   Funcția sau postul ocupat: în luna iunie 2008 am fost ales în funcția de Primar al Comunei MiroslavaPerioada: 2004 – 2008
   Funcția sau postul ocupat: am ocupat funcția de Viceprimar al Comunei Miroslava
   Principalele activități și responsabilități: administrație publicăPerioada: 2000 – 2004
   Funcția sau postul ocupat: pensionar M.A.I.

   Perioada: 1997 – 2000
   Funcția sau postul ocupat: Lector la Centrul de Perfecționare al cadrelor din M.A.I.
   Principalele activități și responsabilități: învățământ și formare cadre

   Perioada: 1990 – 1997
   Funcția sau postul ocupat: Comandant unitate militară din cadrul M.Ap.N.
   Principalele activități și responsabilități: activități de organizare și pregătire militară

   Perioada: 1987 – 1990
   Funcția sau postul ocupat: Șef Stat Major la o unitate militară din cadrul M.Ap.N.
   Principalele activități și responsabilități: activități de organizare și pregătire militară

   Perioada: 1979 – 1987
   Funcția sau postul ocupat: comandant de navă, comandant secție nave de luptă
   Principalele activități și responsabilități: activități de conducere.

   

  • Realizari:
  1. modernizarea prin asfaltare a 20360 m strazi;
  2. modernizarea prin pietruire 10660 m drumuri si ulite satesti;
  3. finalizarea lucrarilor la gradinitele din satele Proselnici,Valea Adanca, Miroslava si Horpaz;
  4. modernizarea dispensarului uman din Miroslava si a punctelor sanitare din localitatile Uricani si Ciurbesti;
  5. finalizarea lucrarilor la biserica din satul Valea Ursului.

 • Dovezi ale locuirii continue încă din timpuri străvechi pe aceste meleaguri au fost descoperite în diverse situri arheologice, comuna Miroslava având în componența ei unele dintre cele mai vechi sate atestate documentar din zona județului Iași.

  În apropiere de Brătuleni, la aproape 1 km spre nord, într-o vale din vecinătatea dealului cu același nume, s-a identificat o așezare cu artefacte aparținând culturilor Cucuteni, Horodiștea – Erbiceni, din sec. IV e.n., fragmente din amorfe din pastă roșie și gălbuie.
  Un alt sit important este cel de la Bulgărie, din satul Miroslava, poziționat în marginea nord – estică a localității, pe partea dreaptă a Bahluiului, unde au fost găsite cioburi de tip Horodiștea – Erbiceni, datând din secolele III – IV e.n., din secolele V – VIII și IX – XI, precum și din întreaga perioadă feudală, respectiv secolele XII – XVIII. Pe cuprinsul așezării de tip Dridu s-a descoperit în anul 1968 o monedă bizantină de bronz, emisiune a împăratului Roman al III – lea Argyros, din anii 1028 – 1034.
  Pe dealul Bârca și Bârsanul unde au fost dezgropate vestigiile unor așezări din epoca de fier. În apropierea localității Valea Ursului, la aproximativ 200 m de aceasta, a fost identificată o fortificație de pământ – Cetățuia – din secolele II – III, din epoca romană.
  Pe suprafața plată a dealului Bârsan s-a identificat o așezare în care au fost găsite bucăți de vase getice și amorfe de import, precum și artefacte datând din anii 106 – 271 d.Hr., aparținând perioadei corespunzătoare provinciei Dacia. Au mai fost scoase la lumină bucăți de pietre dintr-o rășină de formă conică, realizată din tuf vulcanic, cu o mărgică mare lut, resturi de lipittură de perete, câteva mărgele de sticlă albastră cu decor, o cățuie dacică, fragmente de urne, dar și oase umane calcinate.
  La Prisacă, veche vatră a satului Ciubești, există dovezi ale locuirii încă din secolul al IV- lea d.Hr., precum și din feudalismul dezvoltat (secolele XIV – XV și XV – XVI).
  Mihai Constantinescu în lucrarea „Uricani – Iași, file de cronică Vol. I, 1996” precizează că pe suprafața de teren unde se află în prezent fabrica de medicamente Antibiotice au fost relevate dovezi arheologice care consfințesc prezența locuitorilor încă din perioada paleoliticului inferior. Urme ale locuirii din neoliticul târziu au fost descoperite „La Căprița” sau „Ursul”, zone ce se află „în hotarul așezării, pe malul stâng al Bahluiului”. Totodată, din perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului s-a pătruns o amforă cu decor în relief, crestat, care actualmente se află depusă la Muzeul de Istorie a Moldovei din Iași sub numele „Vasul de la Uricani pe postament”.
  Prima menționare documentară a unei localități din arealul comunei Miroslava face referire la Vorovești și datează din anul 1434. Celelalte sate componente sunt atestate după următoarea cronologie:
  Balciu – 1446
  Brătuleni – 1456
  Uricani – 1456
  Proselnici – 1490
  Ciubești – 1503
  Miroslava – 1579
  Găureni – 1583
  Cornești – 1613
  Horpaz – 1646
  Valea Adâncă – 1772
  Dancaș – 1820
  Valea Ursului – 1864.
  Unele dintre localitățile comunei au denumirea de origine slavă, de cele mai multe ori desemnând numele unui boier care a avut cândva moșia pe aceste meleaguri.
  Ciurbești, conform legendei, poartă porecla întemeietorului, „satul lui Ciorbă” în timp transformându-se în „satul lui Ciorbea” și mai apoi „Ciurbești”.
  Toponimia localității Uricani care explicată în lurarea lui Mihai Constantinescu pornind de la două semnificații ale cuvântului Uric. Unul din sensuri se referă la faptul că „în evul mediu în Moldova și Maramureș denumea moșia boierească sau mănăstirească, cu privilegiu de imunitate ereditară”, iar al doilea înțeles semnifică un „act de proprietat”. Se consideră că uricanii sunt „locuitori de pe acea mășie – boierească sau mănăstirească – important fiind faptul că proprietarul respectiv a posedat un act emanat din cancelarie domnească prin care i se recunoșteau și întăreau privilegiile”. Pentru a-i deosebi pe oamenii acestei așezări de ceilalți din vecinătate, li s-a spus „uricani” adică „beneficiari de uric”, ca mai apoi denumirea să se extindă și asupra teritoriului.
  Potrivit Dicționarului Geografic al Județului Iași redactat de Prof. Univ. Dr. Alexandru Obreja în anul 1979, denumirea Vorovești apare ca fiind legată de un anume Voroavă.
  Numele „Găureni”, provine de la aspectul locului, satul fiind situat „într-un hârtop, pe valea pârâului cu același nume”, iar Proselnici ar avea sorgintea după întemeietorul acestuia, Procelnic. Brătuleni are origine antroponimică, la fel ca satul Cornești, care derivă de la Cornea. În privința celorlalte localități, nu există date certificate documentar cu privire la proveniența exactă a numelui.
  Datorită obiceiurilor, tradițiilor și moștenirii spirituale, comunitățile românești capătă o anumită amprentă de specificitate, conform zonelor geografice în care se situează.
  În spiritul păstrării și conservării culturii populare și a valorilor material – tradiționale ale țăranului român, în anul 1980 la Grupul Școlar Agricol „Mihail Kogălniceanu” din comuna Miroslava s-a înființat Muzeul Etnografic al Agriculturii Moldovei, la inițiativa Prof. Dumitru Constantin Bunea. O perioadă îndelungată de timp acesta a funționat în trei săli ale palatului Sturdza – monument istoric de arhitectură nobiliară din secolul XVIII. În prezent ocupă practic întreaga fostă reședință , fiind extins în douăsprezece spații diferite, dintre care unele de foarte mari dimensiuni.
  În colecția muzeului sunt întâlnite piese de mare interes și valoare pentru ilustrarea universului artistic și utilitar al țăranului român din centrul Moldovei.
  În monografia comunei Miroslava sunt prezentate atât obiceiurile, cât și tradițiile ocazionate de sărbătorile pascale, obiceiuri de horă, de nuntă, de inmormântare etc.
  Locuitorii arealuilui s-au preocupat dintotdeauna de meșteșuguri. În perioada când se cultivau plantele tehnice și se creșteau oi multe se obțineau în casă țesăturile de in, cânepă sau lână. Își confecționau deasemeni ii, ștergare, cojoace, batiste, covoare, scoarțe împodobite cu motive florale, cruciulițe și rug. Aceste obiceiuri și tradiții au început să se altereze în momentul contactului locuitorilor satelor cu mediul urban, datorită apropierii de municipiul Iași. Puține persoane mai sunt care știu să țeasă covoare și mai păstrează aceste tradiții.

