Primaria Municipiului Campulung Muscel

Categorie
Judetul Arges
 • Judet: Arges
  Localitate: Campulung
  Adresa:  Str. Negru Voda, Nr. 127 cod postal: 115100
  Telefon:  0248-511034, 0248-511037, 0248-511039
  Fax:
  E-mail:  campulung@muscel.ro
  Website:  www.primariacampulung.ro
  Primar:  Andrei Calin Ioan

  Pozitionare:

  Câmpulung este un municipiu din Județul Argeș, din regiunea Muntenia, România. Este situat în depresiunea omonimă, la o altitudine de 580-600 m și la o distanță de 52 km de Pitești (pe direcția N-NE, pe șosea), 47 km de Curtea de Argeș (la E), 84 km de Brașov (la S-SV) și 66 km de Târgoviște (la V). Este străbătut de Râul Târgului si este așezat în mijlocul unei depresiuni subcarpatice înconjurată de dealuri înalte, cu coastele și culmile presărate cu livezi, grădini cu pomi și pâlcuri de pădure. În partea de sud se află ruinele vechiului castru roman Jidava, iar în partea de nord se văd culmile munților acoperiți cu păduri întinse de fag și brad.

  Populatia:

  Total locuitori: 38209
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 11 km2

 • ANDREI CALIN IOAN

  Data nasterii:  27.08.1963
  Studii/Profesie:  2006 – 2007 – Academia de Studii Economice București – Masterat în specializarea Management public
  2004 – Institutul Național de Administrație – Cursuri – Specializarea Investiții Publice
  1992 – Institutul National de Administratie – Cursuri – Specializarea Marketing
  1983 – 1988 – Institutul Politehnic București, Facultatea de Transporturi – Inginer

  7. Membru al asociațiilor profesionale:
  ASOCIAÞIA MUNICIPIILOR din ROMÂNIA, CONSORÞIUL LOCAL CÂMPULUNG, alte asociații în care reprezintã municipiul Câmpulung

  8. Alte aptitudini: management, marketing, cunoștințe în utilizarea computerelor (Word, Excel, PP, Corel etc)

  9. Poziția actualã în organizație: PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG

  10. Vechimea (în ani) la actualul angajator: 12 ani (1992-2004) în calitate de Consilier Local, din Iunie 2004 Primar al Municipiului Câmpulung (3ani)

  11. Calificãri principale/Ocupația prezentã : Membru al comisiilor Consiliului Local pentru: Educație, Activitãți științifice, Sãnãtate, Culturã, Protecție socialã, Sport și activitãți recreative.
  Membru al comisiilor: Juridicã, Administrație Publicã Localã, Pazã și Ordine publicã, Respectarea drepturilor și libertãților cetãțenești.

  12. Experiența profesionalã:
  Perioada: 1988 – 1992
  Localitatea: Câmpulung
  Organizația: SC ARO SA
  Poziția: Inginer Tehnologic

  Perioada: 1992 – 1996 ; 1997
  Localitatea: Câmpulung
  Organizația : SC ARO SA
  Pozitia: Inginer Marketing
  Responsabilitãți : Director al Departamentului de Marketing

  Perioada: 1998 – 2000
  Localitatea: Câmpulung
  Organizația : Agenție de publicitate
  Poziția: Manager

  Perioada: 2001 – 2004
  Localitatea: Câmpulung
  Organizația : Televiziunea localã « MUSCEL TV »
  Poziția: Manager

  Perioada: 2004
  Localitatea: Câmpulung
  Organizația : Primãria Municipiului Câmpulung
  Poziția: Primar

  13. Alte activitãți:
  Începând cu anul 2004 am desfãșurat acțiuni de îndrumare și coordonare a echipelor implicate în derularea proiectelor inițiate de Primãria Municipiului Câmpulung și finanțate cu fonduri de la Uniunea Europeanã, U.S.A.I.D. și Guvernul României și supervizarea acestora, dupã cum urmeazã:
  – proiectul „Extindere rețele apã pe strãzile Richard, Fundãtura Richard și Gruiului din municipiul Câmpulung” cu finanțare de la Guvernul României, pe Ordonanța nr.7/2006
  – proiectul „Rețele de canalizare menajerã și meteoricã pe strãzile Cuza Vodã, Alexandru cel Bun și Neagoe Basarab” cu finanțare de la Guvernul României, cu fonduri de la Ministerul Mediului și Dezvoltãrii Durabile – Fondul alocat pentru implemenatrea programelor multianula prioritare de mediu și gospodãrire a apelor
  – proiectul privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și elaborarea/dezvoltarea Proiectului Tehnic inclusiv detaliile de execuție în conformitate cu legislația în vigoare pentru proiectul „Parcul Kretzulescu”, cu finanțare de la Ministerul Integrãrii Europene
  – proiectul privind extinderea rețelei de apã în Valea Româneștilor 9,4 km rețele apã și realizarea stațiilor de pompare, realizat cu fonduri de la bugetul de stat;
  – în asociere cu Consiliul Județean Argeș și alte consilii locale din județ, în cadrul Programului ISPA, este în derulare proiectul „Managementul integrat al deșeurilor solide din județul Argeș”, în care municipiul Câmpulung figureazã cu realizarea unei stații de transfer
  – elaborarea Planul de Dezvoltare Durabilã al Municipiului Câmpulung – “Agenda Localã 21”, cu finanțare de la U.S.A.I.D. prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
  – proiectul “Alimentarea cu apã a orașului Câmpulung, reabilitarea stației de tratare a apei” realizat cu finanțare Guvernul Republicii Austria și de la bugetul local
  – proiecte privind reabilitarea unitãților de învãțãmânt din Municipiul Câmpulung, lucrãri realizate cu fonduri PHARE (Colegiul Național “Dinicu Golescu” și Colegiul Național Pedagogic “Carol I”), fonduri de la Banca Mondialã (ªcoala Generalã nr. 2 Câmpulung) și fonduri de Guvernul României prin Ministerul Educației și Cercetãrii (ªcoala Generalã nr. 1 „Oprea Iorgulescu”, ªcoala Generalã nr. 3 „Nanu Muscel”, ªcoala Genralã nr. 7, Liceul Național cu Program de Atletism, Colegiul Național Pedagogic „Carol I”, Colegiul Național „Dinicu Golescu”, Liceul Teoretic „Dan Barbilian”, Colegiul Tehnic Câmpulung Campusului ªcolar de la Grupul ªcolar Tehnologic Câmpulung)
  – elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru proiectul „Amenajarea peisagisticã a Parcului ªtefãnescu” care a fost depus și se aflã în analizã la Ministerul Mediului și Dezvoltãrii Durabile în vederea finanțãrii execuției lucrãrilor

  Stare civila:  casatorit
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
   PNL
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
   2004
  Date contact
  Telefon:  0248.511.034
  E-mail:  campulung@muscel.ro
  Website:
  Realizari

  Realizarile anului 2011

  Mulțumindu-vă pentru sprijinul acordat administrației publice locale, vă prezint în continuare realizările noastre din anul 2011:

   

  1. ÎNVĂȚĂMÂNT
  • Colegiul Național Pedagogic “Carol I” – s-a semnat contractul de execuție și în luna ianuarie 2012 au fost demarate lucrările pentru consolidarea și reabilitarea liceului.Valoarea totală a proiectului este de 12.449.657,26 lei
  • Colegiul Național „Dinicu Golescu”– a fost lansată licitația privind reabilitarea liceului. Valoarea totală a proiectului este de 3.681.668,59 lei din care valoarea finanțării nerambursabile este de 2.673.168,09 lei;
  • Liceul Național cu Program de Atletism – au fost executate lucrări de reabilitare a împrejmuirii liceului și lucrări de hidroizolație a internatului în valoare de 108.000 lei.; • Școala Națională ”Oprea D. Iorgulescu” – au fost executate lucrări de reparații la acoperișul corpului vechi în valoare de 60.000 lei;
  • Școala Generală nr.2 – au fost executate lucrări de reabilitare a fațadei clădirii în valoare de 75.000 lei;
  • Școala Generală nr.7 – au fost executate lucrări de reabilitare a fațadei clădirii în valoare de 75.000 lei;
  • Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 – au fost executate lucrări de înlocuire a tâmplăriei în valoare de 80.000 lei;
  • Grădinița cu Program Normal nr.13 – au fost executate lucrări de hidroizolații în valoare de 50.000 lei;
  • Căminul nr.3 – au fost executate lucrări de instalație gaze și încălzire centrală în valoare de 45.000 lei;
  2. SĂNĂTATE
  • s-au finalizat lucrările de reabilitare a instalațiilor și a grupurilor sanitare comune precum și amenajarea de saloane cu confort sporit dotate cu grupuri sanitare proprii în valoare de 740.000 lei; modernizare secția Neonatologie; S-au montat 2 cazane noi în C.Termică.
  • sunt în curs de finalizare lucrările de amenajare a corpurilor A și B parter în Blocul Central pentru realizarea serviciului de internări pediatrie, OG și garderobă pacienți, amenajare spații vestiare personal în demisol în valoare 496.000 lei;
  3. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ, PARCURI ȘI LOCURI DE JOACĂ
  • s-au executat covoare asfaltice pe străzile: Carpați, 13 Septembrie, Măgurii, Poligonului, Col. Alexandrescu, Frații Săndescu, Șubești, Mz. Fundeni, Mr. Gâldău, Gh. Doja, V. Alecsandri, Sf. Gheorghe, G. Topârceanu, Cpt. Ion Becleanu, Ana Doamna, Bucovinei, Eroilor, Maior Giurăscu, lărgire intersecție Liceul Dan Barbilian – 36732 mp;
  • s-au executat reparații cu asfalt (plombe) pe străzile din cartierele: Gară, Centru, Schei, Flămânda, Piață, Grui, Vl. Româneștilor, Vișoi, Apa Sărată, reprezentând – 6125 mp; S-au executat covoare din beton pe str. Gruiului: carosabil – 400 mp;
  • s-au montat borduri noi și s-au ridicat la cotă bordurile existente pe străzile: Fr. Golești, Dragoș Vodă, Nae Leonard. Mr. Gâldău, Alimănișteanu, intersecția. Dan Barbilian, D. Lazea, Cimitir Flămânda, C. Brâncoveanu, Matei Basarab, parcare Bl. D 24 – 25 și parcare Bl. D28 – 29 – 1790 ml; S-au executat marcaje rutiere (axiale-longitudinale, transversale-pietonale);
  • s-au executat lucrări de reparații la parcările existente din cartierele Grui, Vișoi- str.Alex.cel Bun, Centru.
  • s-au executat covoare asfaltice la trotuare pe străzile: Matei Basarab, Frații Golești, Mr.Gâldău , D. Lazea, Alexandru cel Bun, Mz. Fundeni, Șubești, Sf. Gheorghe, Col. Alexandrescu, Cpt. Ion Becleanu, Ion Mihalache – 6625 mp;
  • au fost realizate împietruiri cu refuz de ciur, balast, calcar pe mai multe străzi nemodernizate din cartierele Valea Româneștilor, Apa Sărată, Grui, Vișoi, Mărcuș – 7100 to; S-au executat lucrări de consolidare maluri pârâu Vl.Româneștilor.
  • s-au reparat pavajele din bolovani pe străzile: Lt. Baloleanu, Richard, P. Zamfirescu, Vl. Ursului, Col. Stănescu, Dragalina Veche, Drăcești; S-au montat stații maxi-taxi : Piața Centrală, Frații Golești, Colegiul Tehnic, Kaufland;
  • S-a executat extinderea rețelei de iluminat public – cartier Chilii; S-a executat împrejmuirea incintei fostei școli din Vl.Româneștilor.
  • au fost amenajate 3 noi locuri de joacă (Cartier Flămânda, cartier Vișoi – zona Grădinița nr.13, cartier Vișoi – interior blocuri, Alexandru cel Bun) și au fost reparate locurile de joacă din cartierele Vișoi, Grui, Centru și parcurile Kretzulescu și Grădina Publică;
  4. ALIMENTARE CU APĂ
  • s-au reabilitat rețelele de apă pe străzile: Maior Gâldău, Eroilor, Bucovinei, Gheorghe Doja;
  • schimbare conductă strada Bucovinei;
  • execuție cămin BY – PASS strada Doctor Fălcoianu;
  • execuție rețea apă Calea Pietroasă;
  5. CANALIZARE
  • extindere canalizare menajeră pe străzile Calea Pietroasă și Walter Mărăcineanu;
  • au fost reabilitate rețelele de canalizare pluvială pe strada Gheorghe Doja;
  • au fost ridicate la cotă căminele de vizitare și guri Geiger pe străzile: Alexandru cel Bun, Decebal și Richard;
  6. MEDIU
  • s-au organizat campanii – de salubrizare organizate cu școlile de pe raza municipiului Câmpulung;
  – de ecologizare „Let’s Do It Romania – Curățenie în toată țara într-o singură zi” la care au participat peste 820 de voluntari;
  • s-au recoltat probe de apă pentru efectuarea analizelor fizico-chimice și bacteriologice pentru sursele de apă din Câmpulung;
  • s-au realizat plantări de arbori pe raza municipiului;
  7. DEȘEURI
  • sunt în curs de selectare operatorii economici care vor deservi stația de transfer de la Câmpulung și stația de colectare Albota;
  • s-a continuat colectarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice în baza unui parteneriat între Primăria Municipiului Câmpulung și S.C. Edilul C.G.A. S.A., punctul de colectare fiind stabilit la societatea Edilul;
  8. AUTORITATE PUBLICĂ
  • este în derulare proiectul „Educația, șansa noastră pentru un viitor mai bun!”, în valoare de 1.841.550 lei;
  • a fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice și de agrement Complex Parc Kretzulescu în valoare de 64.303.285,42 lei care are ca obiectiv dezvoltarea turismului în Câmpulung;
  • în perioada 5 – 10 iulie 2011 s-a desfășurat la Câmpulung cel de-al cincilea eveniment intitulat „Târgul internațional pentru turism eco și cultural la Câmpulung” în cadrul proiectului „Rețea pentru cultură, sport și turism” organizat de Municipiul Popovo – Bulgaria în parteneriat cu municipiile Câmpulung, Dve Mogili – Bulgaria, Negotino și Berevo – Macedonia și Powiat Trzebnicki – Polonia,
  • a fost derulat proiectul „Regenerare urbană pornind de la patrimoniul construit pentru municipiul Câmpulung”, proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și care a avut ca obiect editarea „Ghidului de bune practici” și a Codului pentru patrimoniul construit, în vederea reabilitării clădirilor din centrul istoric al municipiului Câmpulung;
  • a fost demarat proiectul de semnalizare a 118 imobile de patrimoniu din municipiul Câmpulung cu plăcuțe trilingve;
  • a fost implementat și finalizat proiectul Promovarea activităților de marketing și a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, Județul Argeș”, COD SMIS 15861, Operațiunea „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”;
  • A fost elaborat studiul de fezabilitate în vederea construirii unui bazin de înnot acoperit în cartierul Grui și a fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția acestuia; A fost elaborat studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic pentru modernizare strada Cuza Vodă și Neagoe Basarab și consolidare în zona alunecărilor de teren strada Drăcești, cartier Mărcuși;
  • a fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă privind „Înființare parc și îmbunătățirea calității spațiilor verzi din cartierul Grui, municipiul Câmpulung” Județul Argeș;
  • s-au acordat fonduri pentru unele lucrări de construcții și reparații unor biserici din Municipiul Câmpulung;
  • s-au alocat fonduri pentru Cantina săracilor „Sf. Elena Împărăteasa”;
  9. POLIȚIA COMUNITARĂ
  • a desfășurat multiple activități de prevenire și combatere a faptelor anti-sociale, a acționat pentru prevenirea și sancționarea contravențiilor în domeniul rutier privind parcările ilegale, protecția mediului, control comercial, disciplina în construcții și afișaj stradal, a contribuit la fluența circulației auto și pietonale, la combaterea cerșetoriei, a asigurat paza și protecția obiectivelor de interes public și privat , Au fost aplicate 283 sancțiuni în sumă de 35.025 lei;
  10. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
  • a desfășurat activități curente: înregistrare nașteri, căsătorii, decese, transcrieri acte stare civilă din străinătate, rectificări acte stare civilă, divorțuri, înscrieri de mențiuni pe marginea actelor de stare civilă, furnizări de date pentru instituții și persoane fizice, soluționare cereri de acordare a sprijinului financiar la constituirea familiei, eliberări cărți de identitate, aplicare mențiuni de reședință, actualizare a Registrului Național pentru Evidența persoanelor, eliberând un total de 29.850 de documente;
  12. SOCIAL
  • anchete sociale (locuințe, cf. Legii 416/2001, alocații complementare, alocații de susținere, handicap, pentru minori în dosare de divorț, pentru copiii ai căror părinți sunt în străinătate, pentru copiii aflați în plasament și în situații de risc), programe: bani de liceu, calculatoare, after-school și altele în nr. de 3.300 dosare;
  • dosare pentru locuințe, venit minim garantat, alocații pentru susținerea familiei, subvenții pentru: gaze naturale, lemne și cărbuni, ajutor încălzire pentru cei cu ajutor social, alocații de stat, indemnizații pentru creșterea copilului, indemnizații pentru persoane cu handicap, asistenți personali, centre de zi – 8.075 dosare;
  • plăți pentru – asistenți personali și indemnizații pentru persoane cu handicap grav: 1.171.527 lei
  – ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil solid: 99.419 lei
  • distribuire alimente acordate de Comunitatea europeană: 100 tone
  13. ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI CULTURALE:
  • au fost organizate evenimentele: „Împreună pentru Câmpulung” – Zilele municipiului, ediția a XIII-a, „Festivalul de unor Tudor Mușatescu”, ediția a XIII-a și „Festivalul de muzică rock Posada”
  • cu ocazia sărbătorii Valentine’s Day au fost aniversate cuplurile care au împlinit 50 ani de căsătorie;
  • au fost organizate spectacole și activități: de 8 Martie- Ziua Femeii, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, cu ocazia Crăciunului;
  • coorganizatori ai Campionatului Național de Viteză în Coastă – etapa I și II, 29.04-01.05.2011;
  • coorganizatori la „Off Road Adventure” – 25.10.2011, etapa a VII-a a Campionatului Național de Off Road 2011;
  • sprijin acordat echipei de ciclism Olimpic Team Autoconstrct pentru participarea la întrecerile naționale și internaționale, promovând astfel imaginea municipiului Câmpulung;
  • au fost organizate întreceri sportive, concursuri de desen și pictură cu ocazia zilei Europei – 9 Mai, Zilei de 1 Iunie;
  • coorganizatori ai Festivalului de romanțe „Rapsodii de toamnă”, ediția a VI-a;
  • organizatori ai Festivalului Internațional de Folclor „Carpați 2011”, ediția a XXVII-a;
  • s-a realizat albumul „Artă Istorie Cultură” – albumul taberelor de pictură 2009-2010 organizate de Primăria Muniicpiului Câmpulung împreună cu ALZIAR și Casa de Cultură „Tudor Mușatescu”; a fost reeditată cartea „Monumente istorice ale României. Tipuri din județele Argeș și Muscel. Anul 1893”, autor Ioan Niculescu cu sprijinul domnului Adrian Săvoiu
  • sprijin acordat pentru organizarea diferitelor competiții sportive la nivel național: box, judo, lupte, bob, volei;
  • premierea sportivilor cu rezultate deosebite; s-au acordat burse de studii pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură;
  • au fost oferite cadouri pentru copiii din grădinițe și pachete pentru persoanle cu venituri mici;
  • organizatori ai Atelierului de Arhitectură cu studenți din Spania; organizatori ai Taberei de Pictură;
  • coorganizarori la Concursul Național al Rezolvitorilor din Gazeta Matematică, Concursul de informatică „Dan Barbilian”;
  • au avut loc manifestări dedicate Zilei de 1 Decembrie;
  Apreciind în mod deosebit contribuția fiecăruia la aceste lucrări vă doresc sănătate, bucurii și succese în toate domeniile de activitate. Mulțumesc în mod deosebit și sponsorilor care au sprijinit o parte din aceste activități în anul 2011.
  Cu deosebită stimă,
  PRIMAR Călin Ioan ANDREI

  Realizarile anului 2010

  Mulțumindu-vã pentru sprijinul acordat administrației publice locale, vã prezint în continuare realizãrile noastre din anul 2010:
  1. ÎNVÃTÃMÂNT
  • Colegiul Național Pedagogic “Carol I” – a fost semnat contractul de finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013 în valoare de 12.449.657, 26 lei și a început procedura pentru atribuirea contractului de lucrãri;
  • Colegiul Național „Dinicu Golescu”– au fost amenajate un teren multisport și un teren de beach-voley;
  – a fost depusã documentația privind Reabilitarea Colegiului prin Programul Operațional Regional
  2007-2013, în valoare de 3.487.883,92 lei
  • Grupul ªcolar Tehnologic – au fost continuate lucrãrile de reabilitare a liceului;
  • Liceul Național cu Program de Atletism – au fost executate lucrãri de reabilitare (hidroizolație, instalații electrice, lucrãri de finisaje în cantinã și liceu);
  • ªcoala Generalã nr. 3 “Nanu Muscel” – a fost amenajat un teren multisport;
  • ªcoala Naționalã ”Oprea D. Iorgulescu”– s-au executat lucrãri de automatizare a instalației la centrala termicã;
  • Grãdinița cu Program Prelungit nr. 4 – au fost executate lucrãri de înlocuire a tâmplãriei și lucrãri de reabilitare a instalației electrice;
  • Grãdinița cu Program Normal nr.1 – au fost finalizate lucrãrile de reparații capitale (înlocuire acoperiș, instalații sanitare, termice și electrice, tâmplãrie interioarã și exterioarã, pardoseli, zugrãveli, amenajarea unui grup sanitar nou);
  2. SÃNÃTATE
  • au început lucrãrile de reabilitare a secției neonatologie, a rețelelor și instalațiilor sanitare precum și amenajarea de saloane cu confort sporit dotate cu grupuri sanitare proprii, spații depozitare lenjerie în clãdirea blocului central spital, respectiv corpurile A, B, și C, valoarea alocatã fiind de 700.000 lei;
  • au fost finalizate lucrãrile de reabilitare la pavilionul Fosta-Medicalã în valoare de 103.369 lei;
  • a fost depusã documentația proiectului „Producerea energiei termice pentru consumul propriu al Spitalul Municipal Câmpulung Muscel utilizând energia solarã”pentru obținerea finanțãrii în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivitãții Economice 2007-2013”, Axa Prioritarã IV, Domeniul Major de Intervenție (DMI) 2 ;
  3. INFRASTRUCTURà RUTIERÃ, PARCURI SI LOCURI DE JOACà
  • s-au executat covoare asfaltice pe strãzile: Valea Bãrbușii, Lt. Rãdulescu, Petre Zamfirescu, Erou C. Constantinescu, Flãmânda, Nicolae Iorga, George Oprescu, I.D. Berechet 1/2, Carpați, Doctor Costea, Calea Drãcești, Mihai Tican Rumano, intersecție Liceul „Dan Barbilian”, Lt. Col. N. Popp, Vasile Alecsandri, Ion Rizeanu, Alexandru Voievod, Sf. Ilie, C.D. Aricescu, Elena Doamna, Parcul Mirea, Poenaru Bordea, Emil Gârleanu – 46.145 mp;
  • s-au executat reparații cu asfalt (plombe) pe strãzile din cartierele: Garã, Centru, Schei, Flãmânda, Piațã, Grui, Vl. Româneștilor, Vișoi, Apa Sãratã, reprezentând 9.590 mp;
  • s-au montat borduri noi pe strãzile: Dragoș Bãjan, I.C. Brãtianu, Frații Golești, Intersecție Liceul „Dan Barbilian”, casete tei I.C. Brãtianu – 540 ml;
  • s-au ridicat la cotã bordurile existente pe strãzile: Eremia Grigorescu, Revoluției, Matei Basarab, C. Simonescu, Alimãnișteanu, Dumitru Lazea, I.D. Berechet, Carpați, Erou C. Constantinescu, Vlad Þepeș, Sf. Ilie, Emil Gârleanu, Elena Doamna – 800 ml;
  • s-a executat covor din beton pe strada Richard: carosabil 1.670 mp și trotuar 258 mp;
  • s-au executat lucrãri de reparații la parcãrile existente în cartierele Vișoi,Grui și Centru;
  • au fost realizate împietruiri cu refuz de ciur, balast, calcar pe mai multe strãzi nemodernizate din cartierele Valea Româneștilor, Apa Sãratã, Grui, Vișoi, Mãrcuș – 8.360 t;
  • s-au reparat pavajele din bolovani pe strãzile: Calea Drãcești, Richard, Petre Zamfirescu, ªtefan cel Mare, Cuza Vodã;
  • s-au montat tãblițe indicatoare cu numele strãzilor;
  • s-au executat marcaje rutiere (axiale-longitudinale, transversale-pietonale);
  • au fost reparate locurile de joacã din cartierele Vișoi, Grui, Centru și parcurile Kretzulescu și Grãdina Publicã;
  • s-au executat covoare asfaltice la trotuare pe strãzile: Al. Cel Bun, Eremia Grigorescu, Dragoș Bãjan, I.C. Brãtianu, Revoluției, C. Simonescu, Dumitru Lazea, Al. Voievod, Col. Stãnescu, Gruiului și Carpați – 2.370 mp;
  • au fost realizate împietruiri cu refuz de ciur, balast, calcar, pe mai multe strãzi nemodernizate din cartierele: Vl. Româneștilor, Apa Sãratã, Grui, Vișoi, Mãrcuș;
  4. ALIMENTARE CU APÃ
  • s-au reabilitat rețelele de apã pe strãzile: Plãieși, Gr. Alexandrescu, Pârșeni, Dr. Costea, Gh. Doja, Nedelești, Mr. Gâldãu și Dragalina;
  5. CANALIZARE
  • au fost finalizate lucrãrile de extindere a rețelei de canalizare menajerã pe strãzile Plevnei și Oituz;
  • au fost reabilitate cãmine de vizitare pe strãzile: Elena Doamna, Gh. Lazãr;
  • au fost ridicate la cotã cãminele de vizitare și guri Geiger pe strãzile: C. Constantinescu, Elena Doamna, Gh. Lazãr, Lt. Baloleanu și Mihai Tican Rumano;
  6. MEDIU
  • s-au finalizat lucrãrile de execuție pentru reabilitarea stației de epurare din municipiul Câmpulung în cadrul proiectului Phare CES 2006 „Reabilitarea stației de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunãtãțirii calitative a mediului înconjurãtor și a protecției acestuia” pentru care s-a obținut o finanțare nerambursabilã de 1.000.000 euro, contribuția proprie fiind de 266.848 euro;
  • a fost instalat, în incinta Primãriei, un panou care are ca scop informarea publicului cu privire la calitatea aerului din Câmpulung
  7. DESEURI
  • în cadrul Programului ISPA este în derulare proiectul „Managementul integrat al deșeurilor solide din județul Argeș”, în care Municipiul Câmpulung figureazã cu realizarea unei stații de transfer;
  • au fost amenajate 30 platforme necesare colectãrii deșeurilor biodegradabile;
  • s-a continuat colectarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice în baza unui parteneriat între Primãria Municipiului Câmpulung și S.C. Edilul C.G.A. S.A., punctul de colectare fiind stabilit la societatea Edilul; au fost colectate 7,83 t în anul 2010
  8. SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRATIA PIEÞELOR
  • s-a elaborat studiu de fezabilitate – „Realizare hala metalicã a Pieței Centrale Câmpulung” și studiu de organizare și reamenajare Târg Sãptãmânal;
  • reabilitarea grupului sanitar la Bazarul din Complexul Comercial, execuție și înlocuire jgheaburi și burlane pluviale pentru Complexul Comercial și înlocuire tâmplãrie cabine grupuri sanitare la Hala Metalicã;
  • dotarea cu vitrine frigorifice Sector lactate;
  • achiziționarea de taloane identificare utilizatori piațã, mobilier și accesorii pentru dormitoare;
  9. AUTORITATE PUBLICÃ
  • s-au executat lucrãri de reparații curente la Casa Memorialã George Topârceanu și lucrãri de reparații la Muzeul de Etnografie;
  • s-au finalizat lucrãrile de montare a monumentului „Zidul Roșu”;
  • este în derulare proiectul „Educația, șansa noastrã pentru un viitor mai bun!”, în valoare de 1.841.550 lei.
  • se aflã în evaluare documentația pentru finanțarea, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, poiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice și de agrement Komplex Parc Kretzulescu în valoare de 64.303.285,42 lei;
  • s-a depus documentația de finanțare pentru reabilitarea stației de epurare (linia apei) în cadrul Programului vizând protecția resurselor de apã, sisteme integrate de alimentare cu apã, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, finanțat prin Fondul pentru Mediu, în valoare 12.341.778 lei;
  • au fost începute lucrãrile de reparație a birourilor din cadrul Primãriei Municipiului Câmpulung;
  • a fost depusã și aprobatã documentația pentru finanțarea proiectului Promovarea activitãților de marketing și a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, Județul Argeș”, COD SMIS 15861, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritarã 5 – „Dezvoltarea durabilã și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 – „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivitãții României ca destinație turisticã”, Operațiunea „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovãrii produselor specifice și a activitãților de marketing specifice”, în valoare totalã de 1.015.209,67 lei;
  • s-au acordat fonduri pentru unele lucrãri de construcții și reparații unor biserici din Municipiul Câmpulung;
  • s-au acordat burse de studii pentru elevii cu rezultate deosebite la învãțãturã;
  • s-au alocat fonduri pentru Cantina sãracilor „Sf. Elena Împãrãteasa”;
  10. POLITIA COMUNITARà
  • a desfãșurat activitãți ce au avut ca obiectiv principal asigurarea ordinii și liniștei publice, parcãrile ilegale, combaterea fenomenului de cerșetorie și vagabondaj, a comerțului stradal neautorizat, asigurarea unui climat de siguranțã civicã pentru locuitorii municipiului, activitãți de prevenire precum și menținerea unui aspect civilizat al arterelor pietonale și al piețelor din municipiu și s-au aplicat 308 sancțiuni în sumã de 28.575 lei.
  11. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTÃ A PERSOANELOR 
  • a desfãșurat activitãți curente: înregistrare nașteri, cãsãtorii, decese, soluționare cereri de acordare a sprijinului financiar la constituirea familiei, eliberãri cãrți de identitate, aplicare mențiuni de reședințã, actualizare a Registrului Național pentru Evidența persoanelor, eliberând un total de 34.579 de documente;
  12. SOCIAL
  • anchete sociale (locuințe, cf. Legii 416/2001, alocații complementare, alocații de susținere, handicap, pentru minori în dosare de divorț, pentru copiii ai cãror pãrinți sunt în strãinãtate, pentru copiii aflați în plasament și în situații de risc) în nr. de 4.358;
  • subvenții pentru: gaze naturale, lemne și cãrbuni, ajutor încãlzire pentru cei cu ajutor social , 2.385 dosare;
  • au fost acordate ajutoare sociale în valoare de 278.799 lei, trusou nou nãscuți: 30.000 lei, pentru tinerii cãsãtoriți au fost acordate ajutoare în valoare de 200E/familie – 55.281 lei; ajutoare de deces – 3.672 lei; subvenții încãlzire lemne și cãrbuni – 164.842 lei
  13. ACTIVITÃTI SPORTIVE SI CULTURALE:
  • coorganizatori ai Raliului Câmpulungului 2010 – etapa I, 3-4 iulie 2010;
  • coorganizatori la „Muscel Racing Contest”, ediția a III-a, „Muscel Adventure Trophy” și „Off Road Adventure”;
  • au fost organizate întreceri sportive, concursuri de desen și picturã cu ocazia zilei Europei – 9 Mai, Zilei de 1 Iunie;
  • pregãtirea și sãrbãtorirea „Zilelor Municipiului Câmpulung”, ediția a XII-a, 19-25 iulie 2010;
  • participarea la organizarea Festivalului de umor „Tudor Mușatescu”, ediția a XII-a;
  • coorganizatori ai Festivalului de romanțe „Rapsodii de toamnã”, ediția a V-a;
  • organizatori ai Festivalului Internațional de Folclor „Carpați 2010”, ediția a XXVI-a;
  • s-a realizat un calendar cu imagini și ilustrate din vechiul Câmpulung și co-editor al lucrãrii „Chipuri de odinioarã din Muscel”;
  • sprijin acordat pentru organizarea diferitelor competiții sportive la nivel național: box, judo, lupte, bob, volei;
  • premierea sportivilor cu rezultate deosebite;
  • au fost oferite cadouri pentru copiii din grãdinițe și pachete pentru persoanle cu venituri mici;
  • organizarea sãrbãtorilor de iarnã;
  • organizatori ai Atelierului de Arhitecturã cu studenți din Spania;
  • organizatori ai Taberei de Picturã;
  • coorganizarori la Concursul Național al Rezolvitorilor din Gazeta Matematicã
  Apreciind în mod deosebit contribuția fiecãruia la aceste lucrãri vã doresc sãnãtate, bucurii și succese în toate domeniile de activitate. Mulțumesc în mod deosebit și sponsorilor care au sprijinit o parte din aceste activitãți în anul 2009.

