Primaria comunei Stremt

Categorie
Judetul Alba
 • Judet: Alba
  Localitate: Stremt
  Adresa:  str. Principala nr.99 cod postal 517745
  Telefon:  0258-848101;0258-848527
  Fax:
  E-mail:  primaria-stremt@yahoo.com
  Website:  www.primariastremt.ro
  Primar:  Traian Stefan Popa

  Pozitionare:

  Localitatea Stremț este situată în zona „Piemontului Trascăului” ce ocupă o poziție mediană între Munții Trascăului, la vest și zona joasă a Culoarului Mureșului la est, pe cursul inferior al râului Stremț.
  Comuna Stremț ocupă partea centrală a județului Alba având o suprafață de 6.738,71 ha reprezentând aproximativ 1,08% din suprafața județului. Coordonatele geografice ale localității sunt 46o15` latitudine nordică și 23o33` longitudine estică.

  Comuna Stremț se învecinează cu:
  • la E cu orașul Teiuș, important nod de cale ferată;
  • la N cu localitățile Gârbova de Jos și Gârbovița;
  • la S-V cu satele Cetea și Benic aparținând comunei Galda de Jos;
  • la S cu centrul de comună Galda de Jos

  Din punct de vedere administrativ, comuna Stremț este formată din:
  • Stremț – reședință de comună
  • Geoagiu de Sus,
  • Geomal
  • Fața Pietrii.

  Structura, textura și forma așezărilor comunei sunt adaptate la condițiile naturale de relief diferite:
  Centrul de comună – Stremț – este un sat adunat de formă poligonală alungită dezvoltată pe luncă și terasele inferioare ale văii Geoagiului.
  Satul Geoagiu de Sus – situat în amonte de centrul de comună, un sat răsfirat alungit pe vale, tendință de alungire a vetrei se manifestă cu precădere spre est către Stremț cu care aproape s-a contopit.
  Satul Geomal – este un sat al cărei vatră este îngrămădită în bazinul de obârșie al pârâului Geomal ce colectează apele de aici, textura sa este neregulată.
  Satul Fața Pietrii, situat în extremitatea vestică a teritoriului comunei, în zona montană, este un sat risipit pe versanții văii Geoagiului și afluenților săi, este situat sub abruptul calcaros al Vârfului Fața Pietrii.

  Distanțele ce separă satele componente de reședința comunei sunt urmatoarele:
  • Stremț – Geoagiu de Sus – 5 km, pe D.C. 78, drum modernizat, asfaltat
  • Stremț – Fața Pietrii 12 km, pe D.C. 78 drum pietruit
  • Stremț – Geomal – 5 km, pe D.C. 75, drum pietruit.

  Legătura dintre comună și centrele urbane se realizează pe drumul județean DJ750 C până la DN1.
  Comuna Stremț se afla la cca 4 km distanță de orașul Teiuș, la 15 km distanță de municipiul Aiud, 22 km distanță de reședința de județul Alba Iulia, la 30 km față de municipiul Blaj, 83 km (pe D.N. 1) distanța de municipiul Cluj-Napoca, la 97 km față de municipiul Sibiu.
  Pe teritoriul comunei nu există rețea de transport feroviar, însă în localitatea Stremț accesul poate fi facilitat și de stația CFR din Teiuș care se află la o distanță de cca 5 km.

  Populatia:

  Total locuitori: 2822
  Nationalitate:  Români 2794 • Maghiari 20 • Rommi 6 • Germani 2
  Religie:  Populația majoritară este formată din ortodocși, dar pe lângă aceștia se mai găsesc și alte secte precum adventiști (o familie), de ziua a șaptea (3 familii), Martorii lui Iehova (3 familii).

  Suprafata: 62 km2

 • Data nasterii:  13.08.1949
  Studii/Profesie:  Scoala tehnica Postliceala de 3 ani Sibiu, tehnician proiectant
  Stare civila:  casatorit
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
   PSD
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
   2004
  Date contact
  Telefon:  0744569142
  E-mail:  primaria-stremt@yahoo.com
  Website:
  Realizariracocordarea la magistrala de gaz metan si introducerea acestuia pe intreaga suprafata a comunei;

  indiguirea vaii Geoagului pe o distanta de aproximativ 8 km;

  amenajarea unei baze sportive in localitatea Stremt;

  reabilitatea primariei, a caminelor culturale si a scolilor din comuna;

  amenajarea unui drum forestier pe o distanta de 9.5 km din fonduri SAPARD;

  realizarea a cate un monument inchinat eroilor in cele trei sate apartinatoare comunei.

 • Mențiuni despre existența localității Stremț au fost găsite în documentele istorice și registrele papale aferente anilor 1264-1337, cu referiri la Brucla (denumirea din antichitate), Nußschloss (denumirea germană), Diódváralja (denumirea în maghiară) și apoi Diód, denumiri care i-au fost atribuite localității Stremț în acea perioadă.

  Datorită vechimii așezării, de aproape 700 de ani, pe parcursul istoriei și celelalte satele componente ale comunei au deținut mai multe toponime:
  • Satul Geoagiu de Sus a avut denumirea maghiară Felgyógy, Felsőgyógy, Feldiód;
  • Satul Geomal s-a numit în germană Nussdorf și în maghiară Diómál.

  Denumirea actuală Stremț – după opinia istoricului Ștefan Meteș – ar proveni de la „coloniștii” sârbi stabiliți aici în amintirea ținutului natal din Croația – Sereni sau din cuvântul românesc strâmt – care indică aspectul văii Geoagiului între Valea Mănăstirii și capătul de vest al vetrei defileului. Vatra satului s-a dezvoltat pe ambele maluri ale văii, în vechime în jurul „Curții nobiliare”.
  În ceea ce privește atestarea documentară a localităților componente ale comunei Stremț, aceasta s-a făcut în ani diferiți. Prima localitate component este Geomalul în anul 1262, apoi Geoagiu de Sus din anul 1282, urmând apoi Stremț din anul 1334, iar Fața Pietrii din anul 1956.

  Cetățiile de la Stremț
  În epoca medievală, în apropierea lacului din centrul de comună Stremț, au existat două cetăți fortificate „Cetățuia” datată de la începutul secolului XIII și „Diod„ aproximativ de la mijlocul secolului al XV-lea.
  Cetățile sunt așezate în centrul comunei Stremț, circa 4 km nord-vest de Teiuș, pe valea cu același nume, într-un loc puțin ridicat și înconjurat de o zonă care era mlăștinoasă. Alegerea locului de zidire a cetății a fost determinată de prezența mlaștinilor, alimentate dinspre nord de un izvor ce există și astăzi, care împiedică accesul spre cetate din trei părți (nord-est, sud și vest).

  În documente este cunoscută sub numele de cetatea Diodului, toponimic derivat din numele satului vecin, Geoagiu de Sus, care în documentele medievale a suferit unele transformări și adaptări: Geoagiu, Gyógy, Tinod etc. Cetatea de la Stremț a fost întotdeauna o cetate nobiliară.

  A doua cetate de la Stremț – Cetatea medievală a Diodului
  În anul 1442, ultimul descendent al familiei nobiliare Mihail Dioghy donează moșia și construcția lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei. Considerând că vechea fortificație nu mai corespunde cerințelor timpului, Iancu de Hunedoara construiește, una dintre cele mai puternice cetăți din Ardeal, care se remarca în arhitectura militară a vremii, prin forma sa rectangulară mai rar întâlnită în Transilvania.
  După opinia istoricului maghiar Kövári, construcția Cetății se realizează între 1442 – 1445. Uriașa construcție era dotată cu 4 turnuri masive sprijinite în exterior prin contraforți.
  În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, datorită luptelor repetate între partidele nobiliare cetatea este asediată și distrusă de către voievodul Transilvaniei, Ioan Sigismund în anul 1563.
  În interiorul cetății, clădirile care au constituit odinioară faima acestei fortificații, au fost distruse în cea mai mare parte, rămânând doar câteva urme în colțul sud-estic și o capelă.
  Cetatea a dispărut astfel din istorie, după o perioadă de glorie de peste 100 ani, domeniul a intrat în cadrul proprietăților fiscale ale voievozilor și principilor Transilvaniei, până în anul 1700, când a fost proprietatea unor nobili maghiari.

 •  Localitatea Stremț este situată în zona „Piemontului Trascăului” ce ocupă o poziție mediană între Munții Trascăului, la vest și zona joasă a Culoarului Mureșului la est, pe cursul inferior al râului Stremț. Comuna Stremț ocupă partea centrală a județului Alba având o suprafață de 6.738,71 ha reprezentând aproximativ 1,08% din suprafața județului. Coordonatele geografice ale localității sunt 46o15` latitudine nordică și 23o33` longitudine estică. Comuna Stremț se învecinează cu: • la E cu orașul Teiuș, important nod de cale ferată; • la N cu localitățile Gârbova de Jos și Gârbovița; • la S-V cu satele Cetea și Benic aparținând comunei Galda de Jos; • la S cu centrul de comună Galda de Jos Din punct de vedere administrativ, comuna Stremț este formată din: • Stremț – reședință de comună • Geoagiu de Sus, • Geomal • Fața Pietrii. Structura, textura și forma așezărilor comunei sunt adaptate la condițiile naturale de relief diferite: Centrul de comună – Stremț – este un sat adunat de formă poligonală alungită dezvoltată pe luncă și terasele inferioare ale văii Geoagiului. Satul Geoagiu de Sus – situat în amonte de centrul de comună, un sat răsfirat alungit pe vale, tendință de alungire a vetrei se manifestă cu precădere spre est către Stremț cu care aproape s-a contopit. Satul Geomal – este un sat al cărei vatră este îngrămădită în bazinul de obârșie al pârâului Geomal ce colectează apele de aici, textura sa este neregulată. Satul Fața Pietrii, situat în extremitatea vestică a teritoriului comunei, în zona montană, este un sat risipit pe versanții văii Geoagiului și afluenților săi, este situat sub abruptul calcaros al Vârfului Fața Pietrii. Distanțele ce separă satele componente de reședința comunei sunt urmatoarele: • Stremț – Geoagiu de Sus – 5 km, pe D.C. 78, drum modernizat, asfaltat • Stremț – Fața Pietrii 12 km, pe D.C. 78 drum pietruit • Stremț – Geomal – 5 km, pe D.C. 75, drum pietruit. Legătura dintre comună și centrele urbane se realizează pe drumul județean DJ750 C până la DN1. Comuna Stremț se afla la cca 4 km distanță de orașul Teiuș, la 15 km distanță de municipiul Aiud, 22 km distanță de reședința de județul Alba Iulia, la 30 km față de municipiul Blaj, 83 km (pe D.N. 1) distanța de municipiul Cluj-Napoca, la 97 km față de municipiul Sibiu. Pe teritoriul comunei nu există rețea de transport feroviar, însă în localitatea Stremț accesul poate fi facilitat și de stația CFR din Teiuș care se află la o distanță de cca 5 km.
 • Învățământul în comuna Stremț este reprezentat de către trei școli:

  Școala cu clasele I-VIII din Stremț, această școală beneficiază de personalitate juridică. Clădirea în care se realizează cursurile sunt într-o stare bună, școala este compusă din două corpuri, în ambele încălzirea se realizează cu ajutorul centrale termice. Instituția este dotată cu 15 calculatoare destinate elevilor și alte calculatoare necesare pentru a se putea desfășura în codiții normale activitatea profesorilor, teren de sport, cabinet de religie sală de sport renovată. Elevii din cadrul școlii beneficiază de cabinet de informatică, laborator de geografie, fizică, chimie, bibliotecă cu aproximativ 8.000 de volume, care stau la dispoziția elevilor. Clădirea a fost reabilitată, în present benefiiciind de: geam termopan, parchet, telefon, internet, grup social în curte.
  Cu ajutorul parteneriatelor școlii din Stremț cu Zaventem – Belgia s-a construit un părculeț special amenajat în cadrul grădiniței din Stremț, din partea acestora a fost primit un calculator și o cameră video pentru a se putea filma momentele importante din cadul activității preșcolarilor.

  Școala cu clasele I-VIII din Geoagiu de Sus clădirea în care se desfășoară activitatea școlară a fost renovată cu ajutorul unor fonduri primite din partea Miniserului și a Inspectoratului Școlar, între dotările acestei instituții se enumeră și geam termopan, parchet, grup social, un teren de sport și altele. Instituția este dotată cu 10 calculatoare destinate elevilor și alte calculatoare necesare pentru a se putea desfășura în codiții normale activitatea profesorilor.
  Beneficiarii directi ai serviciilor educationale prestate de catre aceasta institutie beneficiază de transport cu microbuzul școlar, crescand astfel gradul de accesibilizare pentru cei a caror domiciliu poate ajunge la o distanta depână la 7 km de la acest punct.
  Clădirea în care se desfășoară activitatea de pregatire a preșcolarilor necesită îmbunătățire, iar în ceea ce privește grupul social aferent, se află amplasat în exteriorul clădirii. Grădinița din localitatea Geoagiu de Sus a fost recent renovată, grupul social aferent se regăsește în interiorul clădirii.

  Școala cu clasele I-IV din Geomal „Ștefan Meteș”, la fel ca și școala din Geoagiu de Sus clădirea școlii a fost renovată cu ajutorul unor fonduri primite din partea Miniserului și a Inspectoratului Școlar. Printre dotările de care beneficiază școala se poate număra și un calculator, geam termopan, grup social, o sală cu cărți care ține locul unei biblioteci – cărți care pot și altele.

  Datorită faptului că în localitate școala este doar cu clasele I-IV există un microbuz școlar care transportă copii la școala din Stremț, pentru a-și continua studiile.
  În această localitate, de instituția școlară aparține și o grădiniță cu program normal, preșcolarii înscriși la această grădiniță sunt în număr de 11 în anul 2008-2009, anul școlar anterior, adică 2007-2008 a înregistrat un efectiv de 10 preșcolari, sub îndrumarea unei educatoare. Grădinița din localitatea Geomal a fost recent renovată, grupul social aferent se regăsește în interiorul clădirii.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •