Primaria comunei Paulis

Categorie
Judetul Arad
 • Judet: Arad
  Localitate: Paulis
  Adresa:  Primăria Păuliș nr. 1 cod postal:317230
  Telefon:  0257 388 101
  Fax:  0257 388 456
  E-mail:  primariapaulis@gmail.com
  Website:   www.primariapaulis.ro
  Primar:  Nicoara Petru

  Pozitionare:

  Populatia:

  Total locuitori:
  4008
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:  0257388101
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • •    Amenajarea unei zone de agrement(pescuitului sportiv, campare, relaxare);industrie, servicii, agroindustrie (prelucrare legume și fructe, abundente în zonă)
  Domeniu: Altele
  Descriere:Resurse naturale: cursuri de apă, păduri, agregate minerale (nisip, pietriș, piatră)etc.

  Număr de locuitori:4008

  Scurta descriere zona:Comuna este așezată pe malul drept al Mureșului în zona de contact dintre câmpie și munte la poalele dealurilor ce alcătuiesc treapta sudică a munților Zărandului .
  Scurta descriere activități economice zona:Ferme specializate în cultura cerealelor și viței de vie, balastiere,exploatare agregate minerale, cariere de piatră, prelucrare lemn
  Scurta descriere a nevoilor de investiții: avem nevoie de infrastructura:  canalizare, drumuri asfaltate ;  introducerea gazului în comună ; locuințe sociale.
  Descriere bunuri investite:
  Partea publica – .Comuna dispune de 15 ha teren extravilan,destinat activităților industriale cu deschidere la DN7, posibilitate de echipare edilitară din intravilanul invecinat
  Avem  Râul Mureș foarte des frecventat de pescari și iubitori de natură, Lunca Mureșului
  Exista studiu de prefezabilitate: Oportunitatea investițiilor în domeniul industriei, agrementului, serviciilor sau altele este prevăzută de PUG-RLU a comunei. Pentru zona industrială, investitorii vor întocmi PUZ-uri aferente activităților solicitate.Investitorii vor fi bine primiți și pentru dezvoltarea infrastructurii sau amenajări turistice în toată comuna, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor. Datorită așezării geografice comuna beneficiază de  oportunitate naturală pentru dezvoltarea turismului

 •  
 •