 • Comuna Miroslava este situată în partea centrală a județului Iași, în nordul Podișului Bârladului, fiind plasată la limita sud – vestică a municipiului Iași, la 47grade08’ latitudine nordica și 27 29’ longitudine estică. Comuna este situată la aproximativ 30 km de râul Prut (limita estică a județului), 40 km față de limita vestică, 25km față de limita sudică. Comuna Miroslava are în componență următoarele sate: Miroslava – reședință administratvă, Balciu, Brătuleni, Ciurbești, Cornești, Dancaș, Găureni, Horpaz, Proselnici, Uricani, Valea Adâncă, Valea Ursului, Vorovești. Vecinii comunei Miroslava sunt: – în partea de nord – est municipiul Iași – în partea de nord comunele Valea Lupului și Rediu – în partea de nord – vest comuna Lețcani – în partea de vest comuna Horlești – în partea de sud – vest comuna Voinești – în partea de sud comuna Mogoșești – în partea de sud – est comuna Ciurea. Comuna Miroslava det,ine o suprafață administrativă de 8251.18 ha din care 5216.86 ha reprezintă extravilan si 3034.32 ha intravilan si o populatie de 12150 locuitori. Principalele căi de acces către localitate sunt: – DN 28 (E 583) – DJ 248 A Iași – Voinești – DJ 248 Iași – Ciurea – DC 27, DC 28, DC 39, DC 87
 • În comuna Miroslava functioneaza 3 școli coordonatoare care gestionează activitatea desfășurată în școlile și grădinițele arondate. Toate aceste instituții de învățământ sunt structurate pe același principiu: școala și grădinița chiar daca în unele cazuri sunt clădiri distincte își desfășoară activitatea în același perimetru.

  În aceste unități de învățământ își desfășoară activitatea un număr de 1026 școlari și preșcolari, 15 educatori, 24 învățători și 34 profesori. 

  1. Școala coordonatoare “Col. Constantin Langa” din Miroslava,își desfășoară activitatea într-o construcție nouă și are în subordine 3 sate cu școlile și grădinițele adiancente:

  a) Valea Adanca

  Întrucât în această localitate populația a crescut, Consiliul Local doreste să achiziționeze teren pentru a putea construi o nouă școală și o grădiniță deoarece construcțiile existente sunt într-o stare avansată de degradare și oricum, nu reusesc să asigure necesarul de număr de locuri de școlarizare. În acest moment în localitate există în stadiul de construcție o grădiniță, urmând să se aducă proiecte pentru finanțarea construcției noii școli.

  b) Horpaz

  Se dorește reconstrucția școlii și grădiniței. 

  c) Valea Ursului

  Se va face proiect pentru finanțarea unei construcții noi pentru școală și grădiniță. 

  d) Balciu

  În acest sat nu există școală, școlarii și preșcolarii se deplasează la școala din

  Miroslava. Se impune construirea unei grădinițe. 

  2. Școala coordonatoare “Miron Barnovschi” din Uricani este construcție nouă care nu necesită în acest stadiu alte investiții. Are în subordine următoarele sate:

  a) Vorovești

  În acest moment există doar școala veche din 1898, construită din chirpici. Se doreste reconstrucție sau reparație capitală.

  b) Brătuleni

  Pentru aceast sat școala și grădinița sunt în stadii avansate de degradare și din acest motiv se vor efectua proiecte în vederea reconstrucției acestor imobilelor.

  c) Găureni

  Pentru acest sat se vor efectua două proiecte în vederea construirii clădirilor pentru școală și grădiniță.

  3. Școala coordonatoare “Dimitrie Anghel” din Cornești beneficiază de școală nou construită. În acest stadiu se dorește doar construcția unei grădinițe. Satele arondate acestei școli sunt:

  a) Proselnici

  În această localitate este necesară reconstrucția școlii și se construiește un nou spațiu pentru grădiniță.

  b) Dancaș

  Școala din acest sat a beneficiat în anul 2004 de refacerea totală a imobilului (interior și exterior): doar pentru imobilul grădiniței se dorește realizarea unui proiect în vederea refacerii și modernizării grădiniței.

  c) Ciurbești

  În condițiile în care clădirile deja existente sunt degradate și improprii desfășurării procesului educațional și în această localitate construcțiile destinate școlii și grădiniței necesită reconstrucție.

  Liceul Agricol “Mihail Kogalniceanu” din Miroslava este singurul liceul cu acest profil. Activitatea de școlarizare se desfașoară într-o clădire de patrimoniu “Casa Sturza” pe care Primăria Comunei Miroslava dorește să o reabiliteze atât pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ, cât și pentru a putea, să o includă, alături de monumentele istorice și rezervațiile naturale existente pe raza comunei, în circuitul turistic.

  La acest liceu sunt școlarizați elevi din clasele IX –XII, pentru care se are în vedere și se va realiza:

  – modernizarea și reabilitarea clădirilor existente

  – construcția unei săli de sport

  – modernizarea și reabilitarea corpului de clădire dedicat muzeului

  – construcția unui cămin în regim de internat pentru copiii școlarizați și care nu locuiesc pe raza comunei

  – modernizarea și reabilitarea corpului de clădire în care se află laboratoarele 

  – construcția unei cantine

  – construcția unui club pentru petrecerea timpului liber al copiilor, în contextual în care acest lucru ar reuși să modeleze și să descopere talente, abilități și aptitudini ale elevilor

  – introducerea alimentării cu gaz metan

 • CADRUL NATURAL

  Relief

  Comuna Miroslava este situată în nordul Podisului Barladului și include în aria sa forme de relief specifice podișului cu dealuri domoale favorabile agriculturii. Partea cea mai joasa de relief o constituie lunca râului Bahlui. Câmpia colinară slab fragmentată, cu terenuri prielnice agriculturii, ocupă o suprafață semnificativă din teritoriul comunei. Înclinările pantei variază între 5% și 35% în funcție de tipul solului, influențele rețelei hidrografice, structurile litologice (tipurile de roci), lungimea versanului și activităților antropice.

  Lunca Bahluiului, cu o lățime de aproximativ 2 km, este poziționată în partea nordică a teritoriului administrativ și este cea mai joasă formă de relief, formată ca urmare a transportării și depunerii aluviunilor. Altitudinea șesului are valoarea maximă de 48,5 m la intrare în comună, în punctul de vecinătate cu Lețcani, iar cea minimă, de 41 m, în apropiere de Găureni și a locului de ieșire a Bahluiului spre municipiul Iași. Alternanța dintre perioadele în care nivelul debitului râului este ridicat și intervalele secetoase a dus la formarea unor mici trepte în albia minoră. Ca urmare a construirii canaleleor de desecare și a amenajării unor bazine de reținere a apei pe Bahlui în satul Belcești și pe Bahlueț în localitatea Podu Iloaiei, nu există riscuri majore de inundații în zonă. Luna este brăzdată de numeroase meandre mai vechi, multe dintre ele secate, aici și la baza verrsanților formându-se mlaștini.

  Râurile Bahlui și Nicolina au erodat în timp maluril creând forme de relief cu aspect de trepte pe partea lor stângă. Terasele Bahluiului sunt secționate de mai multe văi secundare, fiind întâlnite fragmente din terasa a II-a (între ferma Căprița și Centrul de Însămânțări artificiale, precum și în partea estică a suprafeței cu vie a fermei Uricani) și a V-a care mai poartă numele de Terasa Valea Lupului. Terasele Nicolinei se găsesc în estul comunei, altitudinele sale având valori cuprinse între 100 și 120 m.

  Văile secundare prezintă un microrelief variat, cu albii majore înguste și albii minore slab evidențiate întâlnite pe întreaga suprafață administrativă a comunei Miroslava, ca tipologie putând fi amintite văile resecvente, subsecvente sau obsecvente.

  Cele resecvente au înclinări mici, de până la 3% (Valea lui David și Valea Pomi) fragmentând terasele Bahluiului. În categoria celor subsecvente se încadrează văile Ursului, Cornești, Adânca și Bârca, cu numeroase zone umede sau brazdate de afluenți mai mici ai Bahluiului. Caracteristica principală este profilul transversal asimetric (versantul stâng este mult mai evoluat, mai înalt, comparativ cu cel drept). Văile obsecvente sunt mai puțin dezvoltate și sunt orientate, în cele mai multe situații, de la sud spre nord, reprezentative fiind văile Recea; Brătuleni și Uricani, poziționate pe partea dreaptă a râului Bahlui. Trăsătura lor definitorie este frecveța mare a alunecărilor de teren, preum și eroziunea de suprafață și adâncime.

  Cea mai joasă formă de relief de pe teritoriul comunei este lunca Bahluiului în timp ce punctul cu altitudinea maximă înregistrată de 186 m deasupra nivelului mării se află în apropierea șoselei Iași – Voinești, fiind cunoscut sub numele de „La Catarg”.

  Hidrografie

  Comuna Miroslava face parte din bazinul hidrografic al Bahluiului , având o rețea de ape sărăcăcioasă.

  Râul Bahlui, afluent al Jijiei, străbate comuna pe o distanță de aproape 4 km în partea de nord a comunei, dinspre vest spre est. Debitul este mic în perioada de toamnă – iarnă, maximuele înregistrându-se primăvara în lunile martie – aprilie, ca urmare a topirii zăpezilor. Pe perioada verii datorită averselor pot apărea inundații.

  Fiecare dintre cele 13 localități este străbătută de un pârâu de lungime redusă, având de regulă numele satului. În partea nordică a comunei sunt afluenții Bahluiului, iar în partea sudică este râul Nicolina în care se varsă afluenții.

  Pânza de apă freatică se află la adâncimi relativ mici, cuprinse între 4 – 8 m, diferențe existând in zonele mai înalte, unde se poate depăși 8 m.

   

  Clima

  Clima este temperat continentală de tranziție, specifică Europei Centrale, cu patru anotimpuri distincte și cu temperatură medie anuală de 9,40C.

  Vara se caracterizează prin valori termice foarte ridicate care pot ajunge și până la 400C, cu ploi puține și sub formă de aversă, maxima cantității de precipitații fiind înregistrată în anul 1970 la data de 15 iulie, atunci când s-a atins valoarea de 118,0 mm. În lunile iunie și iulie, în special în anii secetoși, poate apărea fenomenul de grindină.

  Masele de aer care se deplasează dinspre nord determină apariția vânturilor puternice (crivățul pe timpul iernii), care asociate regiunilor depresionare influențează temperaturile foarte scăzute și precipitațiile slabe din luna ianuarie.

  Alte fenomene meteorologice întâlnite frecvent în această zonă sunt secetele, brumele târzii și furtunile.

  Temperaturile minime și maxime înregistrate se situează în jurul valorilor de -300C (1929, februarie) și +400C (1936, iulie).

   

  Soluri

  Pe raza comunei întâlnim practic toate categoriile de sol favorabile agriculturii, culturii viței-de-vie, pomilor fructiferi, pășunatului. Solurile comunei sunt cernoziomurile slab și mediu levigate și cernoziomurile de panta. Acestea s-au format ca urmare a influenței factorilor biologici (acțiune organismelor, în special a plantelor și microorganismelor), climatici (dezagregare fizică și alterarea chimică a rocilor, descompunerea materiei organice, spălarea solurilor solubile), reliefului (orice modificare survenită în cadrul reliefului produce schimbări ale solului) și apei freatice.

  Sunt prezente suprafețe cu sol argilor, cu structure geologice neomogene sub aspectul permeabilității, cu pante accentuate ale unor versanți. Prezența apei accumulate în pământ și dezechilibrul provocat de activitățile artificiale au impus luarea de măsuri corrective pentru a stopa fenomenul de eroziune și alunecare.

  Eroziune areolară este întâlnită pe o mare întindere a teritoriului, fiind afectate în special terenurile cu o pantă mai mare de 5%. Eroziunea torențială este prezentă pe versanții puternic înclinați, un exemplu fiind valea Recea.

  O lunga perioadă de timp pământurile argiloase au fost utilizate ca sursă pentru procurarea lutului necesar construcțiilor.

   

  Floră și faună

  Vegetația și fauna sunt specifice zonei de silvostepă. Se găsesc câteva rezervații naturale , precum Valea lui David, pădurea Uricani, parcul dendrologic al Grupului Școlar „Mihail Kogălniceanu”, dar și un monument al naturii, pâlcul de stejari aflat în apropierea localității Valea Ursului.

  Mare parte din suprafața comunei este acoperită de pajiști folosite ca pășuni pentru animale. Unele zone prezintă un mare grad de umiditate și numeroase mlaștini, în special în zona luncii Bahluiului și a văilor înguste.

  Vegetația este alcătuită din păduri de stejar și gorun (755 ha), poieni și zone mlăștinoase sau iazuri. Frecventele alunecări de teren au dus la formare unor microreliefuri care au avantajat dezvoltarea unui bogat covor de plante și a unor specii ce mai pot fi întâlnite doar în Podișul Dobrogei.

  Rezervația “Pădurea Uricani” este o rezervație forestieră de interes științific național situată în regiunea dealurilor mijlocii din Podișul Moldovei, pe teritoriul judeșului Iași. Ea se află în satul Uricani din comuna Miroslava, la 8 km sud de municipiul Iași, și se întinde pe o suprafață de 68,00 hectare. În rezervație se ajunge prin DJ Iași – Voinești până în punctul Valea Ursului – 8 km, după care urmează drumul comunal Valea Ursului – Uricani – 1,5 km.

  Pădurea Uricani a fost declarată rezervație în anul 1973, apoi recunoscută ca atare prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 8/1994. În prezent, statutul său este reglementat prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate. Rezervația se află în administrarea Ocolului Silvic Ciurea și se ocrotește șleaul de deal cu gorun, stejar pedunculat și tei argintiu. Pădurea se întinde pe un versant de deal care coboară spre lunca râului Bahlui, la o altitudine de 140 m, la circa 1 km sud de comuna Uricani.

  Cele mai abundente specii de arbori de aici sunt speciile de stejar (Quercus robur, Quercus pedunculiflora, Quercus petraea, Quercus polycarpa, Quercus dalehampii), arțarul (Acer campestris, Acer tataricum) și teiul (Tilia tomentosa). Pe lângă speciile ocrotite de lege, se întâlnesc aici și alte specii de arbori (cum ar fi carpen, jugastru și cireș), arbuști (corn, sânger, păducel, cătină albă), precum și floră erbacee (rogoz și lipitoare, specii intens humifere)

  Rezervația Valea lui David, întâlnită și sub denumirea de Fâneața seculară Valea lui David, este o rezervație floristică situată pe teritoriul județului Iași. Ea se află la vest de municipiul Iași, după Fabrica de antibiotice și terenul care aparține viei Uricanilor, și se întinde pe o suprafață de 46,35 hectare. Aici se ajunge de pe DN 28, urmând un drum îngust aflat pe partea dreaptă a șoselei ce duce de la Iași la Roman. Drumul se află pe direcția nord, printre două dealuri, pe valea pârâului Valea lui David, la o altitudine de 80-100 metri.

  Fâneșele se află pe coasta dealului La Coșări. Denumirea rezervației provine de la naturalistul și geograful Mihail D. David (1886-1954), fost profesor de geografie la Universitatea “Al.I. Cuza” din Iași. El este autorul mai multor lucrări, printre care și Cercetări geografice în Podișul Moldovenesc, unde a dedicat câteva pagini chiar rezervației care astăzi îi poartă numele. A fost confirmată ca rezervație floristică prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 8/1994 și prin Legea 5/2000. Rezervația cuprinde o pajiște multiseculară, cu fâneșe ce aparțin regiunii de silvostepă din nordul Moldovei, cu pâlcuri de stejar și gorun, bogate în poieni, iazuri și terenuri mlăștinoase, unele din ele cu soluri salinizate. Aici au avut loc numeroase alunecări de teren, formând un microrelief variat care în corelație cu factorii abiotici au dat posibilitatea instalării unui covor vegetal bogat în specii cu caracter pontic.

  Aici se află peste 570 de specii de plante antofite, dintre care adevărate rarități floristice pentru România, cum ar fi amăreala siberiană (Polygala sibirica), bărbușoara, clopoțeii, măcrișul de stepă (Rumex tuberosus), migdalul pitic, patlagina, stânjenei de stepă, stânjenelul, steluța cu flori albastre, varza tătărască etc. În anul 2005 a fost identificată aici pentru prima dată în România specia de ciupercă Agaricus fissuratus. De asemenea, aici se găsesc și unele rarități faunistice, ca rădașca (Lucanus cervus), fluturele Evergestis ostrogovichi (în a doua localitate din lume), greierul împroșcător (Dinarhus desipus), vipera de stepă moldavă (Vipera ursini moldavica), șopârla de câmp (Lacerta agilis chersonensis), precum și păsări: fâsa de câmp (Anthus campestris), prepelița (Coturnix coturnix), mărăcinar negru (Saxicola torquata) sau ciocarlia de camp (Alauda arvensis).

  La capătul rezervației se află Iazul Valea lui David (2 ha), unde pot fi zăriți multi pești din soiul “crap silezian”, bibani, șerpi lungi cam de jumătate de metru, vineți pe spinare și albicioși pe burtă. Pe coasta dreaptă a văii sunt vipere.

   

  Resurse naturale

  Nu au fost identificate materii prime de interes economic, însă pânza freatică prezintă în componența sa cantități și tipologii diverse de sărurui minerale, unele izvoare din zonă fiind recunoscute pentru calitatea apei.

  Riscuri naturale

  Terenul comunei Miroslava este afectat de următoarele tipuri de alunecări:

  – monticulare caracteristice părților superioare ale versanților găsindu-se pe partea dreaptă a Bahluiului, pe latura stângă a Văii lui David și a Văii Pomi;

  – în valuri apare în general în partea inferioară a dealurilor, fiind frecvent intâlnite în văile secundare și pe versantul drept al râului Bahlui;

  – în trepte au frecvență mai redusă și sunt localizate în văile secundare și în partea superioară a versantului drept al Bahluiului;

  – de tip hârtop sunt întâlnite în zonele inferioare ale văilor secundare și duc la formarea unui relief în trepte sau amfiteatru (un astfel de releif se găsește în partea sudică a localității Vorovești).

  – solifluxiunile sunt alunecări de suprafață, manifestându-se prin alunecarea unui strat subțire de sol sub acțiunea apei.

   

   

 •   Datorită obiceiurilor, tradițiilor și moștenirii spirituale, comunitățile românești capătă o anumită amprentă de specificitate, conform zonelor geografice în care se situează.
  În spiritul păstrării și conservării culturii populare și a valorilor material – tradiționale ale țăranului român, în anul 1980 la Grupul Școlar Agricol „Mihail Kogălniceanu” din comuna Miroslava s-a înființat Muzeul Etnografic al Agriculturii Moldovei, la inițiativa Prof. Dumitru Constantin Bunea. O perioadă îndelungată de timp acesta a funționat în trei săli ale palatului Sturdza – monument istoric de arhitectură nobiliară din secolul XVIII. În prezent ocupă practic întreaga fostă reședință , fiind extins în douăsprezece spații diferite, dintre care unele de foarte mari dimensiuni.
  În colecția muzeului sunt întâlnite piese de mare interes și valoare pentru ilustrarea universului artistic și utilitar al țăranului român din centrul Moldovei.
  În monografia comunei Miroslava sunt prezentate atât obiceiurile, cât și tradițiile ocazionate de sărbătorile pascale, obiceiuri de horă, de nuntă, de inmormântare etc.
  Locuitorii arealuilui s-au preocupat dintotdeauna de meșteșuguri. În perioada când se cultivau plantele tehnice și se creșteau oi multe se obțineau în casă țesăturile de in, cânepă sau lână. Își confecționau deasemeni ii, ștergare, cojoace, batiste, covoare, scoarțe împodobite cu motive florale, cruciulițe și rug. Aceste obiceiuri și tradiții au început să se altereze în momentul contactului locuitorilor satelor cu mediul urban, datorită apropierii de municipiul Iași. Puține persoane mai sunt care știu să țeasă covoare și mai păstrează aceste tradiții.
 • Miroslava are un profil economic complex:
  • prestari servicii
  • productie:
  – confectii metalice
  – textile
  – aluminiu
  – prelucrarea lemnului
  – confectii jaluzele
  • activitati agricole si zootehnice:
  – prelucrarea carnii si laptelui
  – crescatorie ovine, fazani
  – ferma piscicola
  – pepiniera dendroflorica
  – expozitie floricola
  – comert cu produse agricole si zootehnice
  Mediul de afaceri
  Activitățile economice sunt reprezentate de firme de renume:
  Metro Cash & Carry
  Elvila
  Centru de Afaceri
  Gold&Platin
  Interprima
  Ab Plus
  Elma Stil
  Francomi
  Delta Plan
  Capitol
  Tagus Contor
  Sayegh-Paints
  Tess Conex
  Grup Artigiani Brianza
  Pescaris Sab (Sabtibrom)
  Delphi
  Reprezentanți cu activități agricole și zootehnice:
  Agricola SA. Semtest
  AVI TOP
  Agromixt,
  T.Neculae – pepinieră dendroflorifică
  Crescătoria de fazani Ciurbesti (capete de fazani, producția este destinată mediului intern sau extern.
  Ferma de ovine Uricani.
  Astfel, la nivelul comunei Miroslava sunt înregistrate 301 societati comerciale, din care 104 dețin doar teren pe raza comunei, fără a presta o activitate economică. Prin urmare analiza a fost făcută pe un eșantion de 197 agenți economici.
  Analizând principalele sectoare economice din comuna Miroslava situația este următoarea:
  ► 107 agenti economici îsi desfăsoară activitatea în comert;
  ► 13 agenti economici operează în diverse ramuri industriale (confectii textile si incaltaminte, productie vopsele, contori, piese auto, mobilă si prelucrarea
  lemnului);
  ► 2 agenti economici desfăsoară activităti în unităti de alimentatie publică;
  ► 10 agenti economici îsi desfăsoara activitatea în domeniul constructiilor;
  ► 17 agenti economici operează în domeniul transporturilor de călători si
  transport marfă;
  ► 40 de agenti economici desfăsoară activităti în servicii;
  ► 8 agenti economici desfăsoară activitatea în agricultură si zootehnie.
  Mediul economic local este dominat de firmele din comerț și firmele de servicii. Peste jumătate dintre firme activează în domeniul comertului (54,31%) și
  aproximativ un sfert din economia locală revine sectorului serviciilor (21%).

 • Potențialul natural și antropic deținut de comuna Miroslava este relativ limitat. În conditțile în care investițiile în turism și agrement au fost practic inexistente, în ultima perioadă pe raza comunei există:

  • Baza de agrement Ciurbesti
  • Baza de agrement Ezareni
  Puncte de interes turistic:
  • Rezervatia naturala Valea lui David
  • Pădurile Surda, Valea Ursului, Proselnici
  • Lacul Cornesti
  • Rezervația naturala Padurea Uricani
  • Biserica de lemn “Sf. Nicolae (1806) – Ciurbești
  • Biserica Sfintii Voievozi (1769) – Ciurbești
  • Biserica din satul Cornești (1833)
  • Biserica Nașterea Maicii Domnului (1811) – Uricani
  • Biserica Sf.Voievozi (sec.XVIII) – Proselnici
  • Biserica de lemn Sf.Gheorghe (1768) – Vorovești
  • Biserica „Sf.Gheorghe” (1485) – Găureni
  • Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”(2008) – Ezăreni
  • Biserica din Horpaz
  • Biserica „SF.Nicolae” – Brătuleni
  • Biserica „Sf.Nicolae” – Balciu
  • Biserica din Valea Ursului
  • Biserica din Valea Adâncă
  • Situl arheologic de la Brătuleni, punct „Râpa” – așezare din epoca neolitică
  • Situl arheologic de la Miroslava, punct „Bulgărie” – așezare din epoca neolitică
  • Fortificația de pamânt de la Valea Ursului „Cetățuia” secolele II – III, epoca romana.

 • Spital:

  Infrastructura medicală

  Prezentarea gradului de asigurare a populației cu asistentă medicală reprezintă un aspect extrem de important în analiza nivelului de trai.
  În comuna Miroslava au functionat în anul 2006 următoarele unităti sanitare:
  • 5 cabinete medicale individuale în localitățile: Miroslava, Ciurbești, Cornești, Vorovești și Uricani
  • 2 cabinete stomatologice individuale în Miroslava
  • 3 farmacii umane în Miroslava
  În categoria resurselor sanitare un loc major alături de unitătile sanitare îl constituie personalul medical. Datele prezentate mai jos reprezintă efectivul personalului medical raportat la data de 31 decembrie 2006. În categoria personalului sanitar se include personalul existent la sfârsitul anului (persoane fizice), care are cartea de muncă la unitatea raportoare.
  În sistemul de ocrotire a sănătătii au activat în 2006 la nivelul comunei Miroslava următoarele categorii:
  – 3 medici generaliști
  – 2 medici stomatologi
  – 3 farmaciști
  – 5 cadre medii (asistenți medicali)
  Asistență socială
  Asistenta socială presupune un asamblu complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prevenirea marginalizării și excluderii sociale, în vederea promovării incluziunii sociale având ca scop creșterea calității vieții.
  Pe plan local rezultatele activității în domeniul asistenței sociale sunt satisfăcătoare, urmărindu-se ca toate cazurile apărute să fie rezolvate la nivelul Primăriei Miroslava. În cadrul Primăriei își desfășoară activitatea 3 funcționari publici cu studii superioare, fiecare având responsabilități concrete
  Politie:

  Politia Miroslava

  telefon: 0232-295620

 • Dimitrie Anghel – născut în satul Cornești la data de 16 iulie 1872

     A fost un poet, prozator, reprezentant al simbolismului român. A urmat școala primară și liceul la Iași, între 1879 și 1890, când a părăsit studiile pentru a se dedica scrisului. A călătorit în Italia, Franța, Elveția și Spania, revenind în țară în 1902. A fost funcționar în Dobrogea (1906 – 1907), referent la Casa Școalelor și inspector al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice.
     Dimitrie Anghel a debutat cu poezii în revista Contemporanul (1890), colaborând apoi, cu poezie și publicistică, la „Adevărul”, „Adevărul literar și artistic”, „Lumea nouă”, „Literatură și artă română”, „Pagini literare”, „Viața românească” etc. A făcut parte din redacția și din comitetul de direcție al revistei „Sămănătorul” (1906 – 1908). A editat revista „Cumpăna”, împreună cu Mihail Sadoveanu, Ștefan Octavian Iosif și Ilarie Chendi (1909 – 1910).
     A debutat editorial cu Traduceri din Paul Verlaine în 1903. În 1905 a publicat volumul de versuri În grădină, urmat, în 1909, de Fantazii. Între timp au apărut operele scrise de D. Anghel în colaborare cu Ștefan O. Iosif: Legenda funigeilor (poem dramatic, 1907), Cometa (comedie, 1908, 1912), Caleidoscopul lui A. Mirea (1908), Carmen saeculare (poem istoric, 1909), iar în 1910, Cireșul lui Lucullus (proză). A mai scris și alte volume de proză, între care amintim doar câteva: Povestea celor necăjiți (1911), Fantome (1911), Oglinda fermecată (1912), Triumful vieții(1912), Steluța.
     Dimitrie Anghel este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai simbolismului în literatura română. El cultivă mediul naturii artificiale, umanizate, al grădinilor și procedeul sinesteziilor. Este un contemplativ, un visător, care aduce în poezie tema călătoriilor, a evaziunii, motivul boemei și imagini ale peisajului marin. Simbolismul se îmbină în poezia lui cu notele romantice. Proza sa vădește înzestrare picturală, eleganță a stilului și vervă polemică.

 • Calendarul evenimentelor specifice anuale in comuna Miroslava

  • Zilele Satului Ciurbesti – 24 iulie 2013
   Evenimente:
   •    Slujba la biserica satului;
   •    Lansare expozitie de pictura la Scoala din Ciurbesti.
  •     Zilele Comunei Miroslava – 6-9 septembrie 2013
   •    campionat local de fotbal;
   •    vizitarea gratuita, cu ghid, a Muzeului Etnografic al Agriculturii Moldovei;
   •    premierea cuplurilor care sarbatoresc 50 de ani de casatorie;
   •    acordarea titlurilor de “cetatean de onoare;
   •    Sarbatoarea Recoltei – expozitia cu vinzare a produselor agricole din productia proprie.
  • Fii satului Uricani – 15 august2013
   Asociația Culturală “Fii Satului Uricani”  ii aduna într-o atmosferă de sărbătoare pe toți oamenii de seamă ai satului, răspândiți în toată țara sau dincolo de granițe.
  • Ziua Eroilor – 13 mai 2013
   Program: Ziua Eroilor se sarbatoreste intotdeauna la Ziua Inaltarii Domnului unde elevii scolii prezinta program artistic inchinat eroilor neamului la mormantul eroului necunoscut ce se afla in curtea bisericii din satul Miroslava.
  • Hramul bisericii Uricani – 15 august 2013
  • Hramul bisericii Cornesti – 25 martie 2013
  • Hramul bisericii Vorovesti –  23 aprilie 2013
  • Hramul bisericii Balciu si Proselnici – 08 noiembrie 2013
  • Hramul bisericii Ciurbesti, Valea Adanca si Bratuleni – 06 decembrie 2013

 •  Dezvoltarea culturala si a spatiilor de agrement
  Domeniu: Altele
  Descriere:- Amenajarea ariilor protejate;
  – Realizarea de parteneriate între consiliul local si ONG-uri în vederea promovării proiectelor comunitare.
  – Program de crestere a fondului de carte ce apartine de bibliotecă;
  – Initierea si organizarea unor evenimente culturale care să promoveze tinerii talentati;
  – Organizarea Zilelor Culturale ale localitătii;
  – Realizarea de parteneriate între consiliul local si ONG-uri în vederea promovării proiectelor comunitare;
  – Reabilitarea clădirilor vechi cu valoare istorică si culturală.
  •    Infrastructura medicala
  Domeniu: Altele
  Descriere:- Îmbunătătirea serviciilor medicale în unitătile de învătământ;
  – Îmbunătătirea si dotarea Serviciului social din cadrul Primăriei;
  – Asigurarea serviciilor de urgentă pentru persoanele aflate în situatie critică (abuz, violentă domestică, bătrâni, persoane cu dizabilităti, subzistentă – inclusiv centru rezidential si cantină socială);
  – Îmbunătătirea serviciilor oferite persoanelor vârstnice;
  – Înfiintarea de servicii pentru persoane fără adăpost (familii, copiii străzii);
  – Înfiintarea unui birou de consiliere pentru cetăteni, inclusiv pentru prevenirea
  violentei în familie;
  – Organizarea unor campanii de sensibilizare a cetătenilor pentru cresterea gradului de acceptare a persoanelor aflate în risc de marginalizare socială;
  – Înfiintarea de servicii noi, sau extinderea celor existente, pentru cresterea accesibilitătii persoanelor defavorizate (persoane cu dizabilităti, romi etc);
  – Promovarea voluntariatului în domeniul asistentei sociale;
  – Realizarea de parteneriate între consiliul local si ONG-uri în vederea promovării proiectelor comunitare;
  – Spijinirea programelor multiculturale.
  – Constructia unor centre de zi pentru scolari si pentru persoane vârstnice în parteneriat public – privat
  – Realizarea de parteneriate între consiliul local si ONG-uri în vederea promovării proiectelor comunitare;
  •    Înfiintarea unui centru de consiliere si informare cu privire integrarea socio-profesională pentru persoanele cu dizabilităti.
  Domeniu: Altele
  Descriere:- Sprijinirea si realizarea programelor adiacente programului de instruire: after school, internat săptămânal, centru de zi pentru copiii ce provin din familii sărace;
  – Realizarea unor programe de facilitare a tranzitiei de la scoală la locul de muncă – stagii de practică, orientare si consiliere de specialitate;
  – Reabilitarea caminului de la Liceul Agricol.
  – Sprijinirea perfectionării continue a cadrelor didactice;
  – Sprijinirea reciclării/reconversiei fortei de muncă disponibile;
  – Initierea de programe pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial si cursuri de etică în afaceri, parterneriat si leadership;
  – Promovarea educatiei non-formale în rândul tinerilor, în vederea dezvoltării personale, a voluntariatului, a implicării civice si spijinirea înfiintării Organizatiilor de tineret si a activitătilor desfăsurate de acestea;
  – Implementarea măsurilor active pentru ocuparea fortei de muncă: orientare, formare si consiliere profesională, medierea locurilor de muncă.
  – Participarea la cursuri în scopul formării continue a functionarilor publici pentru cresterea eficientei serviciilor publice;
  – Participarea la cursuri de perfectionare pentru personalul angajat din cadrul serviciilor
  – Instruirea persoanelor cu responsabilităti în atragerea si gestionarea surselor externe – inclusiv a fondurilor structurale – pentru proiectele comunitare;
  – Organizarea unui birou pentru coordonarea implementării planului de dezvoltare strategică;
  – Promovarea si diseminarea Planului Strategic de Dezvoltare Durabilă a comunei Miroslava.
  – Dezvoltarea si reabilitarea clădirilor de învătământ din localitate;
  – Continuarea dotării cu mobilier, echipamente IT si multimedia în scoli;
  – Achizitionarea de autobuze/microbuze pentru transportul elevilor.
  •    Nevoi de investitii in modernizarea infrastucturii rurale
  Domeniu: Altele
  Descriere:- Promovarea unei agriculturi performante si revigorarea spatiului rural
  – Indrumarea, prin aparatul de specialitate al Primarii, in domeniul agricol, veterinar si ecologic pentru infiintarea de asociatii si ferme agricole
  – Schimburi de experienta cu localitati sau societati, asociatii si ferme agricole care au obtinut rezultate in domeniu
  •    Modernizarea terenurilor de sport existente si înfiintarea altor spatii pentru sport în aer liber
  Domeniu: Altele
  Descriere:• terenuri sintetice de fotbal Cornesti, Vorovesti si Horpaz, cu nocturna
  • baza sportiva dotata cu teren fotbal, pista atletism, vestiare in Miroslava
  • terenuri de fotbal la Proselnici, Bratulesti, Miroslava in 2010
  • terenuri de fotbal la Gaureni, Dancas si Valea Adanca in 2011
  • construirea unui club multifunctional;

  PRIMARIA COMUNEI MIROSLAVA

  •    Dezvoltarea culturala si a spatiilor de agrement
  Domeniu: Altele
  Descriere:- Amenajarea ariilor protejate;
  – Realizarea de parteneriate între consiliul local si ONG-uri în vederea promovării proiectelor comunitare.
  – Program de crestere a fondului de carte ce apartine de bibliotecă;
  – Initierea si organizarea unor evenimente culturale care să promoveze tinerii talentati;
  – Organizarea Zilelor Culturale ale localitătii;
  – Realizarea de parteneriate între consiliul local si ONG-uri în vederea promovării proiectelor comunitare;
  – Reabilitarea clădirilor vechi cu valoare istorică si culturală.
  •    Infrastructura medicala
  Domeniu: Altele
  Descriere:- Îmbunătătirea serviciilor medicale în unitătile de învătământ;
  – Îmbunătătirea si dotarea Serviciului social din cadrul Primăriei;
  – Asigurarea serviciilor de urgentă pentru persoanele aflate în situatie critică (abuz, violentă domestică, bătrâni, persoane cu dizabilităti, subzistentă – inclusiv centru rezidential si cantină socială);
  – Îmbunătătirea serviciilor oferite persoanelor vârstnice;
  – Înfiintarea de servicii pentru persoane fără adăpost (familii, copiii străzii);
  – Înfiintarea unui birou de consiliere pentru cetăteni, inclusiv pentru prevenirea
  violentei în familie;
  – Organizarea unor campanii de sensibilizare a cetătenilor pentru cresterea gradului de acceptare a persoanelor aflate în risc de marginalizare socială;
  – Înfiintarea de servicii noi, sau extinderea celor existente, pentru cresterea accesibilitătii persoanelor defavorizate (persoane cu dizabilităti, romi etc);
  – Promovarea voluntariatului în domeniul asistentei sociale;
  – Realizarea de parteneriate între consiliul local si ONG-uri în vederea promovării proiectelor comunitare;
  – Spijinirea programelor multiculturale.
  – Constructia unor centre de zi pentru scolari si pentru persoane vârstnice în parteneriat public – privat
  – Realizarea de parteneriate între consiliul local si ONG-uri în vederea promovării proiectelor comunitare;
  •    Înfiintarea unui centru de consiliere si informare cu privire integrarea socio-profesională pentru persoanele cu dizabilităti.
  Domeniu: Altele
  •    Infrastructura educationala
  Domeniu: Altele
  Descriere:- Sprijinirea si realizarea programelor adiacente programului de instruire: after school, internat săptămânal, centru de zi pentru copiii ce provin din familii sărace;
  – Realizarea unor programe de facilitare a tranzitiei de la scoală la locul de muncă – stagii de practică, orientare si consiliere de specialitate;
  – Reabilitarea caminului de la Liceul Agricol.
  – Sprijinirea perfectionării continue a cadrelor didactice;
  – Sprijinirea reciclării/reconversiei fortei de muncă disponibile;
  – Initierea de programe pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial si cursuri de etică în afaceri, parterneriat si leadership;
  – Promovarea educatiei non-formale în rândul tinerilor, în vederea dezvoltării personale, a voluntariatului, a implicării civice si spijinirea înfiintării Organizatiilor de tineret si a activitătilor desfăsurate de acestea;
  – Implementarea măsurilor active pentru ocuparea fortei de muncă: orientare, formare si consiliere profesională, medierea locurilor de muncă.
  – Participarea la cursuri în scopul formării continue a functionarilor publici pentru cresterea eficientei serviciilor publice;
  – Participarea la cursuri de perfectionare pentru personalul angajat din cadrul serviciilor
  – Instruirea persoanelor cu responsabilităti în atragerea si gestionarea surselor externe – inclusiv a fondurilor structurale – pentru proiectele comunitare;
  – Organizarea unui birou pentru coordonarea implementării planului de dezvoltare strategică;
  – Promovarea si diseminarea Planului Strategic de Dezvoltare Durabilă a comunei Miroslava.
  – Dezvoltarea si reabilitarea clădirilor de învătământ din localitate;
  – Continuarea dotării cu mobilier, echipamente IT si multimedia în scoli;
  – Achizitionarea de autobuze/microbuze pentru transportul elevilor.
  •    Nevoi de investitii in modernizarea infrastucturii rurale
  Domeniu: Altele
  Descriere:- Promovarea unei agriculturi performante si revigorarea spatiului rural
  – Indrumarea, prin aparatul de specialitate al Primarii, in domeniul agricol, veterinar si ecologic pentru infiintarea de asociatii si ferme agricole
  – Schimburi de experienta cu localitati sau societati, asociatii si ferme agricole care au obtinut rezultate in domeniu
  •    Modernizarea terenurilor de sport existente si înfiintarea altor spatii pentru sport în aer liber
  Domeniu: Altele
  Descriere:• terenuri sintetice de fotbal Cornesti, Vorovesti si Horpaz, cu nocturna
  • baza sportiva dotata cu teren fotbal, pista atletism, vestiare in Miroslava
  • terenuri de fotbal la Proselnici, Bratulesti, Miroslava in 2010
  • terenuri de fotbal la Gaureni, Dancas si Valea Adanca in 2011
  • construirea unui club multifunctional; 

