Primaria Orasului Baile Govora

Categorie
Judetul Timis
 • Judet: Valcea
  Localitate: Baile Govora
  Adresa:  Strada Tudor Vladimirescu, nr. 75-77 cod postal: 245200
  Telefon:  0250 770 460;0250 770 800
  Fax:  0250 770 460; 0250 770 800
  E-mail:  primaria@primaria-baile-govora.ro
  Website:  http://www.primaria-baile-govora.ro/
  Primar:  Mateescu Mihai

  Pozitionare:

  Orașul Băile Govora este situat în partea centrală a județului Vâlcea, într-o zonă depresionară a Subcarpaților Getici, la 21 km de reședința de județ, Râmnicu Vâlcea. Datorită resurselor hidrominerale cu efecte terapeutice valoroase, bioclimatului excepțional pentru tratarea astmului bronșic și a altor afecțiuni respiratorii, reliefului și peisajului plăcut și benefic curei balneare, stațiunea Băile Govora, s-a impus, încă de la începutul sec. XX ca o stațiune balneoclimaterica de interes național și internațional.
  Statutul de stațiune turistică, în România, nu a fost legiferat decât relativ recent, deși potențialul turistic natural de excepție și obiectivele antropice importante de care țara noastră dispune, impuneau, de multă vreme, alinierea la practicile și reglementările existente în țările cu activitate turistică dezvoltată.
  Pentru prima oară în țara noastră, prin Hotărârea Guvernului României nr. 77/1996, au fost aprobate Normele privind atestarea stațiunilor turistice, cu scopul de a se crea cadrul necesar pentru valorificarea, protejarea și conservarea potențialului turistic și satisfacerea la un nivel optim a necesităților de odihnă și recreere ale populației.
  Potrivit acestor norme, stațiunile turistice sunt zone protejate, instituite ca atare prin documentații de urbanism, aprobate conform legii și pot fi stațiuni turistice de interes național sau de interes local.

  Populatia:

  Total locuitori: 2868
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:  0728 28 63 27 Mihai Mecu
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 •  
 •   Orașul Băile Govora este situat în partea centrală a județului Vâlcea, într-o zonă depresionară a Subcarpaților Getici, la 21 km de reședința de județ, Râmnicu Vâlcea. Datorită resurselor hidrominerale cu efecte terapeutice valoroase, bioclimatului excepțional pentru tratarea astmului bronșic și a altor afecțiuni respiratorii, reliefului și peisajului plăcut și benefic curei balneare, stațiunea Băile Govora, s-a impus, încă de la începutul sec. XX ca o stațiune balneoclimaterica de interes național și internațional. Statutul de stațiune turistică, în România, nu a fost legiferat decât relativ recent, deși potențialul turistic natural de excepție și obiectivele antropice importante de care țara noastră dispune, impuneau, de multă vreme, alinierea la practicile și reglementările existente în țările cu activitate turistică dezvoltată. Pentru prima oară în țara noastră, prin Hotărârea Guvernului României nr. 77/1996, au fost aprobate Normele privind atestarea stațiunilor turistice, cu scopul de a se crea cadrul necesar pentru valorificarea, protejarea și conservarea potențialului turistic și satisfacerea la un nivel optim a necesităților de odihnă și recreere ale populației. Potrivit acestor norme, stațiunile turistice sunt zone protejate, instituite ca atare prin documentații de urbanism, aprobate conform legii și pot fi stațiuni turistice de interes național sau de interes local.
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 • •    Zona rezidentiala si functiuni complementare
  Domeniu: Altele
  Descriere: 

  PROIECT „ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE BĂILE GOVORA, JUDEȚUL VÂLCEA”

  Orașul Băile Govora este situat în partea centrală a județului Vâlcea,  într-o zonă depresionară a Subcarpaților Getici, la 21 km de reședința de județ, Râmnicu Vâlcea. Datorită resurselor hidrominerale cu efecte terapeutice valoroase, bioclimatului excepțional pentru tratarea astmului bronșic și a altor afecțiuni respiratorii, reliefului și peisajului plăcut și benefic curei balneare, stațiunea Băile Govora, s-a impus, încă de la începutul sec. XX ca o stațiune balneoclimaterica de interes național și internațional. Statutul de stațiune turistică, în România, nu a fost legiferat decât relativ recent, deși potențialul turistic natural de excepție și obiectivele antropice importante de care țara noastră dispune, impuneau, de multă vreme, alinierea la practicile și reglementările existente în țările cu activitate turistică dezvoltată. Pentru prima oară în țara noastră, prin Hotărârea Guvernului României nr. 77/1996, au fost aprobate Normele privind atestarea stațiunilor turistice, cu scopul de a se crea cadrul necesar pentru valorificarea, protejarea și conservarea potențialului turistic și satisfacerea la un nivel optim a necesităților de odihnă și recreere ale populației. Potrivit acestor norme, stațiunile turistice sunt zone protejate, instituite ca atare prin documentații de urbanism, aprobate conform legii și pot fi stațiuni turistice de interes național sau de interes local. Calitatea de stațiune turistică se atestă prin Hotărâre de Guvern, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului sau a administrației publice locale ce deține teritoriul stațiunii/localității. Ulterior, Ordonanța privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România (nr.58/1998) definește stațiunea turistică drept o “localitate sau parte a unei localități, cu funcții exclusiv pentru realizarea produsului turistic”. Stațiunile turistice beneficiază, conform Ordonanței menționate, în fapt legea turismului românesc, de următoarele priorități: • realizarea infrastructurii generale necesare dezvoltării turismului; •acordarea de asistență tehnică de specialitate de către ministerul de resort în vederea dezvoltării funcției turistice și promovării produsului turistic propriu;

  •ameliorarea și protecția mediului înconjurător prin măsuri și programe speciale care vizează asigurarea și încurajarea dezvoltării funcției turistice, elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și alte organisme interesate. Statul sprijină dezvoltarea stațiunilor turistice prin: •adoptarea unor reglementări specifice privind aplicarea asigurării sociale de sănătate în domeniul trimiterilor medicale (de turiști) în stațiunile balneare; •organizarea de acțiuni de promovare turistică atât pe plan intern cât și prin birourile de promovare turistică externe; •conservarea pe o perioadă de 49 ani, în condițiile legii, a unor terenuri care fac parte din domeniul public sau al  unităților administrativ teritoriale, pentru construirea de structuri de primire turistică în zonele cu priorități prin programul anual de dezvoltare a turismului.  În interesul general al dezvoltării economico-sociale a orașului și pentru  a  beneficia  de  prioritățile și avantajele  menționate, Primăria Orașului Băile Govora, prin compartimentul propriu specializat de proiecte și programe, în calitate de beneficiar, a elaborat documentația pentru atestarea orașului Băile Govora ca stațiune de interes național. De un real folos în întocmirea documentației au fost studiile și cercetările legate de apele minerale și factorii naturali de cură întreprinse de medici balneologi de-a lungul carierei acestora.  În vederea elaborării proiectului, administrația publică locală Băile Govora a efectuat acțiuni de documentare, consultații, teste etc. pentru: • valorificarea   soluțiilor   valoroase   din   studiile,   proiectele   și programele elaborate de-a lungul timpului, privind dezvoltarea activității de turism în stațiunea Băile Govora; • analiza critică a Planului de Urbanism General (PUG) elaborat de   S.C. JOC ART S.R.L. Râmnicu Vâlcea, privind   prevederile   referitoare la valorificarea potențialului turistic al localității; • consultarea cadrelor competente din cadrul autorităților locale și din organismele (societățile) interesate în dezvoltarea infrastructurii generale și a turismului;

  •stabilirea obiectivelor strategiei de dezvoltare a stațiunii balneoclimaterice Băile Govora, în vederea valorificării optime a potențialului turistic de care dispune; •elaborarea   unui   concept   unitar  de   dezvoltare   rezultat din simbioza strategiei de dezvoltare a activității de turism și PUG-ul orașului Băile Govora.  Localizare  Zona se află în intravilanul orașului stațiune balneoclimaterică Băile Govora, județul Vâlcea și are o suprafață de cca 23 hectare. Stațiunea balneoclimaterică Băile Govora este așezată în zona Subcarpaților Getici ai Vâlcii, la 18 km de capitala județului, fiind străjuită de dealurile Piscupia la sud-vest, Baba Floarea la vest, Păușești și Bârlogului la nord-vest, Huniei la nord, Tătarul și Stogșor la est. Suprafața întregii localități este de 1.379 ha și mai cuprinde satele Curăturile și Gâtejești. Populația localității era în anul 1995 de 3.023 locuitori. A devenit comună urbană în 1927, iar în anul 1930 a fost declarată oraș. Din punct de vedere geografic orașul se găsește la intersecția paralelei 450 5’49” latitudine nordică, cu meridianul 240 9’ 20” longitudine estică. Orașul se învecinează la nord-est cu comuna Bunești, la nord cu comuna Stoenești, la nord-vest cu comuna Pietrari, la vest cu comuna Păușești, la sud-vest cu comuna Frâncești și la sud-est cu comuna Mihăești. Băile Govora sunt drenate pe o lungime de aproape 2 km de pârâul Hința care izvorăște din apropierea dealului Păușești și se vărsă în pârâul Govora, având ca afluenți pe malul stâng, pâraiele Bârlogeanu și Valea lui Țigănilă. Pârâul Hința este canalizat parțial începând de la Izvorul Ferdinand și până la podul de pe strada Pieții, pe o distanță de aproximativ 1 km. Orașul Băile Govora este situat la 20 km de Rm. Vâlcea și la 12 km nord-vest de gara C.F.R. Govora, de pe linia ferată Sibiu–Piatra Olt, respectiv la 110 km de Sibiu, 119 km de Craiova, 75 km de Piatra Olt și 200 km de București. La 3 km de stațiune trece șoseaua națională Rm.Vâlcea – Tîrgu Jiu (DN 67). Stațiunea este deservită de autobuze care circulă pe traseul Rm.Vâlcea – Băile Govora și retur. De asemenea, stațiunea este legată prin linie de autobuze și de București (200 km) prin curse directe. Zonificarea funcțională a pornit de la stabilirea funcției dominante pentru anumite teritorii aparținând orașului și s-au propus 4 zone: – zona balneară – zona rezidențială -zona administrativă – zona spații verzi și agrement. Intravilanul este ocupat de terenuri cu păduri și pășuni aparținând Ocolului Silvic, având rol de protecție și menținere a climatului stațiunii. Repartizarea teritorială a zonelor funcționale în cadrul intravilanului a ținut seama de natura activităților dominante – respectiv balneo-turism, zona centrală, zonele de locuit ale populației stabile și a avut în vedere relațiile complexe între acestea.     Orașul Băile Govora beneficiază în prezent de principalele rețele edilitare: •alimentare cu energie electrică (LEA 15 km Bunești); •alimentare cu energie termică prin centrale proprii cu încălzire cu gaze naturale; •rețea de canalizare insuficient dezvoltată la ora actuală; Rețelele de alimentare cu apă sunt în toată stațiunea cu excepția zonelor propuse pentru extinderea intravilanului. Parțial sunt însoțite și de rețele de canalizare. În zona centrală unde rețeaua este construită de la începutul secolului XX se propune o înnoire a acesteia. Rețelele de gaze sunt pe tot teritoriul intravilan.  Prezența în perimetrul stațiunii a unor mari suprafețe verzi adaugă caracteristicilor menționate, o atmosferă practic lipsită de poluare și o cantitate ridicată de aeroioni, predominant negativi, de mare importanță pentru o stațiune balneoclimaterică profilată, în principal, pe tratamentul afecțiunilor căilor respiratorii. Puritatea ridicată a atmosferei este determinată și de faptul că pe teritoriul stațiunii nu sunt unități industriale poluante, influența platformei chimice Govora fiind nulă datorită considerentelor menționate. Structura geomorfologică a reliefului și poziția zonei îi asigură stațiunii circulația aerului de tip föhnic, cu încălzire locală și microclimat plăcut și sedativ. Sintetic potențialul natural turistic al stațiunii balneoclimaterice Băile Govora este construit din următori factori: •existența unui important și valoros fond balnear cu proprietăți și caracteristici unicate și de nivel superior, care asigură renumele intern și internațional, al stațiunii Băile Govora; • existența unor împrejurimi și a unui topoclimat adecvat unei stațiuni balneare; •existenta unui ambient favorabil activității balneare; •existența unei purități atmosferice de excepție determinată de caracteristicile geomorfologice specifice depresiunii în care este amplasată stațiunea și vegetația (pădurile) abundentă.  Calitatea mediului  Analiza factorilor definitorii ai calității mediului în stațiunea balneoclimaterică Băile Govora respectiv calitatea aerului, calitatea apei solului, impactul activităților umane asupra cadrului natural, incidența fenomenelor naturale distructive (inundații, alunecări de teren, incendii, seisme etc.), evidențiază un nivel foarte bun al calității mediului, esențial desfășurării propice a activității balneo-turistice. În prezentarea cadrului natural s-au dat suficiente elemente privind puritatea ridicată a atmosferei și microclimatului specific stațiunii. Rețeaua hidrografică este reprezentată în localitate de un singur curs de apă denumit Hința. Pe majoritatea traseului din localitate pârâul Hința este regularizat prin apărări de maluri longitudinale și praguri de beton transversale. Deși are caracter torențial, datorită suprafeței relativ restrânse a bazinului său hidrografic, nu au loc inundații, iar calitatea apei, deși există unele deficiențe ale canalizării, se încadrează conform normelor în categoria l și a-ll-a de calitate. Calitatea solului nu a suferit modificări esențiale față de starea inițială, existând însă unele suprafețe mici, îndeosebi în viroage, afectate de lipsa temporară a stratului vegetal precum și loturi mici de teren cu depozitări accidentale de reziduuri menajere, fără ca această situație să polueze arealul, în ansamblu, a stațiunii. Degradări ale solurilor sunt semnalate pe suprafețe mici datorită unor eroziuni sau alunecări de teren, amploarea acestor fenomene fiind controlabilă și nesemnificativă. Impactul activităților umane asupra mediului în stațiunea Băile Govora este redusă și evidențiază preocuparea, de-a lungul timpului, a edililor orașului ca presiunile exercitate de activitățile socio-economice să nu afecteze domeniul balnear. Zona centrală a orașului și zona balneară nu sunt afectate de traficul rutier greu sau intens, acesta derulându-se în afară. Băile Govora este singura stațiune din România unde raportul dintre aeroionii negativi și cei pozitivi este egal cu 1. Acest raport confirmă faptul că aerul atmosferic alături de tratamentul medical contribuie la vindecarea afecțiunilor respiratorii situând, din acest punct de vedere, pe locul întâi pe țară acest așezământ balnear. Caracteristic pentru întreaga zonă a stațiunii Băile Govora este prezența apelor minerale care constituie factori naturali de bază în tratamentul unor boli. Govora este una dintre cele mai bogate stațiuni în ape iodurate și bromurate din Europa.  Aspectul general citadin al acestor zone este cel specific unei stațiuni balneare.  Resursele balneare  În stațiunea Băile Govora factorii de cură balneară sunt constituiți din substanțe hidrominerale diversificate, de mare valoare terapeutică. Sub aspectul calității factorilor terapeutici pentru profilul de bază, respectiv afecțiunilor respiratorii și otorinolaringologice, stațiunea Băile Govora este cotată printre primele 16 stațiuni balneare din Europa și între primele 30 din lume, îndeplinind normele prevăzute de Federația Internațională de Termalism și Climatologie (FITEC). Privind concentrația în sulf și iod a apelor minerale obținute din foraje și puțuri, stațiunea Băile Govora poate fi aliniată stațiunilor de renume mondial ca Bains, La Bonzboule (Franța), Bad Hali (Austria), Salmaggiore (Italia), Marianske Lazne (Cehia). Zăcămintele hidrominerale puse în evidență în stațiunea Băile Govora se diferențiază în funcție de tipul mineralizării și condițiile din zăcământ, în două categorii:

  •acumulări de ape clorurate,  iodurate sau  bromurate,  sodice, cantonate în depozitele helvețiene și burdigaliene, acvitaniene. Aceste ape puternic mineralizate au fost captate prin 9 foraje executate de întreprinderi de profil. • acumulări de ape sulfuroase, clorurate sodice și sulfuroase, bicarbonatate (sulfatate), sodice (calcice) legate, în general, de depozitele tortoniene și sarmațiene, înmagazinate în sisteme fisurale, pe fracturi și pe fețele de stratificație; acestea sunt ape care se mineralizează pe parcursul circulațiilor în subteran și prin amestec, în anumite proporții cu apa de zăcământ migrată spre suprafață de-a lungul fisurilor. Aceste ape apar în vestul stațiunii fie sub forma unor emergențe naturale (izvoarele 1,2,3,) și emergențe captate prin puțuri de captare cu diametre mari.  Apele sulfuroase de la Govora, dacă nu sunt superioare, ele se pot pune pe aceeași linie cu cele mai renumite ape minerale sulfuroase cunoscute în Europa: de la Amelie, Barages, Eaux Bosines, Aix și rivalizează cu cele de la Grosswerdain. Stațiunea Băile Govora este singura din țară în care se află ape minerale cu o compoziție chimică diferențiată ca :  – ape sărate iodurate bromurate; – ape sărate sulfuroase foarte concentrate; – izvoare crenoterapie cu ape hipotome sulfuroase bicarbonate, sodice, calcice și magneziene. Apele din Govora conțin până la 38,3 mg ‰ brom și până la 41,8 mg‰ iod. Atât bromul cat si iodul sunt de origine organica, rezultate din putrezirea unor alge. Apele concentrate sărate sulfuroase sunt ape cu mineralizare mare ajungând până la 160 g ‰, conținând hidrogen sulfurat în concentrație mare până la 0,350 g ‰. Apele minerale existente în stațiunea Băile Govora sunt adevărate tratamente în următoarele afecțiuni :  – afecțiuni ORL: rinosinuzite cornice (catarele alergice, hipertrofice, ozenoase), sinuzite, amigdalite steptococice, laringite, micoze erofaringiene; – afecțiuni respiratorii: bronșită cronică, traheobronsite, B.P.O.C.N., emfizen pulmonar, status post infecții respiratorii repetate, astmul bronșic alergic, infecțios, infecțio-alergice, sechele postpneumectorii (nu pentru tumori maligne);                                                  – afecțiuni ale aparatului locomotor: reumatism degenerativ spondiloze, gonartroze, coxartroze, artroze periferice, reumatism secundar infecțios, reumatism articular; – boli asociate: afecțiuni endocrine, ginecologice, boli profesionale, boli cardiovasculare. Apele minerale se folosesc în mai multe feluri și anume : o băi calde cu ape minerale iodurate și sulfuroase; o băi cu apă minerală clorosodică iodurat bromurate; o băi cu bioxid de carbon artificial; o aerosoloterapie cu ape sulfuroase și iodurate; o hidroelectroterapie; o masaje subacvale; o cură internă cu apă minerală;  Cu toate că apele minerale sunt foarte benefice în tratarea unor afecțiuni, există și câteva contraindicații:   Contraindicații generale :

  toate bolile acute și bolile cronice în stadiul de actualizare;bolile infecto-contagioase; tumorile maligne; hemoragiile; sarcina începând cu luna a treia; bolile psihice; bolile parazitare;  Contraindicații speciale:

  spondiloza cervicală cu nevralgie cervica-brohială acută și subacută;

  spondiloză lombară cu lombosciatică acută și subcutanată;

  osteoartrozele în puseu dureros acut și subacut;

  poliartrită reumatică cu V.S.H. peste 40/h;

  fracturi neconsolidate;

  entorsele, luxațiile mari dureroase;

  Stațiunea Băile Govora este axată cu precădere pe turismul balnear și de refacere. În urma studiilor și sondajelor efectuate am constatat că există o deficiență în ce privește turismul de agrement, Băile Govora nedispunând în momentul de față de o astfel de nișă pentru piața turistică locală, națională și internațională. Acesta este unul dintre motivele pentru care Băile Govora nu este solicitată și de către alte categorii de turiști în afara celor care vin aici pentru tratarea diferitelor maladii ale aparatului respirator.

  Prin proiectul propus se va realiza o revigorare a turismului local dar și regional și astfel Băile Govora va deveni și o stațiune pentru practicarea turismului de agrement.

  Pe lângă cele prezentate și având în vedere planșele elaborate, în cele două variante, administrația publică locală Băile Govora intenționează să găsească potențiali investitori pentru zona rezidențială care cuprinde: locuințe individuale pe loturi, locuințe de vacanță, spații comerciale, instituții de învățământ (școală, grădiniță), cultură (cinematograf), terenuri de sport și piscină, clinică medicală, spații verzi și spații de joacă pentru copii.Menționăm că toate utilitățile necesare (apă, canal, gunoi, electricitate, gaze naturale) se află în imediata apropiere și racordarea la acestea nu constituie un impediment.

  Mai mult, administratia publica locala Baile Govora, este interesata de incheierea unui parteneriat public privat pentru administrarea bazei de kinetoterapie care este o constructie noua si care se afla in stadiul de dotare cu echipamente medicale de fizioterapie si mobilier medical.

  De asemenea, administratia publica locala Baile Govora este intersata de parteneriate in domeniul educational, in orasul Baile Govora existand un liceu cu profil turistic.   Pentru a scoate în evidență impactul care l-ar putea avea un astfel de proiect și pentru ca un investitor să poată înțelege de ce este necesară o astfel de investiție, am întocmit un studiu de marketing pentru edificare precum și documentația pentru atestarea ca stațiune turistică de interes național a orașului Băile Govora.

 •  
 •