Primaria Comunei Pietroasa

Categorie
Judetul Timis
 • Judet: Timis
  Localitate: Pietroasa
  Adresa:  Principală, nr. 109 cod postal:307320
  Telefon:  0256-334608, 334780
  Fax:  0256-334608
  E-mail:  cpietroasa@yahoo.com
  Website:  http://www.primariapietroasa.ro/
  Primar:  Ioan Simoc

  Pozitionare:

   

  Populatia:

  Total locuitori: 1096
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 • •    Exploatarea și prelucrarea lemnului, exploatarea calcarului și a celorlalte bogății ale subsolului, înființarea unor ferme pentru creșterea animalelor, plantații pomicole,
  Domeniu: Altele
  Descriere: Resurse naturale

  Comuna Pietroasa dispune de terenuri bogate în zăcăminte de piatră care pot fi exploatate.
  Totodată, având în vedere suprafața de 12.906 ha acoperită cu vegetație forestieră, propunem valorificarea superioară a lemnului prin producerea de cherestea și mobilă; Este străbătută de râul Bega-Poieni cu afluienții principali: Valea Fărășeștiului, Valea Șasa, Valea Mare, etc.
  Scurtă descriere zonă:
  La poalele Munților Poiana Ruscă, pe cursul cristalin al râului Bega se situează comuna Pietroasa, formată din patru sate: Pietroasa, Crivina de Sus, Poieni și Fărășești.
  Este cea mai estică comună a județului Timiș, învecinându-se cu județul Hunedoara. Cel mai apropiat oraș este Făgetul – 26 km, Timișoara fiind la 126 km.
  Ca suprafață, Pietroasa este o comună mare – 15.646 ha, ca populație însă se înscrie in rândul comunităților mici cu numai 1096 locuitori. Fiind așezată într-o zonă de dealuri înalte și de munte, pădurea ocupă 12.906 ha.
  Scurtă descriere activități economice zonă:
  Activitățile comerciale se desfășoară prin intermediul unităților comerciale private. În prezent, în comună se află 6 unități comerciale care desfac cu amănuntul produse alimentare, răcoritoare, produse industriale din textile, încălțăminte, metalo-chimice, produse de papetărie, tutun, băuturi alcoolice, etc.
        Aprovizionarea populației cu produse comerciale se face și prin intermediul unităților comerciale din orașele Făget, Lugoj, Timișoara.
  Exploatarea lemnului se desfășoară în prezent prin intermediul celor 3 societăți private cu profil de exploatări forestiere. Acestea sunt: S.C. COMPANY LA ADI S.R.L., S.C. URS FOREST ILIE S.R.L., S.C. M.L.D. BONY S.R.L.
  Scurtă descriere a nevoilor de investiții:
  În ceea ce privește investițiile ce se doresc în zonă, comuna Pietroasa beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 2.498.228 euro în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” pentru proiectul integrat „Modernizare drum comunal DC 111 și străzi în comuna Pietroasa – satele Pietroasa, Poieni și Crivina de Sus, înființare centru after school, înființare spații de recreere și parcare și achiziție utilaje, echipamente și mijloace de transport pentru asigurarea serviciilor publice de bază și pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial din comuna Pietroasa, județul Timiș”. Este un proiect integrat compus dintr-un proiect principal, care constă în modernizarea drumului comunal DC 111, în lungime de 6,290 km, (asigură legătura satului Fărășești, din comuna Pietroasa, județul Timiș, cu drumurile județene DJ 684 B (Curtea–Pietroasa-Poieni), DJ 684 și drumul național 68 A în direcția Lugoj – Deva) și asfaltarea străzilor din satele comunei Pietroasa, respectiv 1,059 km în satul Pietroasa, 316 metri în satul Crivina de Sus și 1,273 km în satul Poieni.
  Alte acțiuni și obiective de interes local propuse a se realiza la nivelul comunei Pietroasa în anul 2013:
  a) – Reabilitarea (pietruirea) drumului agricol DE 362 situat în locul numit „Pârloje” – Crivina de Sus, comuna Pietroasa, județul Timiș;
  b) – Reparații (pietruire) drum comunal DC112 Pietroasa – Coșevița;
  c) – Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Pietroasa;
  d) – Realizarea unui sistem de canalizare prin amplasarea în fiecare sat a unor ministații de epurare;
  e) – Construirea unei săli de sport și amenajarea unui teren de fotbal;
  f) – Restaurarea bisericilor ortodoxe – monumente istorice, din satele Crivina de Sus și Poieni;
  g) – Amplasarea unei antene în zonă pentru amplificarea semnalului pentru telefonia mobilă;
  h) – Punerea în aplicare a Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă turism și agrement”, extravilan Poieni, comuna Pietroasa, în locul numit „Cheia”;
  j)  – Trecerea imobilelor și a terenului din satul Poieni care au funcționat ca tabere de școlari, din proprietatea statului în proprietatea publică a comunei Pietroasa;
  k) – Executarea de reparații exterioare la căminele culturale;
    l) – Repararea și întreținerea drumurilor comunale.

  Descriere bunuri investite:
  A. Partea publică
  Considerăm că în perspectivă este necesară dezvoltarea agroturismului pentru valorificarea frumuseților naturale și a bunurilor obținute în gospodăriile populației. În acest sens, administrația publică locală a comunei Pietroasa oferă suport logistic, sprijin, posibile concesionari (terenuri, pășune, clădiri etc.) eventualilor investitori, atât din țară cât și din străinătate, pentru amenajarea bazei materiale a turismului în zonă.
  B. Nevoi partea privată – Investitori
  Oportunitățile de investitii sunt multiple: exploatarea și prelucrarea lemnului, exploatarea calcarului și a celorlalte bogății ale subsolului, înființarea unor ferme pentru creșterea animalelor (bovine, ovine, etc), plantații pomicole (pruni, meri), exploatarea condițiilor prielnice de creștere a păstrăvului prin înființarea unor păstrăvării, exploatarea zonei pentru culturile de melci prin înființarea unui centru de creștere și prelucrare a melcilor, exploatarea carierei de piatră, înființarea unui centru de colectare a fructelor de pădure, colectarea și prelucrarea ciupercilor, creșterea albinelor, crearea de locuri de agrement și de petrecere a timpului liber, construirea de cabane pentru vânătoare și pescuit, etc. 
 •  
 •