  Cu deosebitã stimã,
  PRIMAR
  Cãlin Ioan ANDREI
   Realizarile anului 2009

  Mulțumindu-vã pentru sprijinul acordat administrației publice locale, vã prezint în continuare realizãrile noastre din anul 2009:

   

  1. ÎNVÃTÃMÂNT
  • Colegiul Național Pedagogic “Carol I” – s-au finalizat lucrãrile de consolidare-reabilitare a clãdirii corp B și C și lucrãrile de sistematizare a sãlii de sport în (655.000 lei);
  • Colegiul Național „Dinicu Golescu” – s-a executat schimbarea tâmplãriei;
  • Grupul ªcolar Tehnologic – au fost finalizate lucrãrile de reabilitare a atelierului și a grupurilor sanitare;
  • ªcoala Generalã nr. 3 “Nanu Muscel” – au fost executate lucrãri de reabilitare a instalații electrice (60 000 lei);
  • ªcoala Naționalã ” Oprea D. Iorgulescu” – s-au executat lucrãri de înlocuire a tâmplãriei (161.000 lei);
  • ªcoala Generalã nr. 7 – s-au montat centrale termice noi (180.000 lei);
  • Grãdinița cu Program Prelungit nr. 2 – s-au montat centrale termice noi;
  • Grãdinița cu Program Prelungit nr. 4 – s-au executat lucrãri de reabilitare la instalația electricã;
  • Grãdinița cu Program Normal nr.1 – s-a elaborat proiectul tehnic pentru reabilitarea clãdirii;
  • Grãdinița cu Program Normal nr. 2 – s-au executat lucrãri de reabilitare interioarã a clãdirii;

  2. SÃNÃTATE

  • s-au finalizat lucrãrile pentru Unitatea de Primire Urgențe;
  • au fost executate lucrãri de reparații curente la urmãtoarele secții: ORL, Dermatologie, Psihiatrie și Oftalmologie din cadrul Spitalului municipal Câmpulung;

  3. INFRASTRUCTURà RUTIERÃ, PARCURI SI LOCURI DE JOACà

  • s-au executat covoare asfaltice pe strãzile: P.Zamfirescu, N.Iorga partea de sud, Transilvaniei, T.Vladimirescu, Arh.Sãvulescu, Carpați, N.Leonard, prelungirea Lazea, Drãcești, P. Grigorescu, Th.Aman, Soldat Golescu, Umbrei, C.Popescu – I.Antonescu – 27800 mp;
  • s-au executat reparații cu asfalt (plombe) pe strãzile din cartierele: Garã, Centru, Schei, Flãmânda, Piațã, Grui, V. Româneștilor, Vișoi, Apa Sãratã, reprezentând 9700 mp.;
  • s-au montat borduri noi pe strãzile: Mãrãșești, Petre Zamfirescu, I.C. Brãtianu, Club ARO, I.L. Caragiale, Alexandru cel Bun, etc. – 1626 ml.;
  • s-au ridicat la cotã bordurile existente pe strãzile: Mãrãști, Negru Vodã – Traian, Grãdina Publicã, Târgoviștei, Alimãnișteanu, Mãrãșești, Drãcești, ªtefan cel Mare – 1110 ml.;
  • s-au amenajat parcãri în cartierul Vișoi (Bl. C3, Bl. 5, pod Gobej, ªcoala 7, I.C. Brãtianu) și cartierul Grui (ceas Grui, Bl. D1, Bl. P13- P14, Bl. P10);
  • s-au executat covoare asfaltice la trotuare pe strãzile: Negru Vodã, Traian, Mãrãști, Mãrãșești, I.C. Brãtianu, Republicii, Col. Stãnescu, I.L. Caragiale, Calea Târgoviștei, C. Brâncoveanu, Alexandru cel Bun – 11500 mp.;
  • au fost realizate împietruiri cu refuz de ciur, balast, calcar, pe mai multe strãzi nemodernizate din cartierele: V. Româneștilor, Apa Sãratã, Grui, Vișoi, Mãrcuș;
  • s-au achiziționat și sunt în curs de montare tãblițe indicatoare cu numele strãzilor;
  • au fost amenajate douã stații în domeniul transportului în comun MAXI-TAXI (Piața Centralã, Frații Golești);
  • au fost amenajate locuri de joacã prin montarea de module noi și refacerea împrejmuirii în cartierele Vișoi (Bl. 9 – 10, Bl. D31 – B8, Bl. B9 – B10, Bisericã), Grui (Bl. D3, Parc Prichindel) și Parcul Kretzulescu);
  • s-au reparat pavajele din bolovani pe strãzile: Mihai-Tican Romano, Drãcești, Richard, Dragalina veche;
  • s-a amenajat adãpostul pentru câinii comunitari din zona Grui;
  • au fost montate douã fântâni arteziene în fața Casei de Culturã „Tudor Mușatescu”;
  • au fost achiziționate în cadrul S.P.A.D.P.P. o camionetã transport marfã cu cabinã dublã și un tractor rutier pentru transport gunoi.

  4. ALIMENTARE CU APÃ

  • sunt în curs de execuție lucrãrile de extinderea rețelei de apã pe str. Dr. Fãlcoianu valoarea contractului fiind de (800.266 lei );
  • au fost finalizate lucrãrile de extindere retea de apã pe str. Gh. Mitu (345.000 lei);
  • extindere rețele de apã pe strãzile: Plãieși, Mãrãști și Fãtulești;
  • au fost reabilitate rețele de apã din strãzile: ªtefan cel Mare – C.A. Rosetti, Gruiului, Nicolae Bãlcescu, Carpați, Gh. Doja;

  5. CANALIZARE
  • au fost finalizate lucrãrile pentru realizarea rețelei de canalizare menajerã și meteoricã pe str. Cuza Vodã, Al. cel Bun și Neagoe Basarab (2 034 550 lei);
  • au fost reabilitate rețelele de canalizare din strãzile: D. Mãțãoanu, Alexandru Voievod;
  • au fost reabilitate cãmine de vizitare pe strada Alexandru cel Bun;
  • a fost realizatã canalizare menajerã pe strada Oituz.

  6. MEDIU

  • au început lucrãrile de execuție pentru reabilitarea stației de epurare din municipiul Câmpulung în cadrul proiectului Phare CES 2006 pentru care s-a obținut o finanțare nerambursabilã de 1.000.000 euro, contribuția proprie fiind de 266.848 euro;
  • a fost depusã cererea de finanțare pentru realizarea proiectului Reabilitarea spațiilor verzi din Cartierul Grui, în vederea îmbunãtãțirii mediului;

  7. DESEURI
  • în cadrul Programului ISPA, este în derulare proiectul „Managementul integrat al deșeurilor solide din județul Argeș”, în care Municipiul Câmpulung figureazã cu realizarea unei stații de transfer, pentru care sunt în curs de finalizare lucrãrile de închidere a rampei de gunoi existente;
  • s-a construit noul depozit;
  • sunt în curs de amenajare 30 platforme necesare colectãrii deșeurilor biodegradabile;
  • se continuã colectarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice în baza unui parteneriat între Primãria Municipiului Câmpulung și S.C. Edilul C.G.A. S.A., punctul de colectare fiind stabilit la societatea Edilul;

  8. SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRATIA PIETELOR
  • remedieri tablouri electrice la Complex Comercial și Hala Metalicã – 20.000 lei;
  • reabilitãri dormitoare și spații administrative – 52.000 lei;
  • servicii de arhitecturã și mãsurãri – Reabilitare Piața Centralã – 22.000 lei;
  • lucrãri asigurare sistem de siguranțã intrare apã curentã, montare apometre, reparații instalații Complex Comercial – 22.000 lei;
  • dotare sector lactate cu vitrine frigorifice – 20.000 lei.

  9. AUTORITATE PUBLICÃ
  • se continuã lucrãrile de reabilitare a Casei de Culturã „Tudor Mușatescu”;
  • s-au finalizat lucrãrile de reabilitare a imobilului din strada Matei Basarab, nr. 66;
  • s-au executat lucrãri de hidroizolație la Mausoleul Mateiaș, Casa Memorialã George Topârceanu și la Muzeul de Istorie – Laboratorul de restaurare – conservare, s-a reparat tâmplãria la Muzeul de Istorie;
  • au continuat lucrãrile de montare a monumentului „Zidul Roșu”;
  • a fost obținutã finanțarea pentru proiectul „Educația, șansa noastrã pentru un viitor mai bun!”, în valoare de 1841550 lei.
  • a fost întocmitã documentația pentru obținerea de fonduri europene:
  a. Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin „Reabilitarea zonei istorice și de agrement complex Parc Kretzulescu;
  b. Reabilitare Colegiul Național ”Dinicu Golescu”,
  c. Consolidare, reabilitare Colegiul Național ”Carol I”;
  • au fost repartizate locuințele din cele 4 blocuri construite din fonduri de la ANL (50 apartamente)
  • s-au acordat fonduri pentru unele lucrãri de construcții și reparații unor biserici din Municipiul Câmpulung;
  • s-a acordat sprijin pentru cazuri sociale deosebite;
  • a fost preluat în administrare Centrul de Afaceri.

  10. POLITIA COMUNITARà
  • a desfãșurat activitãți specifice ariei de competențã: acțiuni de supraveghere ale instituțiilor de învãțãmânt, a altor obiective, a desfãșurãrii acțiunilor cu caracter artistic și sportiv, acțiuni de verificare și control împreunã cu funcționarii Primãriei, s-au întocmit procese verbale de constatare și s-au apliocat 584 de sancțiuni în sumã de 48530 lei;

  11. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTÃ A PERSOANELOR 

  • a desfãșurat activitãți curente: înregistrare nașteri, cãsãtorii, decese, soluționare cereri de acordare a sprijinului financiar la constituirea familiei, eliberãri cãrți de identitate, aplicare mențiuni de reședințã, actualizare a Registrului Național pentru Evidența persoanelor, eliberând un total de 39 646 de documente;

  12. SOCIAL
  • Anchete sociale (locuințe, cf. Legii 416/2001, alocații complementare, alocații de susținere, handicap, pentru minori în dosare de divorț, pentru copiii ai cãror pãrinți sunt în strãinãtate, pentru copiii aflați în plasament și în situații de risc) în nr. de 4053;
  • Subvenții pentru: gaze naturale, lemne și cãrbuni, ajutor încãlzire pentru cei cu ajutor social , 6047 dosare;
  • Au fost acordate ajutoare sociale în valoare de 238.442 lei, trusou nou nãscuți: 38.700 lei, pentru tinerii cãsãtoriți au fost acordate ajutoare în valoare de 200E/familie – 143.486 lei; ajutoare de deces – 245 lei;
  • Alte activitãți: distribuție alimente de Paști – 156 pachete.

  13. ACTIVITÃTI SPORTIVE SI CULTURALE:

  • au fost finalizate lucrãrile de reabilitare a parterului Bl. D22 Grui pentru amenajarea unei biblioteci;
  • coorganizatori ai Campionatului Național de Vitezã în Coastã – Dunlop 2009, Etapele a VII-a și a VIII-a, Muscel Racing Contest Ediția I – 2009, perioada 31 iulie – 2 august 2009;
  • coorganizatori ai Campionatului Național de Raliuri „Dunlop 2009”, Raliul Argeșului 2009, perioada 30 oct. – 1 nov. 2009
  • au fost organizate întreceri sportive, concursuri de desen și picturã cu ocazia zilei Europei – 9 Mai, Zilei de 1 Iunie;
  • pregãtirea și sãrbãtorirea „Zilelor Municipiului Câmpulung”, ediția a XI-a; în deschiderea manifestãrilor, primele trei zile au fost dedicate Festivalului Internațional de Film Turistic și Ecologic „Document Art” ediția a XIII-a, 12-20 iulie 2009;
  • sprijin acordat în organizarea expoziției de fotografie de presã;
  • participarea la organizarea Festivalului de umor „Tudor Mușatescu”, ediția a XI-a;
  • coorganizatori ai Festivalului de romanțe „Rapsodii de toamnã”, ediția a IV-a;
  • coorganizatori ai Festivalului Internațional de Folclor „Carpați 2009”, ediția a XXV-a;
  • s-a realizat un calendar cu imagini și ilustrate din vechiul Câmpulung;
  • sprijin acordat pentru organizarea diferitelor competiții sportive la nivel național: box, judo, lupte, bob, volei și radioamatorism
  • premierea sportivilor cu rezultate deosebite;
  • au fost oferite cadouri pentru copiii din grãdinițe;
  • organizarea sãrbãtorilor de iarnã.
  Apreciind în mod deosebit contribuția fiecãruia la aceste lucrãri vã doresc sãnãtate, bucurii și succese în toate domeniile de activitate. Mulțumesc în mod deosebit și sponsorilor care au sprijinit o parte din aceste activitãți în anul 2009.

  Cu stima,

  Primar Cãlin Ioan ANDREI

   

  Realizarile anului 2008

   Mulțumindu-vã pentru sprijinul acordat administrației publice locale, vã prezint în continuare realizãrile noastre din anul 2008:


  1. ÎNVÃTÃMÂNT

  – Colegiul Național „Dinicu Golescu” – prin finanțare PHARE s-au continuat lucrãrile de reabilitarea clãdirii (410.000 Euro) și s-au efectuat lucrãri de reabilitare a sãlii de sport și a internatului – lucrãri în execuție (400.000 lei) și au fost finalizate lucrãrile de reabilitare a terenului de sport și de montare a gazonului sintetic(150.000 lei);
  – Colegiului Național Pedagogic “Carol I” – s-au efectuat lucrãri de consolidare-reabilitare a clãdirii corp B și C în valoare de 1.170.000 lei, s-a construit o nouã salã de sport cu 150 de locuri (2.673.953 lei)
  – Colegiului Tehnic Câmpulung – s-au efectuat lucrãri de înlocuire a tâmplãriei interioare la imobilul din str. Negru Vodã nr. 145 (180.000 lei);
  – Liceul “Dan Barbilian” – s-a executat lucrãri de refacere a fațadei (150.000 lei);
  – Grupul ªcolar Tehnologic – au fost finalizate lucrãrile de reabilitare internat, cantinã ( 3 000 000 lei) și sunt în curs de finalizare lucrãrile de reabilitare a atelierului și a grupurilor sanitare
  – Liceului Național cu Program de Atletism – s-au executat lucrãri de refacere a instalației de încãlzire din clãdirea liceului și lucrãri de renovare a holurilor (zugrãveli, lambrisãri etc.)(400.000 lei), s-au început lucrãrile de reabilitare a sãlii de sport
  – ªcoala Generalã nr.1 “Oprea Iorgulescu” – au fost realizate lucrãri de reabilitare a instalației electrice și sanitare în ambele corpuri ale școlii în valoare de 80.000 lei, au fost finalizate lucrãrile de reabilitare a terenului de sport și de montare a gazonului sintetic (170.000 lei); s-au executat lucrãri de montare a tâmplãriei exterioare la corpul vechi în valoare de 221.000 lei
  – ªcoala Generalã nr. 3 “Nanu Muscel” – au fost executate lucrãri de reabilitare a grupurilor sanitare (70 000 lei)
  – ªcoala Generalã nr. 5 – s-au executat lucrãri de refacere a acoperișului (150 000 lei)
  – ªcoala Generalã nr. 7 – s-au executat lucrãri de reabilitare a grupurilor sanitare (120 000 lei) și au fost amenajate 2 sãli de clasã pentru grãdinițã
  – Grãdinița cu Program Prelungit nr. 2 – au fost realizate lucrãri de reabilitare (850.000 lei), refacerea instalațiilor termice, electrice, sanitare, înlocuirea tâmplãriei, recompartimentarea spațiilor, zugrãveli, placãri cu gresie, faianțã și lambriu, termoizolarea fațadei și clãdire nouã pentru centrala termicã și sunt în curs de finalizare lucrãrile pentru montarea unui sistem de supraveghere video;
  – Grãdinița cu Program Prelungit nr. 4 – s-a realizat expertiza tehnicã pentru reabilitarea clãdirii;
  – Grãdinița cu Program Normal nr. 13 – au fost finalizate lucrãrile de montarea unui sistem de supraveghere video

  2. SÃNÃTATE
  – au fost executate lucrãri de reparații la acoperiș la imobil – fosta maternitate.
  – este în execuție Unitatea de Primire Urgențe
  – a fost înlocuitã instalația de distribuție apã potabilã și pentru stins incendii la Spitalul Municipal.
  – au fost realizate lucrãri de reabilitare a instalației termice la Spitalul municipal;

  3. INFRASTRUCTURà RUTIERÃ, PARCURI SI LOCURI DE JOACà

  -executare covoare asfaltice pe strãzile: Dragoș Bãjan, Constanțiu Popescu, Rahovei, Mihai Eminescu, Piața Jurãmântului, Spiru Haret, Eremia Grigorescu, Gheorghe Lazãr, Cpt. Becleanu, Iezer însumând o lungime de 2.270 m
  – executare covor asfaltic pe ªos. Naționalã și Negru Vodã tronsonul I insumand 3200 m (2.300.000 lei)
  – sunt în curs de finalizare lucrãrile de amenajare a parcului ªtefãnescu (580.000 lei)
  – s-au executat covoare asfaltice parțiale pe strãzile: Drãcești, Alimãnișteanu, Negulici – Zlatian, Carpați, Fdt. D. Lazea, V. Unchiașului, Maramureș etc. – 19.500 mp.
  – s-au executat reparații pe strãzile din cartierele Garã, Centru, Schei, Flãmânda, Piațã, Grui, Valea Româneștilor, Vișoi, Apa Sãratã reprezentând 6.850 mp de strãzi reabilitate;
  – s-au montat borduri pe strãzile Negru Vodã și I. Mihalache – 2.000 ml.
  – s-a executat covoare asfaltice pe trotuarele strãzilor: M. Basarab, M. Eminescu, Alexandru cel Bun, N. Iorga, N. Vodã, Revoluției, Gruiului, I. Mihalache – 11.300 mp.
  – s-au amenajat parcãri în cartierul Vișoi (bl. 5, bl. 6, bl. 3, str. Simonescu, bl. Turn), cartier Grui.
  – au fost realizate împietruiri cu calcar pe mai multe strãzi din cartierele Valea Româneștilor, Apa Sãratã, Grui, Vișoi;
  – s-a turnat carosabil din beton pe strada V. Bãrbușii – 275 mc.
  – au fost amplasate douã sisteme de semaforizare în intersecțiile “Turn” și “Autogarã” pentru fluidizarea traficului în aceste zone;
  – amenajare locuri de joacã prin montarea unor module în cartierele Grui – parc Prichindel, Grãdinița nr. 2, parc Bl. 1-2 Centru, Cartier Vișoi – Biserica.
  – s-au executat pavaje pe strãzile Richard, Drãcești, P. Zamfirescu.
  – a fost achiziționatã în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpulung o autobasculantã tip MAN.

  4. ALIMENTARE CU APÃ
  – au fost finalizate lucrãrile de extindere rețele apã pe strãzile Richard, Fundãtura Richard și Gruiului cu finanțare de la Guvern, prin Ordonanța nr.7/2006;
  – sunt în curs de execuție lucrãrile de extinderea rețelei de apã pe strãzile Dr. Fãlcoianu valoarea contractului fiind de 800.266 lei
  – sunt în curs de finalizare lucrãrile de extindere retea de apã pe str. Gh. Mitu (345.000 lei)
  – au fost finalizate lucrãrile de extindere reța de apã pe strada Fãtulești (45.000 lei)


  5. CANALIZARE

  – sunt în curs de finalizare lucrãrile pentru realizarea rețelei de canalizare menajerã și meteoricã pe str. Cuza Vodã, Al. cel Bun și Neagoe Basarab;
  (2 034 550 lei)

  6. DESEURI
  – în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș și alte consilii locale din județ, în cadrul Programului ISPA, este în derulare proiectul „Managementul integrat al deșeurilor solide din județul Argeș”, în care municipiul Câmpulung figureazã cu realizarea unei stații de transfer, pentru care s-a demarat lucrãrile de închidere a rampei de gunoi existente;
  – s-a început colectarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice în baza unui parteneriat între Primãria Municipiului Câmpulung și S.C. Edilul C.G.A. S.A., punctul de colectare fiind stabilit la societatea Edilul;

  7.SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAÞIA PIETELOR
  – înlocuire tâmplãrie bazar și spatii administrative ( 18.000 lei)
  – reparații spații administrative magazie cântare și birou ( 20.000 lei)
  – expertizã halã metalicã ( 15.000 lei )
  – expertizã complex comercial ( 12.000 lei)
  – montare centralã termicã în spațiu administrativ (20.000 lei )
  – reparatii electrice sector lactate si magazie cântare (9.000 lei )
  – achizitii cãsuțe lemn pentru comercianți ( 26.000 lei)

  8. AUTORITATE PUBLICÃ
  – se continuã lucrãrile de reabilitare a Casei de Culturã “Tudor Mușatescu”;
  – sunt în curs de finalizare lucrãrile de reabilitare a imobilului din str. Matei Basarab nr. 66 ( 350.000 lei);
  – a fost înființat serviciul de Poliție Comunitarã , în cadrul cãruia au fost angajate 30 de persoane pe perioadã nedeterminatã și pentru care au fost achiziționate 2 autoturisme(60.000 lei )
  – a fost executatã instalația de încãlzire centralã la Muzeul de Etnografie
  – Consiliul Local al Municipiului Câmpulung a obținut o finanțare nerambursabilã de 1.000.000 euro pentru realizarea proiectului „Reabilitarea stației de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel, în vederea îmbunãtãțirii calitative a mediului înconjurãtor și a protecției acestuia”, în cadrul Programului Phare CES 2006 „Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”. Contractul de finanțare nerambursabilã a fost semnat cu Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice și Locuințelor în data de 10.09.2008 și se va derula pe o perioadã de 13 luni.

  9. SOCIAL
  – au fost depuse 1413 dosare pentru subvenția la încãlzirea cu lemne și cãrbune (253.310 lei) și 4073de dosare pentru încãlzirea cu gaze (162.792,37 lei);
  – au fost acordate ajutoare sociale în valoare de 207.335 lei (70 dosare noi);
  – pentru tinerii cãsãtoriți au fost acordate subvenții (200 Euro/familie pentru 176 de familii), au fost alocate fonduri pentru trusoul nou-nãscuți ( 211 nou-nãscuți) și au fost distribuite pachete pentru copiii și persoanele cu probleme sociale;

  10. ACTIVITÃTI SPORTIVE SI CULTURALE:
  sunt în curs de finalizare lucrãrile de reabilitare a parterului Bl. D22 Grui pentru amenajarea unei biblioteci (110. 000 lei);
  – coorganizatori la Marele Premiu Vitezã Traseu Montan care a avut loc în perioada 3-6 mai;
  – coorganizatori la Trialul 4×4 din 1-3 iunie;;
  – au fost sãrbãtorite cuplurile care au împlinit 50 de ani de la cãsãtorie, cu ocazia sãrbãtorii Sf. Valentin;
  – au fost organizate întreceri sportive, concursuri de desen și picturã cu ocazia Zilei Europei – 9 Mai și Zilei de 1 Iunie;
  – pregãtirea și sãrbãtorirea „Zilelor Municipiului Câmpulung ”, ediția a-X-a; în deschiderea manifestãrilor primele trei zile au fost dedicate Festivalului Internațional de Film Turistic și Ecologic “Document.Art” ediția a XII-a, 17 -20 iulie 2007. Cu ocazia Zilelor Municipiului au avut loc concerte de muzicã popularã (ansamblurile folclorice locale și invitații Marioarei Murãrescu și muzicã ușoarã;
  – sprijin acordat pentru editarea cãrții “

 • Prima mențiune documentară datează din 1300 (alte surse menționează anul 1292), Câmpulungul fiind cel mai vechi oraș din Țara Românească. Până în secolul XVII a trăit aici o însemnată comunitate săsească. Prezența umană în această zonă este însă mult mai veche. Cele mai vechi urme de cultură materială, descoperite atât pe raza orașului, cât și în împrejurimile sale, datează din perioada bronzului târziu (1700-1600 i.d.Hr.). Astfel, la Pescăreasa, în sudul orașului a fost descoperită o necropolă, dovadă a existenței unei așezări omenești.

  Urme de locuire geto-dacică, din sec. II-I i.d.Hr., sunt bine conturate în zona actualului oraș, în cartierul Olari-Sfântu Gheorghe; la fel și cele de la Apa Sărată și Bughea de Sus, care aparțin culturii dacice târzii.

  Ca toate celelalte orașe, Câmpulungul a trecut în evoluția sa prin fazele de sat, târg, pentru ca la începutul sec. XIV să devină oraș. Această evoluție a fost determinată de sporirea numărului de locuitori, de creșterea continuă și intensă a producției meșteșugărești și a schimbului de mărfuri. În primele decenii ale sec. XIII, în Câmpulung încep să pătrundă și să se stabilească meseriași și negustori sași. Comunitatea săsească care se formează aici era condusă de un greav (comeș), ultimul dintre ei fiind Laurencius de Longo Campo, piatra lui funerară se află astăzi în biserica Bărăției și constituie cel mai vechi document epigrafic medieval din Țara Românească și în același timp prima mențiune scrisă a orașului. Inscripția este datată în anul 1300 și are următorul text: “Hic sepultus est comes Laurencius de Longo-Campo, pie memerie, anno Domini MCCC.” (“Aici este înmormântat comitele Laurențiu din Câmpulung, spre pioasă amintire, în anul Domnului 1300.”). Pânza orașului Câmpulung, cel mai însemnat și mai peremtoriu izvor privitor la obștea Câmpulungului, care conține 38 de hrisoave dintre anii 1559-1747, menționează că cel mai vechi document în care erau trecute privilegiile orașului îl dăduse lui Matei Basarab: “prea luminatul, blagocestivul și de Hristos iubitorul, răposatul Io Radu Negru Voivod la leat 6800 (1292).” Din anul 1330, după victoria de la Posada împotriva regelui Ungariei Carol Robert, la Câmpulung își stabilește reședința de scaun Basarab I (cca. 1310-1352), primul domnitor al statului independent Țara Românească. Astfel Câmpulungul devine, pentru aproape 4 decenii, centrul politic și administrativ al statului. Abia în 1369, domnitorul Vladislav I Vlaicu (1364-1377), urmașul la tron al lui Nicolae Alexandru (1352-1364), fiul marelui Basarab, mută capitala țării la Curtea de Argeș. Așezat pe unul dintre cele mai importante drumuri de legatură din Evul Mediu între Țara Românească și Transilvania, orașul devine punct vamal, pomenit pentru prima dată din acest punct de vedere în anul 1368, într-un hrisov emis de Vladislav I, prin care se stabilește obligația negustorilor brașoveni ce trec cu carele de mărfuri prin Pasul Bran să plătească la Câmpulung, ca taxă vamală, o “treizecime”. După mutarea centrului politico-administrativ la Curtea de Argeș, Câmpulungul continuă să aibă calitatea de reședință domnească temporară. Este perioada domniilor “itinerante”, când domnitorul se deplasa în diferite localități din țară, în care își stabilea reședințe temporare. Atât Basarab I, cât și fiul și urmașul său la tron, Nicolae Alexandru, au fost înmormântați la Câmpulung. Piatra tombală a acestuia din urmă se păstrează și astăzi în biserica din Complexul voivodal Negru Vodă: “În luna noiembrie 16 zile a răposat marele și singur stăpânitor Domn Io Nicolae Alexandru Voivod, Fiul marelui Basarab, în anul 6873 (1364), indictionul 3, veșnica lui pomenire.” Acest text este cel mai vechi document epigrafic medieval, scris în limba slavonă, cunoscut până acum în Țara Românească. Existența unui mare număr de meșteșugari (olari, șubari, blănari, cojocari, tăbăcari, pietrari, lemnari, morari, măcelari) organizați în bresle și grupați în cartiere distincte, și situarea orașului pe drumul de legătură cu Transilvania, au făcut ca acesta să joace un rol important în comerțul intern și extern al Țării Românești. Astfel, Sebastian Munster, în lucrarea Cosmografia, tipărită în 1544, menționează: “Între Târgoviște și Brașov este târgul Câmpulung, locuit de creștini, și acolo este locul de desfacere a mărfurilor pe care le transportă de la Târgoviște în Transilvania.” Tot în domeniul comerțului menționăm faptul că încă din sec. XV exista bâlciul de Sfântul Ilie, renumit și astăzi în regiune. Amploarea și pitorescul bâlciului i-au atras atenția florentinului Antonio Maria del Chiaro, secretarul domnitorului Constantin Brâncoveanu, care consemnează: “La distanță de o zi de drumul de Târgoviște, către granițele Transilvaniei, se găsește Câmpulungul, oraș renumit pentru bâlciul anual ce are loc pe la mijlocul lui iulie și la care iau parte negustori din toate părțile.” (anexa 2.3.2.) Câmpulungul a fost singurul oraș din țară care s-a bucurat de privilegii în domeniul economic, administrativ, politic și juridic. În 1521, Neacșu Lupu emite din cancelaria orașului, o scrisoare redactată în limba română către Hans Brukner, județul Brașovului, informându-l asupra mișcărilor oștirilor otomane din zona Dunării. Este prima scriere cunoscută în limba română din Țara Românească. (anexa 2.3.3.) Tot Matei Basarab, în 1643, înființează la Câmpulung prima fabrică de hârtie din țară. Forma cea mai eficientă de răspândire a culturii au constituit-o școlile. La Câmpulung a funcționat una dintre cele mai vechi școli din Țara Românească, înființată în 1552 de doamna Chiajna, soția domnitorului Mircea Ciobanu. (anexa 2.3.4..) Tot aici, Antonie Vodă (1669-1672) a înființat prima școală obștească cu învățătura în limba română din Țara Românească: “făcui domnia mea casă de învățătură, adecă școală, în orașul domniei mele Câmpulung.” În acest mediu cultural și-au desfășurat activitatea mai multi copiști, dintre care amintim: Vasile Eromonahul, Nicola Gramaticul, Panu Gramaticul, Constantin Logofătul, Ianache Preotul.

  Marile evenimente ale istoriei moderne s-au facut simțite și la Câmpulung, astfel că, izbucnirea revoluției de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, și măsurile luate de către acesta în favoarea maselor populare s-au bucurat și de adeziunea câmpulungenilor. Arestat de către eteriști la Golești, Tudor Vladimirescu este dus la Târgoviște prin Câmpulung, unde în noaptea de 22-23 mai 1821 este găzduit în casa boierului Constantin Chiliașu, bunicul istoricului Constantin D. Aricescu. În acest timp, orașul este ocupat de cei doi frați ai lui Alexandru Ipsilanti, Nicolae și Iorgu, cu un detașament de ostași. Și ideile revoluției de la 1848 au pătruns în rândul câmpulungenilor. Aici au activat în perioada de pregătire a revoluției de la 1848, câteva figuri remarcabile ale culturii naționale: I.D. Negulici, C.D. Aricescu, Apostol Aricescu. La turnul-clopotniță al mănăstirii Negru-Vodă se află o placă cu textul jurământului revoluționarilor câmpulungeni de la 1848. La Câmpulung și în împrejurimi, ostașii români au dus, în 1916, în primul război mondial, lupte grele împotriva trupelor germane. Mausoleul de la Mateiaș a rămas să amintească vitejia ostașilor căzuți în luptele din zona Rucăr, Dragoslavele, Valea Mare-Pravăț, Câmpulung, în toamna anului 1916. Monumentul comemorativ a fost ridicat pe muntele Mateiaș, în 1935, după proiectul arhitectului D. Ionescu-Berechet. Nici celelalte evenimente majore din istoria României nu au lipsit din evoluția orașului Câmpulung și a împrejurimilor sale. Urmărind istoria acestui oraș constatăm că nu există aproape nici un moment important din istoria neamului nostru, angajare social-politică, acte culturale de anvergură națională, mișcări de idei, la care câmpulungenii să nu-și fi adus partea lor de contribuție.

 •  Câmpulung este un municipiu din Județul Argeș, din regiunea Muntenia, România. Este situat în depresiunea omonimă, la o altitudine de 580-600 m și la o distanță de 52 km de Pitești (pe direcția N-NE, pe șosea), 47 km de Curtea de Argeș (la E), 84 km de Brașov (la S-SV) și 66 km de Târgoviște (la V). Este străbătut de Râul Târgului si este așezat în mijlocul unei depresiuni subcarpatice înconjurată de dealuri înalte, cu coastele și culmile presărate cu livezi, grădini cu pomi și pâlcuri de pădure. În partea de sud se află ruinele vechiului castru roman Jidava, iar în partea de nord se văd culmile munților acoperiți cu păduri întinse de fag și brad.
 • Școli de stat

  • Școala Generală Nr. 1 Oprea D. Iorgulescu
  • Școala Generală Nr. 2
  • Școala Generală Nr. 3 Nanu Muscel
  • Școala Generală Nr. 4
  • Școala Generală Nr. 7
  • Școli private
   • Scoala “Sfântul Iacob”
  • Licee
   • Colegiul National “Dinicu Golescu”
   • Colegiul Pedagogic “Carol I”
   • Colegiul Tehnic Campulung
   • Liceul Național de Atletism
   • Liceul Teoretic “Dan Barbilian”
   • Seminarul Teologic Liceal Ortodox
  • Universități
   • Universitatea “Spiru Haret” (Facultatea de Finanțe si Contabilitate)
  • Școli speciale
   • Școala de Muzică și Arte Plastice
   • Școala Specială Medie Tehnică de Contabilitate Nr. 13
   • Școala Profesională Auto
   • Grupul Școlar de Construcții de Mașini
   • Grupul Școlar Industrial Minier
  • Centre pentru copii cu dizabilități
   • Centrul Școlar Special
   • Casa de Copii Școlari Nr. 1 – Baieți

 • Resurse turistice naturale:

  • Stațiunea balneoclimaterică Bughea de Sus
  • Grădina publică „Merci”

 •  targul de fete de la Campulung
 • In municipiul Câmpulung Muscel există 142 monumente istorice aflate în patrimoniul cultural național și o rezervație de arhitectură care protejează vechile clădiri ale orașului.
  Între obiectivele de interes din municipiul Câmpulung Muscel se numără:
  ● Ansamblul feudal Negru-Vodă;
  ● Ansamblul Bisericii catolice ,,Sf. Iacob” Bărăția;
  ● Biserica Șubești;
  ● Biserica Domnească;
  ● Biserica Fundeni;
  ● Crucea Jurământului;
  ● Muzeul Municipal de Istorie și Artă;
  ● Muzeul de etnografie și artă populară;
  ● Vila Grant;
  ● Casa de Cultură ,,Tudor Mușatescu”;
  ● Mormântul haiducului Radu lui Anghel, apărător al celor săraci, originar din Greci-Argeș (1827-1865);
  ● Primăria, amplasată în clădirea fostei prefecturi a județului Muscel;
  ● Colegiul Liceal ,,Dinicu Golescu”, înființat în anul 1891;
  ● Colegiul Pedagogic ,,Carol I”, una dintre cele mai prestigioase șscoli de acest fel din țară;
  ● Grădina publică ,,Merci”;
  ● Parcul ,,Ștefănescu”;
  ● Bulevardul ,,Pardon”, spațiul de promenadă preferat de localnici;
  ● Biserica ,,Sf. Gheorghe” Olari, monument istoric din prima jumătate a secolului al XVII-lea;
  ● Galeria de artă ,,Pardon”, situată în centrul orașului. A fost inaugurată în anul 2004.

  Ansamblul Bisericii catolice „Sfântul Iacob” Bărăția cuprinde biserica, ridicată din piatră în secolul al XIII-lea, particularizată de vestitul turn-clopotniță și casa parohială. În interior, lângă altar, se află piatra de mormânt a comitelui Laurențiu de Longo Campo, care datează din anul 1300 și atestă faptul că orașul exista încă din acel secol.

  Ansamblul Bisericii catolice

  Biserica Șubești, care și-a luat numele de la breasla șubarilor, este una dintre cele mai frumoase din oraș. A fost construită între anii 1551-1552 și reconstruită din temelie în anul 1770.

  Biserica Domnească, construită în anul 1567 de către Doamna Chiajna, soția voievodului Țării Românești, Mircea Ciobanul. A fost rezidită în anul 1721 și, ultima dată, între anii 1870-1889. Se remarcă prin pictură și tâmpla din lemn.

  Biserica Domească

  Biserica Fundeni a fost construită în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, din bolovani de râu și cărămidă.

  Crucea Jurământului, situată la intrarea în municipiul Câmpulung, a fost ridicată la 25 decembrie 1674 și reglementa privilegiile de autonomie ale orașului. În fața ei, fiecare conducător al orașului (numit județ) jura că va lupta pentru apărarea drepturilor orășenilor. Monumentul este unic în țară, fiind un adevărat document care păstrează tradițiile orașului.

  Muzeul Municipal de Istorie și Artă cuprinde exponate autentice, descoperite în așezarea dacică de la Cetățeni și la castrul roman Jidava, steagul județului Muscel din secolul al XIX-lea, obiecte care au aparținut unor personalități locale. Secția de artă plastică cuprinde picturi, sculpturi și desene, semnate de Theodor Pallady, Corneliu Baba, Henri Catargi, Constantin Baraschi, Oscar Han, Andrei Jiquidi, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Nicolae Grant și alți artiști locali.

  Muzeul Municipal de Istorie și Artă
  Muzeul de etnografie și artă populară este amplasat într-o clădire construită în anul 1735, în stil muscelean. Exponatele documentează ocupațiile tradiționale, portul popular și principalele meșteșuguri din zona Muscel. Este cea mai veche construcție civilă din Câmpulung Muscel.

  Muzeul de etnografie și artă populară
  Vila Grant, monument de arhitectură românească tradițională, ridicat în anul 1897, fostă locuință a pictorului Nicolae Grant.

  Casa de Cultură ,,Tudor Mușatescu” este amplasată într-o clădire construită în anul 1907, în tradiționalul stil românesc. În fața clădirii se găsește monumentul dedicat lui Negru Vodă, sculptat în anul 1910 de câmpulungeanul Dimitrie Mirea.

  Primăria orașului Câmpulung, lucrare monumentală în stil muscelean, se află în clădirea fostei prefecturi a vechiului județ Muscel. A fost construită în anul 1934, după proiectul arhitectului Dumitru Ionescu Berechet.

  Primăria orașului Câmpulung

  Colegiul Liceal „Dinicu Golescu” este amplasat într-o clădire ridicată în perioada 1925-1937. A fost înființat în anul 1891, fucționând într-un alt local. Printre cei care au studiat la acest colegiu se numără dramaturgul Tudor Mușatescu, poetul Ion Barbu (Dan Barbilian) și academicianul Dan Simionescu.

  Colegiul Liceal „Dinicu Golescu”

  Colegiul Pedagogic „Carol I” este una dintre cele mai vechi și prestigioase școli de acest fel din țară. A fost transferat la Câmpulung-Muscel de la București, în 1895. Clădirea a fost construită sub conducerea italianului Giovani Batista Dreina. În 1999, în cadrul școlii a luat ființă Colegiul Pedagogic Universitar, cu cinci specializări.

  Grădina publică ,,Merci”, cu alei străjuite de castani și de busturile unor personalități ale vieții culturale muscelene: I.D. Negulici, C.D. Aricescu, Ion Barbu, Tudor Mușatescu, George Oprescu.

  Grădina publică „Merci”

  Parcul ,,Ștefănescu”, unde, alături de speciile forestiere locale, sunt expuse și plante exotice din zona Asiei.

  Bulevardul „Pardon”, veche arteră stradală a Câmpulungului, sistematizată la sfârșitul secolului trecut. Srăbate centrul orașului, fiind spațiul de promenadă preferat de localnici. Multe din clădirile amplasate de-a lungul acestuia datează din secolul al XIX-lea și sunt incluse în patrimoniul cultural național.

 • Spital:

  Spitalul Municipal
  Centrala: 0248-510100
  Numere directe: 0248-511102, 0248-511114

  Spitalul TBC
  Telefon: 0248-510150

  Policlinica
  0248-510200, 0248-533386

  Ambulanta
  0248-512400, 0248-512403

  Politie:

  Politia Campulung Muscel

  Telefon centrală 0248/62.31.00

  Pompieri:
  Altele:

  Prefectura Arges
  Telefon: 0248-217800

  Tribunalul Arges
  Telefon: 0248-624 144, 0248-625 142

 •  
 •  
 •  
 •  
 •