Primaria comunei Nadlac

Categorie
Judetul Arad
 • Judet: Arad
  Localitate: Nadlac
  Adresa:  str.1 Decembrie, nr. 24 cod postal: 315500
  Telefon:  0257-474325
  Fax:  0257-473300
  E-mail:  office@primaria-nadlac.ro
  Website:  www.primaria-nadlac.ro
  Primar:  Ciceac Vasile

  Pozitionare:

  Orasul Nadlac este situat în vestul României, având coordonatele: 46 grade 10′ latitudine nordica si 20 grade 45′ longitudine estica. Este situat la granita cu Ungaria, fiind unul din cele mai importante puncte de trecere a frontierei. Administrativ apartine judetului Arad.
  Orasul Nadlac se afla exclusiv la câmpie, facând parte din Marea Câmpie de Vest. Din punct de vedere hidrografic orasul Nadlac se afla lânga râul Mures, un important bazin hidrografic care trece si granita în Ungaria unde se varsa în Tisa.
  Clima este continental-moderata, cu influente sub-meditareneene, cu temperaturi medii multianuale ce oscileaza între 10-12oC. Media multianuala a precipitatiilor se situeaza între 560-580 l/m2.

  Populatia:

  Total locuitori: 8144
  Nationalitate:   româna (44,50 %), slovaca (47,64 %), maghiara (3,55 %), rromi (2,53 %), alte nationalitati (1,75 %
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Data nasterii:  25.01.1952
  Studii/Profesie:  Facultatea de Administrație Publică și Comunitară, Universitatea Vasile Goldiș AR
  Stare civila:  Căsătorit
  Copii:  Da (doi)
  Nepoti:  Da (doi)
  Functia si
  nume partid:
   Vicepreședinte al biroului permanent județean PDL Arad
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
   2004
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:  ciceac.vasile@primaria-nadlac.ro
  Website:
  Realizari

 • Săpăturile arheologice au scos la iveală urme de locuire din neolitic și din perioada daco-romană. În secolul X așezarea s-a aflat sub stăpânirea voievodului Glad. Există referiri că la Nădlac exista o cetate la 1192, distrusă de tătari în 1241. Prima atestare documentară sigură datează din 11 martie 1313, când este amintită într-un testament sub numele de Noglog.

  Între 1451–1446 s-a aflat în posesia lui Iancu de Hunedoara. În 1474 regele Matei Corvin dăruiește moșia Nădlac familiei de feudali sârbi Jaksici. Aceștiau au construit la Nădlac un castel cu turnuri de apărare și șanțuri, pentru întâmpinarea năvălitorilor. În 1514 oștirile lui Gheorghe Doja au atacat Nădlacul. Pe 27 mai ei înfrâng oștile nobilimii și incendiază cetatea.
  În 1529 Nădlacul este pustiit de turci, pentru ca mai apoi cetatea să ajungă sub stăpânire turcă. Prințul Eugen de Savoia eliberează Banatul de sub stăpânirea otomană în 1691. Urmează o nouă etapă în dezvoltarea așezării. Între 1802–1803 la Nădlac sunt colonizați slovaci. Localitatea este ridicată la rangul de comună urbană în 1820, având mai multe bresle de meseriași.
  În 1918 românii din Nădlac au trimis o delegație la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.
  Comuna a fost declarată oraș la 17 februarie 1968.
  În data de 4 aprilie 2003, Mikulas Dzurinda, premierul Slovaciei, a întreprins o vizită la Nădlac și a promis că guvernul slovac va sprijini proiectele celor peste 20.000 de etnici slovaci din România.

 •   Orasul Nadlac este situat în vestul României, având coordonatele: 46 grade 10′ latitudine nordica si 20 grade 45′ longitudine estica. Este situat la granita cu Ungaria, fiind unul din cele mai importante puncte de trecere a frontierei. Administrativ apartine judetului Arad. Orasul Nadlac se afla exclusiv la câmpie, facând parte din Marea Câmpie de Vest. Din punct de vedere hidrografic orasul Nadlac se afla lânga râul Mures, un important bazin hidrografic care trece si granita în Ungaria unde se varsa în Tisa. Clima este continental-moderata, cu influente sub-meditareneene, cu temperaturi medii multianuale ce oscileaza între 10-12oC. Media multianuala a precipitatiilor se situeaza între 560-580 l/m2.
 • Elevii reprezintă un segment important din cadrul populației. Liceul Teoretic “J. G. Tajovsky” are un efectiv total de 1.345 de elevi din care 91 sunt în an terminal.

 • Aflat lângă râul Mureș, teritoriul orașului Nădlac este constituit din pământuri argiloase și nisipuri acoperite cu cruste argiloase. Solurile zonei sunt cernoziomuri din orizontul “a”, cu grosimi de 40-50 cm (cernoziomuri carbonice sau cernoziomuri levigate).

  În subsolul zonei se găsesc resurse importante de hidrocarburi lichide sau gazoase. O altă resursă a subsolului sunt apele termale.

 •  
 • Economia Nădlacului este centrată pe agricultură, cu o pondere mai mică în industria ușoară și comerț. Industria ușoară se rezumă la sectorul alimentar, textil și de prelucrare a lemnului. O altă latură eonomică o reprezintă micii meseriași: zidari, zugravi, dulgheri, tâmplari, etc. La nivelul orașului există circa 150 de agenți economici, 3 bănci, o cooperativă de credit precum și Trezoreria.

  Punctul Vamal, unul dintre cele mai importante din România și totodată cel mai traficat, este o altă sursă de venit și de potențial de dezvoltare.

 •  
 •  
 •  
 •  
 • •    Infrastructură
  Status: Studiu de prefezabilitate
  Tip: Resurse proprii
  Descriere: – alimentare cu apă

  – rețeaua de canalizare menajeră

  – stație de pompare

  – gaze naturale

  •    Parc industrial
  Status: In implementare
  Tip: Resurse proprii
  Parteneri: Primăria și Consiliul Local al Orașului Nădlac
  Descriere: Parcul industrial este situat la 2 km de centrul orașului, poziționat în apropierea rețelelor de comunicații: drumul european E 68 (DN 7), calea ferată Nădlac-Arad, drumul de legătură între DN7 și autostradă.

  Scopul proiectului este de a atrage industria, în special al celei nepoluante; domeniile de activitate dorite sunt producția de componente și subansambluri industriale; mașini și echipamente; prelucrarea lemnului; industrie ușoară; alte servicii specifice parcurilor industriale.

  Rezultatele dorite prin crearea parcului industrial sunt: crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea sectorului serviciilor.

  Suprafața parcului industrial este împărțită în parcele de diferite dimensiuni care se vor putea concesiona pe o perioadă de până la 49 ani, sau se vor putea vinde acelor investitori care vor dori să își amplaseze investițiile în zonă.

 •  
 •