Primaria Comunei Solont

Categorie
Judetul Bacau
 • Judet: Bacau
  Localitate: Sarata (Solont)
  Adresa:
  Telefon: 0234-387701, 387595, 387780
  Fax:  0234-387780, 387701
  E-mail:
  Website:  www.comunasolont.ro
  Primar:

  Pozitionare:

  Populatia:

  Total locuitori:  0
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • infiintarea unei tabere de arta;realizarea unui parc de agrement;construirea unei gradinite
  Domeniu: Altele
  Descriere: Resurse naturale:

  petrol, gaze naturale, paduri

  Scurta descriere a nevoilor de investitii:

  • modernizarea drumurilor comunale DC 183,DC 183 A,184
  • sistem centralizat de canalizare
  • sistem centralizat de alimentare cu apa
  • extindere retea alimentare cu gaze naturale;
  • construirea de locuinte sociale;
  • construirea unei gradinite
  • modernizare cladiri scolile din Solont si Cucuieti;
  • renovarea monumentului istoric biserica de lemn Sf Voievozi construita in 1749;

  Descriere bunuri investite:

  A. partea publica- administratiile locale -bunuri naturale aflate in patrimoniu 468 ha teren cu destinatie islaz comunal;

  2 ha teren destinat parc agrement

  B. Nevoi partea privata- valoarea estimata a investitiei 100000 lei

  Avantajele zonei: mediu salin cu aerosol care ajuta la recuperarea persoanelor de asm si boli pulmonare, resursele de apa minerala si sulf, trasee montane turistice nepericuloase, aer curat de munte, produse alimentare traditionale specifice zonei

  Scopul investitiei: aducerea in zona a grupurilor interne si internationale de profesori si elevi cu care asociatia colaboreaza din 2007. Infiintarea unei tabere de arta si creatie, invatarea mestesugurilor din zona(olarit, sculptura, dogaritul) si practicarea unor sporturi de performanta.

  exista studiu de fezabilitate.

  •    Realizarea unei tabere internaționale pentru artă și sport și crearea unor spații de agrement pentru turiști
  Domeniu: Altele
  Descriere:

  Poziționare relief:
  Comuna Solonț este situată din punct de vedere morfologic în zona deluroasă precarpatică, în aproprierea zonei de trecere a reliefului premontan, ca atare zona se caracterizeaza printr-un relief deluros înalt, cu pante destul de accentuate.;
  Resurse naturale: petrol, gaze naturale, păduri. Reteaua hidrografica este foarte bine dezvoltată, aproape fiecare vale are un curs permanent de apă și aceasta datorită izvoarelor abundente din zona muntoasă și a precipitațiilor destul de dese.
  Scurtă descriere a zonei:
  Comuna Solonț se situează în partea de nord a județului Bacău, la o distanță de 40 km de municipiul Bacău și de 18 km de orașul Moinești.
  Teritoriul administrativ al comunei este limitat la nord de teritoriul administrativ al comunelor Balcani și Pârjol, la sud de comuna Măgirești, la est de comuna Ardeoani și la vest de comuna Zemeș.
  Comuna Solonț se compune din trei localități: Solonț¬ – reședință de comună și Sarata și Cucuieți – sate componente.
  Așezat în partea de nord-vest a Depresiunii subcarpatice a Tazlăului, prin bogățiile solului și ale subsolului, prin relieful său variat, teritoriul Comunei Solonț a favorizat de timpuriu construirea și dezvoltarea așezărilor umane.
  Cel mai vechi sat atestat documentar de pe teritoriul comunei a fost Cristești, de pe valea pârâului Calmuș, sat dispărut astăzi. Denumirea satului vine poate de la un străvechi Cristea.
  La 3 noiembrie 1471, Ștefan cel Mare îi dădea lui Danciul Boldaș satul Cristești, pe Calmuș, un loc pustiu la vărsarea pârâului Muncel în Solonț, ca să-și întemeieze sat, jumătate din poiana de la Muncel, precum și Poienița Calului.
  Solonț s-a constituit ca așezare în urma deplasării treptate a populației din satele Cristești și Boldășești, pe valea pârâului Solonț, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea.
  În satul Cucuieți se păstrează unul din valoroasele monumente de arhitectură populară, biserica de lemn «Sfinții Voievozi», construită în 1749.
  Scurta descriere a activității economice din zonă:
  – Profilul economic dominant al comunei este preponderent agricol și zootehnic:
   Culturi cerealiere și plante de nutreț
   Creșterea animalelor și a păsărilor
  – De asemenea, se exploatează petrolul existent în subsol.
  – În prezent, în comuna Solonț există 33 agenți economici.
  Scurta descriere a nevoilor de investiție: 
  – Modernizarea drumurilor comunale DC 183, DC 183A, 184;
  – Sistem centralizat de canalizare;
  – Sistem centralizat de alimentare cu apa;
  – Extindere rețea alimentare cu gaze naturale;
  – Construire locuințe sociale pentru comunitatea romilor;
  – Construire gradiniță în satele Solonț și Cucuieți;
  – Modernizare clădiri la școlile din Solonț și Cucuieți;
  – Renovarea monumentului istoric biserica de lemn «Sfinții Voievozi», construită în 1749 ;
  Descriere bunuri investite:
  A. Partea publică – Administrațiile locale – bunuri naturale aflate în patrimoniu:
  – 468 ha, teren cu destinația Izlaz comunal;
  – 2 ha, teren destinat parc agrement;
  B. Nevoi partea privată –
  – Investitori: ASOCIAȚIA FOLCLORICĂ FLORILE DIN CUCUIEȚI, sat Cucuieți, comuna Solonț, județul Bacău, contact 0767439600, fax 0234387615;
  – BUNURI NECESARE: MATERIALE DE CONSTRUCȚII ( lemn, fier beton ciment), hosteluri
  –  valoare estimată investiție 100000 lei
  – avantajele zonei: mediu salin cu aerosol care ajută la recuperarea persoanelor de asm și boli pulmonare, resursele de apă minerală și sulf, trasee montane turistice nepericuloase, aer curat de munte, produse alimentare tradiționale specifice zonei.
  – Scopul investiției: aducerea in zonă a grupurilor interne si internaționale de profesori și elevi cu care Asociația colaboreaza din 2007. Înființarea unei tabere de arta și creație, învățarea meșteșugurilor din zona(olăritul, sculptura, dogăritul etc.) și practicarea unor sporturi de performanță.
  – OBIECTIV: realizarea unei tabere internaționale pentru artă și sport și crearea unor spații de agrement pentru turiști.
  10. Există studiu de fezabilitate: DA

 •  
 •