Primaria Orasului Brosteni

Categorie
Judetul Suceava
 • Judet: Suceava
  Localitate: Brosteni
  Adresa:  Bistriței, nr. 89 Cod postal:727075
  Telefon:  0230-549786, 549940
  Fax:  0230-549786
  E-mail:
  Website:
  Primar:  Chiriac Nicolae

  Pozitionare:

   

  Populatia:

  Total locuitori: 6000
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 0 km2

 • Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
  Date contact
  Telefon:
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 •  
 •  
 •   
 •   
 •  
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 • •    Valorificarea potentialului turistic,valorificarea potentialului energetic din resursele zonei – hidrologic, biomasa, eolian
  Domeniu: Altele
  Descriere: Resurse naturale: cursuri de apa, zacaminte naturale(namol, gaze naturale,ape termale),paduri,etc.

  Resursele subsolului
  Solul este format din 8 tipuri generale de sol în care predomină solul brun acid montan și solul brun gălbui. Subsolul zonei adăpostește de veacuri substanțe minerale utile: minereu complex și zăcăminte metamorfozate în filoane sideritice cu blendă și galenă, baritină, uraniu și piatră de construcție, respectiv calcar.
  Apele minerale sunt considerate ca o resursă insuficient pusă în valoare. Alături de numeroasele izvoare minerale cu o compoziție chimică variată și cu debite diferite de o mare valoare terapeutică, se află și suprafețe cu bălți și nămoluri sărate. Situarea acestor iviri hidrominerale este în toate cazurile în zone pitorești, de o mare diversitate geologică, floristică și faunistică ce constituie factori complementari valoroși în utilizarea lor.
  Resursele solului 
  Orașul Broșteni  tipic zonei montane, dispune de o suprafață agricolă cultivată redusă de doar 644 ha, reprezentând aproximativ 2% din suprafața comunei. Predomină cultura cartofului și în secundar cea a porumbului, fără a se înregistra producții spectaculoase.
  Pădurile și vegetația forestieră  se întind pe o suprafață de peste 35.000 ha,  ocupă cea mai mare parte a teritoriului localității Broșteni deținând locul întâi în privința fondului forestier din județul Suceava ocupând 12% din suprafața împădurită a județului. Aceasta constituie principala resursă naturală a comunei. După păduri, pășunile și fânețele din zonă constituie bogăția cea mai de seamă.
  Numar de locuitori: 6000
  Scurta descriere zona: Configurația generală a reliefului din zona orașului este muntos-înaltă. Ambianța zonei prezintă două caractere geomorfice distincte: creste care sunt în general bine pronunțate și văi foarte accidentate în special spre obârșiile pâraelor iar în partea inferioară văile principale sunt în general bine pronunțate și văi foarte accidentate în special în obârșiile pâraelor iar în partea inferioară văile principale sunt mai largi.
  Altitudinea variază între 650 m în Broșteni și 1700 m limita superioară împădurită iar altitudinea cea mai frecvent întâlnită este de 900m.
  Zona în care se află localitatea Broșteni este în apropierea munților: Călimani, Rarău, Budacu, Vf. Puzdra, Vf. Goia.
  Rețeaua hidrogarfică a zonei este specifică regiunilor muntoase. Pe râul Bistrița și pe afluienții săi cuprinde  bazine hidrografice mai mari cu pantă abruptă și un procent de despădurire mai avansat sunt caracteristice viiturile sau puhoaiele.
  Orașul Broșpteni este străbătut de la un capăt la altul de râul Bistrița de-a lungul căreia se află așezările localnicilor și în care se varsă afluenții din zona localității cum ar fi: pâraele  Neagra, Puzdra, Holdița, Cotârgași, Pietroasa, Barnar, etc.
  Geologia zonei cuprinde fâșia cea mai vestică a Carpaților Orientali și anume zona cristalină și zona flișului. Fundamentul zonei cristaline este format din roci metamorfice, peste care sunt dispuse câteva straturi de roci sedimentare dispuse în mezozoic, în triasic și cretacic formând resturile unui geosinclinal ce se întinde pe toată ramura vestică a Carpaților Occidentali. Cristalinul este alcătuit din două serii de roci distincte: roci mai intens metamorfozate și roci mai slab metamorfozate.
  Pădurea ocupă caea mai mare parte a teritoriului localității Broșteni deținând locul întâi în privința fondului forestier din județul Suceava ocupând 12% din suprafața împădurită a județului. Astfel pe raza localității își desfășoară activitatea Ocoalele Silvice: Broșteni, Borca și Crucea.
  La nivelul orașului Broșteni întâlnim ca principală cale de acces rutieră D.N. 17B care traversează localitatea și face legătura cu orașele: Vatra Dornei ce se află la 52 km, Piatra-Neamț, Bicaz și Tg. Neamț.
  Însă legătura cea mai apropiată cu reședința de județ municipiul Suceava ce se află la 100 km se face pe valea pârâului Puzdra, peste vârful Puzdra, pe D.J. 177A care asigură accesul și spre alte localități importante ale județului cum ar fi orașele Gura-Humorului, Frasin și Câmpulung Moldovenesc.
  O altă cale de acces care oferă o priveliște deosebită a călătorului o reprezntă D.J.174 care străbate valea pârâului Neagra și asigură legătura cu satul Dârmoxa ce se află la 21 de km de orașul Broșteni cât și cu comuna Panaci pe valea pârâului Negrișoara până la Vatra Dornei.
  Localiatea mai dispune și de drumurile comunale D.C.77 Cotârgași care recent a fost modernizat prin programul S.A.P.A.R.D. finanțat de Uniunea Europenă și D.C. 78 Frasin.
  Statia CFR cea mai apropiată se află la Vatra Dornei la 52 Km.
  Aeroportul cel mai apropiat se află la Suceava, la 100 km.
  Scurta descriere activitati economice zona:
  – exploatarea și prelucrarea lemnului;
  – cresterea animalelor;
  – comertul;
  – valorificarea fructelor de padure;
  – transportul;
  8. Scurta descriere a nevoilor de investitii:
  – Infrastructura – Modernizare străzi și drumuri comunale in orasul Brosteni – 10 km;
  – Canalizare – Modernizare și reabilitare sistem de canalizare și statie de epurare în Orasul Broșteni;
  – alimentare apa-  Modernizare și reabilitare sistem de canalizare și statie de epurare în Orasul Broșteni;
  – invatamant – Construire gradinita noua in orsul Brosteni;
  – Sanatate – Reabilitare grup alimentar la spitalul Medico social Carmen Silva
  – Turism – amenajare  pirtie de schi
  – agricultura – Infiintarea  unei fabrici de prelucrarea carnii si a laptelui
  9. Descriere bunuri investite:
  A. Partea publica – Administratiile locale – bunuri naturale aflate in patrimoniu – date tehnice – exemplu:20.000 mp intravilan, 1700 ha pasuni -extravilan
  B. Nevoi partea privata – valorificarea potentialului turistic, valorificarea potentialului energetic din  resursele zonei – hidrologic, biomasa, eolian etc
  Exista studiu de prefezabilitate: nu

 •  
 •