Primaria Comunei Cetate

Categorie
Judetul Bistrita-Nasaud
 • Judet: Bistrita-Nasaud
  Localitate: Cetate
  Adresa:  Satu Nou nr.35 cod postal: 427035
  Telefon:  0263/271.535
  Fax:
  E-mail:  primaria@primariacetatecom.ro
  Website:  www.primariacetatebn.ro
  Primar:  Moldovan Daniel

  Pozitionare: Comuna este situata la poalele munților Călimani, la contactul cu Podișul Transilvaniei, fiind marginită la est cu Piemontul Calimanilor, la sud și sud–vest de Dealurile Șieului, la nord–vest de Dealurile Bistriței și la nord-est de Depresiunea Livezile-Bârgău. Comuna Cetate se află situată din punct de vedere geografic la intersecția meridianului de 24 grade și 38 de minute longitudine estică și paralelele de 47 grade și 8 minute latitudine nordică.
  Situata la poalele munților Calimani ,la contactul cu Podișul Transilvaniei marginita fiind la est cu Piemontul Calimanilor,la sud și sud –vest de Dealurile Șieului, la nord –vest de dealurile Bistriței și la nord-est de Depresiunea Livezile-Bîrgau, comuna Cetate se afla situata din punct de vedere geografic la intersecția meridianului de 24 grade și 38 de minute longitudine estica și paralelele de 47 grade și 8 minute latitudine nordica.
  Relieful, deluros și muntos încadreaza comuna înspre zona nordica ,la est de localitatea Satu-Nou se afla muntele Vulturul cu înalțimea de 1501 m. iar în partea de nord-vest se afla o zona de dealuri. Suprafața comunei se îndinde pe 6664 ha.
  Clima moderat continentala cu temperatura medie anuala cuprinsa între 5 și 6 grade cu o maxima termica în iulie și o minima în ianuarie ,ofera condiții propice locuirii acestor meleaguri.
  Vegetația naturala e dominata de foioasele din primul etaj de altitudine (stejar, fag, carpen, alun) iar la peste 1200 m altitudine se afla coniferele (molid, brad).
  Fauna, e renumita prin speciile de valoare cinegetica ca : ursul carpatin, Cerbul carpatin, mistrețul, capriorul, lupul, vulpea, cocoșul de munte etc.

  Populatia:

  Total locuitori:
  Nationalitate:
  Religie:

  Suprafata: 66 km2

 •  

  Data nasterii:   25.06.1977
  Studii/Profesie:
  Stare civila:
  Copii:
  Nepoti:
  Functia si
  nume partid:
   PSD
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
   2012
  Date contact
  Telefon:  0744913373
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 •  
 • In comuna functioneaza urmatoarele scoli:

  – Grupul Scolar Cetate – Petris cu clasele I-VIII si o Scoala Profesionala de Arte si Meserii
  – Gradinita – Petris
  – Scoala generala cls.I-IV- Satu Nou
  – Gradinita – Satu –Nou
  – Scoala generala cls.I-IV – Orheiu Bistritei
  – Gradinita – Orheiu Bistritei
  In aceste unitati scolare sunt inscrisi : – 95 prescolari (in patru grupe de gradinita)
  – 352 elevi clasele I-VIII
  – 19 elevi cls.IX – Sc. de Arte si Meserii care desfasoara practica  in atelierul propriu construit de Primaria Cetate
  Un lucru foarte important este acela ca, in comuna au fost construite doua scoli prin Banca Mondiala: una in localitatea Satu Nou cu 4 sali de clasa si una in localitatea  Petris cu 6 sali de clasa, amandoua destinate claselor primare si gradinitei, la care s-a facut receptia finala si urmeaza sa fie date in folosinta in semestrul II al acestui an scolar. Scolile au fost dotate cu mobilier nou de catre Primaria Cetate in parteneriat cu o fundatie din Olanda.
  In ceea ce priveste personalul didactic, putem mentiona ca toate cadrele didactice sunt calificate.
  Astfel, in comuna avem: – 4 educatoare titulare
  – 9 invatatori din care 8 titulari
  – 12 profesori din care 11 titulari
  – 1 maistru instructor

 •  Teren agricol 4487 ha din care :

  – arabil – 1016 ha
  – fânețe –   829 ha
  – pașuni – 2222 ha
  – livezi –   420 ha

  Teren neagricol 2177 ha din care:

  – teren cu ape/stuf –      49 ha
  – căi comunicații –      87 ha
  – teren ocupat cu curți și construcții –    135 ha
  – teren neproductiv –      25 ha
  – păduri –  1881 ha

  Relieful, deluros și muntos încadrează comuna înspre zona nordică, la est de localitatea Satu Nou se află masivul Vulturul (1.501 m.) iar în partea de nord-vest o zonă de dealuri.

  Clima este una moderat continentală, cu temperatura medie anuală cuprinsă între 5 și 6 grade, cu o maximă termică în iulie și o minimă în ianuarie, ce oferă condiții propice locuirii acestor meleaguri.

  Vegetația naturală e dominată de foioasele din primul etaj de altitudine (stejar, fag, carpen, alun) iar la peste 1.200 m altitudine se află coniferele (molid, brad). Una din cele mai frumoase podoabe florale o constituie rezervația naturală Poiana cu narcise de pe Șesul Văii Budacului situată la sud-est de pădurea de stejari din Șesul Orheiului.

  Fauna e renumită prin speciile de valoare cinegetică, printre care: ursul carpatin, cerbul carpatin, mistrețul, capriorul, lupul, vulpea, cocoșul de munte etc.

 • În comună există o pădure de stejar situată în șesul localității Orheiu-Bistritei – unde crește floarea “Laleaua pestriță” – specie ocrotită de lege – fiind considerată monument al naturii. În cinstea acestei flori și pentru protejarea ei, după terminarea perioadei de vegetație (10 aprilie- 5 mai), în a treia duminică din luna mai, primăria organizează un festival folcloric denumit “Laleaua Pestriță” – urmat de o tradițională serbare câmpenească . La festival participă cele mai prestigioase formații artistice din județ. De obicei, concomitent cu festivalul “Laleaua Pestriță” în pădurea Orheiului se ține o importantă expoziție zootehnică zonală, la care participă principalii crescători de bovine din comuna Cetate și comunele limitrofe, expoziția fiind specializată pe rasa “Bălțata Românească”.

 • Debitare lemn

  Industria cărnii
  Prelucrarea laptelui
  Creșterea animalelor

 •  După retrocedarea în totalitate a pădurilor și a drumurilor forestiere, Primăria comunei Cetate iși propune modernizarea acestor drumuri ce ar face posibila deschiderea unui circuit turistic Bistrița – Valea Budacului – Cabana “Dealul Negru”- Cușma – Bistrița Bîrgăului.

  • Biserica de lemn din satul Petriș
  • Rezervația naturală Poiana cu narcise de pe Șesul Văii Budacului” (6 ha)
  • Rezervația naturală “Pădurea Orheiului
  • Versantul nord-vestic al Călimanilor
  • De un deosebit interes științific și turistic este existența pe teriroriul comunei Cetate a “vulcano-karstului” identificat la Piatra Corbului și la Strâmtu, fenomen unic, pe cât se pare, în lume.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •