Primaria municipiului Aiud

Categorie
Judetul Alba
 • Judet: Alba
  Localitate: Blaj
  Adresa:  Str. Cuza Voda, nr.1, Aiud, 515200, Judetul Alba
  Telefon:  0258861310
  Fax:
  E-mail:   office@aiud.ro
  Website:  www.aiud.ro
  Primar: Mihai Horațiu Josan

  Pozitionare:

  Municipiul Aiud este asezat în culoarul depresionar axat pe cursul mijlociu al Muresului, la contactul celor trei mari unitãti geografice: Câmpia Transilvaniei, la N-E, Podisul Târnavelor, la S-E si Muntii Apuseni, la Vest, la o distantã de 70 km de Cluj Napoca si la 35 km de Alba Iulia.
  Coordonatele geografice sunt paralela 46o 10’ latitudine nordicã si meridianul 23o 43’ longitudine esticã. Cota de altitudine, 258 m în centru, 270 m pe dealul Cocosu, 367 m pe Dealul de Strajã (la releu). Suprafata municipiului este de 142,2 km2. Aiudul este asezat de o parte si de alta a soselei nationale Bucuresti – Cluj – Oradea, a liniei ferate cu aceeasi rutã, pe malul drept al Muresului, la nici 20 de km de masivul muntos Pleasa (1259 m). Municipiul e strãbãtut de Valea Aiudului, care vine din munte pentru a se înfrãti cu Muresul. Muresul în aceastã zonã a Aiudului curge linistit, printr-o albie mãnoasã, oferind locuitorilor o bunã sansã pentru practicarea agriculturii din cele mai vechi timpuri, mai ales a grãdinãritului.

  Soarele, din momentul rãsãritului, scaldã luminos dealurile din împrejurimi, împodobite gospodãreste cu vitã de vie nobilã si pomi fructiferi, radiind toatã ziua asupra orasului. Cãtre searã asfintitul conferã o priveliste de un farmec extraordinar. Scãpat dincolo de munti, soarele rãspândeste o luminã rosie difuzã, realizând o imagine tonicã, un contrast cromatic ce se estompeazã treptat, odatã cu sosirea noptii.

  Populatia:

  22495

  Total locuitori: 0
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Mihai Horațiu Josan

  Data nasterii:  27 Iulie 1963
  Studii/Profesie:  1989-1990Angajator: Carbosim Copșa Mică

  Activitate: coordonare secție

  Funcția: șef atelier mecanic

  Principalele activități și responsabilități: coordonarea activității atelierului mecanic, întreținerea utilajelor

  1990 – 1996

  Angajator: Metalurgica Aiud

  Activitate: coordonare secție

  Funcția: șef secție coordonator T. Role

  Principalele activități și responsabilități: coordonarea activității și a întreținerii secției, coordonarea producției

  1996 – 2000 – Primar al municipiului Aiud

  2000 – 2001

  Angajator: Metalurgica Aiud

  Activitate: coordonare activitate departament

  Funcția: șef Departament Marketing

  Principalele activități și responsabilități: coordonarea activității de contractare, efectuare de comenzi și plăți

  2001 – 2004

  Angajator: Metalurgica Aiud

  Activitate: coordonare activitate secție

  Funcția: șef secție T. Role

  Principalele activități și responsabilități: coordonarea activității și a întreținerii secției, coordonarea producției

  din iunie 2004- Primar al municipiului Aiud.
  EDUCAȚIE ȘI FORMARE

  1989- Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timișoara, Specializare: inginerie mecanică

  Diploma obținută: licență, învățământ de lungă durată

  1997- Guvernul României, Departamentul pentru Administrație Publică Locală, Comandamentul Protecției Civile Cluj – curs de pregătire în domeniul protecției civile

  1998- Chemonics International, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Fundația pentru Dezvoltare Locală și Servicii Publice – „Arta și știința conducerii în administrația publică locală”- program de instruire

  2000- Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Politice și Administrative, Departamentul de Administrație Publică – „Dezvoltarea abilităților manageriale în rândul funcționarilor publici”- curs de pregătire

  2000- United States Department of Labor, Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională – „Dezvoltare economică locală”- seminarii de perfecționare

  2007- Agenția de Formare și Perfecționare Profesională pentru Administrația Publică Fax Media Consulting – „Bazele administrației eficiente”- program de perfecționare

  2008- Agenția de Formare și Perfecționare Profesională pentru Administrația Publică Fax Media Consulting – „Administrație publică și afaceri europene”- program de perfecționare

  2009- Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență – program de pregătire în domeniul managementului situațiilor de urgență

  2009- Ministerul Administrației și Internelor, Institutul Național de Administrație, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Sibiu – „Managementul proiectelor cu finanțare internațională”- program de perfecționare

  2011- Ministerul Administrației și Internelor, Agenția Națională a Funcționarilor Publici – Centrul Regional de Formare Continuă Timișoara – program de perfecționare privind planificarea strategică

  ACTIVITATE POLITICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

  1990 – 2003: Vicepreședinte PNȚCD Aiud

  1991 – 1996: Președinte Organizația de Tineret PNȚCD Alba

  1995 – 1997: Membru în Biroul de Conducere PNȚCD Alba

  1997 – 2003: Vicepreședinte PNȚCD Alba

  1992 – 2000: Secretar CDR Aiud

  1992 – 1996: Consilier Local Aiud

  1996 – 2003: Director Departament Administrație Publică Locală PNȚCD Alba

  1996 – 2000: Primar al municipiului Aiud

  2000 – 2004: Consilier Local Aiud

  2003-2005: Vicepreședinte Organizația Locală PNL Aiud

  din 2003: Membru în Biroul Permanent PNL Alba

  din iunie 2004: Primar al municipiului Aiud

  2005: Vicepreședinte al Ligii Aleșilor Locali a PNL

  din 2005: Președintele Partidului Național Liberal, filiala Aiud

  2011: Cetățean de onoare al orașului Gyomaendrőd

  2011: Locul II la secțiunea “Cel mai bun primar de municipiu din regiunea 7 centru”, conferit în cadrul Forumului Administrației Românești de către Revista Română de Administrație Publică Locală

  2011: Ordinul Național pentru Merit în Grad de Cavaler, conferit prin Decretul Prezidențial nr. 958/8.12.2011

  Stare civila:  Casatorit
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
   USL
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
   1996
  Date contact
  Telefon:  0258 861310
  E-mail:   horea@aiud.ro
  Website:
  Realizari

 • De la fondarea localitãtii, asezarea umanã de aici a avut diferite organizãri teritoriale.
  În timpul romanilor localitatea s-a ridicat la rangul de PAGUS – circumscriptie teritorialã urbanã – pentru ca în secolul al XIV – lea sã devinã TÂRG (oras). În secolul al XVIII – lea, mai exact în 1716 Aiudul devine capitala Comitatului (judetului) Alba de Jos, rol pe care îl va detine timp de 213 ani, deci pânã în 1929, dupã care rãmâne oras în judetul Alba. Din 1952 Aiudul devine resedinta raionului Aiud, regiunea Cluj, pânã în anul 1968. Din acea perioadã Aiudul face parte dintre cele nouã localitãti urbane ale judetului Alba. În organizarea sa teritorialã se includ si urmãtoarele localitãti: Aiudul de Sus, Mãgina, Gâmbas, Pãgida, Ciumbrud, Sâncrai, Gârbova de Jos, Gârbovita, Gârbova de Sus.
  Aiudul si-a elaborat statutul orasului în 1992. Un statut mai vechi, din 1934, trateazã orasul Aiud ca localitate climaticã, declaratã ca atare de Ministerul Muncii si Sãnãtãtii din România. În anul 1994 Aiudul a devenit municipiu.
  Conform Legii Administratiei Publice Locale, Municipiul Aiud este administrat prin intermediul Consiliului Local ca for legislativ si Primãriei ca for executiv.

  Denumirea localitãtii

  Etimologia denumirii orasului Aiud este destul de nuantatã întrucât începând din secolul al XIII – lea nici un document oficial nu se pronuntã consecvent în acest sens. Astfel se întâlnesc pentru aceeasi localitate denumiri latinesti, grecesti, germane, maghiare sau maghiarizate:

  – Colonia ANNIA sau AD – ANNIAM;
  – AEGIDIOPOLIS;
  – STRASSBURG AM MIERESCH;
  – ENILD, ENID, ENUD, ENUGD;
  – VILLA AEGYIDI;
  – VILLA DE ENUDIO;
  – NOGENYD;
  – VIA AEGIDIUS;
  – MAIOR ENYED;
  – GROSS ENYED;
  – NAGY ENYED.

  În harta lui Castorius printre cele 45 de localitãti de pe teritoriul Daciei apare si BRUCLA, cea mai apropiatã localitate de actualul Aiud. O ipotezã este cã Aiud ar deriva prin anagramare de la numele lui Iuda Tadeul, în cinstea cãruia s-a ridicat biserica “Villa Iudae Thadae” (1839). AIUD, apare ca denumire în limba românã în 1854, dupã ce în 1839 era AJUDU si în 1850 AJUD. Localitãtile apartinãtoare orasului sunt mentionate si ele în timp sub diferite denumiri.

  Evenimente Istorice din Aiud

  Numeroase vestigii arheologice vorbesc despre existenta unor asezãri omenesti în zona Aiudului încã din Comuna primitivã (epocile neoliticã, a cuprului, bronzului si fierului), precum si din cea romanã si perioada prefeudalã. Au fost scoase la ivealã urme de asezãri preistorice si cimitire scitice si celtice. Existenta dacilor este confirmatã prin obiecte de podoabã si monede de argint, care au ajuns în diferite muzee din tarã si strãinãtate. Epoca romanã provincialã ne-a oferit si ea numeroase vestigii la Aiud si în împrejurimi.
  Ca asezare urbanã localitatea a fost edificatã de cãtre sasi, probabil colonizati în Transilvania în jurul anului 1200, pe locul unui sat (mosie) a Episcopiei romano – catolice din Alba Transilvaniei.
  Traditia localã afirmã cã primul edificiu de piatrã a fost turnul de pazã terminat în anul 1239 (?). A urmat o bisericã în stil romantic (azi pe locul ei este biserica evanghelicã) ziditã în 1333 – 1334, concomitent cu o primã fortificatie. Apoi la sfârsitul secolului al XV-lea s-a zidit o bisericã mare, în stil gotic (actuala bisericã reformatã calvinã) împrejmuitã de zidurile si turnurile unei noi cetãti, de formã pentagonalã.
  Prima atestare documentarã pãstratã pânã azi dateazã din 1293 noiembrie 7, fiind un privilegiu emis de cãtre regele Ladislau al IV – lea al Ungariei (1272 – 1290) si confirmat de Andrei al III-lea.
  Vreo trei secole Aiudul a fost proprietate a Capitului episcopal de la Alba Iulia si a coroanei regale maghiare, constituind adesea (ulterior) un obiect de danii si tranzactii între principi si nobili.
  Prin vechimea sa cetatea si orasul au fost martore si participante la multe evenimente istorice, precum:

  – marea invazie tãtarã din 1241;
  – rãscoalele iobagilor din 1437;
  – luptele lui Mihai Viteazul din 1600;
  – nãvãliri turco – tãtare din 1658, 1659;
  – atacuri ale habsburgilor si “curutilor” în 1704 si 1717;
  – rãscoala crestin – religioasã din 1758 – 1761;
  – miscãrile tãrãnesti din 1784;
  – valul revolutionar de la 1848 – 1849;
  – primului rãzboi mondial;
  – Unirea de la 1 Decembrie 1918;
  – evenimentele celui de-al II – lea rãzboi mondial;
  – evenimentele de dupã 1944 si pânã astãzi.

  Documentele si vestigiile expuse în cadrul muzeelor si depozitate în arhivele din Aiud, Alba Iulia, Deva, Sibiu, Cluj – Napoca, Bucuresti, Budapesta, Viena, Berlin, Goeteborg vorbesc despre toate evenimentele, vestigiile, monumentele si clãdirile aflate în zonã

   

 • Municipiul Aiud este asezat în culoarul depresionar axat pe cursul mijlociu al Muresului, la contactul celor trei mari unitãti geografice: Câmpia Transilvaniei, la N-E, Podisul Târnavelor, la S-E si Muntii Apuseni, la Vest, la o distantã de 70 km de Cluj Napoca si la 35 km de Alba Iulia. Coordonatele geografice sunt paralela 46o 10’ latitudine nordicã si meridianul 23o 43’ longitudine esticã. Cota de altitudine, 258 m în centru, 270 m pe dealul Cocosu, 367 m pe Dealul de Strajã (la releu). Suprafata municipiului este de 142,2 km2. Aiudul este asezat de o parte si de alta a soselei nationale Bucuresti – Cluj – Oradea, a liniei ferate cu aceeasi rutã, pe malul drept al Muresului, la nici 20 de km de masivul muntos Pleasa (1259 m). Municipiul e strãbãtut de Valea Aiudului, care vine din munte pentru a se înfrãti cu Muresul. Muresul în aceastã zonã a Aiudului curge linistit, printr-o albie mãnoasã, oferind locuitorilor o bunã sansã pentru practicarea agriculturii din cele mai vechi timpuri, mai ales a grãdinãritului. Soarele, din momentul rãsãritului, scaldã luminos dealurile din împrejurimi, împodobite gospodãreste cu vitã de vie nobilã si pomi fructiferi, radiind toatã ziua asupra orasului. Cãtre searã asfintitul conferã o priveliste de un farmec extraordinar. Scãpat dincolo de munti, soarele rãspândeste o luminã rosie difuzã, realizând o imagine tonicã, un contrast cromatic ce se estompeazã treptat, odatã cu sosirea noptii.  
 • Institutiile de învãtãmânt din Aiud au un trecut renumit. Prima scoalã mentionatã în documentele vremii a functionat la Mãgina din anul 1611 cu predare la cursul primar în limba românã.
  În anul 1662 Colegiul Bethlen Gábor, înfintat în urmã cu 40 de ani la Alba Iulia se transferã la Aiud, dupã ce în 1658 a fost refugiat la Cluj din cauza devastãrilor turco – tãtare.
  Sinodul Minorit deschide în anul 1737 o altã scoalã.
  Dupã anii 1750 s-au mai construit la Aiud câteva scoli, toate pentru educarea tineretului aiudean.
  Dupã lista fondurilor scolare în Aiud existau urmãtoarele scoli:

  • Scoala Primarã Germano – Evanghelicã (1877 – 1900);
  • Scoala Primarã de Stat “Ion Axente Sever” (1885 – 1948);
  • Scoala Civilã Maghiarã de Fete (1872 – 1929);
  • Scoala Primarã Maghiarã de Fete (1898 – 1919);
  • Scoala Primarã Maghiarã Mixtã (1872 – 1926);
  • Liceul de Bãieti Bethlen;
  • Scoala Maghiarã de Bãieti (1904 – 1922);
  • Scoala Medie Aiud (1921 – 1925);
  • Gimnaziul de Fete Aiud (1918 – 1948);
  • Gimnaziul Industrial (1924 – 1948);
  • Liceul “Titu Maiorescu (1921 – 1948);
  • Scoala de Ucenici Industriali (1918);
  • Scoala de Viticulturã (1918);

  Astãzi în Municipiul Aiud functioneazã:

  Institutia de invatamant Numãr elevi Numãr cadre
  1. Colegiul National “Titu Maiorescu” 866 54
  2. Colegiul “Bethlen Gábor” 1011 81
  3. Colegiul Tehnic 1036 63
  4. Grup Scolar Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud 516 32
  5. Scoala cu clasele I-VIII “Ovidiu Hulea” 610 39
  6. Scoala cu clasele I-VIII “Gheorghe Lazãr” 189 13
  7. Scoala cu clasele I-VIII “Axente Sever” 634 39
  8. Scoala cu clasele I-VIII Ciumbrud 92 12
  9. Scoala cu clasele I-VIII Gîrbova de Jos 48 7
  10. Scoala Primarã T. Tudoran 81 5
  11. Scoala Primarã Gîmbas 23 2
  12. Clubul Copiilor 1250 6

  Din toate lãcasurile de învãtãmânt, in care amintim Colegiul “Titu Maiorescu”, Grupul Scolar “Avram Iancu”, Colegiu “Bethlen Gábor”, au plecat în lume oameni ce fac cinste orasului si tãrii. Nu amintim decât foarte putini din ei: Mihail Halici, Francisc Papai Pariz, Bolyai Farkas, Ion Barac, Korosi Csoma Sándor, Fenichel Samuel, Ovidiu Hulea, Ioan Bãltar, Iustin Salantiu, Naftali Simion, Alexandru Domsa, Stefan Mtes, Kovács Gyorgy, Suto András, Romulus Rusan, Adalbert Vinkler, Tiberiu Rebreanu, Bazil Gruia, Ion Horea si încã multi altii.

 • Asociația Țara Vinului a lansat încă de la început o campanie eficientă de promovare a produsului turistic vitivinicol, în condițiile în care resursele nelimitate ale județului Alba și implicit ale municipiului nostru în domeniul vinificației și viticulturii o impuneau de mult timp. Asociația, având sprijinul deplin al Primăriei municipiului Aiud reprezintă din acest punct de vedere organismul care va face posibilă includerea rutelor turistice vitivinicole din județul Alba în Ruta Vinului în Europa, va contribui la majorarea numărului locurilor de muncă, rezultat al prestării serviciilor turistice, va încuraja în mod constant fluxul de investiții spre obiectivele incluse în acest proiect și va asigura un parteneriat ferm între sectoarele public și privat, implicate în realizarea proiectului Drumul Vinului în Județul Alba.

  Asociația își propune să asigure o infrastructură corespunzătoare proiectului, prin îmbunătățirea căilor de acces spre obiectivele incluse în Drumul Vinului în județul Alba, gestiunea rutelor turistice incluse în proiect, ameliorarea și dezvoltarea infrastructurii de primire turistică la punctele vinicole.

  În urma aderării la asociația Țara Vinului, Aiudul, ca centru viticol consacrat al județului nostru, este pe deplin pregătit să inițieze și să susțină atât pe plan local cât și național și internațional acțiuni de promovare a vinului și a produselor turistice vitivinicole. Mai mult decât atât, centrul viticol Aiud a dovedit pe deplin că este indispensabil pentru tot ceea ce înseamnă participarea la festivaluri, expoziții și acțiuni de promovare organizate atât la nivel județean cât și național.

  Aprecierea deosebită de care s-au bucurat, se bucură și se vor bucura soiurile de vin produse la Aiud a fost confirmată la cel mai înalt nivel. În urma prezentării și expunerii celor mai reprezentative soiuri de vin din zona Aiudului și a Ciumbrudului, atât ale producătorilor de acum consacrați, cât și ale deținătorilor de pivnițe, crescuți în tradiția și arta vinificației, rezultatele au fost spectaculoase. Vinurile de pe meleagurile noastre au fost premiate cu diverse ocazii, iar degustători consacrați din țară și străinătate au fost fascinați de valoarea deosebită a acestora, arătându-se totodată interesați de aprofundarea tehnicilor de vinificație și a secretelor pe care producătorii din municipiul nostru le-au moștenit din generație în generație.

  Municipiul Aiud este un exemplu din punctul de vedere al colaborării dintre administrația publică locală, vinificatori și proprietarii de structuri turistice și acest lucru s-a demonstrat cu fiecare ocazie, a ieșit în evidență atunci când a trebuit să ne mobilizăm și să participăm la acțiunile sau planurile și proiectele Asociației Țara Vinului, precum și cu ocazia organizării celor patru ediții de până acum ale evenimentului devenit deja emblemă pentru noi aiudenii, „Festivalul Vinului și Ziua Orașelor Înfrățite”

 •  Calendarul anual de evenimente este foarte vast. Lista evenimentelor care se desfășoară în municipiul Aiud, poate fi consultată pe site-ul primăriei municipiului Aiud www.aiud.ro, la secțiunea evenimente
 •  Metalurgia feroasă și neferoasă
  Construcții și materiale de construcții
  Construcții de mașini și prelucrarea metalelor
  Exploatarea și prelucrarea lemnului, comercializarea materialului lemnos
  Confecții textile
  Pielărie și încălțăminte
  Produse alimentare
  Comerț
  Prestări servicii
 • Monumente si clãdiri

  – Cetatea Aiudului;
  – Monumentul Studentilor;
  – Monumentul “Calvarul Aiudului”;
  – Monumentul de la Miraslãu;
  – Castelul de la Sîncrai;
  – Castelul de la Gîmbas;
  – Clãdirea Primăriei;

  Muzee

  – Muzeul de Istorie;
  – Muzeul de Stiintele Naturii;

  Biserici

  – Biserica Ortodoxã;
  – Biserica Romano-Catolicã;
  – Biserica Greco-Catolică;
  – Biserica Reformatã;
  – Biserica Evanghelicã;

  Institutii de învãtãmânt

  – Colegiul “Titu Maiorescu”;
  – Colegiul “Bethlen Gábor”;
  – Colegiul Tehnic ;
  – Grupul Școlar Agricol “Alexandru Borza”;

  Popasuri turistice

  – Sloboda;
  – Cabana Tifra;
  – Balta Muresului;
  – Cheile Vãlisoarei;
  – Rîmetea;

  Vânãtoare si pescuit

  – Pãdurile si Muresul;

  Mãnãstiri

  – Mãnãstirea de la Mãgina;
  – Mãnãstirea de la Cicãu;
  – Biserica Veche de la Teius;
  – Mãnãstirea de la Rîmeț.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •