Primaria Municiupiului Adjud

Categorie
Judetul Vrancea
 • Judet: Vrancea
  Localitate: Adjud
  Adresa:
  Str. Stadionului, nr. 2 cod postal: 625100
  Telefon:
  0237-641.908; 0237-641.911
  Fax:
  0237-641912
  E-mail:
  primariaadjud@gmail.com
  Website:
  www.adjud.ro
  Primar:  Armencea Constantin

  Pozitionare:

  Municipiul Adjud este situat în județul Vrancea la confluența râului Trotuș cu râul Siret.
  Vecinătațile teritoriului administrativ ale municipiului Adjud sunt următoarele:
  la Nord – com. Sascut jud. Bacău
  la est – com. Homocea jud. Vrancea
  la sud. – com Pufești jud. Vrancea
  la vest – com. Ruginești jud. Vrancea și com. Urechești jud. Bacău
  Municipiul Adjud este situat în județul Vrancea la confluența râului Trotuș cu râul Siret. Terenul pe care este așezat Adjudul este, în general, plan, fiind mărginit de colinele subcarpatice cu înălțimi până la 400 m. Altitudinea generală medie a municipiului este de circa 100 m față de nivelul mării. Terenul este favorabil culturilor agricole, corespunde condițiilor de construit și are pânza de apă potabilă sub 10 m adâncime.
  Din cercetările geologice rezultă că subsolul municipiului prezintă straturi de pietrișuri și nisipuri levantine și cuaternare, formând, din punct de vedere hidrologic depozite acvifere însemnate alimentate de râurile Trotuș, Siret și de precipitațiile atmosferice directe.
  Climatul temperat corespunde așezării sale la latitudinea nordică de 46o5’30” și longitudinea estică de 24o48’20” și se caracterizează prin vânturi predominante din Nord cu alternanță în sezonul cald dinspre Sud și Sud-Est, cu temperatură medie anuală de 8-10oC, media precipitațiilor fiind de 500 mm/m2 într-un an.
  Cunoscut din vechime pentru așezarea sa la intersecția dintre provinciile românești Moldova, Țara Românească și Transilvania, este și astăzi un important nod feroviar și rutier.
  Suprafața municipiului era în anul 1997 de 5.911 ha, din care ocupată de clădiri și curți – 105 ha.

  Populatia:

  Total locuitori: 18426
  Nationalitate:
  română: 17197 persoane – alte naționalități: 480 persoane
  Religie:

  Suprafata:59 km2

 • Data nasterii:  05.11.1957
  Studii/Profesie:
  Facultatea Tehnologia si Chimia Textila, Iasi
  Stare civila:  casatorit
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
   PSD
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
   2000
  Date contact
  Telefon:
  0237-641.908
  E-mail:
  primariaadjud@gmail.com
  Website:
  Realizari

 • Pe teritoriul de nord al localității a fost descoperită o așezare din Epoca bronzului, care datează aproximativ din mileniul II î.Hr și aparține culturii Monteoru. Tot aici au fost descoperite vestigiile unei așezări geto-dace din secolele V-III î.Hr.

  Prima mențiune documentară datează din 9 aprilie 1433, când localitatea este pomenită sub denumirea de Egydhalm („In oppido nostro Egydhalm” – în orașul nostru Colina lui Egyd), unde numele în cauză este forma maghiară a denumirii latine Aegidius). A fost un important centru comercial în secolele XVI-XVII. Este ridicat la rang de târg în 1838 și de oraș în 1948.

