Primaria comunei Petris

Categorie
Judetul Arad
 • Judet: Arad
  Localitate: Petris
  Adresa:  Str.Principală, nr. 253 cod postal: 317245
  Telefon:  0257-433701;433811, 433800
  Fax:  0257-433701
  E-mail:
  Website:  www.comunapetris.ro
  Primar:

  Pozitionare:

  Comuna Petriș este situată în partea de vest a județului Arad, la poalele Munților Zarandului, pe malul drept al râului Mureș, la 100 km de municipiul Arad și la 52 km de municipiul Deva, cu care localitatea este legată nu numai prin DN 7, ci și prin magistrala feroviara 200 Arad-Deva-Sibiu-București.
  La nord comuna se învecinează cu teritoriul administrativ al comunei Vrazi și al comunei Gurahonț, la est cu comuna Săvârșin, iar la sud cu comuna Zam (județ Hunedoara).

  Cu relieful caracteristic Văii Mureșului, cunoște alternanța zonelor de câmpie din Lunca Mureșului cu cele deluroase de pe poalele Munților Zărandului. Altitudinea comunei este de 461 m, iar cele mai înalte cote existente pe teritoriul său sunt: 800 m -Vârful Codrului; 767 m – Vârful Pietrosu; 740 – Vârful Omeag.

  Prezența unor dealuri – Pietroasa, Piatra Mâții, Fântâma Ursului și Hănuleasca – situate pe dreapta și pe stânga Văii Roșiei, obligă satele să se înșire pe mai mulți kilometri de-a lungul acestei depresiuni cu deschidere spre râul Mureș.

  Populatia:

  Total locuitori:
   1871
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 130.59 km2

 • Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 • Petrișul este atestat documentar din 1337 și se găsește pe actuala vatră din 1784 și are în componența sa șase sate:

   

  • Petriș – localitate reședință de comună, situată la 2 km perpendicular pe DN 7, pe DJ 707.
  • Ilteu – sat amplasat pe DN 7 la o distanță de 4 km față de reședința de comună.
  • Seliște – sat învecinat cu Petrișul, situat la 1 km de acesta.
  • Corbești – sat situat pe DJ 707, la 3 km de Petriș.
  • Roșia-Nouă – sat situat la o distanță de 10 km pe DJ 707 față de reședința de comună.
  • Obârșia – cel mai îndepărtat sat, situat pe DJ 707 la o distanță de 15 km față de Petriș.

 • Comuna Petriș este situată în partea de vest a județului Arad, la poalele Munților Zarandului, pe malul drept al râului Mureș, la 100 km de municipiul Arad și la 52 km de municipiul Deva, cu care localitatea este legată nu numai prin DN 7, ci și prin magistrala feroviara 200 Arad-Deva-Sibiu-București. La nord comuna se învecinează cu teritoriul administrativ al comunei Vrazi și al comunei Gurahonț, la est cu comuna Săvârșin, iar la sud cu comuna Zam (județ Hunedoara). Cu relieful caracteristic Văii Mureșului, cunoște alternanța zonelor de câmpie din Lunca Mureșului cu cele deluroase de pe poalele Munților Zărandului. Altitudinea comunei este de 461 m, iar cele mai înalte cote existente pe teritoriul său sunt: 800 m -Vârful Codrului; 767 m – Vârful Pietrosu; 740 – Vârful Omeag. Prezența unor dealuri – Pietroasa, Piatra Mâții, Fântâma Ursului și Hănuleasca – situate pe dreapta și pe stânga Văii Roșiei, obligă satele să se înșire pe mai mulți kilometri de-a lungul acestei depresiuni cu deschidere spre râul Mureș. 
 •  
 •  Luciu de apă: 

  Râul Mureș pătrunde în județul Arad  prin comuna Petriș, la vest de comuna Zam, județul Hunedoara.  După ce parcurge 4 km pe teritoriul județului Arad, râul Mureș primește dinspre nord un afluent numit Valea Roșiei, ce străbate comuna Petriș dinspre izvoarele sale situate sub vârful Breaza din satul Obîrșia. Valea Roșiei este alimentată de mai mulți afluenți coborând din dealurile ce o înconjoară. Cei mai importanți sunt: Pârâul Morilor și Pârâul Izvoarelor din satul Obîrșia; Valea Mrcului, Valea Mică, Hanuleasca, Valea Mare, Lupoaia, Roșuța, Valea Nesî, Timișoara, Pârâul Stanilesc din satul Roșia-Nouă; Valea Corbească, Meșteroaia din satul Corbești; Valea Sântească, Burdijeni din satul Pietriș.

  Păduri (438.7 ha):

  Vegetația comunei Petriș se caracterizează prin formațiunile de silvostepă și forestiere și a celor azonale de luncă. Predominante sunt pădurile de fag, carpen, gorun și salcâm. Răzleț se întălnesc și păduri de ștejar, pin și molid. Vegetația de luncă este alcătuită dintr-o serie de specii ierboase și lemnoase caracteristice: sălcii, plopi și arini. Plantele mici răspândite în fânețe sunt numeroase.

 •  
 •    Economia comunei cunoaște în prezent o dinamică puternică, cu creșteri importante semnalate în toate sectoarele de activitate. Pomicultura și silvicultura dețin ponderi însemnate în economia locală. Alături de acestea nu sunt neglijate nici agricultura și creșterea animalelor. De asemenea, comuna dispune de resurse minerale exploatabile precum piritele de la Roșia Nouă.
 •  Dintre obiectivele turistice ale comunei amintim ansamblul Castelului Salbek (sec. al XIX-lea) – astăzi sanatoriu pentru tratarea afecțiunilor pneumofiziologice, biserica de lemn din Corbesti, construită în anul 1800, biserica de lemn ce poartă hramul “Sfântul Mucenic Dimitrie” construită la 1809 și pictată în 1819 din satul Roșia Nouă și castelul (sec. al XVIII-lea – XIX-lea) construit în stil neoclasic din satul Ilteu.
 •  
 •  
 •  
 • •    Alimentare cu apa
  Domeniu: Retele apa
  Descriere:Scurta descriere a nevoilor de investitii: infrastructura, canalizare, alimentare cu apa, gaze turism.

  Descriere bunuri investite:

  Partea publica: bunurile naturale aflate in patrimoniu: 438.7 ha padure, teren intravilan,.

  Nu exista studii de prefezabilitate.

 •  
 •