Primaria Municipiului Onesti

Categorie
Judetul Bacau
 • Judet: Bacau
  Localitate: Onesti
  Adresa:  B-dul Oituz, nr.17 cod postal:601032
  Telefon:  0234-324243
  Fax:  0234-313911
  E-mail:  primarie@onesti.ro
  Website:  http://primaria.onesti.ro/
  Primar:  Neghina Victor Laurentiu

  Pozitionare:

  Municipiul Onești este așezat în partea de sud a județului Bacău. Este amplasat la intersecția a două drumuri naționale, DN 11 Bacău – Onești – Brașov (E 574) și DN 11 A Onești – Adjud cu continuitate DN 12 A Onești – Comănesti – Miercurea Ciuc și acces la DN 2 (E 85). Drumul județean DJ 115 face legătura între Onești și Cașin. Aceste căi de comunicație fac legătura atât cu teritoriul înconjurător, cât și cu principalele zone ale județului și ale țării.
  La nord – vest se învecinează cu localitățile Bârsănești (la 12 km) și Helegiu (la 14 km), la sud – est cu localitățile Ștefan cel Mare (la 10 km) și Căiuți (la 14 km), la nord – est cu Gura Văii (la 8 km), la vest cu Tg.Trotuș (8 km), la sud – vest cu localitățile Bogdănești (la 10 km) și Oituz (la 15 km).

  Populatia:

  Total locuitori:  0
  Nationalitate:
  Religie:  Ortodocși: 88% (45.291 persoane) Romano-catolici: 10,5% (5.354 persoane) Alte religii: 1,5% Fară religie/Atei: 0,07% (37 persoane)

  Suprafata: 51 km2

 • Neghina Victor Laurentiu

  Data nasterii:  1976
  Studii/Profesie:
  Stare civila:  casatorit
  Copii:  3
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Da
  Mandat primar
  din anul:
   2012
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

  Sistem de monitorizare pentru Prevenirea infracționalității

  Amenajare spații verzi in Municipiul Onești

  Modernizare străzi cartierul “Lanul Gării”

  Stabilirea Politicilor publice în Municipiul Onești integrate în Strategia de dezvoltare locală

  Centrul social Slobozia

  Reabilitare Colegiul Național “Dimitrie Cantemir”

  Reabilitare Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”

  Reabilitare Școala cu clasele I-VIII “George Călinescu”

  Reabilitare Școala cu clasele I-VIII nr.7

 • Numele său se trage de la „Seliștea lui Oană la Trotuș”.[necesită citare] Satul Onești a fost atestat documentar pe 14 decembrie 1458. Așezarea de pe Trotuș apare, așadar, consemnată într-un act de danie emis la 14 decembrie 1458 de cancelaria voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt din Suceava. Documentul se află expus la Muzeul de Istorie al municipiului Onești alături de obiecte și arme datând din acea vreme, descoperite de arheologi pe aceste meleaguri. În dulcele grai moldovenesc, Ștefan cel Mare și Sfânt poroncea cancelarului să scrie următoarele rânduri: “Malurile, ținutu Bacău , Cu mila lui dumnezeu, noi Ștefan Voievod, domn țarei Moldaviei. Facem înștiințare cu această carte domniei mele, tuturor cine o va vide, sau cetindu-se o va auzi, ca viind înainte noastră și înainte boerilor noștri, mari și mici, Marușca, fata lui Andrieș Slujăscul, giupâneasa lui Negrilă, de a sa buna voie și’au dat satele și moara, parte a ei, ci și’au împărțit, înainte noastră și înainte boierilor noștri, cu frații sei și cu surorile sale și au dat mănăstirei Bistriții, unde este hramul Adormirea preasfintei născătoarii de dumnezeu; numele satelor: giumătate de Slujești, unde au fost curtea tatălui ei, și giumătate de moară și din tot venitul, giumătate, și la Maluri amândouă coturi Oneștii și Labășeștii, și fântâna Horgăi, unde au fost mănăstirea tătânesau ca să fie sfintei mănăstiri Bistriții cu tot venitul, Iar hotarul numitelor sate să le fie pe unde din vechi s’au stăpânit. Pre care este credința a domniei mele, noi Ștefan Voievod și credința mitropolitului nostru Teoctist, și credința tuturor boerilor noștri, mari și mici”.

  Orașul modern a luat naștere pe vatra vechiului sat în 1952, atunci când, prin decizia Consiliului de Miniștri, a fost dispusă construirea Grupului Industrial Borzești și a orașului muncitoresc aferent Onești. Ca urmare a acestei decizii, s-au înființat primele colonii și a început construcția primelor blocuri.

  Între 1952-1960 se construiesc cartierele Cașin și Tineretului. În 1956comuna Onești primește statutul de oraș. Din martie 1965 orașul se numește Gheorghe Gheorghiu-Dej (după liderul comunist al României), iar din 1990, după revoluția anticomunistă, revine la vechea denumire (prin lege adoptată în 1996).

   

  În perioada  1974-1980, sunt puse în funcțiune:

             – Întreprinderea de Utilaj Chimic Borzești.

  – Fabrica de Produse Lactate- 1977;

  – Fabrica de Pâine-  1978;

  – Fabrica de Confecții- 1976.

  Toate acestea  au condus la dezvoltarea industrială a municipiului Onești.

  In perioada 1963-2004 au fost construite 5 licee, 7 școli, 12 grădinițe, un spital municipal cu 824 de paturi, un leagăn de 

  copii, 6 creșe, un hotel de 226 locuri  , peste 19.000 de apartamente, si alte obiectie social culturale.

 •  Municipiul Onești este așezat în partea de sud a județului Bacău. Este amplasat la intersecția a două drumuri naționale, DN 11 Bacău – Onești – Brașov (E 574) și DN 11 A Onești – Adjud cu continuitate DN 12 A Onești – Comănesti – Miercurea Ciuc și acces la DN 2 (E 85). Drumul județean DJ 115 face legătura între Onești și Cașin. Aceste căi de comunicație fac legătura atât cu teritoriul înconjurător, cât și cu principalele zone ale județului și ale țării. La nord – vest se învecinează cu localitățile Bârsănești (la 12 km) și Helegiu (la 14 km), la sud – est cu localitățile Ștefan cel Mare (la 10 km) și Căiuți (la 14 km), la nord – est cu Gura Văii (la 8 km), la vest cu Tg.Trotuș (8 km), la sud – vest cu localitățile Bogdănești (la 10 km) și Oituz (la 15 km).
 •  
 • Pe teritoriul municipiului Onești se află Rezervația naturală Perchiu cu o suprafață de 206,47 ha care este situată la altitudinea de 200 – 397,7 m, încadrându-se în zona de silvostepă a Câmpiei Române, Subcarpații Moldovei. A fost declarată arie protejată prin H.C.J. nr. 18 / 1995. Prin H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, a fost reconfirmat regimul special de protecție și conservare pentru suprafața de 206,47 ha din zona Dealul Perchiu, suprafață care constituie rezervație naturală.

  Protecția și conservarea bunurilor naturale din perimetrul ariilor naturale protejate și din zona de protecție a acestora este reglementată de prevederile O.U. nr.195/2005 – privind protecția mediului, modificată și a O.U. nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, modificată și completată prin Legea nr. 462/2001 în prezent conform Ordonantei de Urgenta nr. 57 / 2007.

 •  
 • Oneștiul este un oraș industrial, cu o structură economică relativ bine dezvoltată în jurul unor ramuri industriale, în special cea prelucrătoare a produselor petro-chimice. Confecțiile și prelucrarea lemnului sunt alte ramuri importante.

  RAFO Onești este una din principalele rafinării de petrol din România, intrând în categoria rafinăriilor mari (alături de Petrobrazi Ploiești, Arpechim Pitești, Petrotel Ploiești și Petromidia Năvodari).

  Principalele produse petroliere realizate sunt: benzinele, motorinele, propanul, gazul petrolier lichefiat (GPL), păcura, cocsul de petrol, propilena și sulful de petrol.

  Rafinăria RAFO Onești a fost privatizată în anul 2001 prin preluarea pachetului majoritar de acțiuni (59,9%) de către consorțiul format din Imperial Oil (deținută de Corneliu Iacobov) și Canyon Servicos (Portugalia) pentru suma de 7,48 milioane dolari. Firma britanică Balkan Petroleum a preluat de la acest consorțiu pachetul majoritar în anul 2003. Compania Calder-A (parte a grupului Petrochemical Holding) a achiziționat Balkan Petroleum în noiembrie 2006, devenind acționarul majoritar.

  Rafinăria are o capacitate de 3 500 000 tone pe an.

 • Obiective turistice recomandate sunt: Crucea de pe dealul Perchiu, Monumentul Mihai Eminescu, Biserica din BorzeștiMănăstirea Cașin și Stejarul din Borzești.

  Sfântul Nicolae este patronul spiritual a orașului și 6 decembrie (Ziua lui Sf. Nicolae) este sărbătoare oficială municipală.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •