Primaria Orasului Nucet

Categorie
Judetul Bihor
 • Judet: Bihor
  Localitate: Nucet
  Adresa:  Strada Republicii , Nr.8, cod postal 415400
  Telefon:  0259-339422, 0259-339407
  Fax:  0259-339422
  E-mail:  primaria.nucet@cjbihor.ro
  Website:  http://www.primarianucet.ro
  Primar:  Costel Nelu Sirghie

  Pozitionare:

  Nucetul, este un oraș relativ nou pe harta țării, situat în județul Bihor, la o distanță de 100 km de Oradea.
  A fost atestat documentar la data de 2 februarie 1956. Orașul este mărginit în partea de NE de o plantație de nuci, de unde provine și denumirea de Nucet.
  Se află situat la poalele muntelui Biharia vârful Cucurbăta fiind cel mai înalt vârf din lanțul Munților Apuseni.
  Este pozitionat în Depresiunea Beiușului la o distanță de 12 km de orașul Ștei, este traversat de Crișul Negru ce izvoreste în amonte de localitatea Băița –localitate componenta a orașului Nucet.
  Raza administrativă a orașului Nucet se întinde pe o suprafață de 4111 ha.În partea de NE , orașul este străbătut de D.N. 75, care face legătura între orașele Ștei și Câmpeni.
  În oraș nu există cale ferată, cea mai apropiată gară fiind la Ștei. În partea de est, limita administrativă a orașului se suprapune cu limita administrativă a județului Bihor vecin cu judetul Alba, loc in care se afla amplasat Satul de vacanță Vârtop.

  Populatia:

  Total locuitori: 2394
  Nationalitate:  români – 2271, germani – 8, maghiari – 65, romi – 44, alte naționalități
  Religie:

  Suprafata: 41.1 km2

 • Costel Nelu Sirghie

  Data nasterii:
  Studii/Profesie:
  Stare civila:  casatorit
  Copii:  2
  Nepoti:  11
  Functia si
  nume partid:
  Independent: Nu
  Mandat primar
  din anul:
   2000
  Date contact
  Telefon:  0741188508
  E-mail:
  Website:
  Realizari

 • Orașul Nucet are o istorie relativ scurtă, prima atestare documentară oficială având loc în 2 februarie 1956, iar apariția pe harta țării se datorează existenței bogățiilor mineraliere din zona localității Băița, actualmente componentă a Nucetului. Băița este atestată documentar în anul 1270, când fierul a fost primul metal care a dus la inițierea mineritului în Munții Bihor.

     În anul 1951 au fost descoperite zăcăminte de minereuri rare (uraniu) în Munții Bihor, la Băița de către “Expediția numărul 3” a Ministerului Geologiei URSS. În ianuarie 1952 ia ființă Societatea Româno-Sovietică Kvartit, care intensifică lucrările de prospecțiuni pentru metale rare în regiune. Până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, numărul salariaților de la exploatarea minieră Băița nu a depășit cifra de 800.
     După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, datorită schimbărilor interne și internaționale, ce au intervenit începând cu anii 1948-1950, în zonă și-au făcut apariția specialiști ruși, pregătind o exploatare masivă și intensă a zăcămintelor de la Băița. Societatea “SAVROM   KVARTIT” lucra 24 ore din 24 cu un efectiv de 50 000-55 000 de salariați. În acele condiții problema cazării zecilor de oameni veniți din toată țara, cât și din URSS, era deosebit de acută. Pentru rezolvarea acestor probleme, puținul teren agricol de care dispuneau localnicii a fost expropriat. Pe acest teren s-au ridicat barăci, începând cu anul 1952, ca în 1956, când a fost atestat oficial ca oraș, Nucetul avea deja o populație de 10 000 de locuitori.
     Restrângerea activității de exploatare, începând cu anii 1957-1958, cât și datorită plecării din zonă a cetățenilor sovietici repatriați, a dus la o depopulare a localității, rămânând în general o populație băștinașă, cât și unii cetățeni stabiliți aici și care proveneau din localitățile limitrofe.

 •  Nucetul, este un oraș relativ nou pe harta țării, situat în județul Bihor, la o distanță de 100 km de Oradea. A fost atestat documentar la data de 2 februarie 1956. Orașul este mărginit în partea de NE de o plantație de nuci, de unde provine și denumirea de Nucet. Se află situat la poalele muntelui Biharia vârful Cucurbăta fiind cel mai înalt vârf din lanțul Munților Apuseni. Este pozitionat în Depresiunea Beiușului la o distanță de 12 km de orașul Ștei, este traversat de Crișul Negru ce izvoreste în amonte de localitatea Băița –localitate componenta a orașului Nucet. Raza administrativă a orașului Nucet se întinde pe o suprafață de 4111 ha.În partea de NE , orașul este străbătut de D.N. 75, care face legătura între orașele Ștei și Câmpeni. În oraș nu există cale ferată, cea mai apropiată gară fiind la Ștei. În partea de est, limita administrativă a orașului se suprapune cu limita administrativă a județului Bihor vecin cu judetul Alba, loc in care se afla amplasat Satul de vacanță Vârtop.
 • Pe raza administrativă a orașului Nucet, își desfășoară activitatea două școli cu cls. I – IV în localitățile Băița și o școală cu cls. I – VIII, care își desfășoară activitatea în orașul Nucet. Deasemenea, în fiecare localitate funcționeză câte o grădiniță, iar în oraș există și o creșă.

  În orașul Nucet si Baita la clasele I –VIII  învață 193 de copii, la grădiniță 51 de copii, la creșă 15 copii, rezultând un total în orașul nostru de 259 de copii.

  În unitățile de învățământ sunt încadrate și cadre tinere de învățământ, proaspeți absolvenți ai unităților de învățământ superior.

 • Orașul Nucet în ansamblul său este situat într-o zonă cu peisaje de o frumusețe excepțională, în multe privințe inegalabilă.
       În limitele perimetrului aparținător orașului Nucet se află la Est, Piatra Grăitoare, la Sud limita este marcată de grupul muntos format din Vîrful Măgura Băiței, Vîrful Căsoaia și Vîrful Tarnița. La limita de Sud se află Prislopul, Groapa Ruginoasă, Pietrele Negre și Piatra Muncelului. Spre Nord –Vest perimetrul rămâne deschis Depresiunii Beiușului.
         În localitatea Băița, atestată documentar încă din secolul XIII, Împărăteasa Maria Terezia a Imperiului Austro Ungar a fixat locul și a construit Biserica Romano –Catolică, care îi poartă și numele. Această biserică este monument istoric introdus în patrimoniul național.
      Totodată mai sunt construite o Biserică Greco Catolică unită cu Roma și o Biserică Ortodoxă în localitatea Băița iar în orașul Nucet începând cu anul 1990 s-a construit o Biserică Ortodoxă și una Penticostală.

 • Un eveniment tradițional periodic, specific zonei și demn de menționat este „Târgul de fete” de la Muntele Găina, care se organizează anual la mijlocul lunii iulie.

  Un alt eveniment anual, are loc în luna august ziua minerului, acesta reducându-se tot mai mult în intensitate odată cu reducerea activității în minerit, odată cu reducerea numărului de mineri.

  La sfârșitul lunii august in ultima duminica, un eveniment deosebit este ziua orașului Nucet, de regula in luna februarie sint ,,Serbarile Zapezii” in Satul de Vacanta Vartop  pe   Pirtia de Schii ,,Piatra Graitoare”.

 • Principalul sector economic pe plan local este reprezentat de exploatarea lemnului, care  a cunoscut o reală dezvoltare în ultimii 5 ani.
     Activitatea minieră s-a redus an de an , astfel încât din cei 3000 de angajați care au lucrat în anul 1989 în acest sector, în prezent au mai rămas în jur de 100, se preconizează ca acest sector să nu mai fie subvenționat ceea ce va duce implicit la închiderea acestuia.
     Reducerea activității miniere are efecte și asupra veniturilor din bugetul local, orașul nostrul trebuind să fie subvenționat în cea mai mare măsură de către Consiliul Județean Bihor.
     O reală perspectivă pentru zona nostră se profileză a fi dezvoltarea turismului. Se dorește amenajarea unei pârtii de schi cu telescaun în perimetrul Satului de vacanță Vârtop. În acest sens a fost depusă o cerere de finanțare pe fonduri PHARE, în primăvara anului 2004. În cazul în care   cu acest proiect nu  se va obține finanțarea, obțiunea următoare va fi asocierea cu persoane juridice interesate să investească în zonă.
     În cursul anului 2004, Primăria Nucet a făcut demersuri pentru extiderea perimetrului intravilan al Satului de vacanță Vârtop prin reactualizarea Planului Urbanistic General, pentru a putea fi cuprinsă toată suprafața ce va fi ocupată de noua pârtie de schi.
  În cursul anului 2010, Pîrtia de schi denumită ulterior „Piatra Grăitoare”  a fost inaugurată în luna decembrie.
     Zona Munților Apuseni are un real potențial turistic care nu trebuie decât exploatat. Putem menționa printre obiectivele demne de luat în seamă, situate în imediata apropiere a orașului Nucet: – peșterile de pe Valea Sighiștelului și Valea Bulzului, Porțile Bihorului, Groapa Ruginoasa.
     De asemenea, în perspectiva dezvoltării turistice a zonei, se pot organiza circuie turistice începând cu Băile Felix, Băile cu apă termală de la Beiuș, Peștera Urșilor de la Chișcău, Padiș, Stâna de Vale, Peșterile de la Sighiștel și Fânațe, zona Vârtop cu Gropa Ruginoasa, Porțile Bihorului, continuând în județul Alba cu Ghețarul Scărișoara. În acest scop ar putea lua ființă în Munții Apuseni un fond de vânătoare, putând constitui o reală atracție pentru turiști în sezoanele de vânătoare.
     Satul de vacanță Vârtop a început să prindă contur în ultimii 5 ani. În acest sens putem spune că există deja construite un număr de aproximativ 8o case de vacanță și pensiuni. Se manifestă interes pentru efectuarea unor investiții în zonă, în special pentru achiziționarea terenului în vederea construirii unui hotel cu parcare în centrul satului de vacanță, care urmeză a fi situat între cele două pârtii de schi, cea existentă, în perimetrul județului Alba, și cea propusă în perimetrul județului Bihor.
     Capacitatea satului de vacanță Vârtop, este în prezent de aproximativ 400 parcele pentru construire case de vacanță.
     Putem menționa aici, existența unei tabere de școlari pe raza orașului Nucet, care în ultimii ani nu a mai fucționat din cauza condițiilor improprii existente în spațiile de cazare. Aceste spații, inițial în număr de nouă baracamente, au fost propuse pentru demolare și reedificare. Până în prezent, au fost ridicate două construcții noi  și proiectul este în derulare. Se dorește ca Tabăra de Școlari Nucet să fie un centru de atracție pentru copii, cu condiții de cazare la standarde europene.
     Pe raza orașului își desfășoară activitatea un număr de 26 societăți comerciale (S.R.L.-uri), 7 asociații familiale și 13 persoane autorizate.
     Din această evidență rezultă că  în orașul Nucet și localitățile componente Băița, Băița-Plai și Satul de Vacanță Vârtop.
  Nucet – 19   unități, din care:  – alimentare: 2
  -nealimentare: 7
  -magazin mixt: 4
  -alimentație publică: 6
  Băița – 9  unități, din care: – alimentare: 1
  -nealimentare: 3
  -magazin mixt: 2
  -alimentație publică: 3
  Băița – Plai : alimentare: 1
  Satul de Vacanță Vârtop:  alimentație publică: 10
     În Satul de Vacanță Vârtop, a solicitat acord de funcționare din partea primăriei, S.C OIBAF S.R.L. –având ca obiect de activitate 7140 – închirierea bunurilor personale și gospodărești , pentru o perioada determinata. Unsprezece societăți  au solicitat autorizatie de functionare pentru unitatile de alimentatie publica: AEGIR TOUR S.R.L, DUOSOR S.R.L, FERONA MD PRODIMPEX S.R.L, GEODORI TOUR S.R.L, JOYA TRAVEL AGENCY S.R.L, NICOLA MAZOLIN S.R.L, OIBAF S.R.L, RODELA EXIM S.R.L, SKIPASS S.R.L TEXTIL MACHINES TEHNOLOGIES S.R.L

 • Spațiile de agrement existente în oraș sunt parcurile, locurile de joacă pentru copii, casa de cultură – Nucet și nu în ultimul rând Satul de vacanță Vârtop, care oferă posibilitatea practicării sporturilor de iarnă în sezonul rece și drumeții pe trasele turistice din zonă, peșteri, Groapa Ruginoasa, Pietrele negre și alte puncte de atracție turistică oferite de frumusețile naturale ale zonei, în sezonul estival.

  În zona Satului de vacanță Vîrtop există realizate, sau în curs de construire un număr de aproximativ 80 case de vacanță, și pensiuni turistice. Aici, atât terenurile cât și construcțiile au o valoare mult mai mare decât cele din oraș.

  Satul de vacanță Vârtop, oferă o reală plăcere vizitatorului în toate cele patru anotimpuri, primăvara, cu pădurile de foioase care înmuguresc, pajiștile albe de ghiocei și cele mov de brânduși, vara, ne întâmpină o imensă întindere în multiple nuanțe de verde, toamna, ne oferă un adevărat spectacol al culorilor, de la galben auriu, portocaliu, roșu, ruginiu, maroniu al pădurilor de foioase și până la verdele închis al pădurilor de conifere, iarna, totul este îmbrăcat în alb, când vizitatorul ajunge în Șaua Vârtop, contrastul  alb – verde între omăt și pădurile de conifere încântă privirea, totul pare îmbrăcat în strai de sărbătoare.

  Administrația publică locală face eforturi pentru dezvoltarea turistică a Satului de vacanță Vârtop, dorește ca acest mic „colț de rai” pe care Dumnezeu ni l-a dat, să-l facem cât mai cunoscut, să se bucure cât mai mulți turiști de frumusețile naturale ale meleagurilor noastre. În acest sens am realizat și în cursul acestui an un proiect în parteneriat cu orașul Berettyoujfalu din Ungaria, în vederea obținerii unei finanțări pentru realizarea unor materiale publicitare.

 • Spital:

  Spitalul de Psihiatrie Nucet: – 0259339414

  Centrul Medico Social: – 0259339472

  Cabinet Medical: – 0259339410

   

   

  Politie:

  Politia oras Nucet: – 0259339419

  Pompieri:
  Altele:

  Camin de Batrani Baita: – 0259339472

  Scoala Gimnaziala Nr. 1 Nucet: – 0259339428

  Posta Nucet: – 0259339427

 •  
 • Un eveniment tradițional periodic, specific zonei și demn de menționat este „Târgul de fete” de la Muntele Găina, care se organizează anual la mijlocul lunii iulie.

  Un alt eveniment anual, are loc în luna august ziua minerului, acesta reducându-se tot mai mult în intensitate odată cu reducerea activității în minerit, odată cu reducerea numărului de mineri.

 • Realizarea unui teren de fotbal sintetic
  Domeniu: Altele
  •    Construirea unei sali de festivitati
  Domeniu: Altele
  •    Indiguirea Crisului Baita
  Domeniu: Altele
  •    Realizarea unor mijloace de productie a energiei electrice alternative
  Domeniu: Altele
  •    Reabilitarea infrastructurii stradale (strazi si trotuare in Nucet si localitatile apartinatoare)
  Domeniu: Drumuri si poduri
  •    Modernizarea retelei de iluminat public
  Domeniu: Altele
  •    Amenajarea unor spatii verzi si spatii de joaca pentru copii
  Domeniu: Altele
  •    Realizarea unor locuinte sociale si pentru tineret
  Domeniu: Altele
  •    Anveloparea cladirilor de locuinte pe baza de subventii
  Domeniu: Altele
  •    Reabilitarea scolii din Baita
  Domeniu: Altele
  •    Statie de tratare si fitrare apa potabila
  Domeniu: Retele apa
  •    Extindere Partie de schi ,,Piatra Graitoare” din Satul de Vacanta Vartop
  Domeniu: Altele

 •  
 •