Primaria Municipiului Pitesti

Categorie
Judetul Arges
 • Judet: Arges
  Localitate: Pitesti
  Adresa:  str.Victoriei, nr. 24 cod postal:11001
  Telefon:  0248-220088
  Fax:  0248-212166
  E-mail:  primaria@primariapitesti.ro
  Website:  http://www.primariapitesti.ro/
  Primar:  Tudor Pendiuc

  Pozitionare:

   

  Populatia:

  Total locuitori: 170000
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Tudor Pendiuc

  Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 • Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Podul Viilor – Parc Ștrand din Municipiului Pitești.
  Domeniu: Altele
  Descriere: Resurse naturale: cursuri de apă, zăcăminte naturale (nămol, gaze naturale, ape termale), păduri, etcScurtă descriere a nevoilor de investiții:infrastructură, canalizare, alimentare apă, gaze, locuințe sociale, învățământ, sănătate, comunicații, turism, agricultură, altele.Având o infrastructură bine pusă la punct, municipalitatea din Pitești oferă servicii comunitare de bună calitate cetățenilor și agenților economici din țară. Infrastructura din domeniul SACET este îmbătrânită.Deși asigură servicii corespunzătoare din punct de vedere tehnic prin investițiile realizate, înregistrază pierderi în sistem și costuri de producție și distribuție relativ ridicate, fiind necesare investiții în special în implementarea unor centrale termice cu cogenerare care să reducă costurile generale.Pentru modernizarea infrastructurii orășenesti a Municipiului Pitești sunt în curs de implementare următoarele proiecte cu finanțare europeană, Municipiul Pitești fiind declarat pol de dezvoltare urbană:

  Proiecte de investiții propuse:

  1. Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Podul Viilor – Parc Ștrand din Municipiului Pitești.

  2. Modernizare Pod Argeș.

  3. Modernizare Pod peste Râul Doamnei.

  4. Modernizare Parcare Bowling.

  5. Modernizare Parc Ștarnd.

  6. Modernizare iluminat public în zona Podul Viilor – Calea Câmpulung, Pitești.

  7. Modernizare Străzi: Lânăriei, Târgul din Vale, Costache Negri din Municipiul Pitești.

  8. Modernizare străzi zona II – Calea Câmpulung.

  9. Creare centru multifuncțional.

  10. Pasajul Podul Viilor.

  11. Proiect urban-reabilitare infrastructură urbană în Municipiul Pitești.

  12. Extindere și reabilitare termică Școala nr.19 din Pitești.

  Accesarea fondurilor europene disponibile în cadrul etapei de programare 2014-2020 privind:

  1. Lucrări de reabilitare aducțiuni,

  2. Lucrări de reabilitare a sistemului de colectare a apei uzate,

  3. Modernizarea facilităților aferente liniei nămolului din SEAU Pitești,

  4. Lucrări de extindere a rețelei de distribuție/canalizare

  Investițiile municipalității privesc bunuri de domeniul public, vizând obiective/activități de interes public

  Pentru investițiile care urmează a fi promovate în perioada următoare există studii de fezabilitate/proiecte tehnice, o parte din acestea fiind în curs de finanțare, pentru alte proiecte urmând a fi identificată posibilitați de finanțare.

 •  
 •