  •    Deschiderea unui centru de informare turistică
  Domeniu: Altele
  Descriere:- Elaborarea si implementarea unui plan de marketing;
  – Editarea de pliante turistice, în diverse limbi de circulatie internatională, pe categorii de atractii (turistice, culturale, ecumenice) si a unui ghid turistic de buzunar;
  – Realizarea unui site de promovare integrată a turismului local;
  – Realizarea unor circuite speciale la monumentele, biserici, ansamblurile si siturile protejate din localitate si împrejurimi;
  – Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare si informare;
  – Realizarea de marcaje turistice la standarde internationale si panouri de interpretare ale acestora;
  – Promovarea si includerea în circuitul european a monumentelor, ansamblurilor si siturilor protejate;
  – Valorificarea potentialului natural existent;
  – Amenajarea rezervatiei floristice – fanetele seculare – Valea lui David;
  •    Dezvoltarea turismului ca factor cheie de dezvoltare economică
  Domeniu: Altele
  Descriere:- Participarea la programele ANT, ANTREC si ale organizatiilor internationale de
  profil (turistic);
  – Realizarea unui Program special adresat microîntreprinderilor si IMM-urilor pentru constructia de noi facilităti de cazare si agrement: ecoturism în zonele aferente comunei;
  – Facilitarea investitiilor prin parteneriat public-privat în cadrul activitătilor de ecoturism;
  – Realizarea de parteneriate între consiliul local si ONG-uri în vederea promovării proiectelor comunitare;
  – Facilităti fiscale pentru microîntreprinderi si IMM-uri din zona serviciilor turistice;
  – Sprijinirea microîntreprinderilor si IMM-urilor în formularea ofertei eco-turistice;
  – Realizarea traseelor turistice;
  – Reconversia profesională pentru a creea personalul implicat în turism;
  – Promovarea unei oferte turistice formulate pe categorii de grupuri tintă, prin intermediul operatorilor din turism;
  – Sprijinirea IMM-urilor pentru diversificarea ofertei turistice.
  •    Dezvoltarea de parteneriate între autoritatile locale si mediul privat de afaceri, prin implementarea de programe de educatie si formare antreprenorială
  Domeniu: Altele
  Descriere:Corelarea cererii de pe piata muncii cu oferta educatională, prin crearea unui cadru în care cei trei factori interesati (scoli, administratia locală, mediul de afaceri) să poată comunica.

   Înfiintarea unui birou unic specializat de informare si comunicare în relatia cu mediul economic
  Domeniu: Altele
  Descriere:- Elaborarea unor sondaje de evaluare a atitudinii si nevoilor mediului de afaceri;
  – Studii de identificare a bunurilor si serviciilor aflate într-o cantitate insuficientă pe piată;
  – Îmbunătătirea serviciilor publice;
  – Adoptarea de hotărâri locale care să încurajeze înfiintarea de noi firme;
  – Instituirea unui sistem eficient de emitere a certificatelor, autorizatiilor si a altor permise de functionare.
  – Diseminarea standardelor de calitate practicate în UE;
  – Sustinerea participării microîntreprinderilor si IMM-urilor la târguri, conferinte si expozitii interne si internationale;
  – Stimularea unui sistem de formare profesională în domeniul serviciilor;
  – Aplicarea unui sistem de facilităti pentru retentia populatiei tinere active si eliminarea relocării afacerilor;
  – Sustinerea accesului IMM-urilor la sursele de finantare;
  – Realizarea de parteneriate între consiliul local si ONG-uri în vederea promovării proiectelor comunitare.
  •    Introducerea valorificării deseurilor colectate selectiv.
  Domeniu: Altele
  •    Initierea unui sistem local de penalizare a depozitării neautorizate a deseurilor, inclusiv stradale
  Domeniu: Altele
  •    Realizarea unui sistem integrat de colectare selectivă a deseurilor solide la nivelul întregii comune, inclusiv a dotărilor aferente
  Domeniu: Altele
  •    Realizarea unui Sistem de avertizare a situatiilor de urgentă (poluarea apei, aerului si solului)
  Domeniu: Altele
  •    Infiintarea unui post de radio local 2013
  Domeniu: Altele
  •    Reabilitarea si modernizarea clădirilor de patrimoniu cultural si istoric
  Domeniu: Altele
  Descriere:- Monumentele de la Cornesti si Vorovesti in 2008 – 2010
  – Monumentele Proselnici si Ciurbesti in 2009 – 2011
  – Consolidarea bisericilor din Gaureni, Bratuleni si Valea Adanca in
  2009-2011
  – Monument Miroslava in 2010
  – Constructie biserica in Valea Ursului, Dancas si Horpaz 2009 -2012
  •    Reabilitarea si modernizarea clădirilor de patrimoniu cultural si istoric: – Monumentele de la Cornesti si Vorovesti in 2008 – 2010 – Monumentele Proselnici si Ciurbesti in 2009 – 2011 – Consolidarea bisericilor din Gaureni, Bratuleni si Valea Ada
  Domeniu: Drumuri si poduri
  Construirea de locuinte sociale pentru medici si profesori – blocuri ANL sau locuinte de serviciu – 2010
  Domeniu: Altele
  •    Realizarea unui centru comercial in satul Miroslava
  Domeniu: Altele
  •    Reabilitarea termică a clădirilor publice
  Domeniu: Altele
  Descriere:- realizarea investitiilor in instalatii de incalzire centrala; – racordarea la reteaua de alimentare cu gaze naturale; – modernizarea izolatiei termice a cladirilor publice
  •    Identificarea posibilitătilor de exploatare a terenurilor aflate în proprietatea Administratiei Publice
  Domeniu: Altele

  • Orasul Durlesti din Republica Moldova este infratit printr-un acord de colaborare semnat in data de 31.01.2012 prin HCL 64/ 31.05.2012 pentru o perioada determinata.

   

  • Comuna Todiresti din Republica Moldova urmeaza a se infrati prin acord de colaborare programat a fi semnat in 2013 prin HCL 23/ 06.02.2012 pana la denuntarea uneia dintre parti.

   

  • Satul Cornesti din Republica Moldova urmeaza a se infrati prin acord de colaborare programat a fi semnat in 2013 HCL 11/ 31.01.2013 pana la denuntarea uneia dintre parti.

 •