Primaria Municiupiului Orsova

Categorie
Judetul Mehedinti
 • Judet: Mehedinti
  Localitate: Orsova
  Adresa:  str.1 Decembrie 1918, nr. 20 cod postal:225200
  Telefon:  0252-361233, 521300
  Fax:
  0252-361337
  E-mail:
  Website:  http://www.primariaorsova.ro/
  Primar:  Ion Manea

  Pozitionare:

  Populatia:

  Total locuitori: 13365
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • •    Exploatarea potentialului turistic( mai ales cel speologic si religios)
  Domeniu: Altele
  Descriere: Resursenaturale:Orsaovele afla la varsarea raului Cerna in Dunare,benefieiaza de frumusetea si bogatia Iacului de acumulare Portile de Fier I, de un fond forestier bogat si pasuni.

  Scurta descriere zona: In prezent, rnunicipiulOrsova reprezinta cel de-al doilea pentru urban important din arealul Portilede Fier.
  Zona ofera resurse  naturale  de Irnportanta turlstlca,  de o valoare deosebita si legate,  in  special,  de  cursul   Dunarii  si anurne:  Cazanele Mici,  Cazanele Mari  – sectorul    cel  rnai  irnpunator  si   rnai  interesant  al  defileului;  Pestera  Veterani, inundate,   aflata  la  intrarea  in  Cazanele Mari,  Pestera  Ponicovei  (sau  Pestera Liliecilor),  sltuata  in  valea  eu acelasi  nurne, cu  intrare  inundata;   relieful  carstic dezvoltat   pe platourile  si versantll   muntilor  Ciucaru  Mic si Mare; golfurile  laeului Portile  de Fier  I: Gura Vaii,  Bahna,  Cerna,  Mraconia, Dubova;  peisajele  pltorestl dintre   Svlnita   si  Greben,  date  de  abrupturile  ealcaroase viu  colorate;   traseul pitoresc,  cu sectoare  de chei ale Vaii Mraconiei; aspectele peisagistice create de Dunare  pe tot  traseul  sau (DN57); aspectele peisagistice de pe cursul  inferior  al Vaii  Cerna  (5 km  de  pe teritoriul   judetului   –   E70), fondul   piscicol   al  lacului  si afluentllor sai; fondul  cinegetic  al rnuntilor  din imprejurirni (urs, rnistret caprlorj.Se remarca  existenta  in  zona  a resurselor turistice   naturale  care au ca element  de baza  prezenta  calearelor, prin  formele   de  relief   carstic   pe  care  Ie genereaza. Mentionam ca obiective  turistiee  irnportante: Pesters Topolnita, a doua ca rnarime din tara, monument al naturii  de importanta natlonala; Pestera Epuran, monument al  naturii   de  Importanta  nationala;  Cheile  Costestllor  (  afluent   al  Topolnitei), cornplexul carstic   Ponoarele, rezervatle naturala   de  irnportanta nationala, eare reuneste  spectaculoase fenomene carstice  –  unele  unicate  pe plan national  –  in care se disting:   Pestera  Ponoarele, Lacurile  Zatonul  Mare si Mic,  Podul  Natural, Pestera  Bulba,  Pestera  Podului;  formatiunlle  carstiee  din  imprejurimile comunei Balta  (polii,  sorburi   carstice   permanente –  Lacul  Balta,  Cornetul  Mare al  Baltii,grote   –   Pestera   Balta);   izvoarele    si  Cheile   Cosustei    –  zona   protejata,    de  interes national;    Polia   de  la  Nadanova,    cea  rnai  mare   din   Podisul    Mehedinti;    cornetele calcaroase    de  la Obarsia    Closani,   zone  protejate    de  interes   national;    Padurea   de liliac   de  la  Ponoare,    rezervatie    naturala;    relieful   carstic   de  pe Valea  Motri~orului; cursul    rnijlociu     al   Vaii   Cerna   aferent    [udetulul,     intre    valle    Craiova    si   Tasna; aspectele   peisagistice    ale traseului    rutier   ON 67 0 (Baia  de Ararna  –  Valea  Cernei).
   Scurta  descriere  a activitatii  economice   din zona:  Dezvoltarea   economica   actuala  a orasului  e influentata  favorabil  de fluviul  Dunarea,  singura  companie  mare  din oras fiind S.C.  SANTIERUL   NAVAL  S.A.,  care  este  situata  pe malul  stang  al Golfului  Cerna  si a cunoscut  0 evolutie spectaculoasa dupa anul 1991. 0 alta societate de productie, care si-a deschis  portile in zona, fiind foarte  multumita de  mana de  lucru calificata este TAKATA.       Dunarea favorizeaza plimbari cu vaporasele de croaziera, barci,  dar si practicarea unor sporturi, eele mai importante dintre aeestea fiind kaiac-canoe si canotaj. Zona ofera resurse naturale de importanta turistica, de 0 valoare deosebita si legate, in special, de cursul Dunarii. In ultimii ani s-a construit un numar mare de pensiuni turistice atat  in  Orsova  cat  si  pe  toata  clisura  Dunarii.Potentialul turistlc,  corelat cu  eel de transport, pe masura popularizarii sale, si a crearii infrastructurii specifiee adecvate va constitui   0   sursa   majora   de   activitate   economica   pentru   Orsova,   pe   viitor.
  Primaria Municipiului Orsova,  dar si comunitatea de  aici manifesta disponibilitate pentru dezvoltarea parteneriatelor publiee private, cat si pentru atragerea investitorilor straini, prin acordarea de facilitati.
   Scurta  descriere  a  nevoilor de  investitii:  Orsova,  are  nevoie  de  investitii  in infrastructura   de drumuri(  strazi) si in reteaua de apa si canaJizare–din totalul de 35 de Km de strazi din municipiul Orsova, a fost reabilitatea faleza pe 0 lungime de 2,1 Km si doar 5 strazi cu 0 lungime de 6,66 km inclusiv  reteaua de apa si canalizare aferenta aeestora.Reteaua de apa are 0 lungime  totala de 30 Km si reteaua de canalizare are
  23Km.
   Descriere bunuri investite:
  A. Partea publica –  Nu mai sunt terenuri in proprietate publica.
  B. Nevoi partea private –  lnvestitori in turism, pentru dezvoltarea economica a municipiului si a zonei.
  10.Exista studiu  de  prefezabilitate:  Exista studiu  de fezabilitate  pentru  0  parte  din reteaua de apa si canalizare.

 •  
 •