 •  Municipiul Adjud este situat în județul Vrancea la confluența râului Trotuș cu râul Siret. Vecinătațile teritoriului administrativ ale municipiului Adjud sunt următoarele: la Nord – com. Sascut jud. Bacău la est – com. Homocea jud. Vrancea la sud. – com Pufești jud. Vrancea la vest – com. Ruginești jud. Vrancea și com. Urechești jud. Bacău Municipiul Adjud este situat în județul Vrancea la confluența râului Trotuș cu râul Siret. Terenul pe care este așezat Adjudul este, în general, plan, fiind mărginit de colinele subcarpatice cu înălțimi până la 400 m. Altitudinea generală medie a municipiului este de circa 100 m față de nivelul mării. Terenul este favorabil culturilor agricole, corespunde condițiilor de construit și are pânza de apă potabilă sub 10 m adâncime. Din cercetările geologice rezultă că subsolul municipiului prezintă straturi de pietrișuri și nisipuri levantine și cuaternare, formând, din punct de vedere hidrologic depozite acvifere însemnate alimentate de râurile Trotuș, Siret și de precipitațiile atmosferice directe. Climatul temperat corespunde așezării sale la latitudinea nordică de 46o5’30” și longitudinea estică de 24o48’20” și se caracterizează prin vânturi predominante din Nord cu alternanță în sezonul cald dinspre Sud și Sud-Est, cu temperatură medie anuală de 8-10oC, media precipitațiilor fiind de 500 mm/m2 într-un an. Cunoscut din vechime pentru așezarea sa la intersecția dintre provinciile românești Moldova, Țara Românească și Transilvania, este și astăzi un important nod feroviar și rutier. Suprafața municipiului era în anul 1997 de 5.911 ha, din care ocupată de clădiri și curți – 105 ha.
 • – Liceul Teoretic „Emil Botta” – cu sediul în str. Libertății, nr. 10, tel. 0237-640726

  – Grup Scolar Agricol Adjud – sediul în str. Republicii, nr. 107, tel. 0237-640681
  – Scoala Generală nr. 1, cu clasele I- VIII și grădiniță cu program normal, str. 1 Mai, nr. 35, tel. 0237-641843
  – Scoala Generală nr. 2- cu clasele I- VIII și grădiniță cu program normal, str. Siret, nr. 17 și nr. 6, cu clasele I- VIII și grădiniță cu program normal, str. 1 Mai, nr. 35, tel. 640619
  – Scoala Generală nr. 3, cu clasele I- VIII și grădiniță cu program normal, str. Republicii, nr. 87, tel. 641717
  – Scoala Generală nr. 4 – sediul str. Libertății nr. 2, clasele I-VIII, tel. 0237-640903
  – Scoala Generală Burcioaia cu clasele I- IV și grădiniță cu program normal, tel. 0237-643868
  – Scoala Generală Siscani cu clasele I- VIII și grădiniță cu program normal
  – Scoala Generală Adjudu – Vechi cu clasele I- VIII și grădiniță cu program normal, tel. 0237-630796
  – Casa elevilor și copiilor cu sediul în str. Muncii, nr. 2, tel. 0237-640687 – Grădinița–cămin, cuplată cu creșă, sediul str. Libertății, nr. 13, tel.0237-640609

 •  
 •  
 • Localitatea se remarca prin activitati economice variate, precum: producerea de materiale de constructii, productia de hartie igienica si carton ondulat, mobila.

  SC VRANCART SA Adjud – obiect de activitate: fabricarea produselor din hârtie și carton, fabricarea hârtiei și cartonului ondulat, desfășurarea de activități de export mărfuri industriale,  transporturi pe calea ferată, rutiere inter și internațional, intermedieri în comerțul cu material lemnos, recuperare deșeuri, etc.

  Nr. de angajați: 812

  SC SOMACO SA București – sucursala Adjud-Obiectul de activitate: producerea BCA-ului

  Număr de angajați: 108

  SC COMCEREAL SA Focșani – subunitate la Adjud-Obiectul de activitate: comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, cultura cerealelor, producerea semințelor, servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii, morărit, panificație, patiserie, comerț cu amănuntul al produselor de panificație, patiserie și zaharoaselor.

  Număr de angajați: 234

  COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ ” DRUMUL NOSTRU” , Adjud-Obiect de activitate: confecționare articole de îmbrăcăminte și prestări servicii

  Număr de angajați: 67

 •  
 •  
 •  
 •  
 • •    Modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului de specialitate al spitalului municipal Adjud
  Status: In implementare
  Tip: Finantare europeana
  Descriere: Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1 – Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
  •    Reabilitare și modernizare clădire existentă în vederea reutilizării pentru servicii sociale, dotarea acesteia cu echipamente specifice, inclusiv echipamente de informare și comunicare – centru comunitar pentru persoane de vârsta a treia
  Status: In implementare
  Tip: Finantare europeana
  Finantator: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013
  Descriere:Proiectul este finanțat în cadrul   Programului  Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană , Sub – domeniu – Centre urbane.

  Perioada de implementare: 16 luni

  Valoarea totală a  proiectului este de 1.939.406,24 din care:

  – valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR   1.111.277,51   lei

  – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național  244.093,55   lei,

  – Co – finanțarea eligibilă a Beneficiarului 27.675,00    lei

  – valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile  331.931,05  lei

  – valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia 224.429,13  lei.

  Obiectivul  proiectului este  creșterea calității vieții, respectiv, a îmbunătățirii capacității administrației locale de a promova egalitatea de șanse și incluziunea socială în centrul  urban Municipiul Adjud prin reabilitarea infrastructurii neutilizate și degradate și reutilizarea acesteia în vederea îmbunătățirii serviciilor sociale.

  Beneficiarii  proiectului  sunt persoanele vârstnice domiciliate în Municipiul Adjud și cele din arealul de influență al unității administrativ –teritoriale  care se află în situații sociale, economice și familiale dificile, Consiliul Local al Municipiului Adjud.

  Rezultate estimate:

  • Reutilizarea eficientă a unui spațiu public,

  • Eficientizarea serviciilor publice în beneficiul populației și al administrației publice,

  • Dezvoltarea serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice,

  • Creșterea calitățiiii serviciilor sociale acordate,

  • Acces a unui număr mai mare de persoane la serviciile sociale,

  • Crearea de noi locuri de muncă atât în perioada de execuție a investiției cât și în perioada de sustenabilitate,

  • Dezvoltarea solidarității între categoriile sociale și a solidarității intergeneraționale prin ataragerea de voluntari.

  Persoana de contact:D-na Vartolomei Iuliana – manager de proiect;

  telefon: 0237/641908; fax: 0237/641912; e-mail: vartjulia@yahoo.com.

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

   

  •    Extindere Centrul de Asistență pentru Recuperarea Tinerilor cu Handicap Adjud (CARTHA)
  Status: In implementare
  Tip: Finantare europeana
  Descriere:Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
  •    Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane – Str. Constructorilor Municipiul Adjud
  Status: In implementare
  Tip: Finantare europeana
  Descriere: Programul Operațional Regional 2007-201, AP1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Subdomeniul centre urbane
  •     Reabilitare și modernizare clădire existentă în vederea reutilizării pentru Centru Comunitar pentru persoane de vârsta a treia
  Status: In implementare
  Tip: Finantare europeana
  Descriere: Programul Operațional Regional 2007-201, AP1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Subdomeniul centre urbane
  •     Achiziționare și instalarea de echipamente necesare pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității Municipiul Adjud
  Status: In implementare
  Tip: Finantare europeana
  Descriere: Programul Operațional Regional 2007-201, AP1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Subdomeniul centre urbane
  •    Creare parc în zona blocurilor ANL, modernizare parc zona GĂRII, modernizare spații verzi pe aliniamentele DN2 și DN11 și străzi orășenești
  Status: In implementare
  Tip: Finantare europeana
  Descriere: Programul Operațional Regional 2007-201, AP1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Subdomeniul centre urbane
  •    Dezvoltarea și modernizarea iluminatului public în Municipiul Adjud
  Status: In implementare
  Tip: Finantare europeana
  Descriere: Programul Operațional Regional 2007-201, AP1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Subdomeniul centre urbane
  •    Modernizarea spațiilor publice zona Casa de Cultură Municipiul Adjud
  Status: In implementare
  Tip: Finantare europeana
  Descriere: Programul Operațional Regional 2007-201, AP1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Subdomeniul centre urbane

 •  
 •