Primaria Municiupiului Husi

Categorie
Judetul Vaslui
 • Judet: Vaslui
  Localitate: Husi
  Adresa:
  Str. 1 Decembrie, nr. 9 cod postal:735100
  Telefon:
  0235/480009, 0235/480204, 0235/480205
  Fax:
  0235-480126
  E-mail:
  primar@primariahusi.ro
  Website:  http://www.primariahusi.ro/
  Primar:  Ciupilan Ioan

  Pozitionare:

  Populatia:

  Total locuitori: 25000
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • •    Construirea unor depozite in sistem cooperatist;infiintarea de ferme agricole;reabilitarea cladirilor domeniului public si privat al statului: cinematograf, muzeul municipal, cladiri de patrimoniu, Casa de cultura;Locuinte sociale;infrastructura;
  Domeniu: Altele
  Descriere:  Resurse naturale:

  • Principalul rau colector din zona de amplasament a municipiului Husi este raul Prut.
  Suprafata ocupata de paduri este de 490, 59 ha.  Reteaua hidrografica pe teritoriul municipiului Husi este reprezentata prin parauri mici, a caror debite variaza in functie de regimul precipitatiilor locale, avand un regim de scurgere semipermanent.  Reteaua hidrografica este formata din paraiele: Sara, Turbata, Draslavat, Raiesti, Husi.
  • Resurse ale subsolului: putin variate fiind reprezentate aproape in totalitate de material de constructive: nisip, argila
  Numarul de locuitori :  25.000
  Descriere activitati economice zona:
           Localizarea municipiului in central unei zone viticole face din Husi un important centru de vinificatie.Viticultura are traditie indelungata in municipiul Husi si reprezinta un sector cu un mare potential pentru atragerea investitorilor.
  Din punct de vedere economic, municipiul Husi este un oras agroindustrial. In ceea ce priveste agricultura, este mai dezvoltata cultura plantelor decat cresterea animalelor. Industriile principale dezvoltate in Husi sunt industria pielariei si incaltamintei, industria alimentara, industria prelucratoare a lemnului (fabrici de mobile).
  Structura profesionala a populatiei ocupate este repartizata dupa cum urmeaza:
  – 38,90% lucreaza in industrie, constructii si transport;
  – 16,30% in comert, repararea si intretinerea autovehiculelor, a bunurilor personale si casnice;
  – 12, 60% in agricultura;
  – 3% in activitati financiare bancare si de asigurari;
  – 8,9% in invatamant;
  – 5,4% in sanatate si asistenta sociala;
  – 4,5% in administratia publica si aparare;
  – 10,4% in alte activitati.
  Scurta descriere nevoi de investitii:
        Infrastructura:
  – reabilitarea sistemului rutier si pietonal in municipiul Husi. In prezent reabilitarea sistemului rutier si pietonal este in proportie de aproximativ 30 % ;
  – necesitatea  amenajarii de noi spatii verzi si reamenajarea celor existente pentru infrumusetarea spatiului public;
  – amenajarea de noi parcari pentru descongestionarea traficului rutier si pietonal;
  – necesitatea reabilitarii retelelor de canalizare menajera, canalizare pluviala si a retelelor de apa potabila, precum si extinderea lor;
  – necesitatea extinderii retelelor de gaze naturale;
  – realizarea infrastructurii in cartierele nou infiintate in zona Dric;
  – realizarea soselei de centura;
           Locuinte sociale:
  – necesitatea construrii de noi locuinte sociale;
  – amenajarea de locuinte sociale in cladiri deja existente ce nu mai au o destinatie de utilitate publica;
  Invatamant:
  – continuarea reabilitarilor la cladirile de invatamant prescolar  si scolar: reabilitari acoperisuri, anvelopari pentru un consum energetic cat mai redus, reparatii cladiri;
  – finalizarea lucrarilor la Campus scolar liceul “Cuza Voda” Husi, realizate in proportie de 30%, care au fost intrerupte de incetarea finantarilor de la bugetul de stat;
  – construirea de ateliere scolare la liceele de arta si meserii;
  – construirea de noi gredinite si crese in cartierele nou infiintate;
  – reamenajarea terenurilor sportive din cadrul institutiilor de invatamant din municipiul Husi;
  – amenajarea locurilor de joaca si dotarea cu obiecte de joaca la gradinite precum si reabilitarea celor existente;
        Agricultura:
  – infiintarea de ferme agricole ( delimitarea terenurilor pentru ferme, casa fermierului,  sere, si toate dotarile necesare productiei agricole si de trai ale fermierului; construirea unor  depozite in sistem cooperatist, dotarea acestora cu masini pentru transportul produselor agricole de la fermier la depozit, utilaje pentru sortare spalare, ambalare, pentru a fi scoase la vanzare catre comercianti );
       Altele:
  – reabilitarea cladirilor domeniului public si privat al statului: cinematograf, muzeul municipal, cladiri de patrimoniu, Casa de cultura;
  – construirea unui teatru de vara;
  – construirea unei sali de spectacole;
  – reamenajarea locului de agrement Recea: strand si lac;
  – investitii in utilizarea de energii neconventionale: parc cu panouri fotovoltaice, generatoare eoliene;
  – amenajarea unui parc industrial pentru investitori interni si externi
  Descriere bunuri investite:
  A. Partea publica:
  • -Teren Podgorii:   2207 ; S=32219,64mp;
                          N-Extravilan CLH;
                          S- Hodea M, Hamza Gh.;
                          E-Extravilan;
                          V-SNCFR.
  • Zona agreement Recea
      -Strand : S= 1270 mp, situate in partea de rasarit a orasului;
      -Iaz acumulare Recea, S= 81000mp;
  • Stadionul Municipal
  S= 14014,8 mp; Nr locuri 2050;
  Vecinatati: N- bloc E1;
                     S,E,V- Aleea Stadion.
  • Casa de Cultura- Str. Al. Giugaru Nr.1;
  Sc= 630 mp: Scd= 1260 mp;
  N- Str. Al. Giugaru;
  S- Bl. HIS 4;
  V- Str. I.A.Anghelus;
  E- Bl.5 Alexandru Giugaru.
  • Spital-Pediatrie, Interne( dezafectat), str. 1 Decembrie 14;
  Suprafata teren = 907 mp; Sc= 700 mp; Sd= 4093 mp;
  N-Proprietate particulara;
  E- Muzeul Episcopal;
  S- Str. 1 Decembrie;
  V- Dispensar nr.4.
  B. Partea privata:
  -Reabilitare Spital Pediatrie, schimbare destinatie si realziare constructii sociale;
  -reabilitare Iaz  Acumulare Recea;
  -reabilitare zona Agrement Recea;
  -reabilitare Stadion Municipal;
  -reabilitare imobil Casa de Cultura;
  -realizare constructii sociale teren zona Podgorii.

 •  
 •