Primaria municipiului Brad

Categorie
Judetul Hunedoara
 • Judet: Hunedoara
  Localitate: Brad
  Adresa:  str. Republicii, nr. 18 cod postal:335200
  Telefon:  0254-612666
  Fax:
  E-mail:   bradprim@yahoo.com;primar@primariabrad.ro
  Website:  http://www.primariabrad.ro
  Primar:  Cazacu Florin

  Pozitionare:

  Orașul Brad este situat la 37 km de Deva, pe drumul național DN76, care-și urmează traseul spre Oradea (154 km). Aradul se găsește la o distanță de 177 km. Din oraș, pornește o ramificație a drumului național DN74 spre Abrud (40 km, județul Alba). Orașul mai este legat de Arad printr-o cale ferată, ce a fost dată în folosință în anul 1896.

  Suprafața orașului este de aproximativ 8.000 ha. Mesteacăn, Potingani, Ruda-Brad, Țărățel, Valea Bradului Sate aparținătoare:
  Valea Bradului (Potingani), la 2,5 km de Brad, pe malul drept al Crișului Alb.
  Țărățel, la 5 km, pe cursul superior al Crișului Alb.
  Mesteacăn, pe valea Crișului Alb.
  Ruda-Brad (Musariu), la 6 km de Brad, pe malul pârâului Musariu, la poalele Munților Metaliferi bogați în zăcăminte de aur și argint. Aici se poate aminti galeria „12 Apostoli”, cu o vechime de peste 2000 de ani și „Treptele Romane”, ce datează din perioada daco-romană. În prezent lucrările miniere sunt sistate.
  Brad este situat central în Depresiunea Bradului, cu altitudini de 500—600 m, înconjurat de dealurile: Lia, Corbului, Dosurile, Tudorănesc, Petriții, Gruiu, Cioroiu, Obârșiei, Zgleamă și Tăului. Depresiunea este străbătută de râul Crișul Alb.
  Climă temperat-continentală, umedă, blândă, temperatura medie anuală de 8 °C. Zona este traversată de paralela de 46°.
  Flora naturală este alcătuită din vegetație de luncă și vegetație de pădure (cu lemn de esență tare-stejar, fag). Plante cultivate: cereale, plante tehnice, furajere, legume.
  Rețeaua hidrografică este formată din râul Crișul Alb, cu afluenții de stânga Luncoi, Răbăreasa și Lunca, iar de dreapta cu afluentul Brad.

  Populatia:

  Total locuitori: 16485
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 80 km2

 • Cazacu Florin

  Data nasterii:  18.02.1965
  Studii/Profesie:  » În 1983 a absolvit Liceul Industrial ,,Avram Iancu” din Brad.
  » 1983-1984 – Stagiul militar – Unitatea Militară Parașutiști Caracal
  » Licentiat în stiinte economice al Universitatii ,,Babes-Bolyai” Cluj-Napoca din anul 1993.
  » Master în Administrația Publică Locală – Institutul Național de Administrație și Universitatea ,,Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – 2006.
  » Master în Management Politic – Școala de Studii Academice Postuniversitare ,,Ovidiu Șincai” București – 2007.
  » Master internațional – Managementul Întreprinderii și al Teritoriului – Academia de Studii Economice București (Facultatea de Management), împreună cu Universitatea D’Artois Franța (FEGAS)- 2010-2011
  Stare civila:  casatorit
  Copii:  2
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
   PSD
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
   2004
  Date contact
  Telefon:  0722690870
  E-mail:  primar@primariabrad.ro
  Website:
  Realizari
  •  centru de reabilitare si cantina sociala(2004-2005)
  • statie de epurare ape menajere Brad
  • statie de selectare-transfer si platforma de compostare a deseurilor in municipiul Brad si localitatile partenere Criscior si Ribita;
  • reabilitarea si extinderea parcului Tineretului Brad
  • modernizarea bazei sportive “Arena Independenta 100”

 • Este atestat documentar pentru prima dată în anul 1445 în care se pomenește numele maghiarizat al Bradului-Fenyonpataka. După mai multe tentative între 1927 și 1930 de a fi declarat oraș, numai în 1941 este declarat în mod oficial oraș. Orașul Brad ajunge la rang de municipiu în 17 decembrie 1995.

 •   Orașul Brad este situat la 37 km de Deva, pe drumul național DN76, care-și urmează traseul spre Oradea (154 km). Aradul se găsește la o distanță de 177 km. Din oraș, pornește o ramificație a drumului național DN74 spre Abrud (40 km, județul Alba). Orașul mai este legat de Arad printr-o cale ferată, ce a fost dată în folosință în anul 1896. Suprafața orașului este de aproximativ 8.000 ha. Mesteacăn, Potingani, Ruda-Brad, Țărățel, Valea Bradului Sate aparținătoare: Valea Bradului (Potingani), la 2,5 km de Brad, pe malul drept al Crișului Alb. Țărățel, la 5 km, pe cursul superior al Crișului Alb. Mesteacăn, pe valea Crișului Alb. Ruda-Brad (Musariu), la 6 km de Brad, pe malul pârâului Musariu, la poalele Munților Metaliferi bogați în zăcăminte de aur și argint. Aici se poate aminti galeria „12 Apostoli”, cu o vechime de peste 2000 de ani și „Treptele Romane”, ce datează din perioada daco-romană. În prezent lucrările miniere sunt sistate. Brad este situat central în Depresiunea Bradului, cu altitudini de 500—600 m, înconjurat de dealurile: Lia, Corbului, Dosurile, Tudorănesc, Petriții, Gruiu, Cioroiu, Obârșiei, Zgleamă și Tăului. Depresiunea este străbătută de râul Crișul Alb. Climă temperat-continentală, umedă, blândă, temperatura medie anuală de 8 °C. Zona este traversată de paralela de 46°. Flora naturală este alcătuită din vegetație de luncă și vegetație de pădure (cu lemn de esență tare-stejar, fag). Plante cultivate: cereale, plante tehnice, furajere, legume. Rețeaua hidrografică este formată din râul Crișul Alb, cu afluenții de stânga Luncoi, Răbăreasa și Lunca, iar de dreapta cu afluentul Brad.
 • Orașul are două școli generale și un liceu: Colegiul Național „Avram Iancu”, fiind al cincilea din Transilvania. În anul 1994 a sărbătorit 125 de ani de la înființare. Cele două școli generale se numesc: Școala Generală “Mircea Sântimbreanu” și Școala Generală “Horia, Cloșca și Crișan”.

 • Cel mai important curs de apă este Crișul Alb și pârâul Luncoi, iar de o importanță mai mică sunt pârâurile Valea Brad, Răbăreasa și Lunca.

  Zăcămintele principale sunt :

  • cărbunele din zona satului Mesteacăn
  • minereuri auro-argentifere și pietre semiprețioase
  • 3037 ha ocupate de păduri
  • fructe de pădure, plante medicinale variate

 • Menționat în documente încă din secolul al XV-lea, Bradul a fost un cunoscut centru economic și cultural, oraș cu tradiții milenare, păstrate încă, regăsite la nedeiși ”târguri de fete”, dar și într-un adevărat tezaur folcloric al cântecelor locale, sau în eleganța și cromatica costumului popular moțesc, purtat cu mândria caracteristică din vechime.

  De mai bine de 20 de ani, Ansamblul Folcloric Doina Crișului al Casei de Cultură Brad s-a impus pe scenele naționale și internaționale ca un mesager adevărat al cântului și dansului popular românesc.

 • In economia municipiului Brad o parte importantă o deține industria, și anume industria minieră și cea de confecții metalice.

  Bazată în special pe exploatarea aurului și a minereului complex, pietre semiprețioase și cărbune, prelucrarea lemnului, confecții metalice și textile în cadrul sectorului de stat fiind înregistrate un număr de 3 firme cu capital majoritar de stat. In sectorul privat activitatea este orientată spre industria alimentară, produse de panificație și patiserie, abatoare și preparate din carne, servicii de transport marfă și călători, prelucrarea lemnului și comerț, prestări servicii către populație( zidărie, tâmplărie, transport, reparații, activități mici meșteșugărești, etc.) fiind înregistrate 304 societăți comerciale și 53 asociații familiale și persoane fizice autorizate.

   

  Agricultura, pe lângă industrie, reprezintă un punct forte pentru zonă, în special în ceea ce privește creșterea animalelor.

  Creșterea animalelor reprezintă o tradiție în zonă, fiind cunoscute manifestările pentru revigorarea rasei bovine ,,Pizgau”, manifestare ce a intrat și în atenția organelor de specialitate din Austria.

   

  Cele mai reprezentative activități sunt: industria de morărit și panificație, industria cărnii, abatorizarea și fabricarea produselor din carne, industria laptelui, a vinului și a băuturilor alcoolice.

  Totuși lipsa fermelor zootehnice afectează prețul și desfacerea produselor finite în cazul laptelui, cărnii; se resimte lipsa industriei producătoare de ambalaje la standarde europene, produsele alimentare brădene fiind concurate nu numai ca volum dar și ca aspect, de produse importate sau provenite din alte zone ale țării.

   

  • sectorul IMM-urilor a cunoscut în perioada 1990-2000, o importantă dezvoltare în cadrul economiei localității. Din totalul firmelor înregistrate la registrul comerțului, 89% reprezintă sectorul intreprinderilor mici și mijlocii;
  • acest sector denotă o mare eterogenitate , majoritatea IMM-urilor manifestându-și disponibilitatea pentru o varietate cât mai mare de activități;
  • tendința de creștere a acestui sector constituie un potențial important pentru această comunitate;
  • a dus la dezvoltarea economiei locale;
  • existența unui centru de afaceri

  • În acest oraș a fost instalată o copie a Statuii Lupoaicei (Lupa Capitolina), simbolul latinității poporului român precum și Monumentul Noi Dacii din Piața Centrală.
  • La Brad se mai află Muzeul Aurului care înfățișează un istoric al mineritului în România, prezentând totodată minerale provenite din zonă, din Maramureș și de la Ocna de Fier, precum și eșantioane de aur nativ găsite în Munții Apuseni.
  • Pentru înfrumusețarea aspectului urbanistic al orașului, au fost executate diferite statui care reprezintă personalități marcante în istoria orașului:
  • Satuia lui Horia din fața poștei a fost executată de sculptorul Nicolae Pascu, cel care a sculptat și bustul lui Avram Iancu din curtea liceului.
  • În parcul Orașul Nou a existat o statuie din bronz a lui Avram Iancu, executată de sculptorul Naum Corcescu, dar această statuie a fost mutată lângă Gara CFR la periferia orașului pe motivul că nu îl reprezintă concret pe Avram Iancu. În locul ei a fost adusă o nouă statuie a lui Avram Iancu executată de sculptorul Horia Flămând.

  După un anumit timp statuia de la gară a fost desprinsă de pe soclu de niște cabluri metalice trase de o locomotivă, iar aceasta s-a deteriorat. Statuia a fost depozitată într-un depozit de la Racova. După 1989, statuia a fost reparată și reamplasată lângă gară.

  • Treptele Romane
  • Muzeul Etnografic
  • Panteonul Motilor de la Tebea
  • Casa memoriala Crisan

 • Spital:

  SPITALUL:
  -Chirurgia 0254 611600
  -Ginecologia 0254 611601
  -Interne 0254 611602

  Politie:

  POLITIA MUNICIPIULUI BRAD: 0254 612685

  Pompieri:
  Altele:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •