Primaria Comunei Topolog

Categorie
Judetul Tulcea
 • Judet: Tulcea
  Localitate: Topolog
  Adresa: Strada 1 Decembrie nr. 67
  Telefon:  0240568530
  Fax:  0240568530
  E-mail:  primaria_topolog@yahoo.com
  Website:  www.primariatopolog.paginadestart.com
  Primar:  Olteanu Ion

  Pozitionare:

  Comuna Topolog este situată în partea de sud-vest a județului Tulcea. Comuna se învecinează la est cu teritoriul comunei Topolog și Stejaru, la nord cu teritoriul comunei Dorobanțu, la vest cu comunele Dăeni și Ostrov și la sud cu teritoriul comunei Casimcea.

  Localitățile din componența comunei sunt: Topolog, centru de comună, și satele Luminița, Sâmbăta Nouă, Măgurele, Cerbu, Făgărașu Nou și Calfa. Sat de reședință al comunei Topolog, este amplasat la 56 km SV de municipiul Tulcea, pe drumul Tulcea-Hârșova. Dinspre Măcin se poate ajunge urmând traseul prin Dorobanțu sau prin Horia, iar de la Baia, din E 87, prin Stejaru și Sâmbăta Nouă.

  În general populația comunității Topolog este destul de echilibrată dar în acelasi timp îmbătrânită- numărul de pensionari fiind destul de mare: 1480 pensionari . În același timp o parte din tineri (85) sunt plecați la muncă în străinătate.

  Modalități de acces:

  Accesul în comunitate se poate face pe drumul național Tulcea – București dinspre Tulcea și respectiv București, sau dinspre Constanța prin localitatea Hârșova, sau prin Comuna Saraiu pe acelasi drum național. Deasemeni dinspre Galați-Brăila se poate ajunge în comunitatea nostră pe Soseaua Măcin Constanța care trece prin localitatea Atmagea – Izvorul Cerbului la 5 Km distanță de Topolog.

  Populatia:

  Total locuitori: 5039
  Nationalitate:  romana
  Religie:  ortodocsi

  Suprafata: 198.29 km2

 • Data nasterii:  22.02.1954
  Studii/Profesie:  Studii:
  Liceul Real – Umanist Topolog

  Profesia de baza:
  Economist

  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
   USL
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:  0744336532
  E-mail:  primaria_topolog@yahoo.com
  Website:
  Realizari

 • Românii s-au așezat mai în jos de satul turcesc, formând Topologul Român. Săpăturile arheologice efectuate pe raza comunei au scos la iveală urme de locuire umană din neolitic și epoca bronzului, iar în perimetrul satului Topolog, din perioada romană și romano-bizantină. Conform afirmațiilor învățătorului Gh. Avram, citat de D. Șandru, în nordul satului actual era o așezare turcească importantă, numită Cimciler, pe care românii veniți din Ardeal au găsit-o având în centrul său o troiță pe care stătea scris: aici a fost altarul bisericii creștine din orășelul Cimciler.

  Mențiunea creștin presupune existența unui grup românesc chiar pe perioada existenței așezării pomenite. Ea pare să fie localitatea pomenită de I. Ionescu de la Brad, pe o listă mai lungă, cu așezări distruse de conflictul ruso-turc din 1828-1829. Intersant este faptul că acea localitate purta tot numele Topolog, motiv pentru care presupunem că afluxul mocanilor transilvăneni este mult mai vechi. După războiul din 1855, satul a fost repopulat cu români din Transilvania, Moldova și SE Munteniei, numărul familiilor ardelene crescând de la un an la altul, astfel că în 1940 se înregistrau 285. În sprijinul acestei afirmații stă mărturia aceluiași învățător: Românii s-au așezat mai în jos de satul turcesc, formând Topologul Român. Primele familii au fost: Dumbravă, Scorțea, Bucurenciu, Butoi, Mocanu, Costea, Chiujdea, Hermeneanu și Pană. Au mai venit și alții, în majoritate tot din Ardeal: din Țara Oltului și Săcele. Acestora li s-au alăturat, în urma colonizărilor dintre 1882-1898, un număr însemnat de români din părțile Râmnicului Sărat (majoritatea din Bisoca), așezându-se între Topologul Român și Topologul Tătar. În cursul timpului turcii au emigrat și comuna este acum în întregime românească; la nord locuiesc găurenii (porecliți astfel fiindcă sunt veniți din părțile – găurile – muntoase ale Râmnicului), iar la sud moroenii, cei din Ardeal. Între cele două categorii mai există încă și acum o notă de diferențiere: găurenii sunt mai săraci, cu mai puțină trecere în treburile obștești, mai nebăgați în seamă.
  La început, localitatea era compusă din două așezări: Topal-ava și Topal-Ak, adică Topologul Român și Topologul Tătar, denumiri cu care apare pentru prima oară în Defterul General otoman din 1573. Sub denumirea actuală, Topolog, așezarea este trecută în harta lui Zirbeck. În harta militară rusă din 1928, comuna apare ca Tunalo, pentru că în 1850 agronomul Ion lonescu de la Brad să menționeze aici două localități alăturate: Topalong și Topolog, cu mențiunea că cea din urmă era deja părăsită din cauza războiului ruso – turc din 1828-1829. În prezent, denumirea localității noastre a rămas Topolog.

 •  Comuna Topolog este situată în partea de sud-vest a județului Tulcea. Comuna se învecinează la est cu teritoriul comunei Topolog și Stejaru, la nord cu teritoriul comunei Dorobanțu, la vest cu comunele Dăeni și Ostrov și la sud cu teritoriul comunei Casimcea. Localitățile din componența comunei sunt: Topolog, centru de comună, și satele Luminița, Sâmbăta Nouă, Măgurele, Cerbu, Făgărașu Nou și Calfa. Sat de reședință al comunei Topolog, este amplasat la 56 km SV de municipiul Tulcea, pe drumul Tulcea-Hârșova. Dinspre Măcin se poate ajunge urmând traseul prin Dorobanțu sau prin Horia, iar de la Baia, din E 87, prin Stejaru și Sâmbăta Nouă. În general populația comunității Topolog este destul de echilibrată dar în acelasi timp îmbătrânită- numărul de pensionari fiind destul de mare: 1480 pensionari . În același timp o parte din tineri (85) sunt plecați la muncă în străinătate. Modalități de acces: Accesul în comunitate se poate face pe drumul național Tulcea – București dinspre Tulcea și respectiv București, sau dinspre Constanța prin localitatea Hârșova, sau prin Comuna Saraiu pe acelasi drum național. Deasemeni dinspre Galați-Brăila se poate ajunge în comunitatea nostră pe Soseaua Măcin Constanța care trece prin localitatea Atmagea – Izvorul Cerbului la 5 Km distanță de Topolog.
 • Localitatea Topolog reprezintă un centru educațional pentru această zonă prin GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL TOPOLOG ce cuprinde toate formele de învățământ, de la Preșcolar,Școlar, Gimnazial,Liceal și Școală de arte și meserii. A fost înființat în anul 1962 și coordonează încă 6 școli rurale din localitățile aparținătoare de comună, urmând a fi transformat în campus școlar prin proiectul “Campus”.

  Comuna Topolog a obținut, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, finanțarea proiectului „Școala, emblema comunității” în cadrul axei prioritare 3, domeniul de intervenție 3.4. „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale profesionale”. Proiectul, elaborat de un colectiv de cadre didactice, are o valoare eligibilă de aproximativ 964.000 lei. Cu acești bani vor fi dotate atelierele școală, sălile de curs și modernizată ferma zootehnică a Grupului Școlar Agricol din localitate. Astfel vor fi achiziționate utilaje agricole moderne, bancuri de lucru unelte și echipamente IT.

 • Comuna Topologu administrează 16,743 ha. Localitatea este situată într-o zonă deluroasă, de la obârșia râului Topolog, fiind străjuită de dealurile Movila Înaltă (353 m) în E, Movila Săpată (255 m) în SV, Ozângele (341 m) în NV și Linia Adâncă (346 m) în NE, acoperită în mare parte de păduri. Vatra sa, de tip adunat, are formă neregulată, fiind dezvoltată mai ales pe stânga văii, având textură ordonată. Relieful este reprezentat aproape integral de Podișul Casimcei. Sub raport climatic în comuna Topolog se înregistrează un climat continental de stepă cu veri fierbinți și secetoase, ierni geroase cu vânturi permanente, cu diferențe mari de temperatură de la o zi la alta.. Cantitatea medie de precipitații este de 400mm/mp anual. Rețeaua hidrografică este reprezentată de râul Topolog.

  Din punct de vedere al resurselor de substanțe minerale solide ale subsolului, șisturile verzi constituie fundamentul întregii comune. Sunt constituite din roci epimetamorfice de tipul șisturilor verzui și violacee, filitelor cloritoase, gresiilor (sau grauwacke) și metagrauwacke-lor de culoare verzuie. Apar sub forma unor corpuri imense în jurul localităților Măgurele (în nordul și sudul satului), Făgărașul Nou (partea vestică și nord-vestică), Luminița, Topolog (sud-est și nord-est), Sâmbăta Nouă, Cerbu și Calfa (nord, est și sud). Resursele sunt imense iar posibilitățile de exploatare în carieră sunt favorabile. Formațiunile sedimentare jurasice inferioare se găsesc sub forma unor mici corpuri plasate la limita nord-estică a comunei. Sunt compuse din gresii și argilite. Resursele sunt mici iar condițiile de exploatare favorabile. Formațiunile sedimentare pleistocene medii și superioare sunt constituite din depozite loessoide. Apar pe suprafețe imense între sau peste corpurile de șisturi verzi. Resursele sunt imense, condițiile de exploatare ideale.
  Exploatările de substanțe minerale solide. Din cele 7 localități componente ale comunei, s-au exploatat în mod sigur substanțe minerale solide doar în două localități: Topolog și Sâmbăta Nouă. Este posibil, avându-se în vedere așezarea satelor pe șisturi verzi, să se fi extras aceste roci în toate localitățile. La nord și vest de localitatea Topolog s-au extras șisturi verzi compacte, cu structura fină și luciu mătăsos străbătute de filoane și cuiburi de cuarț alb-lăptos. S-au întrebuințat pentru construcții locale și la întreținerea drumurilor. Tot în jurul localității, la 7 km de șoseaua Topolog-Topolog, se semnalează exploatarea ocazională a porfirului, folosit îndeosebi ca piatră spartă pentru întreținerea drumurilor. In marginea satului Sâmbăta Noua s-au exploatat aceleași șisturi verzi, având aceleași întrebuințări.

 •  
 • Mediul de afaceri al comunității din Topolog se axează pe activități economice cu specific de agricultură: activități de creștere a animalelor (Zootehnia este reprezentată prin creșterea a 1184 bovine, 9100 caprine și ovine, 2849 porcine, 1700 cabaline, 32.500 păsări și 250 familii de albine.), exploatării agricole (Pretabilitatea solurilor la nivelul anului 2007 este pentru următoarele culturi: porumb se cultivă pe 3820 ha, cereale păioase – 1623 ha, floarea soarelui – 3711 ha și plante tehnice se cultivă pe 600 ha și se pot cultiva 2000 ha. Viticultură se poate extinde pe 150 ha , iar legumicultura până la 100 ha în condițiile în care s-ar putea iriga).

  Ocupația de bază este agricultura, iar aceasta constă în cultura cerealelor și a plantelor tehnice și creșterea animalelor, ocupație tradițională în întreaga zonă, ovinele fiind preponderente. Patru societăți agricole grupează cea mai mare parte a terenurilor cu care țăranii au fost împroprietăriți după 1989.
  Prin dezvoltarea și modernizarea agriculturii, eventual prin comasarea satelor mai mici, Topolog va rămâne să polarizeze activitatea economică a comunei, fără perspective de dezvoltare spectaculoasă.
  La nivelul comunei exista în anul 2009 un număr de 296 de salariați, din care 16 activau în agricultură/silvicultură și pescuit, 7 în industrie, 6 în industria prelucrătoare, 1 în distribuția apei/salubritate/gestionarea deșeurilor, 74 în comerțul cu ridicata și cu amănuntul/repararea autovehiculelor și motocicletelor, 1 în transport și depozițare, 16 în hoteluri și restaurante, 11 în informații și comunicații, 1 în intermedieri financiare și asigurări, 1, activități profesionale, științifice și tehnice, 41 în administrație publică și apărare/asigurări sociale din sistemul public, 105 în învățământ, 22 în sănătate și asistență socială, 1 în activități de spectacole, culturale și recreative.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •